Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

202. Költségvetési Levelek / 2014. október 14.

TARTALOM

3797. kérdés Vevő-szállító számvitele
1. 2013. december 31-i dátummal a 44-es főkönyvi számlákra lekönyveltük a 2013. december 31-i teljesítési határidejű szállítói számlákat a 413 tőkeváltozás számlákkal szemben. A nyitást követően a záró egyenlegek a megfelelő 42-es főkönyvi számlákon megjelentek. A 2014. évi számviteli előírásoknak megfelelően ezeknek a szám­lák­nak lekönyveltük a kötelezettségvállalását (pl. gázdíjnál T 05331212 - K 0022), valamint a pénzügyi kifizetés esedékességét (gázdíjnál T 5222 - K 4213131). Az utóbbi lépéssel még egyszer rákerült a 421-es főkönyvi számlára, ahol már a nyitóban úgyis rajta volt. Kifizetéskor T 4212131 - K 33, de ezzel a duplázódás nem szűnik meg.
2. Ugyanez a probléma a követeléseknél is. 2013. december 31-én fennálló követelésünket lekönyveltük a 28-as számlákra a 413 tőkeváltozással szemben. A nyitást követően ezek az egyenlegek megjelentek a megfelelő 35-ös főkönyvi számlákon. A 2014. évi számviteli előírásoknak megfelelően ezeket a bevételeket előírtuk követelésként a költségvetési számvitel szerint [T 09(2) - K0041], illetve a pénzügyi számvitel szerint (T 35 - K 9). Teljesítéskor pedig a költségvetési számvitel szerint [T 005 - K 09(3)], valamint a pénzügyi számvitel szerint (T 33 - K 35). A nyitó egyenleg itt is rajta marad. A 2013-ban előírt kötelezettségek és követelések hogyan tűnnek el a nyitó egyenlegből?
3. Az év végi befejezetlen beruházási állomány 127-ről 15-re került. Ennek értéke tartalmazza az áfát is. 2014-től a bekerülési értéknek nem része az áfa. Az előző évi befejezetlen beruházást milyen értéken kell aktiválni (áfával vagy áfa nélkül)?
4. Ingatlanunkon végzett telekalakítás, telekösszevonás során megváltozik a telek nagysága, ezáltal az értéke is - pénzmozgás nélkül. A változást, a növekedést, illetve a csökkenést hogyan tudjuk lekönyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3798. kérdés Vállalkozási eredmény felhasználása
Központi költségvetési szervnél (nem oktatási intézmény) 2013. év előtt keletkezett, adózott vállalkozási eredményt szeretnénk részben felhasználni. Melyek a felhasználás és a könyvelési feladatai 2014-ben a pénzügyi és költségvetési számvitel szerint? A fel nem használt összeget milyen feltételekkel lehet az elkövetkezendő évben (években) felhasználni? Milyen feltételekkel lehet a tárgyévben képződő vállalkozási eredményt 2015-ben vagy azt követően felhasználni? Kell-e a teljes adózás utáni összegre 2014. évi kötelezettségvállalás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3799. kérdés Polgármesterek közszolgálati járadéka az önkormányzati választásokat követően
Az önkormányzati választások után jogosult lesz-e közszolgálati járadékra a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, ha megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3800. kérdés Gázvezeték-elosztó rendszer bérbeadása
A Költségvetési Levelek 151. számában (2011. augusztus 9.) a 2955. kérdésszámra adott válaszukat úgy értelmeztük, hogy a gázvezeték-elosztó rendszer bérbeadásra is alkalmazandó. A bérbevevő - mivel önkormányzatunk az ingatlan-bérbeadásra adómentességet választott - vitatja ezt. Helyesen gondoljuk, és esetleg a NAV által kiadott állásfoglalás kapcsolódik-e ehhez a kérdéshez?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3801. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító idő
A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése rendelkezik a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál figyelembe vehető kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időről. A törvény nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy 1992. július 1-je előtt az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatótól áthelyezéssel a közszférába került dolgozó esetén a jubileumi jutalom időtartamánál ezen időszak időtartamát figyelembe lehet-e venni.
Jelen esetben a köztisztviselő jogviszonyai:
- Városi Építőipari Szövetkezet (munkaköre: könyvelő) 1979. augusztus 1-jétől 1984. március 30-ig, munkaviszonya áthelyezéssel szűnt meg,
- Községi tanács (munkaköre: előadó) 1984. március 31-től 1993. december 31-ig, köztisztviselő, jogviszonya áthelyezéssel szűnt meg,
- Községi önkormányzat (munkaköre ügyintéző) 1994. január 1-jétől.
A jubileumi jutalomra jogosító idő tartamába beszámítható-e az 1979. augusztus 1-jétől 1984. március 30-ig tartó áthelyezéssel megszűnt munkaviszony?
3802. kérdés 2013-ról áthúzódó EU-s támogatott, fordított áfás beruházás
2013-ról áthúzódó EU-s támogatott fordított áfás beruházás gyakorlati megvalósításának kérdése: a nem levonható áfa 2013-ig a beruházás értékének részét képezte. Mi a helyzet a 2014-ben érkező számlával? Az áfa 2014-től nem része a beruházásnak, de a pályázat készítésekor még az volt. Hogyan tudom a pályázat elszámolását jól megcsinálni, ha az áfát nem aktiválhatom rá? Egyéb költségként rákönyvelhetem, hogy mégis szerepeljen?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3803. kérdés Munkába járás címén 9 Ft/km költségtérítés juttatása
Több dolgozónk - közigazgatási határon kívülről - egy gépkocsival jár dolgozni, vonat- és autóbuszbérletük nincs. Munkába járás költségtérítéseként elszámolható-e a köztisztviselő részére a 9 Ft/km költségtérítés gépkocsi és jogosítvány hiányában?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3804. kérdés Külföldi munkaviszonyok beszámítása közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe
2014. szeptembertől orvosi állás kerül betöltésre. Előtte az illető Magyarországon vállalkozó orvosként dolgozott, 1990-ben települt át Romániából, diplomáját honosította. Hogyan kell besorolni, mit lehet figyelembe venni?
3805. kérdés Intézményen kívül igénybe vehető étkeztetési szolgáltatás
Iskolai, illetve óvodai intézményben hiányzó gyermek részére elvitelre biztosítható-e ingyenes vagy kedvezményes étkezés, és arra a költségvetési normatíva igényelhető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3806. kérdés Pedagógus I. fokozatba soroláshoz szükséges szakmai gyakorlat
Az érintett 2011. június 21-én sikeres államvizsgát tett (óvodapedagógus). A diploma azonban a nyelvvizsga hiánya miatt nem került kiadásra. Arra a sikeres nyelvvizsgát követően, 2014. július 2-án került sor. Az érintettet 2011. 08. 15.-2012. 05. 31-ig óvodapedagógusként foglalkoztatták, majd 2012. 06. 01-től (jelenleg is) pedagógiai asszisztensként E2-be sorolva. 2014. 09. 01-től óvodapedagógus munkakörben kerülne továbbalkalmazásra heti 20 órában vagy heti 40 órában. Hogyan kellene besorolni (gyakornok, pedagógus I.; melyik fokozatában eltöltött évek alapján), milyen kitételeket kellene a szerződésében kikötni? Alapítványi óvodában foglalkoztatják jelenleg, de átkerülhet egyházi fenntartásúba vagy önkormányzatiba.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3807. kérdés Bölcsődei kisgyermeknevelő besorolása
Bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő (gondozónő) munkakörét felsőfokú csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó végzettséggel (55 8933 01) látja el. Jelenlegi besorolása "E" fizetési osztály. Amennyiben rendelkezni fog óvónői főiskolai diplomával, átsorolható-e "F" fizetési osztályba a diploma bemutatását követő hónaptól, ha továbbra is jelen munkakörben lesz foglalkoztatva, avagy az új végzettséget figyelmen kívül kell hagyni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3808. kérdés Címpótlék a köznevelési intézményeknél
Általános iskolában - most a KLIK-hez tartozik - közalkalmazottként érettségivel rendelkező, "D" fizetési osztályba sorolt dolgozó 15 000 Ft-os címpótlékban részesül, illetve egyéb pótlékként szerepel a bérjegyzéken évek óta, mert címet csak pedagógus kaphatott volna annak idején. A pedagógus-életpálya bevezetésével a pedagógusoktól automatikusan megvonták többek között a címpótlékokat is. Kérdésem, hogy a technikai dolgozónál is meg kell szüntetni, vagy ő kaphatja tovább?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3809. kérdés Közalkalmazott nő negyvenéves öregségi nyugdíja
1957. 09. 16-án születtem. 1976. augusztus 1-jétől folyamatosan közalkalmazottként dolgozom a megyei és városi könyvtárban. A főiskolai tanulmányaimat levelező tagozaton végeztem, munka mellett. Két gyermekemmel 3-3 évig voltam gyermekgondozási szabadságon. Közalkalmazotti jog­viszonyom mindvégig folyamatos, ez az első és úgy tűnik, az utolsó munkahelyem is. Szeretném igénybe venni a nők negyvenéves kedvezményes nyugdíjazását. Mikor mehetek el nyugdíjba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3810. kérdés Jubileumi jutalom kifizetésének esedékessége
Jubileumi jutalmat mely napon kell kifizetni? Például ha a munkavállaló 1974. 08. 22-én kezdte a közalkalmazotti jogviszonyát, akkor 2014. 08. 22-én vagy 23-án? Ha a munkavállaló elismert közalkalmazotti jogviszonyának kezdete a jubileumi jutalom figyelembevételéhez 1984. 08. 21., akkor 2014. 08. 21-én vagy 22-én kell kifizetni a jubileumi jutalmat?
3811. kérdés Műszakpótlékra jogosultság
Az Mt. előírásai alapján, ha a munkavégzésre 18 és 6 óra közötti időszakban kerül sor, akkor 30%-os műszakpótlék illeti meg a munkavállalót. Akinek a munkaidő-beosztása reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig szól, annak a műszakpótlékot a fenti szabály értelmében 18 órától 6 óráig (12 órára) számoljuk? Felmerült az a számítási mód is, hogy reggel 7-15 óráig tartó (8 óra) munkaidőn felül már jár a műszakpótlék. Melyik módszerrel számoljuk el helyesen munkavállalóink műszakpótlékra jogosult óraszámát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3812. kérdés Térítési díjak
Hogyan történik a térítési díjak kezelése? A vásárolt élelmezést hogyan kell könyvelnie intézményünknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére