×

112. Költségvetési Levelek / 2009. április 28.
TARTALOM

logo
     
2338. kérdés  
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatunk egy értékesítőt, akinek az a dolga, hogy termékeinket értékesítse. A feladatot saját gépkocsijával látja el. Kérdésem az, hogy ha kiküldetési rendelvényt tölt ki, vagy útnyilvántartást vezet, és az APEH-üzemanyagárak, illetve fogyasztási normák szerint elszámolja a költségét, akkor számára adómentes gépkocsi-költségtérítésként számfejthetjük-e az összeget? Vagy pedig ez az összeg is bevételként kell, hogy szerepeljen nála, és a nyilatkozata alapján 50%-kal csökkentjük az így kijött adó- és járulékalap-előleget, vagy a másik 50% után mindent meg kell fizetni?
2339. kérdés  
Bankszámlanyitásra kötelezettnek számít-e a közalkalmazott az Art. 172. § (20) bekezdés szerinti ügyletek vonatkozásában? Másképp fogalmazva: számíthat-e mulasztási bírságra az a költségvetési szerv, amely - például - idős munkavállalójának a neki járó jubileumi jutalmat postán küldi meg?
Kapcsolódó címkék:    
2340. kérdés  
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény gazdasági vezetője vagyok. Gazdasági mérnök diplomát szereztem 2006-ban, valamint mérlegképes könyvelői oklevelem van, melyet 1998-ban szereztem. "F" fizetési osztályba soroltak. Jogos-e? Szerintem a mérlegképes könyvelői szakképesítés további szakképzettség, és "G" fizetési osztály lenne a helyes besorolás.
Kapcsolódó címkék:  
2341. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk. A munkába járás költségeinek (bérlet, 9 Ft/km) kifizetéséhez kell-e kiküldetési rendelvényt kitölteni? Amennyiben nem, akkor milyen nyomtatványon kell elszámolni? Ha a dolgozó a munkába járást saját gépkocsival kívánja megoldani, milyen nyilvántartás vezetését kérjük tőle, illetve milyen elszámolást kell alkalmazni?
2342. kérdés  
Önkormányzatunk közérdekű kötelezettségvállalás számlát nyitott kórházunk javára gyűjtött adományok részére. A kórház önálló intézmény. Az adományokat az ő részére átadjuk. Melyik számlaosztályban (32, 35) nyitunk bankszámlát?
2343. kérdés  
Polgármesteri hivatalnál letéti számlára érkezik adomány (T3571 letéti számla - K 488171 letéti bevétel). Bankszámláról kiegyenlítjük a szállítót, amire az adományt fordítottuk, de a 488171-nek megmarad az egyenlege. 27-es űrlap szerint meg kell egyezni év végén a 3571-nek és a 488171-nek. Ezt az összeget hová kell áttenni a 48871-ről? Bevétel-e (9)?
Kapcsolódó címkék:  
2344. kérdés  
Kérem, szíveskedjenek arra válaszolni, hogy a befejezetlen beruházást a negyedéves beruházási statisztikában kell-e szerepeltetni!
Kapcsolódó címke:
2345. kérdés  
Bölcsődei gondozónők váltott műszakban dolgoznak. A délelőttös műszak 6 órától 14 óráig tart, a délutános műszak 10 órától 18 óráig. A 14 és 18 óra közötti időszakra jár-e műszakpótlék, és az fizethető-e átalány formájában?
Kapcsolódó címkék:    
2346. kérdés  
1975. 09. 30-tól 2007. 05. 23-ig röntgenasszisztensként dolgoztam napi 4 órában. Kérdésem, hogy milyen kedvezményben részesülhetek nyugdíjazáskor, hány év korkedvezmény jár a majd 27 évre?
Kapcsolódó címkék:  
2347. kérdés  
Tájékoztatásukat szeretném kérni az alábbiakról. Jelenleg pénzügyi osztályon dolgozom polgármesteri hivatalban. Iskolai végzettségem: államháztartási szakon végzett mérlegképes könyvelő (2000-ben végeztem el). Diplomát gazdálkodási szakon személyügyi szervezésből szereztem. Munkahelyemen a végzettségemet nem fogadják el, csak a mérlegképes könyvelői végzettséggel soroltak be. Önök szerint van-e mód arra, hogy a diplomát is figyelembe vegyék a besorolásnál? Az Amr. szerint van, a Ktv. szerint nincs?
2348. kérdés  
Abban az esetben, ha a hivatásos nevelőszülőnek értekezletre vagy egyéb ügyekben be kell jönnie az intézmény székhelyére, jár-e számára kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítés, mivel a munkavégzés helye a gyámhivatali határozatban megjelölt lakóhely, és ez eltér az intézmény székhelyétől?
Kapcsolódó címke:
2349. kérdés  
Pénzügyi főelőadó vagyok és az államháztartási felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettségemre, közel 6 éve képzettségi pótlékot kapok (illetményalap 40%-át). A napokban a költségvetés tárgyalása során a képviselő-testület a költségvetési kiadások csökkentése miatt, mint minden adható juttatást, ezt is megvonta. Ezen a napon az önkormányzati SZMSZ-t is módosították, ami addig azt tartalmazta, hogy "költségvetési szakon mérlegképes könyvelői szakmai vizsgát tett személy (Ktv. II. besorolási osztály mellett) jogosult képzettségi pótlékra." Jogosan vették el tőlem egyoldalúan a képzettségi pótlékomat? Tudomásom szerint a képzettségi pótlék adható, de ha már egyszer megadták, azt csak úgy nem lehet elvenni.
Kapcsolódó címkék:  
2350. kérdés  
Véleményük szerint milyen főkönyvi számra számolandó el az arckép nélküli helyi utazási bérlet vásárlása, illetve van-e valamilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség ezzel kapcsolatban?
Kapcsolódó címke:
2351. kérdés  
Köztisztviselőnek heti 35 órás munkaviszonyban csökkentett összegű ruhapénz jár, vagy teljes összegű?
Kapcsolódó címkék:    
2352. kérdés  
Szociális intézményünk kistérségi dolgozót foglalkoztat, aki saját gépkocsival látja el munkáját. A dolgozót változó munkahelyre vettük fel. Városi lakhelye és a falvak, továbbá a falvak közötti és belüli km-futásokat kiküldetési rendelvényen számoljuk el a mindenkori APEH-üzemanyagnorma és a 9 Ft/km alapján. Helyesen járunk-e el?
2353. kérdés  
Karbantartóként alkalmazunk február 1-jétől egy új dolgozót. Kjt. hatálya alá tartozunk, mivel önkormányzati fenntartás alatt működő iskola vagyunk. Az lenne a kérdésem, hogy a közalkalmazotti besorolásnál, a jubileumi jutalom és a végkielégítés megállapításánál mit lehet figyelembe venni? 1991. 07. 01.-1996. 04. 30. - termelőszövetkezet, munkaviszonya megszűnt, közben sorkatona - 1993. 02. 24.-1994. 02. 10., 1996. 05. 01.-1998. 12. 31. - egyéni vállalkozó, 1999. 01. 01.-2001. 12. 31. - kft., munkaviszonya megszűnt, 2002. 05. 16.-2006. 10. 31. - kft., munkaviszonya megszűnt, 2007. 02. 15.-2009. 01. 31. - önkormányzat, majd áthelyezéssel 2009. 02. 01-től iskolánkhoz került. Az egyéni vállalkozóként töltött idő nem számítható a besorolásnál, ha az 1992 előtt volt?
2354. kérdés  
Intézményünk 2006. és 2007. évben elkezdett egy épületfelújítást. Az engedélyezési terv elkészült, a 127 főkönyvi számlán szerepelnek ezek az összegek. Sajnos pénzhiány miatt a felújítás nem fog megvalósulni. Mi a teendő? A 127 főkönyvi számlán szereplő tételeket hogyan és hová kell könyvelni?
2355. kérdés  
A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 30. §-a rendelkezik a költségvetési szerveknél az eszközök értékcsökkenéséről, meghatározza a leírási kulcsokat. Központi költségvetési szerv esetén van-e lehetőség a kormányrendeletben meghatározott leírási kulcsnál magasabb leírási kulcs alkalmazására?
Kapcsolódó címke: