Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás számlázása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. február 5. (Költségvetési Levelek 271. szám, 4882. kérdés)

Kérdés: Intézményünknek az önkormányzat szolgáltató kft.-je számlázza többek között a tisztítószereket, védőruhákat és a foglalkoztatás-egészségügyi ellátást. Az ellátást végző orvos a kft.-nek számláz. A kft. intézményünknek áfás számlát állít ki a foglalkoztatás-egészségügyi ellátásról. Felmerült bennünk, hogy nem adómentesen kellene-e számlázni az orvosi szolgáltatást?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi - ideértve a természetgyógyászatot is - tevékenységet végző ilyen minőségében teljesít.Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából kiindulva az Áfa-tv. szerinti "humán-egészségügyi ellátásnak" gyógyászati, illetve terápiás célokat kell szolgálniuk. A 2012/36. sz. adózási kérdés alapján a betegség vagy egészségügyi rendellenesség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására az egészség védelmére, megőrzésére, fenntartására vagy helyreállítására irányuló, az egészségügy keretében vagy ahhoz kapcsolódóan végzett szolgáltatások mentesek az adó alól. A 2008/90. sz. adózási kérdés úgy foglal állást, hogy a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet hatálya alá tartozó munkaalkalmassági vizsgálatok, az Áfa-tv. által meghatározott egyéb feltételek megléte esetén, ugyancsak adómentesek.Az orvosi, humán-egészségügyi szolgáltatást, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az áfa alól, akár közszolgáltatóként, akár egyéb módon végzik azt, feltéve, hogy a szolgáltató megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó, a 85. § (3) bekezdésében részletezett szabályoknak, vagyis képesítéssel és a tevékenység végzésére engedéllyel[…]

Figyelmébe ajánljuk

A Költségvetési Levelek 276. számában a 4961. számú kérdéssel kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
Ha az önkormányzat a településén belül települési támogatás keretében a Szociális tv. 45. §-a szerint valamilyen életkori kritérium vagy körülmény...

Tovább a teljes cikkhez

2004. évben tanulmányi szerződést kötöttünk az intézmény egyik munkatársával. A szerződést abban a tudatban kötöttük meg, hogy az intézmény által vállalt képzési költségek miatt nem lesz adó- és járulékfizetési kötelezettségünk. [A képzés minden tekintetben...

Tovább a teljes cikkhez

Tekinthető-e az Áfa-tv. 85. §-ának (1) bekezdése alapján adómentesnek a kutatás vagy gyógyszergyártás céljára felhasznált vér- és vérkészítmények értékesítése? Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel a 85. § (1) bekezdésében...

Tovább a teljes cikkhez

Lehet-e a következő ügylet adómentes uniós értékesítés? Az értékesítő magyar adóalany, aki uniós adószámmal rendelkezik. A megrendelő svájci cég, akinek csak francia uniós adószáma van, ezen adószáma alatt rendeli meg a terméket, de az áru szállítási címe...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére