Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

140. Költségvetési Levelek / 2010. december 14.

TARTALOM

2790. kérdés Önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalása, utalványozása
Az Ámr. 100. § (1) bekezdés a) pontját hogyan értelmezzük helyesen? Az csak a kötelezettségvállalás jogkörét jelenti, vagy az utalványozás jogkörét is, azaz a megállapodást lehet-e úgy kötni, hogy az utalványozást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél végzik?
2791. kérdés Szakfeladat
Önkormányzatunknál az országgyűlési választásokkal kapcsolatban jutalmat fizettünk ki a választásban részt vevő köztisztviselőknek. Erre a célra működési célú céltartalékon különítettünk el pénzeszközt. Kérdésem, hogy a dolgozóknak így kifizetett jutalmat (nem rendszeres személyi juttatás) melyik szakfeladatra kell elszámolni: a 841126-ra, vagy a 841114-re? A 841114-es szakfeladaton szerepelhet-e nem rendszeres személyi juttatás létszám nélkül?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2792. kérdés 40 éves "kedvezményes" jubileumi jutalomra való jogosultság
Közalkalmazott óvónőnknek 2011. január 31-én 37 év 2 hó közalkalmazotti jogviszonya lesz. 2011. február 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjat igényel, közalkalmazotti jogviszonya 2011. január 31-én szűnik meg. Jogosult-e és mikor a 40 évi közalkalmazotti jogviszony esetén járó 5 havi illetménynek megfelelő jubileumi jutalomra?
2793. kérdés Jogszabályi előírásoknak nem megfelelő besorolás módosítása
A Kjt. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében az egyes fizetési osztályba tartozó közalkalmazotti munkakörök fel vannak sorolva. Tanító munkakörben a dolgozó a "H" fizetési osztályba tartozik. A Kjt-vhr. már csak a "G" fizetési osztályba engedi besorolni a tanító végzettségű pedagógust. Kérdésem, hogy vissza kell-e sorolni a "H" fizetési osztályból a "G" fizetési osztályba - bére meghagyása mellett - az érintett közalkalmazottat?
2794. kérdés Utalványozás, ellenjegyzés
Utalványozók és ellenjegyzők a saját kezű aláírás helyett alkalmazhatnak-e aláírás-bélyegzőt? Amennyiben van rá lehetőség, mi a feltétele és a szabályozása?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2795. kérdés Rövidített utalvány I.
A készpénzes bizonylatokon (pl. számla) a rövidített utalványrendeletnek pontosan milyen adattartalommal kell rendelkeznie? Amennyiben lehetséges, kérem, küldjenek erre vonatkozó mintát a pecsét elkészítéséhez.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2796. kérdés Rövidített utalvány II.
Az Ámr. 78. §-a szerint a kiadási pénztárbizonylat utalványozása történhet-e az érvényesített okmányra rávezetett (rövidített utalvány) rendelkezéssel? Hogyan utalványozhatók az átutalásos számlák, külön írásbeli rendelkezéssel vagy az érvényesített okmányra rávezetéssel is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2797. kérdés Normatíva
Ha 2010. december 31-ig betölti a 3. életévét a gyermek, és még ebben az évben akár egy napot is jár az óvodába, akkor a 2010. évi költségvetés elszámolása során számolni kell a 2010/2011. (I. félév.) tanév 4/12 részénél a létszámával. Tehát normatíva igényelhető rá (4/12). Az októberi létszám alapján készülő oktatási statisztikában lehet-e szerepeltetni a gyermeket, aki majd csak később tölti be a 3. életévét (december 31-ig), de az óvodába már beíratásra került? Ha nem lehet szerepeltetni, és ugye az októberi statisztikai számok alapján tervezzük a 2011. évi költségvetést, akkor ez a létszám nem lesz benne, ugyanakkor ez a gyerek feltehetően 2011. augusztusig jár óvodába, ugyanakkor normatíva nem igényelhető rá, mivel az előző évi októberi létszám a 2011-es költségvetés 8/12-ének az alapja. A normatíva ellenőrzésekor év közben hiába van mód júliusban pótigényre, az októberi statisztikák a mérvadóak.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2798. kérdés Mérlegképes könyvelői nyilvántartásba vétel államháztartási szakon
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában vállalkozási szakterületen vagyok regisztrálva. 2001 óta gazdasági vezetőként dolgozom költségvetési szervnél, az évi kötelező továbbképzéseket államháztartási szakterületen teljesítettem. Lehet-e kérni az államháztartási szakterületre is a regisztrációt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2799. kérdés Határozott idejű munkaszerződés módosítása határozatlan idejűvé
Pályázat nélkül foglalkoztatunk egy munkavállalót, egy évet meg nem haladó, határozott idejű szerződéssel. Amennyiben lejár a határozott idejű szerződés, van-e rá lehetőség, hogy pályázat kiírása nélkül határozatlan idejű szerződést kössünk a munkavállalóval?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2800. kérdés Köztisztviselő nyugdíjasnak minősülése és végkielégítésre való jogosultsága
Hivatalunk köztisztviselője 2011. május 11-én tölti be a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Köztisztviselői jogviszonya ennek megfelelően május 10-én szűnik meg. A felmentési idő következtében az utolsó munkában töltött nap január 10-e. (8 hónap felmentési idő illetné meg, 4 hónap alól a törvénynek megfelelően mentesíti a munkaadó.) A munkaviszony megszüntetése a dolgozó kérése alapján történik, arra való hivatkozással, hogy kéri a nyugdíjazását. Ugyanakkor a nyugdíjtörvény változása miatt a nyugdíj megállapítását csak 2011. május 11-én kérheti (megszűnt a visszamenőleges hatállyal kért nyugdíj-megállapítás), vagyis a felmentési idő utolsó napján, 2011. május 10-én még nem minősül nyugdíjasnak. A kérdés az, hogy a dolgozónak jár-e a végkielégítés, hiszen a Ktv. 19. §-a értelmében csak az nem jogosult végkielégítésre, aki a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. Hivatalunk álláspontja az, hogy mivel a dolgozó maga kérte a felmentését, így felmentési idő, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás megilleti, ám végkielégítés nem.
2801. kérdés Nyelvvizsga hiányában főiskolai végzettséggel még nem rendelkező óvodapedagógus foglalkoztatása
Dolgozónk főiskolán diplomázott óvodapedagógus szakon, azonban nyelvvizsga hiányában diplomáját nem kapta meg. A közalkalmazotti bértábla szerint milyen fizetési osztályba sorolható?
2802. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító közszolgálati jogviszonyban töltött idő számítása
A jubileumi jogosultsági idő számításának elbírálásához szeretnék segítséget kérni. 33 év köztisztviselői jogviszony elismerésre került, azonban 2006. évtől egy többcélú kistérségi társulás munkaszervezetében a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyban dolgoztam. Munkaköröm belső ellenőr volt, a térségbe tartozó önkormányzatok pénzügyi ellenőrzését végeztem. Belső megállapodás alapján minden olyan juttatásra jogosultak voltunk munkaviszonyunk fennállásakor, amelyre a köztisztviselők. Jelenleg önkormányzati dolgozó vagyok, és a jubileumijutalom-jogosultsági idő elbírálásához kérdéses a többcélú kistérségben eltöltött munkaviszony.
2803. kérdés Gazdasági vezetők képesítési követelményei
Egy városi általános iskola gazdasági vezetője vagyok 2006. december 24-e óta. Feladataimat közgazdasági érettségivel és vállalkozói szakon megszerzett mérlegképes könyvelői képesítéssel látom el. A 2010. augusztus 15-től érvényes szabályozás alapján 2011. január elsejétől elláthatom-e a gazdasági vezetői munkakörömet, illetve ha a gazdasági feladatokat ellátó kolléganőm rendelkezik felsőoktatási diplomával és megfelelő képesítéssel, akkor maradhatok-e a munkakörömben?
2804. kérdés Pénztáros besorolása mérlegképes könyvelői végzettséggel
Intézményünk dolgozója mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakirányon) végzettséggel pénztáros munkakörben dolgozik. Államháztartási szakirány elvégzése folyamatban van. A gazdasági vezető távolléte idején ő írja alá az intézmény pénzügyi, költségvetési dokumentumait. Kérdésem, hogy ő a közalkalmazotti bértábla alapján "E" fizetési osztályba vagy "F" fizetési osztályba sorolható? A mérlegképes könyvelői végzettség ilyen esetben felsőfokúnak tekinthető-e?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére