×

55. Költségvetési Levelek / 2005. december 13.
TARTALOM

logo
     
1243. kérdés  
Vállalkozó fogorvos mellett dolgozó "fogászati asszisztens" 6143233121020 számú OKJ-s végzettséggel rendelkezik. Ha a díjazást a Kjt.-besorolásnak figyelembevételével kapná, ez a képesítés "D" kategóriának vagy "E" kategóriának felelne meg? (Középfokú iskolai végzettség mellett). Vállalkozó orvos alkalmazottai bérezésénél a Kjt. vagy az Mt. szerint kell eljárni?
1244. kérdés  
Az Áht-vhr. 66. § (6) bekezdésének h) pontja rendelkezik arról, hogy a központi költségvetési szervet nem illeti meg az alaptevékenység bevételei eredeti előirányzatát meghaladó többletbevétel 50 százaléka. - Az Szt-vhr. 9. számú melléklete szerint a 911. számla az Alaptevékenység bevételei, a 912. számla az Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek. - 2005-től szerkezetileg megváltozott a "Működési bevételek előirányzata és teljesítése" 07. számú űrlap, mely a korábbi űrlap sorainak bontásától, illetve összesítő soraitól eltérően az 1-11. sort az Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek megnevezéssel összesíti. - A 2005. évi költségvetési előirányzatok összeállításához a Pénzügyminisztérium által kiadott Tájékoztató 60. oldalán az Alaptevékenység bevételeinek minősíti a 07. űrlap 1-12. sorát. - A "Bevételek tevékenységenként" megnevezésű 22. számú űrlap megbontja az intézményi bevételeket a 911., illetve a 912. főkönyvi számlák szerint. Tételesen mely bevételekre vonatkozik az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel utáni 50 százalékos mértékű - maradványelszámolás keretében történő - befizetési kötelezettség?
1245. kérdés  
Hogyan kell könyvelni az iparosított technológiával készült lakóépületek pályázati felújítását, ha - a lakossági önrész és a központi támogatás az önkormányzatoknak az erre a célra megnyitott számlájára érkezik, - a kiviteli és a támogatási szerződést az önkormányzat köti, - a számla az önkormányzat nevére szól, - az épület vagy kizárólag magántulajdonú, vagy önkormányzati és magántulajdonú lakások vegyesen? Mi az irányadó abban az esetben, ha a pályázati kiírásnak megfelelően felújításnak elszámolandó műszaki tartalom a számviteli állásfoglalások szerint karbantartásnak minősül?
1246. kérdés  
Belföldi könyvtár megbízásából külföldi könyvtárban található kiadványok bizonyos oldalairól fénymásolatot kérünk. Tekinthetjük-e ezt a szolgáltatást könyvtári tevékenységnek és az ennek megfelelő áfakulcsot alkalmazhatjuk-e, vagy a külföldi által végzett tevékenység áfakulcsa alkalmazható?
1247. kérdés  
A költségvetési szerv a dolgozói részére a 100 forint feletti magán-telefonbeszélgetést - belső szabályzat és a telefontarifák számítógépes rendszerbeli nyilvántartása alapján - kiszámlázza. Helyesen járunk-e el, ha ezen telefonbeszélgetések beszedett és befizetett áfáját mint visszaigényelt áfát számoljuk el az adóbevallásban?
Kapcsolódó címkék:  
1248. kérdés  
Önkormányzatunk a Szoc-tv. 48. §-a alapján gondoskodik elhunyt személyek köztemetéséről. Kérdésünk, hogy a temetkezési intézettől beérkező számlát, mely 15 százalékos általánosforgalmiadó-mértéket tartalmaz, hogyan kell helyesen könyvelni (segélyként), valamint a temetési szolgáltatás közvetítése esetében (mely történhet magánszemélynek - hagyatékátadó végzés alapján - és önkormányzatok felé) milyen általánosforgalmiadó-mértéket kell alkalmaznunk, s milyen bizonylatot kell kiállítunk?
1249. kérdés  
Az Szja-tv. 1. sz. mellékletében szereplő juttatásokat egyenként felsorolva: 1. üdülési csekk (8.3.) 2. ajándék (8.18.-8.19.) - kis összegű vagy 5 E Ft - nyugdíjra tekintettel 15 E Ft 3. vetélkedő, versenydíjként adott ajándékcsomag max. 5 E Ft értékben (8.18. pont) Melyik főkönyvi számlára kell elszámolni ezen kiadásokat (jutalom 51221. vagy költségtérítés 51429. vagy egyéb?)? Áfatartalmát meg kell-e osztani az 56121-es dologi számlacsoportba?
1250. kérdés  
Fegyveres szervek hivatásos állományába tartozók délutáni-éjszakai pótlékát és a készenléti pótlékát melyik főkönyvi számlára könyveljem? Melyiket kell az 511244. egyéb kötelező, illetve pótlékra és melyiket a 512244. készenléti, ügyeleti helyettesítés díjára könyvelni?
1251. kérdés  
Intézményünk 10 000 Ft értékben iskolakezdési támogatást nyújtott utalvány formájában az arra illetékes dolgozóinak. Kérdésünk, hogy milyen formában kell ezt a támogatást nyilvántartani, illetve hogy az APEH-nak milyen nyomtatványon kell jelenteni ezt az adómentes juttatást?
1252. kérdés  
Legkorábban mikor veheti igénybe az előrehozott öregségi nyugdíját az az 1953-ban született nő, aki 1 gyermeket szült és nevelt fel, munkaviszonya 1971. 12. 15-étől folyamatos?
1253. kérdés  
Idősek otthona pénztárosa vagyok. Havonta kb. 20 millió Ft a pénztár forgalma. Az alapilletményen kívül jár-e részemre valamilyen pótlék?
Kapcsolódó címkék:  
1254. kérdés  
Dolgozónkat 1991. 05. 22-étől jelenleg is közalkalmazottként foglalkoztatjuk. Jubileumi jutalom megállapításához figyelembe vehetők-e az alábbi időtartamok: - 1964. 06. 10.-1970. 06. 23. állami gazdaság - munkaviszonya megszűnt - 1970. 06. 24.-1970. 11. 30. próbaidős rendőr - 1970. 12. 03.-1986. 06. 16. állami gazdaság, felmondás dolgozó részéről - 1986. 09. 17.-991. 05. 21. halgazdaság, munkaviszonya megszűnt.
Kapcsolódó címkék:    
1255. kérdés  
A közalkalmazott vegyipari szakközépiskolában általános vegyésztechnikus végzettséget szerzett 1989-ben. A gimnáziumban jelenleg laboránsként dolgozik, ez alapján a D fizetési osztályba lett besorolva. Most saját költségén irodavezető szakképesítést szerzett, OKJ 543901. Át kell-e sorolni az E fizetési osztályba?
1256. kérdés  
Általános iskolában foglalkoztatható-e az a pedagógusjelölt, aki nyelvvizsga hiányában nem kapott diplomát, csak a záróvizsga meglétéről igazolást. Besorolható-e a Kjt. "F" kategóriába?
1257. kérdés  
Önkormányzatunk képviselőinek határozat alapján fizetett üzemanyaggal kapcsolatos költségtérítés könyvelésének mi a helyes megoldása? A jelenlegi gyakorlat szerint a végleges kiadásként történő könyvelésre csak az IMI-programban való rögzítés és a MÁK-tabló beérkezését követően kerül sor. Javaslatot kérnénk az idei évtől hatályba lépő bérlet és étkezési juttatás adóköteles részének, valamint a számlázott tételek könyvelésére is. Önkormányzatunknál havi megrendelés alapján vásároljuk meg a bérletet, melyről számlát kapunk. Mivel a havi rendelés darabszáma a hóközi változások miatt nem pontos, így előfordul, hogy 1-2 db bérlet megmarad. Ezeket a bérleteket a BKV visszaveszi, de már nem a bérlet teljes árát utalja vissza, hanem csökkenti a kezelési költség összegével. Az étkezési jegyeknél évi megrendelés alapján egy számlát kapunk. Az életbe lépő jogszabályi változások alapján a bérlet és az étkezési jegyek egy része adóköteles természetbeni juttatás. Véleményünk szerint az adóköteles részt az IMI-programban rögzíteni szükséges. Így a leszámlázott tétel egy része a MÁK által megküldött tablóban is megjelenik.
1258. kérdés  
Mikortól kell magasabb fizetési osztályba sorolni a közalkalmazottat? Ha a gyermekgondozó júliusban kézhez kapja és bemutatja a szakgondozói oklevelet, akkor augusztustól kötelező átsorolni, vagy átsorolható későbbi időpontban is?
1259. kérdés  
Intézményünk gyermekek részére havonta egyszer színházi előadást tart, mely előadásokra jegyeket árusítunk. Alkalmanként 3-4 db tiszteletjegyet is kiadunk térítés nélkül. Milyen adózási kötelezettségeket kell a tiszteletjeggyel kapcsolatban teljesíteni?
Kapcsolódó címkék:  
1260. kérdés  
Munkába járás és hétvégi hazautazás költségtérítés esetén a kormányrendelet szerint a teljes árú vasúti jegy 86 százaléka téríthető. A közalkalmazottnak 50 százalékos vasúti kedvezmény jár. Ha a dolgozó a hétvégi hazautazáshoz igénybe veszi az 50 százalékos kedvezményt, akkor a munkáltató milyen költségtérítést adhat ebben az esetben a dolgozónak?
1261. kérdés  
Az önkormányzat fenntartásában működő gondozási központ szociális gondozó munkakörbe ("C" fizetési osztály) besorolt közalkalmazottja 2005. június 8-án főiskolai karon általános szociális munkás képesítést szerzett. A munkáltató nem kíván a dolgozó munkakörén változtatni. A dolgozó eddig munkakörét gimnáziumi érettségivel töltötte be, helyes-e a "C" fizetési osztályban tartani?