×

27. Költségvetési Levelek / 2004. április 27.
TARTALOM

     
684. kérdés  
Önálló költségvetési intézmény vagyunk. Szakfeladataink között van az Áfa-tv. szempontjából áfaköteles és tárgyi adómentes tevékenység is. Intézményünk saját bevételei mellett intézményfinanszírozást is kap, amit elkülönítetten, csak a tárgyi adómentes tevékenységeinkhez használunk fel. Ha tételesen továbbra is el tudjuk különíteni az áfaköteles és tárgyi adómentes tevékenységeinket, és az intézményfinanszírozást csak a tárgyi adómentes tevékenységeinkhez használjuk fel, akkor az áfaköteles tevékenységeinknél vissza tudjuk-e igényelni az áfa teljes összegét a 2004. évi Áfa-tv. változások tükrében?
685. kérdés  
Az Áfa-tv. 2003. július 1-jétől hatályos 2. számú melléklet 16. pontja alapján tárgyi adómentes az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítést adó képzés. Intézményünk a vizsgáztatási jogosítvánnyal nem rendelkező képzőintézetek részére, megrendelés alapján külső vizsgáztatást végez. Ilyen esetben az OKJ-s képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgáztatás tárgyi adómentes-e, vagy 25 százalékos áfa terheli?
Kapcsolódó címke:
686. kérdés  
Áfaarányosítás számításánál, ha nincs külön óra a víz, gáz, villany stb. megbontásához, a képletbe mennyit lehetne figyelembe venni a támogatásból? Termelőhely értékesít, árbevételt növel alaptevékenysége kiegészítő tevékenységeként.
687. kérdés  
Költségvetési szerv választhatja-e a cégautóadó-fizetést a menetlevél vezetése helyett?
Kapcsolódó címkék:  
688. kérdés  
Felhalmozási kiadásnak minősülnek-e az önkormányzatnál az alábbi munkákért fizetett ellenértékek:- megvalósíthatósági tanulmány készítése beruházási célú pályázat benyújtása érdekében,- pályázat megírattatása külső céggel,- pályázati díj.
Kapcsolódó címkék:  
689. kérdés  
Az Szja-tv. I. melléklete szerint adómentes az évi három alkalommal adott kis értékű ajándék. Ez adható-e a dolgozóknak is? Szabályos-e, ha egyszerre megvásároljuk az ajándéknak szánt kakaót, csokoládét, italt, könyvet stb., és mi készítjük el az ajándékcsomagot a dolgozóknak, és átvételi elismervénnyel, név szerint adjuk át?
Kapcsolódó címke:
690. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk, és saját konyhát üzemeltetünk. Tevékenységi körünkbe adóköteles és adómentes tevékenység egyaránt tartozik, amelyet intézményfinanszírozásból látunk el. Adóköteles tevékenységünk az étkeztetés, amelyhez a költségek tételesen elkülöníthetők ugyan, de mivel az alkalmazottaink ingyenesen étkeznek, így csak arányosítva igényelhetünk vissza áfát. Ebben az esetben is meg kell fizetni az ingyenesen igénybe vett szolgáltatás piaci értékének áfáját?
691. kérdés  
Egy szociális intézmény alapfeladatait, mint közfeladatokat, jogszabály írja elő (Szoc-tv.). Értelmezésünk szerint ezért ez a tevékenység megegyezik a jogszabályi felhatalmazás alapján ellátott végrehajtási feladattal. Téves-e ez az értelmezés, vagy megfelel az Áfa-tv. 4/A. §-ában foglaltaknak? Kérem, szíveskedjenek mielőbb választ adni, mert havi bevallók lévén fontos lenne a probléma helyes kezelése.
Kapcsolódó címkék:  
692. kérdés  
A 8/1983. EüM-PM együttes rendelet szerint működéshez kapjuk a támogatást, mert az intézményben megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk. A támogatást havonta, utólag igényeljük az APEH-on keresztül. Az igénylés alapja a bedolgozók részére kifizetett bér. A dotációt teljes egészében a bedolgozók foglalkoztatásához használjuk fel (bér és járulékai, dologi kiadások, szakmai anyag vásárlása, kisebb részben energia- és működési költségek). A dotáció államháztartási támogatásnak minősül-e, és kell-e arányosítani?
693. kérdés  
Adóköteles és tárgyi mentes tevékenységet egyaránt végzünk. Kizárólag az adóköteles tevékenységünk tekintetében áfaalapot nem képező támogatásban részesülünk. Hogyan alakul az áfalevonás? Értékesítési adatok Adóköteles ellenérték (adó nélkül): 600 Tárgyi mentes ellenérték: 200 Támogatás (kizárólag adóköteles tevékenységhez): 1000 Beszerzési adatok Kizárólag adóköteles tevékenységhez kapcsolódó beszerzési áfa: 30 Kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez kapcsolódó beszerzési áfa: 40 Tárgyi mentes és adóköteles tevékenységhez egyaránt kapcsolódó beszerzési áfa: 20
Kapcsolódó címke:
694. kérdés  
Mikor kell figyelembe venni a támogatást az arányosítás során?
Kapcsolódó címke:
695. kérdés  
Intézményünknél a hivatali állományba tartozó személyek hivatalos útra történő szállítása úgy lett megoldva, hogy az intézmény állományában és karbantartásában lévő gépkocsikat egy külön cég sofőrjei vezetik. Tehát a cég által nyújtott szolgáltatás személyszállítási feladat teljesítése a megrendelő gépjárművével, a vállalkozás alkalmazásában álló gépkocsivezetőkkel. Ezt a szolgáltatást mely főkönyvi számlára kellene könyvelni?
Kapcsolódó címke:
696. kérdés  
Milyen adómértékkel kell továbbszámlázni a bérbe adott egyéb ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjakat?
697. kérdés  
Intézményünk nővérszállót üzemeltet, ahol a vidéki lakóhellyel rendelkezők hozzátartozói – látogatás céljából – vendégszobát vehetnek igénybe. Az ott töltött vendégéjszakák után intézményünk beszedi az idegenforgalmi adót, amit havonta befizet a Fővárosi Önkormányzat részére. Számvitelünkben átfutó bevételként és kiadásként tartjuk nyilván a beszedett és befizetett idegenforgalmi adót, mivel más nevében és más javára szedjük be. Helyesen járunk-e el?
Kapcsolódó címke:
698. kérdés  
A 136/2003. Korm. rendelet szól a rekreációs szabadságról. Jogosult-e erre az a köztisztviselő, aki 2001. július 1-je előtt, vagyis 2001. március 1-jén nyugállományba lépett, de azóta is ugyanabban a beosztásban, ugyanazon a munkahelyen változatlanul köztisztviselőként dolgozik jelenleg is.
699. kérdés  
Költségvetési intézményünket a képviselő-testület 2003. december 31-i dátummal – a Polgármesteri Hivatal jogutódlásával – megszüntette. 2003. december 12-i dátummal és december 16-i kézbesítéssel kaptunk egy levelet, hogy 2004. január 1. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatnak bennünket. Jogszerű-e ez a foglalkoztatás, ha mi a Polgármesteri Hivatalba kerülünk, de nem leszünk köztisztviselők? Lehetséges-e, hogy az önkormányzat pénzügyi irodájában lesznek közalkalmazottak és köztisztviselők?
Kapcsolódó címke:
700. kérdés  
Intézményünk kiegészítő tevékenységként, szabad kapacitását kihasználva mozgássérültek szállításával is foglalkozik. Hogyan szabályozzuk a gépkocsik parkolását? A sofőrök parkolhatnak-e a lakóhelyükön, ha a másnap reggeli szállítási cím közelebb van az otthonukhoz, mint az intézmény zárt udvara (ahol különben parkolniuk kell)? Elszámolhatunk-e üzemanyag-megtakarítást?
701. kérdés  
Intézményünk rendelkezik kollektív szerződéssel, amely rögzíti a költségtérítésben részesülők körét, így az adózási kötelezettség a munkáltatót terheli. A kollektív szerződés azonban nem rögzítheti az igazgató költségtérítéseit, mivel arról a polgármester rendelkezett, és ő engedélyezte a térítés mértékét. Szabályosan járunk-e el, ha továbbra is az intézmény akarja fizetni a költségtérítés utáni adó- és járulékterheket, és nem az igazgató?
702. kérdés  
Intézményünk dolgozói szakmai továbbképzésen vesznek részt. A számlát megkapják az oktatás, szállás, étkezés költségeiről. A szállás, étkezés természetbeni juttatásnak minősül-e, vagy a dolgozó összevont jövedelme, vagy egyszerűen csak az intézet dologi kiadása?
Kapcsolódó címkék:  
703. kérdés  
Az idősek klubjában komplex feladatot látunk el (mosás, foglalkoztatás), úgy, mint a szociális otthonban. Az ellátottaknak csak az étkezésért kell fizetniük. Az idősek klubjában nyújtott szolgáltatásunk adóköteles vagy tárgyi adómentes?
Kapcsolódó címke:
704. kérdés  
Dolgozóink zöme a képernyő előtti munkavégzés miatt védőszemüveget kapott, ill. kapni fog. Ez egy védőeszköz, amit utcán, otthon nem viselnek. A 2004. évi Költségvetési tájékoztató szerint a szemüveg költségtérítésnek minősül, melyet a 02. űrlap 29. sorában kell a beszámolóban szerepeltetni. Véleményünk szerint ez védőeszköz, és semmi köze a költségtérítéshez. Kötelező-e a személyi juttatáson történő elszámolás?
Kapcsolódó címke:
705. kérdés  
A munkáltató a saját személygépkocsival munkába járó munkavállalónak megtérítheti-e munkába járás címén a közforgalmú vasút 2. kocsiosztályára szóló bérlet árának 86 százalékát? Ha igen, akkor a munkáltatót milyen adófizetési kötelezettség terheli? A 78/1993. Korm. rendeletet és az 1988/111. APEH iránymutatást hogyan kell értelmezni ebben az esetben?
Kapcsolódó címkék:  
706. kérdés  
A 2003/131. APEH iránymutatás részletezi az ingyenes internethasználatra vonatkozó szabályokat. A kifizetés bizonylataként elegendő-e a munkavállaló nevére kiállított számla, vagy a szolgáltatóval a munkavállalónak külön megállapodást kell kötnie, melyben a számla kifizetőjeként az intézményt jelöli meg?
Kapcsolódó címke:
707. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk. Egy rt. egy alapítványon keresztül használt számítógépeket adott intézetünknek, térítés nélkül. Az átadási jegyzőkönyvben ugyanannyi a bruttó érték és az értékcsökkenés, a nettó érték nulla. Az átadásnak van-e áfavonzata?
Kapcsolódó címkék:  
708. kérdés  
Kórházunk dolgozói részére az intézet területén elhelyezést biztosít nővérszálló, illetve szolgálati lakás formájában. Ezek a szolgáltatások tárgyi adómentesek-e, és mi az SZJ szerinti besorolásuk? Továbbá kérjük tájékoztatásukat a rendelőintézet helyiségeinek (magánrendelőnek, büfé stb.) bérbeadásával kapcsolatban. Milyen adómértékkel kell számláznunk?
709. kérdés  
Kis értékű tárgyi eszközt selejteztünk és értékesítettünk a dolgozóinknak, ill. más magánszemélyeknek. Kötelesek vagyunk-e az értékesítésről áfás számlát kiállítani? Áfabevallásnál a bevételt figyelembe kell-e venni, ha nem rendszeres értékesítésről van szó? A levonható áfát arányosítás alkalmazásával vonjuk le.
710. kérdés  
Hogyan szabályos az általános iskolákban a tankönyvforgalmazás bonyolítása? Ki a megrendelő? Hogyan kell eljárni, ha a szülő készpénzfizetési számlát kér az általa megvásárolt tankönyv ellenértékéről?
Kapcsolódó címkék:  
711. kérdés  
Az Áfa-tv. a földterület értékesítése, bérbe-, haszonbérbe adása tevékenységet tárgyi adómentes körbe sorolja az SZJ 70.20.12.6, az SZJ 70.20.12.7 és az SZJ 70.20.12.8 esetekben. Számunkra nem világos, és a KSH sem adott felvilágosítást arról, hogy az Áfa-tv. szerint az SZJ 70.20.12.8 egyéb földterület minősítésbe milyen kategóriába sorolt földterületek, esetleg telkek sorolhatók?
Kapcsolódó címkék:  
712. kérdés  
Ifjúsági művelődési központ mint részben önálló intézmény különféle szórakozási lehetőséget kínál a város lakosságának. Ilyen például a különböző színházi társulatok vendégjátéka. A társulat a fellépésért díjat kér, a művelődési központ viszont az érdeklődőktől belépődíjat szed. Áfa szempontjából a kiadás és a bevétel azonos adókulcs alá tartozik-e, és melyikbe? Milyen SZJ-szám alá tartozik e szolgáltatás?
Kapcsolódó címke:
713. kérdés  
Intézetünk óvodáskorú gyermekek étkeztetését végzi. A működést saját bevételből, illetve intézményfinanszírozásból oldjuk meg. A konyha külön egységként működik, a beszerzéseket teljesen el tudjuk különíteni. Hogyan igényelhető vissza a beszerzéseket terhelő áfa 2004. január 1-jétől?
714. kérdés  
Intézményünk a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alapjából tud pályázati pénzhez jutni, különböző beruházásokhoz. A támogatás összege mindig a nettó ár 80 százaléka, 20 százalék saját erőt a pályázónak kell felmutatnia, és a teljes költség áfáját a pályázó fizeti ki. Kell-e arányosítani, és az arányosítás 80-20 százalék arányában történik-e?