×

48. Költségvetési Levelek / 2005. július 19.
TARTALOM

     
1126. kérdés  
Általános iskolánk külföldi kiküldetés keretében napidíjat is fizet a kiküldött pedagógus részére, közalapítványtól kapott pályázati támogatás terhére. A közalapítványtól kapott támogatás ez esetben költségvetési forrásnak minősül-e, és így levonható-e 50% az adóalapból?
Kapcsolódó címke:
1127. kérdés  
Egy országos szakmai szervezet, egyesület vagyunk. Minden évben tartunk egy 3 napos szakmai konferenciát, ahol az étkezési és szállásköltséget az egyesület fizeti bevételeiből, illetve pályázatokból. Az így juttatott ingyenes szolgáltatások reprezentációs költségként elszámolhatók-e, vagy ez természetbeni juttatás? Érvényesíthető-e az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés d) pontja?
Kapcsolódó címkék:  
1128. kérdés  
Egyik alkalmazottunk előző munkahelyére – költségvetési intézménybe – 1985-ben áthelyezéssel került, így közalkalmazotti jogviszonya folyamatosan elismert volt 1967-ig visszamenőlegesen. 1997-ben megkapta a 30 éves jubileumi jutalmat. Létszámleépítés miatt jogviszonya megszűnt, majd a felmentési idő alatt új munkaviszonyt létesített egy másik költségvetési intézménynél. Jogosult-e az előzőleg elismert közalkalmazotti jogviszonyának beszámításával a 40 éves jubileumi jutalomra az elérés időpontjában, vagy esetleg nyugdíjazás esetén?
1129. kérdés  
A nyíregyházi egészségügyi főiskola levelezős hallgatójaként 2003. évben diplomás ápoló képesítést szereztem, azonban diplomámat a mai napig nem kaptam meg, mert nem tudtam nyelvvizsga-bizonyítványt felmutatni (eddig 5 sikertelen próbálkozásom volt). 2004. 07. 02-án szociális idősek otthonában jogviszonyt létesítettem, úgy lettem besorolva, mintha meglenne a főiskolai végzettségem, holott az intézményvezető is ismerte annak hiányát. 2004. 12. 01. napjával azonban visszasorolt az intézményvezető, egy ellenőrzésre hivatkozva. Szeretem a munkámat, amihez egyáltalán nincs szükség idegennyelv-tudásra. Miért nem kaphatom meg a diplomámat azzal a megjegyzéssel, hogy nyelvvizsgát nem tett? Illetve a munkáltató visszasorolása jogszerű volt-e vagy sem?
Kapcsolódó címke:
1130. kérdés  
Önkormányzati fenntartású óvoda óvónője elvégezte a közoktatás-vezetői tanfolyamot. Jogosult-e az "F" fizetési osztályból "G" fizetési osztályba történő átsorolása, ha a munkaköre változatlan maradt, nem lett vezető, és a jelenlegi munkaköréhez ez a szakvizsga nem szükséges? Vezető beosztású (igazgató) elvégezte a közoktatás-vezetői tanfolyamot, és utána átsorolták "F"-ből "G" fizetési osztályba. Jelenleg azonban már nem tölt be vezetői beosztást. Vissza lehet-e sorolni "F" fizetési osztályba, mivel jelenlegi beosztásához nem szükséges ez a szakvizsga?
1131. kérdés  
Intézményünk saját épületén kívül még másik két épületet is fűt gázkazánnal. A másik két épület intézményének a gázfogyasztást, karbantartási díjakat és a fűtők bérét (járulékokkal) számlázzuk tovább. Nincs külön mérőóra, hanem a fenntartó által meghatározott százalékban történik a továbbszámlázás. A továbbszámlázás áfásan vagy áfamentesen történjen? (Alaptevékenységünk tárgyi adómentes.)
Kapcsolódó címkék:  
1132. kérdés  
Tehet-e megkülönböztetést a munkáltató a köztisztviselők között a 10%-os illetménykiegészítés megállapítása és kifizetése miatt? Középfokú végzettségű köztisztviselő kap 10 %-os illetménykiegészítést, a felsőfokú dolgozó pedig nem. Jár-e részére illetménykiegészítés? Ha igen, meddig kérheti annak kifizetését?
Kapcsolódó címkék:  
1133. kérdés  
A prémiumévek programban való részvétel lehetőségével kapcsolatosan az alábbiakat szeretném kérdezni. 1950. október 15-én születettem, 1969. október 14-e óta dolgozom egy munkahelyen. Jelenlegi illetményem 147 000 Ft. Ennek 60%-a: 88200 Ft. Nyugdíjazásomkor melyik összeget vennék figyelembe? A 35. éves jubileumi jutalmat 2004. évben megkaptam. Járna-e a 40 éves jubileumi jutalom? Milyen összeggel? A heti 12 óra időtartamú munkavégzés alól adhatnak-e felmentést, és ki?
Kapcsolódó címke:
1134. kérdés  
Az I. besorolási osztályon belül milyen kategóriába nevezhető ki, illetve sorolható be az a személy, aki 2003. június 1-jén létesített munkaviszonyt mint köztisztviselő? Előző munkaviszonyaiból 9 évet számítottak be. Kinevezésének időpontjában felsőfokú végzettséggel és középfokú szakképesítéssel rendelkezett, majd 2003. év novemberében felsőfokú szakképesítést is szerzett.
1135. kérdés  
1947. 03. 03-án születtem, 2004. 06. 24-én 36 éves munkaviszonnyal előrehozott öregségi nyugdíjba mentem. Azóta is folyamatosan dolgozom. A 35 éves jubileumi jutalmat 2003 októberében kaptam meg. Úgy tervezem, hogy 2006. 07. 01-jével abbahagyom a munkavégzést. Mit kell tennem, illetve milyen juttatásokra leszek jogosult?
Kapcsolódó címkék:  
1136. kérdés  
1969 óta dolgozom. 1990-ben megkaptam a 25 éves jubileumi jutalmat, majd jelenlegi munkáltatóm 1995-ben a 30 éves jutalmat is kifizette. 2005-ben betöltöm a 40 éves jogviszonyt. Jár-e a 40 éves jubileumi jutalom, ha azt az Mt. eltörölte, de én már közalkalmazottként dolgoztam?
1137. kérdés  
Jár-e ún. mankópénz a köztisztviselőnek, aki a pénztárosi teendőit pénzügyi előadóként, egyéb teendői mellett látja el? Egy polgármesteri hivatalban dolgozom. Feladataim közé tartozik többek között a pénztár kezelése is. A hivatalban rendelet vagy szabályzat nincs a mankópénzzel kapcsolatban. A mankópénz adható, vagy kötelező juttatás-e egy költségvetési intézményben?
Kapcsolódó címkék:  
1138. kérdés  
Az alapfokú művészeti iskolában határozott idejű közalkalmazotti szerződéssel tanítanak heti 4-8-12 órában pedagógusok. Mennyi az ő szabadságuk?
Kapcsolódó címkék:  
1139. kérdés  
Bábszínházi társulat vagyunk. Fizetős vendégek részére bábszínházi előadásokat tartunk, melynek bevételéből a 15% áfatartalmat az adóhatóság felé megfizetjük. Repertoárunk szélesítése érdekében alkalmanként meghívunk más társulatokat is, mely előadások bevétele szintén intézményünket illeti meg. E bevétel után is megfizetjük a 15% áfát. A meghívott társulat a fellépésért fix öszszegű díjban részesül, melyről számlát állít ki, 92.34.13 SZJ-szám alkalmazásával, megbízási szerződés szerinti összeg+áfáról. A számla áfatartalmát beállíthatom-e az arányosítással visszaigényelhető áfakörbe, vagy az Áfa-tv. 33. § (2) bekezdése értelmében ez esetben is alkalmazni kell a levonási tiltást?
1140. kérdés  
Dolgozónknak munkába járáshoz MÁV-bérletet biztosítunk. Néha igénybe vesz a hazajáráshoz intercity-járatot, mert éppen az a vonat indul a pályaudvaron. Az intercity-járaton is másodosztályon utazik, azonban csak pótjeggyel vehető igénybe. A pótjegyről a cég nevére szóló számlát hoz, a pótjegyet leadja. Kifizethető-e adómentesen munkába járás költségtérítéseként?
1141. kérdés  
Cégautóadó fizetése mellett kell-e útnyilvántartást vezetni?
Kapcsolódó címke:
1142. kérdés  
Egy költségvetési szerv a normál tevékenységén kívül gazdasági tevékenységet végez, amely többfajta tevékenységet foglal magában. Az egyik gazdasági tevékenységének keretében foglalkoztat csökkent munkaképességű dolgozókat, akik után állami dotációt kap. A csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztató tevékenység semmiféle összefüggésben sincs a többi gazdasági tevékenységgel. (Külön szerződés alapján más cégeknek végzett munkában közreműködnek.) A levonható áfa meghatározásakor elkülöníthető-e a többi gazdasági tevékenység beszerzéseinek áfája (ezek egyértelműen levonhatók-e, és csak a fennmaradó hányadra kell levonási hányad alapján megosztást alkalmazni, tekintettel a dotációra)? Számszerűsítve a kérdést: Teljes árbevétel: 5700 E Ft (áfa 1425 E Ft) Ebből kereskedelmi tevékenység bevétele: 1700 E Ft Csökkent munkaképességűek bevétele: 4000 E Ft Állami dotáció: 4571 E Ft Levonható áfás beszerzés: Kereskedelmi áru: 1500 E Ft (áfa 375 E Ft) Egyéb beszerzés, szolgáltatás: 308 E Ft (áfa 62 E Ft) Helyesen teszem-e, ha a fizetendő áfával szemben a 375 E Ft-ot megjelenítem a levonható áfasoron, a fennmaradó 62 E Ft-ot pedig a következő levonási hányaddal számolva az arányosított áfasoron vallom be? Levonási hányad = 5700 E Ft = 55,496% 5700 E Ft + 4571 E Ft Arányosított áfa: 62 x 0,55496 = 34 E Ft, vagy pedig a teljes beszerzés levonható áfáját arányosítással kell megállapítani, tekintettel a dotációra?
1143. kérdés  
2005. évben nyilatkoztatni kellett a munkatársakat, hogy a tárgyévben hideg- vagy melegétkezési utalványt kérnek. Mindenki 8000 Ft-os melegétkezési utalványt kért. Néhány munkatárs április, illetve május 1-jével felmondott. Szerintem a felmentési időre csak hidegutalvány jár, mert tárgyhóban egy napot sem töltenek a munkahelyen. Azonban ők ragaszkodnak a nyilatkozatukhoz, mely szerint egy évben csak egyféle utalványt kaphatnak, tehát a kért meleget. Kinek van igaza?
Kapcsolódó címke: