×

11. Költségvetési Levelek / 2003. május 13.
TARTALOM

     
278. kérdés  
Az adótörvények évközi módosítása érintette-e az Áfa-tv.-t, s ha igen, hogyan?
Kapcsolódó címke:
279. kérdés  
Az Áfa-tv. 33. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem vonható le az áfa élelmiszerek és italok beszerzése esetén. Tekinthető-e kivételnek a védőitalként beszerzett és juttatott ásványvíz, illetve a cukor és a tea?
Kapcsolódó címke:
280. kérdés  
Egyik dolgozónk nagyobb távolságról jár be dolgozni gépkocsival. Hivatalosan 3 Ft/km fizethető neki, de ez nagyon kevés a távolság alapján. A jegyző ezenfelüli összeg kifizetését (ami adóköteles lenne a dolgozónak) nem engedélyezi. A dolgozó számlát tudna "szerezni" bérlet nélkül, mivel mindenképpen kocsival jár be. Csak számla elfogadható-e a hivatalos bérlet értékéről a pénztári kifizetéshez?
Kapcsolódó címke:
281. kérdés  
Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
282. kérdés  
Pedagógus (más, távolabbi városban történő) továbbképzésekor (tehát nem munkavégzésre van kirendelve!) kell-e "Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás" nevű B 18-70 r. sz. nyomtatványt kiállítani, vagy elégséges a számlával igazolt vonat-, illetve buszjegy?
Kapcsolódó címke:
283. kérdés  
Az épület értékében aktiválandó-e, vagy önálló tárgyi eszközként kell aktiválni az épületbe beszerelt klímaberendezést?
Kapcsolódó címkék:  
284. kérdés  
Hogyan lehet szoftvereket kiselejtezni: úgy, mint bármely nagy értékű tárgyi eszközt, vagy külön előírások vannak? Ha igen, hol lehet ezeket megtalálni?
Kapcsolódó címkék:  
285. kérdés  
Az iskola vásárolja meg az összes tankönyvet. Melyek a tankönyvellátással kapcsolatos könyvviteli elszámolások (vásárlás, tanulói támogatás, tankönyvterjesztő jutaléka, tanulói befizetés stb.)?
Kapcsolódó címke:
286. kérdés  
Kell-e áfát fizetni a nullára leírt tárgyi eszköz ingyenes átadásakor?
Kapcsolódó címkék:  
287. kérdés  
Áfaköteles-e a használati jogról való lemondás?
Kapcsolódó címke:
288. kérdés  
Készpénzfizetési számlában az áfatartalom helytelen, ezért új számlát kell kiállítani. A rossz számlát január 5-én állították ki és fizették ki, az új számlát február 15-én állították ki, február 10-i dátummal. Helyesen járt-e el a javítás során a kibocsátó?
Kapcsolódó címke:
289. kérdés  
Nem világos, hogyan kell az arányosítás szabályait alkalmazni, ha nemcsak tárgyi mentes és adóköteles, hanem ingyenes tevékenységet is végez egy költségvetési szerv (például: egyetem).
290. kérdés  
Hogyan kell helyesen a könyvvitelben a diákigazolványokat kezelni?
Kapcsolódó címke:
291. kérdés  
Intézményünk önállóan gazdálkodó – önkormányzati fenntartású – költségvetési szerv. Szponzori támogatást (cégtől, egyéni vállalkozástól) elfogadhatunk-e, s ha igen, erről milyen igazolást, illetve számlát kell kiállítanunk? Mi a számlázás jogcíme? Milyen főkönyvi számlára kell könyvelni az így kapott összeget?
Kapcsolódó címke:
292. kérdés  
Közoktatási intézményben az iskola igazgatója megszerezte a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget, így eggyel magasabb fizetési osztályba lépett, H-ból az I-be. Jár-e neki a további szakképesítés utáni illetménynövekedés?
Kapcsolódó címke:
293. kérdés  
Férfi munkatársunk – ha betöltötte a 60. évét és megszerezte a 38 év munkaviszonyt – 60 évesen szeretne előrehozott nyugdíjba menni. Jár-e neki felmentési idő, vagy csak felmondási idő? Kinek kell felmondania?
294. kérdés  
Fizethető-e jubileumi jutalom annak a 38 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, akinek korábbi munkaviszonya "felmondás a dolgozó részéről" indokkal szűnt meg, és 3 hónapos kiesése volt? Jelenleg 16 éves, folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Ezen munkaviszonnyal lehetőség van-e 55 éves életkor betöltése után a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat figyelembe venni?
Kapcsolódó címkék:  
295. kérdés  
Helyesen értelmezzük-e, hogy a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalónak is fizethető kiküldetési rendelvény alapján kiküldetési költség?
296. kérdés  
Dolgozónk 26 éve iskolánk tanítója. Férje diplomata, aki 2003. szeptember hónaptól külföldre megy dolgozni. Adható-e fizetés nélküli szabadság a közalkalmazottnak kb. 3 évre, hogy férjével elutazhasson, vagy közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni?
Kapcsolódó címkék:  
297. kérdés  
Szeretném megtudni, hogyan kell kiszámolni a GYES-ről visszatérő pedagógus szabadságát. A tanárnő 2001. február 28-án szült, és 2004-ben szeretne munkába állni.
Kapcsolódó címke:
298. kérdés  
A 7-essel kezdődő adószámmal rendelkező magánszemély (termék-előállító) saját termékét értékesíti. Kell-e tőle adóelőleget levonni, vagy csak a szolgáltatásnyújtásnál?
299. kérdés  
Iskolánk a sportversenyeket vezető bíróknak – az általuk kiállított bizonylat alapján – díjazást fizet. Ezen a bizonylaton számolják el az útiköltséget is. Az adóelőleg levonásakor viszont az útiköltséget nem veszik figyelembe. Értelmezésem szerint az útiköltség is bevétel, amelyből adóelőleget kell levonni. Az útiköltséggel szemben felmerült költséget az adóbevallásban kell elszámolni. Jól értelmezem-e a rendelkezést?
300. kérdés  
Iskolánkban problémát jelent az érettségi elnökök útiköltségének elszámolása. A munkáért a törvényben előírt díjat fizetjük tanulónként. Ezenfelül még útiköltséget is kell fizetni. Nem saját dolgozónk, nem mi vagyunk a kiküldők. Ilyenkor az útiköltség összevonandó-e a kifizetett díjazással, és úgy kell az adóelőleget megállapítani, vagy csak költség és a dologi kiadások között kell elszámolni? (Kifizetéskor a visszautazási jegyet még nem tudja leadni.)
301. kérdés  
Bérleti szerződésünk szerint a bérleti díjat negyedévente előre kell fizetni. Többletadminisztrációt okoz, ha előlegként kellene bizonylatolni, és a negyedéves bérleti időszak végén kiállítani a végszámlát, nulla adóalappal. Az évközi módosítást követően elfogadható-e, ha a szerződésben a részkifizetés időpontját jelöljük meg áfa szerinti teljesítési időpontnak, és ekkor állítjuk ki a számlát? Más szerződésnél (például: vállalkozási vagy részletvételi, illetve zárt végű lízingszerződés) is kijelölhető-e egy tetszőleges időpont áfafizetési időpontnak?
Kapcsolódó címkék:  
302. kérdés  
A decemberi telefonszámla áfája levonható-e?
Kapcsolódó címkék:  
303. kérdés  
Egy rt. hőszolgáltatási szerződést kíván kötni egy önkormányzattal. Az rt. által garantált energiamegtakarítás realizálása érdekében különböző átalakítási munkákra van szükség. Áfás-e az erre utalt támogatás?
Kapcsolódó címkék: