Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

77. Költségvetési Levelek / 2007. április 10.

TARTALOM

1657. kérdés Értékpapírok vásárlása és eladása
2006-ban úgy vásároltam meg egy részvénytársaság részvényeit, hogy azok vételárát kft. üzletrészekkel egyenlítettem ki. A részvények és a kft.-üzletrészek névértéke között jelentős különbség volt, de a részvénytársaság az átadott üzletrészeket a - jóval alacsonyabb névérték ellenére - ellenértékként elfogadta, majd később a részvényeket jóváírta az értékpapírszámlámon. Keletkezik-e adókötelezettségem a részvényvásárlás kapcsán? A részvényeket a tőzsdén értékesítem, természetesen bróker közreműködésével. Ez utóbbi milyen adókötelezettséget von maga után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1658. kérdés Eurós számla
Tekintettel arra, hogy a településünk az osztrák határ közelében fekszik, az ellenértéket gyakran euróban állapítják meg. Hogyan kell ilyenkor a számlát kibocsátani, melyik árfolyam az irányadó?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1659. kérdés Államháztartási támogatás arányosítása
Szervezetünk a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 19-19/A §-a alapján akadálymentesítési kötelezettségének megvalósításához 2006-ban támogatást kapott. A vonatkozó rendelkezések alapján nem egyértelmű számunkra, hogy van-e a támogatásra való tekintettel arányosítási kötelezettségünk. Egyáltalán van-e még olyan támogatás, amely miatt arányosítani kell?
1660. kérdés Ismételt önellenőrzés
Az október havi 0608-as bevallást decemberben módosítanunk kellett. Akkor a személyi jövedelemadót érintette az önellenőrzés. Most ugyanennek a bevallásnak az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó részét kell helyesbítenünk. Ismételt önellenőrzésnek minősül-e ez, vagy a két adónem miatt az önellenőrzési pótlék számításánál úgy kell tekinteni, mint első módosítást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1661. kérdés Pénzügyi lízing áfája
Önkormányzatunk lízingel egy tehergépkocsit (zárt végű pénzügyi lízing). Mikor lehet levonni és visszaigényelni a tehergépkocsi áfáját?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1662. kérdés Nyílt végű lízing áfája
Költségvetési intézmény vagyunk. Tárgyi eszközt nyílt végű lízinggel szereztünk be. Mikor lehet levonni és visszaigényelni a tehergépkocsi áfáját? Helyesen járunk-e el, ha az áfát a tárgyi eszköz átvételekor visszaigényeljük?
1663. kérdés Csekély értékű ajándék
A velünk kapcsolatban álló magánszemélyek (nem alkalmazott, nem szerződéses) részvételét támogatjuk tudományos rendezvényeken (regisztráció, szállás, étkezés), valamint csekély értékű ajándékot adunk részükre. Véleményünk szerint ez természetbeni juttatásnak minősül. Helyes-e az eljárásunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1664. kérdés Étkezési utalvány
Önkormányzatunk, a körjegyzőség dolgozói részére (az óvoda konyháján) melegétkezést tudunk biztosítani. Hogyan oldjuk meg azt, hogy mindenki egyformán (hátrány nélkül), teljes mértékben 10 000 Ft értékig részesülhessen ebben a juttatásban, akár szabadságon, akár 30 napon belüli táppénzen van? Adható-e melegétkezés a szabadság napjára és a 30 napon belüli táppénzre? Ha melegétkezési bonokat készítenénk, milyen szabályai vannak, lehet-e egyénileg sorszámozott melegétkezési jegyeket készítenünk, vagy elég, ha a konyhán nyilvántartjuk?
1665. kérdés Utazási költségtérítés
Önkormányzati köztisztviselő vagyok. A munkahelyem az állandó lakóhelyemtől 80 km-re van, így kértem a munkába járás költségeinek megtérítését bérlet leadása nélkül, mivel az utazást nem minden esetben tömegközlekedéssel oldom meg. A 78/1993. (V. 12.) Kormányrendelet értelmében a bérlet összegének 80 százalékig adómentes. Ugyanakkor a számfejtő program a bérlet leadása nélküli útiköltség-térítést adóköteles jövedelemként kezeli. El lehet-e számolni egyéb költségtérítésként az ilyen címen kapott általányt, amelynek összege nem éri el a bérlet árának 50 százalékát sem?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1666. kérdés Személygépkocsi áfája
Költségvetési intézmény gazdasági társasága évekkel korábban beszerzett egy személygépkocsit, az adót azonban nem vonta le. Most a személygépkocsit - maradványértéken - kívánja értékesíteni. Kell-e áfát fizetni? Helyesen járunk-e el, ha értékesítéskor az áfát nem fizetjük meg, hisz akkor kétszeresen adóznánk a személygépkocsi után?
1667. kérdés Fillérek kerekítése
Hogyan kell kerekíteni a filléreket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1668. kérdés Beállási díj áfája
A társasház közös képviselője a ház udvarába parkoló tulajdonosoktól és külsősöktől beállási díjat szed. Költségvetési szervünk úgyszintén használja a társasház udvarát. Nem értjük, hogy a beállási díjról szóló számlán miért van áfa, ha a lakók áfa nélkül kapják a számlát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1669. kérdés Arányosítás
Költségvetési intézmény adóköteles és tárgyi adómentes oktatást egyaránt végez. Az oktatás lebonyolításához az egyik épületben termeket bérelünk. A bérbeadásról kapott számlán áfa is szerepel. Kérdésünk, hogy a szóban forgó számla adóösszegét levonhatjuk-e, ha a termekben adóköteles és tárgyi adómentes oktatás folyik?
1670. kérdés Társasház közös használatban lévő helyiségének értékesítése
Társasház a közös használatában, közös tulajdonban lévő helyiséget értékesített egy külső vállalkozásnak. Kell-e a társasháznak áfát fizetnie?
1671. kérdés Határidő túllépése
Megfellebbeztük az adóhatóság első fokú határozatát, melyet a másodfokú adóhatóság többszöri kérésünk ellenére több mint 3 hónap alatt bírált el. Arra hivatkoztak, hogy a regionális átalakítás miatt nem tudták, kinek kell kiadni a határozatot. Ha az adózó elmulasztja a fellebbezési határidőt, akkor már nem élhet ezzel a jogával. Érvényes-e a másodfokú határozat akkor, ha a hatóság túllépi a határozathozatalra rendelkezésére álló határidőt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1672. kérdés Önellenőrzési tilalom
Adóellenőrzés megkezdése előtt vállalkozásunk önellenőrzést végzett, de a revizorok megérkezésekor még nem fejeztük be. Befejezhető-e az önellenőrzés (bevallás, befizetés), vagy a feltárt adókülönbözetet az adóhatóság fogja jegyzőkönyvezni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1673. kérdés Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem utáni adóból érvényesíthető lakásszerzési kedvezmény
A 2006. évben építettem fel a családi házamat. 2007-ben eladtam egy lakást, amelyből jövedelmem származott. E jövedelmemből levonhatom-e a családi házra fordított kiadásokat úgy, hogy a jövedelem után ne kelljen adót fizetnem?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére