Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

210. Költségvetési Levelek / 2015. április 7.

TARTALOM

3930. kérdés Ajándék
Idősek otthonának lakója jelentős összeggel szeretne hozzájárulni a költségvetési szervként működő intézményünk működési kiadásaihoz. Elfogadhatjuk-e az összeget, ha igen, hogyan könyveljük, és van-e adófizetési kötelezettsége az ajándékozónak vagy az intézményünknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3931. kérdés Céltartalék
Önkormányzatunk a 2015. évi költségvetésében az általános tartalék és működési céltartalékok mellett felhalmozási céltartalékot is képezett, azonban tartalék csak a K512 Tartalékként (működési kiadásként) szerepel a számlatükörben. Felhalmozási kiadásként a K6-8 rovatoknak nincs tartalék sora. A mérlegben ezért a felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a működési kiadások és bevételek egyensúlya felborul. A K512 Tartalékban szereplő felhalmozási céltartalékot hol tudnám elhelyezni a felhalmozási kiadások között?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3932. kérdés Ingatlanértékesítés
Önkormányzatunk a korábbi években értékesített egy telket, mely után az áfát megfizettük. Ezt követően a telket visszavásároltuk, majd újra eladtuk. Most ismét visszavásároljuk, és újra szeretnénk értékesíteni. Időközben a telken már az alapozás megtörtént. Ha most értékesítjük a telket, ismét áfásan kell leszámlázni, és az áfát befizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3933. kérdés Önkormányzati lap - Ingatlan-bérbeadás
1. Önkormányzataink megállapodást kötöttek egy másik önkormányzat költségvetési szervével, hogy az általuk kiadott, havonta megjelenő időszaki laphoz (önkormányzati laphoz) "szerződési támogatást" biztosít a kiadó részére, számla alapján. A megállapodásban szerepel, hogy a ki­adó vállalja, a megjelenő lapból havonta az önkormányzat részére példányokat biztosít, melyet egy társaság terjesztésében eljuttat a község valamennyi háztartásába. A fentiek alapján az önkormányzatoknak kell-e a kifizetett "támogatási összeg" után egészségügyi hozzájárulást, valamint kifizetői (szja) adót fizetni?
2. Az önkormányzatok olyan ingatlanokkal is rendelkeznek, amelyet bérbe adnak (vállalkozásnak, magánszemélynek). Előfordul, hogy az egész épületet, van, amikor csak egy-egy épületrészt, helyiséget hosszú távra, illetve eseti jelleggel. Mikor számít vállalkozási tevékenységnek a bérbeadás? Ha az önkormányzat vállalkozási tevékenységet végez, akkor társasági adót is kell fizetni?
3934. kérdés Munkaszüneti nap díjazása havi díj esetén
Hogyan kell számfejteni január hónapra az ülnök tiszteletdíját, ha egy fizetett ünnep van a hónapban? Az osztószám január hónapban 22 munkanap vagy eggyel kevesebb, 21 munkanap. Figyelembe kell-e venni azt, hogy az adott hónapban a munkaszüneti nap munkanapra vagy pihenőnapra esik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3935. kérdés Mesterpedagógus illetménye 2015. januártól
Intézményünkben dolgozó óvónőnek főiskolai végzettsége és vezetőképző végzettsége van. Ez alapján a Pedagógus I. besorolás, "39-41 év fizetési fokozat" illette meg. Minősítése alapján 2015. január 1-jével a Mesterpedagógus besorolásra jogosult, a "39-41 év fizetési fokozatba" kellene átsorolni. Melyik illetménytáblát kell az ő esetében figyelembe venni? Pontosabban mennyi lesz most az ő illetménye?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3936. kérdés Ruhapénz az oktatásban
Munkaruhapénz az óvónőknek, pedagógiai asszisztenseknek, dajkáknak jár-e? Ha igen, mennyi? Az illetékes önkormányzat köteles-e kifizetni, ha nem teszi meg, és jár az illetmény, milyen következményeket von ez maga után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3937. kérdés Köztisztviselő illetménye eltérítésének hatásköre
Helyi önkormányzat felsőfokú köztisztviselőjének a bérét helyi rendelet hiányában is eltéríthetem, egyedileg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3938. kérdés Nők negyvenéves öregségi nyugdíjazása esetén jubileumi jutalomra jogosultság
Köztisztviselő nő részére 40 éves korkedvezményes nyugdíjazásakor jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
3939. kérdés Rendelkezni csak nettó tiszteletdíjról lehet
A képviselők benyújtottak egy megbízást, mely szerint a bruttó tiszteletdíjuk 2%-át kérik átutalni egy bankszámlaszámra. Köteles a hivatal teljesíteni? Ha nem, milyen jogszabály alapján, ugyanis ez költséget jelent az önkormányzatnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3940. kérdés Önkormányzat, illetve polgármesteri hivatal költségvetése
A polgármester, a választott tisztségviselők és a képviselő-testület személyi jellegű ráfordításait, annak járulékait az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal költségvetésében kell-e kimutatni? A jogszabályok alapján nem találtunk rá útmutatást.
3941. kérdés Juttatásokra való jogosultság köztisztviselői jogviszony nők negyvenéves öregségi nyugdíjazásakor
Nyugdíjhivataltól adategyeztetést kértem és kaptam a szolgálati időmmel kapcsolatban. Ez alapján a 40 éves szolgálati időt 2015. augusztus 4-én töltöm be, de a közszolgálati 40 évet csak 2015. október 6-án. Ennek alapján 2015. október 7-étől venném igénybe a nyugdíjat. Szeretném tudni, mennyi felmentési időre számíthatok, és milyen juttatásokra lehetek jogosult (jubileumi jutalom, végkielégítés)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3942. kérdés Értékvesztés
Hogyan kell elszámolni a követelések után az értékvesztést a pénzügyi és a költségvetési számvitelben? Milyen kötelező egyezőségek vannak a két számvitel között az értékvesztés elszámolásakor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3943. kérdés Maradvány
Költségvetési szervnél keletkezett 2014. évi pénzmaradványunk, ennek könyvelése hogyan történik? A 2014-es adatbázisban kell-e könyvelni, vagy csak majd 2015-ös adatbázisban a B813. Maradvány igénybevétel rovaton az előirányzat-módosítást, a kötelezettségvállalást és a teljesítést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3944. kérdés Üdülőingatlanként nyilvántartott új ingatlant terhelő áfa levonása
Önkormányzatunk 2015-ben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőingatlanként nyilvántartott új, két évnél "fiatalabb" ingatlanok megvásárlását tervezi, melyek közül többet is (nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtását biztosító) bérbeadás céljából kíván hasznosítani. Önkormányzatunk jelenleg is foglalkozik ingatlanok hasznosításával. A bérbeadásra nem választottunk adókötelezettséget. Abban az esetben, ha az Áfa-tv. 88. §-a alapján 2016. január 1-jétől adókötelezettséget választunk e tevékenységre, és a szóban forgó ingatlanok bérbeadását is ténylegesen ettől az időponttól kezdjük meg, akkor önkormányzatunk jogosult-e levonni az adókötelesen bérbeadásra kerülő, 2015-ben vásárolt ingatlanok beszerzését terhelő áfát már 2015-ben?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére