×

92. Költségvetési Levelek / 2008. február 26.
TARTALOM

logo
     
1951. kérdés  
Iskolánkban a diákok étkeztetését úgy oldottuk meg, hogy az a diák, aki nálunk akar enni, befizeti az étkeztetés díját, mi pedig megrendeljük az ételt egy cégtől, amelyik gondoskodik az étel tálalásáról is. Az új Áfa-tv. szerint tárgyi adómentesnek minősül az iskolánk tevékenysége akkor is, ha nem mi készítjük az ételt, és nem mi szolgáljuk fel, hanem egy cég. Nem tudjuk, mi a helyzet akkor, ha nálunk étkeznek a tanárok és más külsős vendégek is. Az étkezéseik adókötelesnek minősülnek? Le lehet vonni az áfát, ha adóköteles?
Kapcsolódó címkék:  
1952. kérdés  
2007-ben megállapodást kötöttünk egy őrzés-védelmi tevékenységet végző céggel, mely alapján 2008-tól különböző szolgáltatásokat veszünk igénybe több épületünk védelme érdekében. Van olyan helyiség, ahol különféle mozgásérzékelőket szerelnek fel, de van olyan is, ahol portaszolgálatot látnak el. Tekintettel arra, hogy előszerződést kötöttünk, eddig fizetésre még nem került sor, minthogy azonban 2008-tól az ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások fordított adózás alá esnek, nem tudjuk, hogy a szóban forgó esetekben nekünk kell-e majd az áfát befizetni. Segítő válaszukat előre is köszönöm.
Kapcsolódó címkék:  
1953. kérdés  
A közintézményekben zajló étkeztetés áfakötelezettségéről az elmúlt időszakban több kérdés is érkezett, amelyekben olvasóink arról panaszkodtak, hogy a pénzügyminisztérium, illetve az adóhatóság munkatársai által tartott előadásokon egymásnak ellentmondó értelmezések hangzottak el. A kérdéssel kapcsolatban az adóhatóság honlapján 2008. február 2-a óta olvasható a következő iránymutatás. Az illetékes szakemberek tájékoztatása szerint elképzelhető, hogy az áfatörvény a hivatkozott rendelkezések tekintetében a közeljövőben módosulhat!
Kapcsolódó címkék:  
1954. kérdés  
Önkormányzatunk 2007. évben adóalanynak minősült, mivel gazdasági tevékenységéből származó bevétele meghaladta a 4 millió forintot, de az 5 millió forintot nem. A 2007-es szabályok szerint nem választhattunk alanyi adómentességet, a 2008-as szabályok szerint van-e erre lehetőségünk?
Kapcsolódó címkék:  
1955. kérdés  
Költségvetési szervként 2008-ban megrendeltük egy hivatali épületben a nyílászárók cseréjét. A kereskedőtől megvesszük az ablakokat, aki azok beépítését is vállalja. Vonatkozik-e erre a fordított adózás?
Kapcsolódó címkék:  
1956. kérdés  
A 2008. évi Áfa-tv. változása szerint az önkormányzatnak mely étkeztetés bevételére kell áfát rászámítani? 1. Szociális étkeztetés 2. Óvodai és iskolai étkeztetés 3. Saját dolgozók étkeztetése (munkahelyi étkezés) 4. Vendégebéd A felszámított áfa visszaigényelhető-e?
Kapcsolódó címkék:  
1957. kérdés  
Egy középiskola (költségvetési szerv) alapító okiratában szerepel a közétkeztetés. Az Áfa-tv. 85. § alapján tekinthető-e adó alóli mentességnek az étkezéssel kapcsolatos áfa, ha az étkezést egy gt.-ből, mint vásárolt élelmezést megveszi, és azt kiszámlázza a tanulóknak (térítési díjként)?
Kapcsolódó címkék:  
1958. kérdés  
Önkormányzatunk a beruházási célú szerződések zömében többéves garanciális visszatartásról állapodik meg a kivitelezővel. A szerződések szövegezése nem azonos, így értelmezési gondjaink adódnak. Ehhez kérünk segítséget. A szerződések egy részében a garanciális visszatartás a nettó vállalkozási díj 5%-a, egy másik részében a vállalkozási díj 5%-a. Helyesen járunk-e el, ha első esetben a visszatartott bruttó összeget a nettó vállalkozási díjból számoljuk, második esetben pedig az áfás vállalási díjból?
Kapcsolódó címke:
1959. kérdés  
Helyi önkormányzat polgármesteri hivatala vagyunk. Évről évre visszatérő probléma a költségvetési bevételek tervezésénél és elszámolásánál, hogy az ingatlanok, gépek stb. tárgyi eszközök bérleti díját hová tervezzük, illetve számoljuk el. Ehhez a PM-tájékoztató sem nyújt megfelelő és kellően részletes segítséget. Két lehetőség is adott: 1. A működési bevételek közötti bérleti és lízingdíjbevételként vagy 2. az önkormányzatok sajátos felhalmozási tőkebevételei közötti Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételként. A kettő leírása a tájékoztatóban szinte ugyanaz. Kérem, részletesen, példákkal ismertessék, hogy mikor kell az előbbi vagy utóbbi közé elszámolni a bérleti díjakat!
Kapcsolódó címkék:  
1960. kérdés  
Önkormányzatunk a 126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet értelmében nyári szociális étkeztetés céljából támogatást igényelt. A támogatást vásárolt élelem beszerzésére fordította, mely a szociálisan rászorult gyermekek között került kiosztásra. Kérdésem a kiadási oldal. Konkrétan, mely közgazdasági számlára és szakfeladatra könyveljem a kiadást?
Kapcsolódó címkék:  
1961. kérdés  
Közalkalmazottként dolgozó orvos fizetési fokozatának megállapításánál beleszámít-e a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe a Romániában orvosként szerzett jogviszony?
1962. kérdés  
A csekély értékű ajándékozás lehetőségével élve, úgynevezett kultúrautalványt adtunk az intézmény munkatársainak az elmúlt évben. Az utalvány értéke 5000 forint volt. A 2008. évben megváltozott személyijövedelemadó-szabályok szerint adhatunk-e továbbra is adómentesen ilyen utalványt?
1963. kérdés  
Önkormányzatunk és több érdekeltségébe tartozó cég operatív lízing keretében személygépkocsit bérel, kérdésünk, hogy továbbra is levonhatjuk-e a bérleti díj áfáját?
1964. kérdés  
Intézményünk egy ingatlanra vonatkozó építési-felújítási tevékenységre (burkolatok cseréje) kíván szerződést kötni 2008-ban. A vállalkozó szolgáltatja az anyagot, így anyag- és munkadíj egyaránt felmerül. Hogyan kell számlázni az anyagdíjat?
Kapcsolódó címkék:  
1965. kérdés  
Az új Áfa-tv. 142. §-a szerinti fordított adózás esetén a szállítói számlához kapcsolódó fizetendő áfa és levonható vagy le nem vonható áfa könyvelésére kérünk leírást. Tételesen mely főkönyvi számlákat érinti a költségvetési szerveknél?
1966. kérdés  
Költségvetési intézménynél dolgozó köztisztviselő 38 év szolgálati idővel rendelkezik, az idei év novemberében eléri azt az életkort, 57 évet, amikor kérelmezheti a jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele céljából. Mielőtt elindítja az ügyet, szeretne tájékozódni, milyen járandóságok, juttatások illetik meg a jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése esetén (részesülhet-e végkielégítésben, megkaphatja-e a 40 éves jubileumi jutalmat). Az intézménynél közalkalmazottak is dolgoznak. Előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele esetén azonos juttatások illetik-e meg a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket?
1967. kérdés  
Négy évig köztisztviselőként dolgoztam önkormányzatnál, ahol közszolgálati jogviszonyomat 2007. március 15-én közös megegyezéssel megszüntettem. 2007. március 16-tól egy másik intézménynél dolgozom köztisztviselőként, ahol közszolgálati jogviszonyom azóta is fennáll, tehát az egész 2007-es évben köztisztviselőként dolgoztam, azonban nem egy helyen. Az első helyen eltöltött időre nézve jár-e részemre 13. havi illetmény, és ha igen, azt kinek kell kifizetni?
1968. kérdés  
Általános iskola igazgatója elvégezte a közoktatási vezető szakirányú továbbképzést, mely pedagógus-szakvizsgával egyenértékű. Ez alapján "F" fizetési osztályból "G" fizetési osztályba került átsorolásra. Az igazgató további végzettséggel is rendelkezik, méghozzá humánszervező egyetemi végzettséggel. Ez alapján át lehet-e sorolni "H" fizetési osztályba?