Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

105. Költségvetési Levelek / 2008. december 2.

TARTALOM

2212. kérdés Közalkalmazott jubileumi jutalma
Jelenleg közalkalmazottként dolgozó munkavállaló jogosult-e 30 éves jubileumi jutalomra, továbbá mikor, ha előző jogviszonyában köztisztviselőként 2003-ban 25 éves jubileumi jutalmat is kapott? Munkaviszonyai: 1. Vállalat: 1977. 08. 22.-1987. 07. 15.; megszűnés módja: áthelyezés 2. Megyei Gyógyszertári Központ: 1987. 02. 16.-1988. 01. 21.; megszűnés módja: közös megegyezés 3. Vállalat: 1988. 01. 22.-1992. 07. 15.; megszűnés módja: közös megegyezés 4. Munkanélküli-járadékon: 1992. 07. 16.-1992. 11. 15. 5. Polgármesteri hivatal: 1992. 11. 16.-2007. 09. 30.; megszűnés módja: felmentés 6. Költségvetési intézmény: 2007. 10. 01-től jelenleg is.
2213. kérdés "Különmunkáért" megbízási díj, választott tisztségviselők saját gépjármű-használatának megtérítése
A közalapítvány elnöke, titkára, kuratóriumi tagjai kaphatnak-e munkájukért (pályázatok elbírálása, szakértése, ellenőrzése) - mely különmunka - számla ellenében megbízási díjat? A választott tisztségviselők saját gépkocsi használatáért kaphatnak-e költségtérítést (amortizáció, üzemben tartás stb.) adómentesen? Az alapító okirat szerint költségeikkel elszámolhatnak.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2214. kérdés Reprezentáció - kitelepülési díj
Reprezentációnak minősül-e a rendezvényen a kitelepülési díj? A számlában külön van feltüntetve az étel, az ital és a kitelepülés díja.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2215. kérdés Önkormányzati lakásfenntartási támogatásból letiltható-e az önkormányzat által kiszámlázott szemétszállítás díja, ha az ügyfél nem fizette be?
Községi önkormányzatunk nevében kérem, nyújtsanak segítséget abban, hogy az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási támogatásból (normatív, illetve méltányossági) letiltható-e, és ha igen, milyen mértékben az önkormányzat által kiszámlázott (az ügyfél által be nem fizetett) szemétszállítás díja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2216. kérdés Utazási költségtérítés
Köteles-e a munkáltató a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés alkalmával a 2. osztályra szóló IC-pótjegy 86%-át is megtéríteni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2217. kérdés Gyermekétkeztetési támogatás elszámolása
Önkormányzatunk (önkormányzati) segélyt nyújt, gyermekétkeztetési támogatás címen, az általa fenntartott iskoláknak 6 hónapos elszámolási idővel, magánszemélyek (gyermekek) részére. Fél év után az iskolák elszámolnak az önkormányzattal a felhasznált étkeztetési segélyek összegéről. Vonatkozik-e jelen esetre az Szja-tv. 72. §-a (kamatkedvezményből származó jövedelem), vagy a 72/A. § (5) bekezdése az irányadó?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2218. kérdés Pénzkezelés I.
Pénztárból kifizetett és utólagos elszámolásra kiadott összegek pontos bizonylatolásával kapcsolatosan várjuk állásfoglalásukat. Tagintézményeknek és karbantartásokat irányító dolgozónak is rendszeresen adunk ki elszámolásra előlegeket a pénztárból. Ez a 30 napot nem haladja meg, és amikor elszámolnak, visszavesszük a pénztárba bevételi pénztárbizonylaton. Egyúttal kiadásba is helyezzük a számlák összegét, mint vásárolt karbantartási anyag, szolgáltatás stb., de nem számlánként külön-külön pénztárbizonylaton, hanem egy bizonylatra vezetjük fel, amit aláírnak, akik elszámoltak az összeggel. Helyes-e ez a gyakorlat?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2219. kérdés Pénzkezelés II.
Bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén kötelező-e a felvett pénzt a házipénztárba bevételezni, illetve onnan elszámolási előlegként kiadni, vagy közvetlenül elszámolási előleg felvételeként is lehet könyvelni a bankkivonat alapján? A felvett készpénzzel többnyire csak napokkal később, a beszerzéseket követően számolnak el.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2220. kérdés Behajthatatlan követelés
Intézményünk továbbszámlázott szolgáltatást nyújtott egyik vevőjének. A vevő 2005. november óta nem egyenlítette ki a követelésünket (4 db számla). A követelés összege: 9000 Ft. Év végén az egyenlegközlőket mindig átvette, a követelésünket elismerte. A fizetési felszólításokat is átveszi. Az egyenlegközlőket és a fizetési felszólításokat tértivevényes levélként adtuk fel. A vevőnk felszámolás alatt áll 2007. október óta. Mit tudunk tenni a követelés behajtása érdekében? Hogyan tudjuk szabályosan kivezetni a követelést a nyilvántartásunkból?
2221. kérdés Rehabilitációs hozzájárulás - össze kell-e számolni a részben önálló intézmények dolgozóinak létszámát?
Hivatalunknál részben önálló intézmény az óvoda, iskola, kultúrház, humánszolgálat. Kérdésem, hogy a rehabilitációs hozzájárulás számításánál a statisztikai létszám számításakor össze kell-e adni a részben önálló intézmények dolgozóinak létszámát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2222. kérdés Önkormányzati fenntartású iskola működése
Önkormányzati fenntartású általános és alapfokú művészeti iskolának kell-e működési engedély, vagy csak a nem önkormányzati fenntartásúaknak szükséges? Ha igen, akkor kinek, kitől és mikor kell (kellett volna) ezt kérnie, és mely jogszabály alapján? OKÉV-ellenőrzéssel kapcsolatosan olvastam, hogy az alapító okirat és a telephelyenkénti működési engedély a vizsgálat kiindulópontja.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2223. kérdés Ruházati költségtérítés
A közalkalmazottak részére utólagos elszámolási kötelezettséggel biztosított ruházati költségtérítés összegét előlegként vagy ruházati költségtérítésként kell-e könyvelni, illetve hogyan kell nyilvántartani? Az adófizetési kötelezettség a kifizetéskor vagy a számlával történő elszámoláskor keletkezik-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2224. kérdés Köztisztviselő jubileumi jutalma
A következő jogviszonyokkal rendelkező köztisztviselő mikor jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra? - 1984. 07. 16-tó1 1992. 11. 30-ig bankibetét-ügyintéző - 1992. 12. 01-től 1994. 05. 25-ig munkanélküli-járadék - 1994. 05. 26-tól 1994. 09. 30-ig jövedelempótló támogatás - 1994. 10. 01-től 1995. 03. 12-ig általános iskola (közhasznú foglalkoztatás, Munka Törvénykönyve) - 1995. 03. 13-tól jelenleg is polgármesteri hivatali ügyintéző
2225. kérdés Bértábla szerinti garantált illetményen felüli, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megvonása
2005 szeptemberében áthelyezéssel átvett a jelenlegi munkahelyem közalkalmazottként, és a korábbi béremet is megadta, melyben munkáltatói döntésen alapuló illetmény is szerepelt a garantált illetményen felül. 2009-ben megkapom a diplomámat, és magasabb fizetési kategóriába fogok kerülni. A fenntartó önkormányzat, illetve a munkáltató megteheti-e, hogy a magasabb kategóriába lépéskor az illetményemelkedéssel "lenyeleti", vagyis megszünteti a garantálton felüli részt? Megtehetem-e, hogy nem megyek bele, van-e egyáltalán beleszólásom?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2226. kérdés Jubileumi jutalom helytelen kiszámítása jelent-e kötelezettséget a jövőre nézve?
Több iskolaegységből integrált intézményként működünk, s a jubileumi jutalom kifizetésének elbírálásához várjuk segítségüket. A korábban önálló egyik tagintézménynél 25 éves jubileumi jutalmat kifizettek, olyan jogviszonyok beszámításának figyelembevételével, amit a jogszabály nem tesz lehetővé. Az integrált intézménynél helyes-e, ha mi átszámoljuk a beszámítható jogviszonyokat, s ez alapján döntünk a 30 éves jubileumi jutalom kifizetéséről, vagy el kell fogadnunk a helytelenül figyelembe vett 25 évet?
2227. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító időtartamok
Jelenleg közalkalmazottként dolgozó nő munkavállalónk jogviszonyai: 1. Elektromos Művek: 1973-1980 2. Vendéglátó-ipari vállalat: 1980-1988 3. Kisszövetkezet: 1988-1990 4. Önkéntes biztosítási jogviszony: 1993-1996 5. Általános iskola: 1998-2008 Mely időszakok vehetők figyelembe a jubileumi jutalom számításánál?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
2228. kérdés Közalkalmazotti besorolás I.
Családsegítő intézmény szociális gondozójának munkaköri besorolásánál mi a helyes eljárás akkor, ha középiskolai érettségije vagy nem szakirányú szakközépiskolája van az illetőnek, de nincs a munkaköréhez előírt szakképzettsége, és a szükséges szakképzettség megszerzését vállalta? Fenti esetben hova sorolható a szükséges szakképzettség megszerzéséig?
2229. kérdés Közalkalmazotti besorolás II.
Önállóan gazdálkodó általános művelődési központunkban - mely magában foglal általános iskolát, óvodát, napközis konyhát, művelődési házat és könyvtárat - az ÁMK-igazgató munkakört pedagógia-testnevelés szakos tanárnő tölti be. A kolléganő végzettségei a következők: - 1979. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: pedagógia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, - 1985. JATE-BTK: pedagógia szakos előadó, - a fenti egyetemi diplomára épülően a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi, illetve Gazdasági és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezető szakirányú szakképzettség. Az igazgatónő heti 4 órában testnevelés tantárgyat tanít az általános iskolában. Kérdéseim a következők: - Fenti végzettségei alapján a kolléganőt "H" vagy "I" fokozatba kell-e besorolni? - Magasabb vezetőként (ÁMK-igazgató) hány százalék a kötelezően adandó magasabb vezetői pótlék mértéke? - Milyen illetménykiegészítések, és hány százalékban illetik meg a kolléganőt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2230. kérdés Szociális és gyermekjóléti feladatok körében, nem intézményi keretek között, szakfeladat ellátására alkalmazottak jogviszonyára vonatkozó szabályok
Községi önkormányzat családi napközit működtet, szakfeladaton és nem intézményként. Az önkormányzat által fenntartott családi napköziben foglalkoztatott gondozónők munkajogilag a közalkalmazottakról szóló törvény, vagy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2231. kérdés Falugondnok rendkívüli munkavégzése
Közalkalmazott falugondnok kinevezése szerint kötetlen, heti 40 órás munkarendben dolgozik. Kötelező-e, vagy van-e lehetőség részére rendkívüli munkavégzés miatti díjazást fizetni (pl. jelenléti ív alapján heti 40 óránál többet töltött a munkahelyen)? A hétvégén, illetve munkaszüneti napokon (pl. községi rendezvényekre szállítás esetén) jár-e részére külön díjazás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2232. kérdés Színházi kellékes besorolása
Színházi kellékes, aki érettségivel és számítástechnikai szakmával rendelkezik, hová sorolandó? Helyesen járt-e el a színház, hogy "A" kategóriába sorolta a dolgozót?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére