×

187. Költségvetési Levelek / 2013. október 29.
TARTALOM

logo
     
3542. kérdés  
Önkormányzatunk működtetője a helyi általános iskolának, a fenntartói feladatokat a KLIK látja el. Az intézményben a takarítók és a karbantartó munkáját az iskola volt gazdasági vezetője szervezi és irányítja. Mindegyikük az önkormányzat alkalmazottja. Mivel a volt gazdasági vezető munka­idejét ez a munka nem fedi le, ezért felvetődött annak a lehetősége, hogy 4 órás kinevezéssel továbbra is az intézményüzemeltetési feladatokat látná el, és 4 órás kinevezéssel az önkormányzat belső ellenőre lenne, mivel a szakmai követelményeknek (szakmai gyakorlat és végzettség) megfelel. Ez az elképzelés nem sérti-e a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdését?
Kapcsolódó címkék:  
3543. kérdés  
1998-ban munkanélküli voltam, a munkaügyi központtól támogatást kaptam, mellette megbízási szerződéssel dolgoztam óvónőként. A megbízási jogviszony nem tartalmazza a napi munkaidő hosszát. Kérdésem, hogy munkaviszonynak számít-e a megbízási szerződés időtartama?
Kapcsolódó címkék:  
3544. kérdés  
Intézményünk területén a parkolásért fizetni kell. Erre a célra 2 db parkolóautomata áll rendelkezésre. Egy autójával itt parkoló cég visszamenőleg 2013. január hónapig kéri az intézménytől, hogy állítson ki részére áfás számlát a megküldött parkolásról parkolójegyek alapján. A probléma lényege, hogy parkolójegyet csak akkor ad ki az automata, amennyiben befizetésre kerül a pakolás díja. A parkolóórákat naponta ürítik, a benne található pénzösszeg bevételezésre és könyvelésre kerül az adott napon. Ha utólag számlát állítanánk ki a cég részére, akkor kétszeresen szerepelne könyveinkben. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Kiadható visszamenőleg 2013. januárig számla? Amennyiben igen, hogyan alakul a könyvelési tétele?
Kapcsolódó címkék:  
3545. kérdés  
Intézményünk hivatalos gépkocsival rendelkezik. A gépkocsivezető a napi ügyintézés során több helyen kénytelen megállni, és ahol szabályozva van, ott parkolóautomatából parkolójegyet kell vásárolnia. Ekkor parkolójegyet (nyugtát) kap, amelyen nem szerepel az intézmény neve, címe stb. Elszámolható-e ez, vagy csak utólag számla alapján történhet meg ennek kifizetése? A számla sajnos nem mindig fordul meg 1 hónapon belül, ilyenkor a parkolóautomatát üzemeltetőnél sok esetben elveszítjük a lehetőséget a számla kiállítására vonatkozóan.
Kapcsolódó címkék:  
3546. kérdés  
A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 52. §-ának (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Önkormányzatunknál a polgármester által írásban felhatalmazott személyek a polgármesteri hivatal állományába tartozó köztisztviselők közül kerülnek ki. Kérdésünk, hogy helyesen járunk-e így el, adhat-e a polgármester felhatalmazást a hivatal állományába tartozó köztisztviselőnek?
Kapcsolódó címke:
3547. kérdés  
A kérdésünk az egyetemünknél történő park kialakításának, azon belül is a talajcsere, területrendezés, fák, cserjék ültetésének, virágágyás kialakításának, füvesítésnek és az öntözőrendszer kiépítésének számviteli elszámolására vonatkozna, hogyan állapítható meg a bekerülési értéke? Mi a teendőnk, ha a munkálatok év végéig nem történnek meg?
Kapcsolódó címke:
3548. kérdés  
Milyen mértékben kell csökkenteni a szabadságot táppénz alatt?
Kapcsolódó címkék:  
3549. kérdés  
Önkormányzatunknál megbízási jogviszonyban álló személy belföldi kiküldetési rendelvényt adott le, melyet a polgármester leigazolt. Adhat-e le megbízási jogviszonyban álló személy kiküldetési rendelvényt (belföldit és külföldit egy­aránt)? A bérszámfejtéssel foglalkozó kolléga ismeretei szerint befogadhatjuk a kiküldetési rendelvényt, viszont járulékvonzata van (a kolléga "felbruttósítja" az összeget, és elszámolja utána a járulékokat is). Helyes ez így, vagy pedig csak az alapösszeggel kell számolnunk?
Kapcsolódó címkék:  
3550. kérdés  
2012 decemberében GAMESZ alakult városunkban, mely az oktatás-nevelési intézmények működtetését látja el. A GAMESZ igazgatójának iskolai végzettsége: általános iskolai tanár, közoktatás-vezető. Áthelyezéssel került a GAMESZ-hez, előző munkahelyén egy általános iskolában igazgatóhelyettesként dolgozott. Az általános iskola, mint munkáltató, figyelembe vette a közoktatás-vezetői végzettségét, ezért a besorolásán a fizetési osztálya "G" volt. A GAMESZ-nél, mint igazgatónak, a munkáltatója - az önkormányzat - a kinevezésén "F" fizetési kategóriába sorolta, egyéb ügyintéző munkakörbe, és megbízták határozott időre az igazgatói feladatok ellátásával. Figyelembe vehető-e a besorolásnál a közoktatás-vezetői végzettség a GAMESZ igazgatójaként?
Kapcsolódó címkék:  
3551. kérdés  
Egy munkavállaló az élettársa tulajdonában álló gépkocsival jár dolgozni. Elszámolható-e így a dolgozó gépjármű-költségtérítése? Erről a munkáltató belső szabályozásában rendelkezett.
Kapcsolódó címkék:  
3552. kérdés  
Hogyan történik a Start munkaprogram keretében, a saját előállítású mezőgazdasági növénytermesztésnek, a megtermelt termények készletre vételének számviteli elszámolása?
Kapcsolódó címke:
3553. kérdés  
Az önkormányzat által alapított és 100%-os tulajdonban lévő nonprofit kft.-nek adta ki önkormányzatunk a gyermekétkeztetést. Milyen lehetőség van az étkeztetési térítési díj behajtására?
Kapcsolódó címkék:  
3554. kérdés  
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott státuszban lévő védőnők - akik nem szakdolgozói munkakörben vannak foglalkoztatva - esetében a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a bérbesorolást melyik időponttól visszamenőlegesen kell módosítani, és a havi illetményük milyen elemekből áll? A garantált illetményhez milyen bérelem társul bérnövelő tényezőként, melyik jogszabályi helyre kell hivatkozni helyesen az ő esetükben a besorolás elkészítésénél? A területi pótlék mely védőnőket illeti meg?
Kapcsolódó címkék:  
3555. kérdés  
Egy kutatóintézet a nyár folyamán többnapos vidéki kutatómunkát szervezett, ahova az intézeti munkatársakon kívül önkéntes diákokat is toborzott. Az intézeti munkatársaknak belföldi kiküldetés keretében a szállás-, illetve útiköltség térítésre került, napidíjat nem kaptak. Az önkéntesek a munkájukért díjazásban nem részesültek, viszont az étkeztetésüket, hideg élelmiszer vásárlását, az intézet fizette. Az élelmiszer-vásárlás a kiküldetésben lévő dolgozók étkeztetését is fedezte. Hogyan kell minősíteni a két esetet, mi a helyes főkönyvi elszámolás, és mi ezeknek az adóvonzata?
3556. kérdés  
Hogyan történik a forintszámlánkra érkező összeg árfolyam-különbözetének számviteli elszámolása abban az esetben, ha a szerződésben a szolgáltatás ellenértékét forintértéken határozták meg, a forintszámlát euróban egyenlítették ki, és a pénz átváltását a tranzakció menetében a bank végezte?
Kapcsolódó címke:
3557. kérdés  
Gazdasági feladatot ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagyunk (volt GESZ). 2013. 07. 31-ével beolvadással megszűnt az egyik önállóan működő intézményünk. Az éves beszámolóval azonos tartalmú 1. beszámoló, illetve a 2. beszámoló (0-s jelentés) elkészítése után tárgyévre vonatkozóan szükséges-e a havi és negyedéves adatszolgáltatásokat továbbra is benyújtani az adatvesztés elkerülése miatt?
Kapcsolódó címke:
3558. kérdés  
Mikor tekinthető egy utalványrendelet szabályosnak, egy szakértői díj, illetve tolmácsolásért kapott megbízási díj esetén, mit mond erről a jogalkotó?
3559. kérdés  
A kérdésünk egy egyházi társaság szervezeti formájára vonatkozik, amely idősek otthonaként működik. Az intézmény beletartozik-e a nonprofit szervezetek sorába?
Kapcsolódó címkék:  
3560. kérdés  
A kérdésünk a saját előállítású zöldségfélék készletre vételének számviteli elszámolásával kapcsolatos. Szükséges-e felvásárlási jegy kiállítása részünkről?
Kapcsolódó címkék: