Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

103. Költségvetési Levelek / 2008. október 21.

TARTALOM

2171. kérdés Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv átszervezése
Egy önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervét (ÁMK) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé kívánja átszervezni. Megteheti-e ezt a 2008. szeptember 1.-2009. június 15. közötti időszakban, a 2008. december 31-i időpontot választva?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2172. kérdés Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Iskolánkban az egyik pedagógusunkkal szeretnénk közös megegyezéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt, de még nem tudunk felvenni a helyére másik pedagógust. Ebből adódóan a közös megegyezéshez pontos időpontot sem tudunk meghatározni még. Helyesen járunk-e el, ha időpont nélkül írjuk alá a jogviszony megszüntetését?
2173. kérdés Működési célú támogatási kölcsön nyújtása és visszatérülése
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása és visszatérülése finanszírozási pénzügyi műveletnek minősül-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2174. kérdés Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazottak besorolása
Intézményünk a 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó helyi önkormányzati szerv, egészen pontosan bölcsőde. 1. Milyen fizetési osztályba sorolható be az a közalkalmazott, aki - klasszikus értelemben vett - szakmunkás-bizonyítványt (8 osztály + szakmunkásképző intézet) szerzett, pl. villanyszerelő, szakácsnő, asztalos, víz-, gázszerelő, géplakatos stb.? 2. Milyen fizetési osztályba sorolható be az a közalkalmazott, aki alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) és 2 éves szakiskola elvégzésével szerzett szakmát? 3. Milyen fizetési osztályba sorolható be az a közalkalmazott, aki alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános), valamint különböző központok által szervezett OKJ-s képzés keretében szerzett szakmát? 4. Milyen fizetési osztályba sorolható be az a közalkalmazott, aki alapműveltségi vizsga (9-10. osztály elvégzése) és 2-3 éves szakiskola elvégzésével szerzett szakmát? 5. Melyek azok a szempontok, melyek eldönthetik, hogy ki sorolható be a "B", illetve a "C" fizetési osztályba? 6. Az "F" és "G" fizetési osztályba sorolt gazdasági vezető, illetve belső ellenőr esetében a mérlegképes végzettség beszámítható-e további szakképesítésként, adható-e számukra 5%-os illetménynövekedés?
2175. kérdés Szállítói számlák áfaösszegének számviteli elszámolása
Kincstári körbe tartozó költségvetési szervként nincs lehetőségünk a bejövő (szállítói) számlák áfájának levonására. Helyesen tesszük-e, ha az áfa összegét az áfa főkönyvi számra könyveljük, vagy inkább a teljes bruttó összeget a költségszámlára könyveljük?
2176. kérdés Valutapénztár létesítése polgármesteri hivatalnál
Polgármesteri hivatal valutapénztár létesítését tervezi. Kérdésem, hogy milyen személyi és tárgyi feltételekkel működtethető?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2177. kérdés Közalkalmazotti besorolás
Érdeklődéssel olvastam a Költségvetési Levelek 2008. augusztus 19-én megjelent 100. számában közölt 2114. számú kérdést a közoktatás-vezetői diplomával rendelkező tanár átsorolásáról. A válaszban találtam két olyan jogszabályi hivatkozást, amelyek már hatályon kívül vannak 2006. október 3-a óta. Mivel érdekel a téma, szívesen venném válaszukat a hatályos helyzettel kapcsolatban.
2178. kérdés Önkormányzat sorozatos jellegű telekértékesítései
Önkormányzatunk nem adóalanyként építési telkeket értékesít sorozatos jelleggel. - Hogyan vonatkozik rá az Áfa-tv.? - Ha be kell lépni az áfakörbe, az önkormányzat szolgáltatásból származó bevétele is adóköteles lesz-e? - A közműberuházás áfája levonható-e, és milyen arányban oszlik szét a telkekre? - A későbbi években értékesített telkeknél a közműberuházás áfája elszámolható-e?
2179. kérdés Önkormányzati lakóingatlanok áfája
Az önkormányzat, amely ingatlan-bérbeadásaira az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerint adófizetési kötelezettséget választott, 2008-ban lakásokat épít(tet), melyeket kizárólag bérbeadási tevékenységéhez kíván hasznosítani. Kérdés, hogy ilyen esetben hogyan alakul az önkormányzat lakóingatlanok építtetésével kapcsolatos levonási joga, figyelemmel az Áfa-tv. május 1-jétől hatályos módosulására.
2180. kérdés Mozgáskorlátozottak részére önkormányzat által nyújtott közlekedési támogatás
Mely kiadási és bevételi jogcímen kell kimutatni az önkormányzatok könyvelésében a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat által megállapított és kifizetett közlekedési támogatást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2181. kérdés Önkormányzat vállalkozása
Szeretnénk önkormányzati vállalkozási tevékenységet beindítani. Ehhez szeretnénk tájékoztatást kérni, hogy milyen jogszabályban található meg a vállalkozásra vonatkozó szabályozás, milyen ismérvek alapján kell elkülöníteni az alap-, kiegészítő, kisegítő tevékenységtől, hogyan kell eljárnunk a vállalkozási tevékenység eredménye tekintetében?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2182. kérdés Saját rezsis beruházás
Mikor minősül az önkormányzati beruházás saját rezsis beruházásnak?
2183. kérdés Ingyenes gyermekétkeztetés áfája
Az új Áfa-tv. szerint szolgáltatásnyújtásnak minősül-e, tehát kell-e áfát fizetni a nyári ingyenes gyermekétkeztetés, illetve az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás után?
2184. kérdés Költségvetési szerv elszámolási feladatai társasházi elhelyezésben
Központi költségvetési szerv területi szerve egyéb tulajdonosokkal közös társasházban van elhelyezve. A társasház a közös költségeken felül tartalék- (felújítási) alapot is gyűjt, ami adott költségvetési évben nem kerül felhasználásra. Milyen számviteli tételek, elszámolások, nyilvántartások, bizonylatok tartoznak a társasházban lévő állami tulajdonú ingatlan szabályos könyvviteléhez?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2185. kérdés Temetési költségek elszámolása
Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv vagyunk. Sajnálatos módon meghalt a nyugalmazott hivatalvezetőnk, és a Ktv. 49/M. § (1) bekezdése alapján a közszolgálat halottjává nyilvánította a jelenlegi hivatalvezető. Minden - a temetéssel kapcsolatban - felmerült költségről a hivatalunk nevére szóló számlával rendelkezünk. A könyvelésben milyen főkönyvi számlaszámra tudjuk elhelyezni ezeket a költségeket?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2186. kérdés Fizetési fokozat megállapítása
Munkaviszony-beszámításban szeretném kérni a segítségüket. A fizetési fokozat megállapításánál mely időtartam vehető figyelembe, melyik fokozatban kell most lennie? Dolgozóm gimnáziumban tanult gyors- és gépírást, mely a bizonyítványában is szerepel. Munkaviszonyai: 1976. 07. 01.-1976. 07. 31-ig ÁFÉSZ, 1976. 08. 01.-1977. 08. 31-ig városi tanács, 1977. 09. 01.-1978. 04. 30-ig építőipari szövetkezet, 1978. 05. 01.-1981. 03. 31-ig városi tanács, 1981. 04. 01.-1992. 12. 31-ig mgtsz., 1993. 01. 01.-1993. 09. 30-ig "CS" Kft., 1993. 10. 01.-1994. 03. 31-ig "H" Bt., 1994. 04. 01.-1994. 10. 29-ig "CS" Kft., 1996. 11. 04.-1997. 05. 23-ig a munkaügyi központ által szervezett szoftverüzemeltető OKJ-s képzésen vett részt, melyről az igazolást és a bizonyítványt megkapta, 1997. 10. 03.-2007. 12. 31-ig általános iskola, 2008. 01. 01-től gazdasági ellátó intézmény (önkormányzati intézmény), ahová áthelyezéssel került. Munkái során mindenütt adminisztrátori munkát végzett.
2187. kérdés Mérlegképes könyvelői végzettség a közalkalmazotti besorolásnál
Közalkalmazottak besorolásánál a mérlegképes könyvelői végzettség emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésnek minősül?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére