Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11. Költségvetési Levelek / 2003. május 13.

TARTALOM

278. kérdés Az adótörvények évközi módosítása
Az adótörvények évközi módosítása érintette-e az Áfa-tv.-t, s ha igen, hogyan?
Kapcsolódó tárgyszavak:
279. kérdés Áfa levonhatósága védőital beszerzése esetén
Az Áfa-tv. 33. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem vonható le az áfa élelmiszerek és italok beszerzése esetén. Tekinthető-e kivételnek a védőitalként beszerzett és juttatott ásványvíz, illetve a cukor és a tea?
Kapcsolódó tárgyszavak:
280. kérdés Munkába járás költségeinek elszámolása
Egyik dolgozónk nagyobb távolságról jár be dolgozni gépkocsival. Hivatalosan 3 Ft/km fizethető neki, de ez nagyon kevés a távolság alapján. A jegyző ezenfelüli összeg kifizetését (ami adóköteles lenne a dolgozónak) nem engedélyezi. A dolgozó számlát tudna "szerezni" bérlet nélkül, mivel mindenképpen kocsival jár be. Csak számla elfogadható-e a hivatalos bérlet értékéről a pénztári kifizetéshez?
Kapcsolódó tárgyszavak:
281. kérdés Lakásépítés munkáltatói számla vezetése
Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
282. kérdés Kiküldetés elszámolása
Pedagógus (más, távolabbi városban történő) továbbképzésekor (tehát nem munkavégzésre van kirendelve!) kell-e "Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás" nevű B 18-70 r. sz. nyomtatványt kiállítani, vagy elégséges a számlával igazolt vonat-, illetve buszjegy?
Kapcsolódó tárgyszavak:
283. kérdés Épületbe szerelt berendezések nyilvántartása
Az épület értékében aktiválandó-e, vagy önálló tárgyi eszközként kell aktiválni az épületbe beszerelt klímaberendezést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
284. kérdés Szoftverek selejtezése
Hogyan lehet szoftvereket kiselejtezni: úgy, mint bármely nagy értékű tárgyi eszközt, vagy külön előírások vannak? Ha igen, hol lehet ezeket megtalálni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
285. kérdés Tankönyvellátással kapcsolatos könyvviteli elszámolások
Az iskola vásárolja meg az összes tankönyvet. Melyek a tankönyvellátással kapcsolatos könyvviteli elszámolások (vásárlás, tanulói támogatás, tankönyvterjesztő jutaléka, tanulói befizetés stb.)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
286. kérdés Nullára leírt tárgyi eszköz ingyenes átadásának adókötelezettsége
Kell-e áfát fizetni a nullára leírt tárgyi eszköz ingyenes átadásakor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
287. kérdés Használati jogról történő lemondás áfája
Áfaköteles-e a használati jogról való lemondás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
288. kérdés Számlahelyesbítési eljárás
Készpénzfizetési számlában az áfatartalom helytelen, ezért új számlát kell kiállítani. A rossz számlát január 5-én állították ki és fizették ki, az új számlát február 15-én állították ki, február 10-i dátummal. Helyesen járt-e el a javítás során a kibocsátó?
Kapcsolódó tárgyszavak:
289. kérdés Az arányosítás szabályai
Nem világos, hogyan kell az arányosítás szabályait alkalmazni, ha nemcsak tárgyi mentes és adóköteles, hanem ingyenes tevékenységet is végez egy költségvetési szerv (például: egyetem).
290. kérdés Diákigazolványok nyilvántartása
Hogyan kell helyesen a könyvvitelben a diákigazolványokat kezelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
291. kérdés Szponzortól kapott támogatás elszámolása
Intézményünk önállóan gazdálkodó - önkormányzati fenntartású - költségvetési szerv. Szponzori támogatást (cégtől, egyéni vállalkozástól) elfogadhatunk-e, s ha igen, erről milyen igazolást, illetve számlát kell kiállítanunk? Mi a számlázás jogcíme? Milyen főkönyvi számlára kell könyvelni az így kapott összeget?
Kapcsolódó tárgyszavak:
292. kérdés Iskolaigazgató besorolása
Közoktatási intézményben az iskola igazgatója megszerezte a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget, így eggyel magasabb fizetési osztályba lépett, H-ból az I-be. Jár-e neki a további szakképesítés utáni illetménynövekedés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
293. kérdés Nyugdíj igénybevétele, illetve nyugdíjazás miatti felmentés
Férfi munkatársunk - ha betöltötte a 60. évét és megszerezte a 38 év munkaviszonyt - 60 évesen szeretne előrehozott nyugdíjba menni. Jár-e neki felmentési idő, vagy csak felmondási idő? Kinek kell felmondania?
294. kérdés Jubileumi jutalom és előrehozott öregségi nyugdíj
Fizethető-e jubileumi jutalom annak a 38 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, akinek korábbi munkaviszonya "felmondás a dolgozó részéről" indokkal szűnt meg, és 3 hónapos kiesése volt? Jelenleg 16 éves, folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Ezen munkaviszonnyal lehetőség van-e 55 éves életkor betöltése után a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
295. kérdés Megbízási szerződés esetén költségtérítés
Helyesen értelmezzük-e, hogy a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalónak is fizethető kiküldetési rendelvény alapján kiküldetési költség?
296. kérdés Fizetés nélküli szabadság
Dolgozónk 26 éve iskolánk tanítója. Férje diplomata, aki 2003. szeptember hónaptól külföldre megy dolgozni. Adható-e fizetés nélküli szabadság a közalkalmazottnak kb. 3 évre, hogy férjével elutazhasson, vagy közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
297. kérdés Szabadság mértékének megállapítása
Szeretném megtudni, hogyan kell kiszámolni a GYES-ről visszatérő pedagógus szabadságát. A tanárnő 2001. február 28-án szült, és 2004-ben szeretne munkába állni.
Kapcsolódó tárgyszavak:
298. kérdés 7-es adószám és az adóelőleg levonása
A 7-essel kezdődő adószámmal rendelkező magánszemély (termék-előállító) saját termékét értékesíti. Kell-e tőle adóelőleget levonni, vagy csak a szolgáltatásnyújtásnál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
299. kérdés Önálló tevékenységgel összefüggésben kapott útiköltség-térítés
Iskolánk a sportversenyeket vezető bíróknak - az általuk kiállított bizonylat alapján - díjazást fizet. Ezen a bizonylaton számolják el az útiköltséget is. Az adóelőleg levonásakor viszont az útiköltséget nem veszik figyelembe. Értelmezésem szerint az útiköltség is bevétel, amelyből adóelőleget kell levonni. Az útiköltséggel szemben felmerült költséget az adóbevallásban kell elszámolni. Jól értelmezem-e a rendelkezést?
300. kérdés Útiköltség-térítés
Iskolánkban problémát jelent az érettségi elnökök útiköltségének elszámolása. A munkáért a törvényben előírt díjat fizetjük tanulónként. Ezenfelül még útiköltséget is kell fizetni. Nem saját dolgozónk, nem mi vagyunk a kiküldők. Ilyenkor az útiköltség összevonandó-e a kifizetett díjazással, és úgy kell az adóelőleget megállapítani, vagy csak költség és a dologi kiadások között kell elszámolni? (Kifizetéskor a visszautazási jegyet még nem tudja leadni.)
301. kérdés Bérleti díj utáni áfafizetés időpontja
Bérleti szerződésünk szerint a bérleti díjat negyedévente előre kell fizetni. Többletadminisztrációt okoz, ha előlegként kellene bizonylatolni, és a negyedéves bérleti időszak végén kiállítani a végszámlát, nulla adóalappal. Az évközi módosítást követően elfogadható-e, ha a szerződésben a részkifizetés időpontját jelöljük meg áfa szerinti teljesítési időpontnak, és ekkor állítjuk ki a számlát? Más szerződésnél (például: vállalkozási vagy részletvételi, illetve zárt végű lízingszerződés) is kijelölhető-e egy tetszőleges időpont áfafizetési időpontnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
302. kérdés Decemberről áthúzódó telefonszámla áfája
A decemberi telefonszámla áfája levonható-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
303. kérdés Hőszolgáltatási szerződés alapján beruházáshoz átadott pénzeszköz áfakötelezettsége
Egy rt. hőszolgáltatási szerződést kíván kötni egy önkormányzattal. Az rt. által garantált energiamegtakarítás realizálása érdekében különböző átalakítási munkákra van szükség. Áfás-e az erre utalt támogatás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére