Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

207. Költségvetési Levelek / 2015. február 3.

TARTALOM

3877. kérdés Költségvetési szervek gazdasági szervezetére, a gazdasági feladatok ellátásának szervezeti feltételeire vonatkozó 2015. évi változások
A 2015. évi jogszabályi módosítások alapján rendelkezhet-e a költségvetési szerv gazdasági szervezettel, ha munkavállalói létszáma nem éri el a 100 főt? Mikortól kell alkalmazni ezt a szabályt, és hogyan kell számítani a 100 főt, mikori dátummal kell nézni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3878. kérdés Pénzmaradvány elszámolása
Egy költségvetési szervnél (gazdasági ellátó szolgálat) óvodák és egészségügyi szolgáltatók könyvelése zajlik. Az önkormányzat finanszírozza a költségvetési szervet. A 2013. évi pénzmaradvány könyvelése (leutalás, igénybevétel stb.) az új számviteli rendszerben hogyan történik? A pénzmaradvány terhére elszámolt számlák az óvodáknál jelentkeztek, míg a leutalás a gazdasági ellátó szolgálatnál. Hogyan kell ebben az esetben könyvelni a pénzmaradvány-leutalás igénybevételét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3879. kérdés 2014-es számla elszámolása
A 2015. januárban érkező és januári teljesítésű számla beltartalma alapján 2014-re vonatkozik (pl. közüzemi díjaknál a számla teljesítése, fizetési határideje 2015. évi, időszaka viszont 2014. évi). Ezt a költséget a pénzügyi számvitelben a 2014-es időszakra figyelembe kell vennünk. Milyen módon történik ennek a könyvelése, a szállítóval szemben a következő évet érintő végleges kötelezettségvállalásként (ez esetben a költségvetési számvitelben is megjelenik ez a tétel) vagy elhatárolásként (ebben az esetben csak a pénzügyi számvitelben jelentkezik)?
3880. kérdés 2014 decemberében kifizetett megbízási díj elszámolása
Hogyan kell könyvelni a 2014. decemberben hóközi kifizetésként számfejtett megbízási díjakat? A Kincstár feladásában 2014. decemberben szerepelnek majd ezek a tételek, de a nettó részük már 2014-ben ki lett fizetve. Jó-e az a megoldás, hogy pénzügyi számvitelben lekönyvelem ezen megbízási díjak bruttó értékét és a szociális hozzájárulási adót, így a 42-esen ott lesz a levont járulékrész és a szociális hozzájárulási adó kötelezettségként, a költségvetési számvitelben pedig csak a nettó részt könyvelem le a kifizetéskor a megfelelő K1-es rovatra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3881. kérdés Ajánlati biztosíték elszámolása
Önkormányzatunk szeretné megvásárolni egy csődeljárás alatt álló cég ingatlanát. A felszámoló cég részére ajánlati biztosítékot fizettünk. Hogyan kell lekönyvelnünk az ajánlati biztosítékot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3882. kérdés Reprezentáció - idegenforgalmi adó
A reprezentációnak minősülő szállásdíjról kiállított számlában a kibocsátó idegenforgalmi adót is felszámít. A reprezentációnak része-e ilyen esetben a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adó, azaz reprezentációra kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3883. kérdés Engedmény a munkáltatói kölcsönből
2009-ben olyan munkáltatóikölcsön-megállapodás került aláírásra a munkáltató és a munkavállaló között, amelyben a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozót a folyamatosan eltöltött jogviszonyának ideje alapján bizonyos összegű kedvezmény illeti meg, amely a kölcsön futamidejét is arányosan csökkenti, továbbá a kölcsön megállapított törlesztési idő lejárta előtti egyösszegű visszafizetéskor fennálló tartozás összegének 40%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes határig terjedő engedmény illeti meg. Hogyan kell a 2014-ben esedékes engedményeket lekönyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3884. kérdés Alanyi adómentes intézmények elszámolása
Múzeumunk 1-es adószámmal rendelkező, általános forgalmi adó szempontjából alanyi adómentes körbe tartozik. Emiatt nincs áfabefizetési kötelezettségünk és előzetesen felszámított áfalevonási jogunk, követelésünk sincsen. Jól gondoljuk, hogy az Áhsz. 48. §-ának (1) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak ránk, mivel nincs mit elszámolnunk a 364. Általános forgalmi adó elszámolása nevű számlacsoportban, illetve ez alapján a költségvetés tervezésénél, összeállításánál és könyvelésénél sem szükséges megbontanunk nettó és áfa kiadásra-bevételre? Válaszukban kérem jelöljék, hogy mely jogszabály hivatkozik erre!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3885. kérdés Jóteljesítési biztosíték
Építési beruházás közbeszerzésen nyertes kivitelezője jóteljesítési biztosítékként az előírt összeget befizette az önkormányzati társulás bankszámlájára. Hogy kell helyesen lekönyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3886. kérdés Befizetendő áfa könyvelése
Intézményünk önkormányzati fenntartású, áfakörbe tartozó költségvetési intézmény. Amennyiben egy adott áfabevallási időszakban befizetési kötelezettségünk keletkezik, hogyan kell a befizetendő áfa összegét könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3887. kérdés 2015-től nem kell csökkenteni a szabadságnapok számát 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén
Hogyan számít szabadságra jogosító időnek a keresőképtelenség ideje 2015-től?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3888. kérdés Tanulók részére adott könyvvásárlási utalvány
Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja szerint adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből a közoktatásban vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is). A gyermekeknek adott könyvvásárlási utalványt a személyi vagy a dologi kiadások között kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3889. kérdés Részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége a gyermek ötéves koráig
GYET-ben részesülő, heti 30 órában foglalkoztatott munkavállalónk azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretne napi 4 órás részmunkaidőben dolgozni. Legkisebb gyermeke 3,5 éves. Kötelesek vagyunk módosítani a munkaszerződését?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3890. kérdés Polgármester részére nyújtott hivatali telefon-, illetve gépkocsihasználat
A Mötv. 71. §-ában foglaltak alapján a polgármester illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az Önök véleménye szerint a 15% költségtérítésen felül kaphat-e a polgármester hivatali telefonhasználatot, illetve hivatali gépkocsihasználatot, amelyet magáncélra is igénybe vehet, vagy el kell különíteni a hivatali és a magáncélú használatot, és a magáncélú használat költsége a 15%-on belül vehető csak figyelembe?
3891. kérdés Kormánytisztviselők, köztisztviselők nyelvpótléka 2015-től
2015-től valóban alanyi jogon jár a nyelvpótlék a köztisztviselőknek orosz nyelvvizsga esetén is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3892. kérdés Polgármester költségtérítésével kapcsolatos adójogi és társadalombiztosítási kérdések
Az 1994. évi LXIV. törvény hatályon kívül helyezésével változtak-e a főállású polgármesterek költségtérítésének szabályai? Választható-e a költségátalány? Ha számlával kell igazolnia a költségeit, akkor kinek a nevére kell, hogy szóljon a számla? Van-e változás a saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3893. kérdés Polgármesteri költségtérítés és hivatali költségek elszámolásának kapcsolata
Milyen módon számolhat el a költségtérítésével a polgármester? Lehetséges-e az a megoldás, hogy nem számfejtjük a polgármester részére havonta (mint átalány) a megállapított összeget, hanem havonta belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólag nyújtja be a hivatali utazásainak költségeiről szóló elszámolást a megállapított költségtérítés erejéig? Amennyiben a belföldi kiküldetési rendelvénnyel történő elszámolás elfogadható, akkor kötelező-e minden hónapban a költségeit elszámolni, vagy lehetséges akár negyed­évente az elszámolás alapján a költségeit megtéríteni? Elszámolható-e a polgármester költségtérítése terhére az önkormányzat nevére kiállított öltöny vásárlásáról szóló számla?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3894. kérdés Nem saját tulajdonban álló gépkocsi hivatali célú használatára tekintettel elszámolható költség
9 Ft/km kopás jár-e a nem saját (szülő) tulajdonában lévő gépjárműre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3895. kérdés Idegen pénzeszközök
Hogyan történik az idegen pénzeszköz számviteli elszámolása?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3896. kérdés Importáfa és vám
Segítségüket kérnénk az alábbi tételek könyvelésével kapcsolatban: befizetendő cégautóadó, importáfa és vám. Milyen költségvetési számlaszámmal, milyen eseménnyel kell rögzíteni a programban? Kapcsolódik-e hozzájuk ellenszámla? Pénzügyi és költségvetési számvitelben is könyvelni kell, vagy csak az egyikben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére