Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

178. Költségvetési Levelek / 2013. április 9.

TARTALOM

3398. kérdés Étkeztetési normatíva
Melyek a 2010/2011. évi költségvetésből származó kedvezményes étkezési normatíva igénylésének jogosultságára, feltételeire, elszámolására és a jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetési feltételeire vonatkozó szabályok? Az étkeztetést kiegészítő tevékenységként végeztük, és ezért az alapító okiratban nem szerepel, 2009. szeptember 15-e előtt pedig kisegítő tevékenységet végeztük.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3399. kérdés Gazdasági szervezet
Az önállóan működő és gazdálkodó polgár­mesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint a hivatal szervezeti egységekre/csoportokra tagozódik. A csoportok szakmai munkáját csoportvezetők irányítják, nem vezetői beosztásban. A hivatalhoz van rendelve két részben ön­­állóan működő intézmény is, aminek a pénzügyi feladatait a hivatal látja el. Hogyan kell értelmezni az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdését? Ha van elkülönült szervezeti egység (pénzügyi csoport), akkor az a nevétől függetlenül gazdasági szervezetnek minősül? Ha igen, lehet-e a vezetője a jegyző? A jegyzőnek jogi szakképesítése van (pénzügyi nincs), ezért a beszámolókat a jogszabálynak megfelelő szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő írja alá. Mondhatja-e a képviselő-testület, hogy a hivatal szervezeti egységekre/csoportokra tagozódik, de gazdasági szervezettel nem rendelkezik?
3400. kérdés Áfa-visszaigénylés önellenőrzéssel
Önkormányzatunk 100 százalékos tulajdonában lévő kft. havi áfabevallásra kötelezett. A kft. áfabevallásában nem adta meg a visszaigénylés jogcímkódját, így a következő adómegállapítási időszakra átvihető követelése keletkezett. Az adott időszak vonatkozásában a kft. néhány hónappal később önellenőrzést kénytelen végrehajtani, amely során az általa fizetendő áfa összege növekszik. A tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható adónak helyesbített különbözete még így is negatív, a visszaigénylésre jogosító összeg értékhatár feletti. Ilyen esetben a kft. vizsgálhatja-e az önellenőrzés időpontjában a visszaigénylési jogosultságát, vagy következő időszakra átvihető követelésként kell kezelnie az önellenőrzés eredményeként megváltozott negatív különbözetet?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3401. kérdés Raktáron lévő kis értékű tárgyi eszköz
Hogyan történik a raktáron lévő kis értékű tárgyi eszköz adatainak éves beszámoló mérleg­soraiban történő szerepeltetése, a mérleg 12-es sorában szerepeltetése? Hogyan alakulnak a 38-as űrlap sorai, milyen egyezőségnek kell lennie az 5-ös űrlappal és a mérleg befektetett eszközök összesen sorával?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3402. kérdés Munkába járáshoz szükséges bérlet áfája
Levonásba helyezhető-e a munkavállaló munkába járásához szükséges bérlet előzetesen felszámított adója?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3403. kérdés Peres eljárás alatt álló tartozás
Kell-e szerepeltetni a mérlegben a folyamatban lévő peres eljárás alatt álló, intézmény által fennálló tartozást? A vitatott, peres eljárást képező előző évi tartozás befogadott számlája egy bérleti díjról szólt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3404. kérdés Regisztrált mérlegképes kötelező továbbképzés
Vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelőként államháztartási területen dolgozom. Milyen módon kell a kreditpontokat gyűjtenem 2013-tól államháztartási területen? Államháztartási szakon is megszereztem a mérlegképes könyvelői képesítést, mikor kérhetem a regisztrációt államháztartási területre? A képesítés megtartásának feltétele-e a regisztráció? Hogyan szüneteltethetem a könyvviteli szolgáltatást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3405. kérdés Prémiumévek program
Közalkalmazottként átszervezés miatt belekerültem egy létszámleépítésbe. 2,5 év múlva lenne meg a 40 éves szolgálati időm. Élhetek-e a prémiumévek program lehetőségével? (1957-ben születtem.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3406. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító idő I.
Határozott idejű köztisztviselői kinevezés jogosít-e jubileumi jutalomra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3407. kérdés Vezetői megbízás közoktatási intézménynél
Tagintézmény-vezetőként dolgozom egy szakközépiskolában, határozott idejű magasabb vezetői megbízással rendelkezem 2017. június 30-ig (Kjt. 23. §). 2013 szeptemberétől fenntartóváltás lesz intézményünkben, egyházi fenntartásba kerülünk. Érvényben marad-e a vezetői megbízásom, hiszen "elvileg" az átvétel során semmilyen érdeksérelem nem érheti a nevelőtestület egyetlen tagját sem? (Az intézményben 2010. 08. 26. óta vagyok magasabb vezető.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3408. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító idő II.
Hivatalunk látja el néhány hónapja egy óvoda ügyintézését, melynek 42 alkalmazottja van. Egyik dolgozónk az előző munkáltató szerint 2013. március 5-én lenne jogosult a 30 éves jubileumi jutalomra. A "Közszolgálati/közalkalmazotti jog­viszony beszámítása" nyomtatványon, melyet a jogelőd munkáltató készített, az alábbi munka­viszonyok vannak felsorolva:
1978. június 30.-1987. március 15-ig 8 év 8 hó 15 nap, ÁFÉSZ
1987. március 16.-1987. augusztus 31-ig 5 hó 15 nap, állami gazdaság
1988. január 11.-1988. október 24-ig 9 hó 13 nap, tsz
1988. október 25.-1988. október 31.,
másik tsz
1991. január 26.-1992. január 1-jéig 11 hó 25 nap, megyei munkaügyi központ
1992. január 2.­­­­­­­­-1992. július 1-jéig 9 hó, ­­­általános művelődési központ óvodája
Azóta is folyamatosan az óvodában dolgozik dajkaként. Mikor jár neki a 30 éves jubileumi jutalom? Az előző munkaviszonyok megszűnésének módját mi nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy át­helyezések láncolata volt-e. Az 1992. július 1-je előtti munkaviszonyait a jubileumi jutalom számításánál miként kell figyelembe venni, és milyen törvényhely alapján? A közalkalmazotti törvény hatálybalépésekor már az óvodánkban dolgozott, és azóta is folyamatosan itt áll jogviszonyban.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3409. kérdés Rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása
Községi önkormányzatnál rokkantnyugdíjast lehet-e alkalmazni július 1. után az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottként (takarítónő), illetve részmunkaidős könyvtárosi munkakörben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3410. kérdés Tanórai helyettesítés díjazása
Meg kell-e különböztetni szakos, illetve nem szakos helyettesítés óradíját? Korábban volt ilyen szabály. Tehát ha matematikaórára biológia szakos megy helyettesíteni, akkor a biológusnak teljes túlóradíj jár?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3411. kérdés Mérlegképes könyvelői szakképesítés
Mérlegképes könyvelői szakképesítést szereztem, a bizonyítvány kiállításának dátuma 2010. 07. 13. Mikor adhatom be a regisztrációs szám igénylésére a dokumentumokat? Pontosan meg kell várni a három gyakorlati év leteltét?
3412. kérdés Zálogház
Zálogházunk (kft.) egy pénzintézet megbízottjaként kézizálog kikötésével pénzkölcsönt nyújt a zálogtárgyat beadónak (továbbiakban: zálog­adós). A zálogtárgyakra nyújtott kölcsönösszeg és járulékai erejéig készfizető kezességet vállal zálog­házunk a pénzintézet felé. Zálog­házunk a záloghitel közvetítésével összefüggésben a pénzintézettől jutalékot kap. Amennyiben a zálogadós nem váltja ki a zálogtárgyat a hitelfutam­idő + 30 nap türelmi idő leteltével sem, akkor zálog­­házunk kezesként kifizeti az adós tartozását a pénzintézetnek, és ezzel megszerzi mindazon jogokat, melyek a pénzintézetet megillették. Zálogházunk a zálogtárgyat harmadik félnek - vevő 1 - értékesíti, aki azt továbbértékesíti vevő 2-nek, aki azt Vevő 3 Bt.-nek értékesíti.
Kérdések:
Van-e számlakiállítási kötelezettsége a pénzintézetnek, amikor a zálogházunk kezesként megfizeti az adós tartozását a pénzintézet felé, ha az Áfa-tv. 13. §-a (3) bekezdésének a) pontja nem tekinti szolgáltatásnyújtásnak, ha a szolgáltatás nyújtója részére az ellenértéket akár a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője, akár harmadik fél megtéríti? Alkalmazhatja-e zálogházunk az Áfa-tv. XVI. fejezetének 1. és 2. alfejezet rendelkezéseit a zálogtárgy harmadik félnek (Vevő 1 Bt.) történő értékesítésekor? A viszonteladóra (jelen esetben zálog­házunkra) igazolhatóan teljesül-e, hogy továbbértékesítési céllal történt a beszerzése [Áfa-tv. 213. § (1) bekezdés e) pontja]? Zálogházunk elsődlegesen a hitel közvetítésében érdekelt. A felek elsődleges célja nem a termék értékesítése, az legfeljebb a szerződés nemteljesítésének következménye lehet. Helyes-e az az álláspont, hogy a fent leírt szerződéses konstrukcióban megvalósuló adóalanyok közötti ügyletek egyikére sem alkalmazható az Áfa-tv. XVI. fejezetének rendelkezése?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3413. kérdés Vásárlási utalvány visszaváltása
Cégünk zártkörűen működő részvénytársaság formában működik (továbbiakban: társaság), a régió önkormányzataival kötött együttműködési szerződés alapján egy általunk kitalált fantázianéven papíralapú utalvány nyomtatványokat gyártat és helyez forgalomba. Az utalvány értékesítése névértéken történik, a társaság jutalékot nem számít fel, és az utalvány használata az elfogadóhelyek között költségmentes. Az utalványtulajdonosoknak lehetőségük van az utalvány visszaváltására is a társaságunknál. A visszaváltásra jogosult utalványtulajdonosnak társaságunk a kezelési költség (2 százalék + áfa, minimum 200 Ft) megfizetésével egyidejűleg visszafizeti az utalvány értékét. A társaságnak adóköteles bevétele csak a kezelési költségből (visszaváltási jutalékból) van. Az utalvány előállításához, forgalmazásához, reklámozásához történt beszerzések (pl.: nyomdai költség, tervezési díj, helyiség­bérlet, könyvelési díj) előzetesen felszámított adója levonásba helyezhető-e? Megalapozza-e a társaság adólevonási jogát az adóköteles utalvány-vissza­váltási jutaléka mint egyedüli adóköteles ellenérték?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3414. kérdés Utófinanszírozott támogatás
Hogyan történik az utófinanszírozott pályázat előlegének és ennek keretén belül a fordított áfa számviteli elszámolása?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére