Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

96. Költségvetési Levelek / 2008. május 20.

TARTALOM

2037. kérdés Étkeztetési tevékenység áfája
Az új áfatörvény alapján hogyan alakul az étkezési tevékenység adózása 2008. január 1-jétől, illetve 2008. május 1-jétől? Az élelem áfáját hogyan igényelhetem vissza? A hivatal üzemeltet egy konyhát, onnan látjuk el élelemmel az óvodát, az iskolát, a külső étkezőket, a szociális étkeztetésben részesülőket és az alkalmazottakat. Kérdésem továbbá, hogy az önkormányzati telek értékesítése áfaköteles-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2038. kérdés Teljesítési időpont megállapítása I.
Mi lesz a teljesítési határidő abban az esetben, ha egy általános iskola a tanulmányi verseny idejére, egy hétre, egyszeri alkalommal bérbe adja tantermeit, de a tényleges igénybevétel csak egy nap volt? Mindezekről a szerződés 15 nap eltelte után érkezett meg.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2039. kérdés Teljesítési időpont megállapítása II.
Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha az intézményi telefonbeszélgetésekből a dolgozók a magánjellegű beszélgetéseket csekken fizetik utólagos számlakiállítással?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2040. kérdés Teljesítési időpont megállapítása III.
Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha egy általános iskola tornatermét bérbe adja fél évre havi számlázással, a bérleti díjat csekken fizetik a tárgyhót követő 5-éig utólagos számlázással?
2041. kérdés Teljesítési időpont megállapítása IV.
Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha a GESZ kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú épületben működő általános iskola bérbe adja egyszeri alkalommal az ebédlőt közgyűlés megtartására?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2042. kérdés Teljesítési időpont megállapítása V.
Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha egy általános iskola bérbe adja ebédlőjét két egymástól független alkalommal, egy hónapon belül, s a bérlő átutalással fizeti meg a bérleti díjat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2043. kérdés Gyűjtőszámla teljesítési időpontja
Intézményünk gyakran vesz igénybe fuvarozási szolgáltatást, ezért általában ugyanattól a cégtől rendeljük meg a szolgáltatást havonta többször is, mely szállításokról fuvarlevelek készülnek. A szerződés szerint, az adott hónap utolsó napján az elkészült menetlevelek alapján gyűjtőszámlát készít a cég. Kérdésünk a gyűjtőszámla teljesítési időpontjára vonatkozik. Több előadáson azt hallottuk, hogy ebben az esetben a teljesítési időpont az elszámolás utolsó napja (hónap utolsó napja). A fuvarozó cég szerint a fizetési határidő a teljesítés napja. Ebben az esetben más hónapra esik a cég fizetési kötelezettsége, illetve a levonási jog keletkezésének időpontja. Kérem, segítsenek beazonosítani az adófizetési kötelezettség keletkezésének napját!
2044. kérdés Építési terület, beépítetlen ingatlan fogalma
Szeretnénk segítséget és útmutatást kapni arra vonatkozóan, hogy mi a különbség az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés k) pontjában írt "beépítetlen ingatlan" és "építési telek" között!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2045. kérdés Garantált bérminimum megállapítása
Egy gimnáziumban dolgozó, 50 év feletti, pénzügyi munkát végző közalkalmazottat is megilleti-e a garantált bérminimum abban az esetben, ha nem rendelkezik szakirányú végzettséggel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2046. kérdés Tárgyi eszköz aktiválása
Hogyan kell állományba venni az intézményünk által vásárolt öt darab 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó számítógépet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2047. kérdés Teljesítés időpontja folyamatos jogviszony esetén
Kérem, segítsenek az Áfa-tv. 58. §-ának értelmezésében! Önkormányzatunk iskolabuszjáratot üzemeltet. A szolgáltatást nyújtó céggel 2006. május 1-jétől határozatlan tartamú időre szóló szerződésben állapodtunk meg. A szállítást a cég hétfőtől péntekig munkanapokon végzi. A számla kiegyenlítése a hónapot követő 20-a. Kérdésem a teljesítési időre vonatkozik. Az áfabevallásban a tényleges teljesítés hónapjában, vagy a pénzügyi teljesítés hónapjában kell szerepeltetni a fizetendő adót?
2048. kérdés Nyugdíjazott köztisztviselői jubileumi jutalma
Köztisztviselőnk 2007 augusztusa óta nyugdíjas. Köztisztviselői jogviszonya nem szakadt meg. 2008. május 1-jétől felmentését kezdi meg nyugdíjazása miatt. Milyen juttatások illetik meg? (Munkaviszonya 39 év.)
2049. kérdés Közalkalmazotti jubileumi jutalom számítása
Iskolánk önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban vannak. Egyik munkavállalónk munkahelyei a következőképpen alakultak: Munkaviszony kezdete-vége Munkáltató Megszűnés módja 1972. 11. 09.-1975. 02. 15. Bp. ker. tanács áthelyezés 1975. 02. 16.-1983. 05. 31. Fővárosi Tanács áthelyezés 1983. 06. 01.-1985. 02. 15. Tanácsi vállalat felmondás 1985. 02.18.-2000. 06. 18. Magyar Nemzeti Bank felmondás 2000. 06. 19.-2004. 10. 24. Ipari kft. felmondás 2005. 09. 15.-2007. 06. 30. Szakközépisk. áthelyezés 2007. 07. 01.- Szakközépisk. Kérjük, szíveskedjenek választ adni arra, hogy a jubileumi jutalom számításánál mely munkaviszonyokat kell közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonynak tekinteni!
2050. kérdés Önkormányzati pénzmaradvány
Önkormányzat polgármesteri hivatalának és intézményeinek a pénzmaradványát a képviselő-testületnek forintban vagy ezer forintban kell elfogadnia, jóváhagynia?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2051. kérdés Szabadság a gyermek gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság idejére
Dolgozónk gyermeke születése miatt szülési szabadságon, majd fizetés nélküli szabadságon volt. Jár-e erre az időszakra részére szabadság, és ha igen, hogyan kell azt kiadni, amikor visszajön dolgozni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2052. kérdés Munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés formái - kötelezettség vagy lehetőség
Költségvetési intézményként adhatunk-e a dolgozóinknak 9 Ft/km-es költségtérítést a munkába járásukhoz, vagy csak a bérletekhez, illetve jeggyel történő utazáshoz járulhatunk hozzá? Mely esetekben kötelező a költségtérítés juttatása, és mikor beszélünk adható juttatásról?
2053. kérdés Munkáltatói jogutódlás hatása a közalkalmazotti keresetkiegészítésre
Az önkormányzat rendeletében keresetkiegészítést határozott meg az intézményeinél meghatározott vezetői beosztást betöltő közalkalmazottak részére, az adott vezetői beosztás tényleges fennállásáig. A juttatás megállapítására munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként került sor. Amennyiben intézményünknél munkáltatói jogutódlás következik be, az érinti-e a keresetkiegészítést, a jogutód munkáltató elvonhatja-e azt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2054. kérdés Késedelmes számlakibocsátás szankciója
A 2008. évi Áfa-tv. január 1-jétől a számla kiállítását határidőhöz köti. Idevonatkozó 163. §-a szerint: "Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a) a teljesítésig, b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított 15 napon belül köteles gondoskodni". Milyen szankció sújtja a számla kibocsátóját és a befogadóját, ha ezt időben nem tudja teljesíteni?
2055. kérdés Több munkakört betöltő közalkalmazott illetménye
Intézményünkben a pénztáros-élelmezésvezető-anyagkönyvelő kapcsolt munkakört ellátó dolgozónak szakközépiskolai végzettsége van, gépírási, gyorsírási és igazgatási ügyintézői szakképzettséggel rendelkezik. Besorolási kategóriája: "D". Kaphat-e a Kjt. 66. § (2) bekezdése alapján illetménynövekedést a szakképesítése és a betöltött munkakör alapján?
2056. kérdés Iskolai könyvtáros illetménye és munkaideje
Iskolánkban egy kb. 23 000 kötetes könyvtár működik. A könyvtárosi feladatokat egyetlen könyvtáros látja el. A könyvtáros végzettsége: könyvtár-történelem szak. A könyvtár szakot egyetemen végezte el. A közalkalmazott órarend szerint nem tart órákat, csak a könyvtárral kapcsolatos teendőket látja el. Kérdéseink: 1. A történelem szak után jár-e neki a további szakképesítésért illetménynövekedés? 2. A kötelező órája 22 óra/hét vagy 40 óra/hét?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére