×

169. Költségvetési Levelek / 2012. szeptember 18.
TARTALOM

logo
     
3253. kérdés  
A 2012. évi jogszabályi előírásokat figyelembe véve önkormányzat vagy polgármesteri hivatal adhat-e kölcsönt egy egyesületnek vagy egyéb civil szervezetnek? A kölcsön célja Leader-pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló rendezvények előfinanszírozása. A kölcsönre kötelező-e kamatot felszámítani?
Kapcsolódó címkék:    
3254. kérdés  
Egy peres ügyben az önkormányzatot képviselő ügyvéd megbízási díjának kifizetéséhez szükséges-e szakmai teljesítési igazolás, amely peres ügy tárgyalására csak ez év októberében kerül majd sor?
Kapcsolódó címke:
3255. kérdés  
Intézményünk a Szent-Györgyi-napokon szervezett különféle rendezvényeken a részt vevő vendégek részére emlékérmeket (dobozokban, felirattal ellátva) készíttetett, amelyeket a vendégeknek átadott. Ez aránylag nagyobb értéket képvisel, 5-25 ezer Ft/db, tehát a számla értéke több száz­ezer forint értékű. A kérdésem, hogy ezen érmék után járulékot kell-e fizetni, ha igen, azt ki fizeti meg (1,19-szeres után 16% szja és 27% eho)?
Kapcsolódó címkék:    
3256. kérdés  
2012. évtől a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzése helyett a pénzügyi ellenjegyzés fogalmát nevesíti a jogszabály, a korábbi kötelezettségvállalás ellenjegyzése szerinti tartalommal, amelyet a kötelezettségvállalás dokumentumán kell elvégezni. Kell-e pénzügyi ellenjegyzést végezni abban az esetben, amikor nincs írásbeli kötelezettségvállalási dokumentum (pl. 100 ezer Ft alatti házipénztári kifizetésnél)? Ez esetben is fel kell vezetni a kifizetést a kötelezettségvállalási nyilvántartásba, ezért az alapbizonylat (számla stb.) egyben kötelezettségvállalási dokumentumnak is minősül, és ellenjegyzendő? Esetleg megfelelő a pénztárbizonylaton történő ellenjegyzés? Elképzelhető, hogy az ellenjegyzés ez esetben a jogszabály alapján nem szükséges, de belső szabályzatban előírható?
Kapcsolódó címke:
3257. kérdés  

A Költségvetési Levelek 2012. június 12-i, 3192. számon megjelent - Köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapítása I. című - válaszával kapcsolatosan az alábbi kérdésem lenne. A polgármesteri hivatalhoz 1990. március
16-án áthelyezéssel kerültem az Mt. hatálya alól, így én az adott válasz alapján úgy értelmeztem, hogy rám is vonatkozik a 40 éves jubileumi jutalom. A cikket megmutatva a hivatal személyügyi referensének, azt a választ kaptam, hogy ez nem így van, rám nem vonatkozik, mert nem lehet az áthelyezést figyelembe venni.

3258. kérdés  
Körjegyzőség székhelyén II. besorolási osztályban pénzügyi főelőadóként dolgozom. 1992-ben érettségiztem, 2009-ben felsőfokú banki szakügyintéző szakképesítést szereztem. A körjegyzőségen belül a társtelepülésen egy személy részesül képzettségi pótlékban. Kérelmet nyújtottam be a képviselő-testület felé, hogy részemre szíveskedjenek megállapítani képzettségi pótlékot a felsőfokú banki szakügyintéző képesítésemre tekintettel. Kérelmem várakozó állásponton van. Azt a választ kaptam, hogy várni kell még a kormányrendeletre, hogy megjelenjen. "Kormány által meghatározott rendben", erre a szövegre értelmezték. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 142. §-a alapján "a hivatali szervezet vezetője a Kormány által meghatározott rendben képzettségi, illetve munkaköri pótlékot állapíthat meg". Tudomásom szerint, ha valaki kap képzettségi pótlékot, azt a körjegyzőség ügyrendjében fel kellene tüntetni, és ha szerepel az ügyrendben, akkor, gondolom, nem csak egy személyre vonatkozik. Csak az a bökkenő, hogy állítólag nem szerepel a körjegyzőség ügyrendjében. A kérdésem az lenne, hogy igényt tarthatok-e a képzettségi pótlékra?
Kapcsolódó címkék:  
3259. kérdés  
Munkatársnőnk a nők 40 éves munka­viszonyának figyelembevételével készül nyugdíjba. A munkába állás időpontja 1972. 09. 26. Vállalatnál dolgozott 2 évet, majd 5 évig GYES-en volt. A községi tanácshoz áthelyezéssel került 1979. szeptember 1-jén. Munkaviszonya azóta is folyamatos. Szakközépiskolában végzett, ezért a munkaviszony kiszámításánál 3 hónap szakmai gyakorlatot is beszámítottak a munkaviszonyba, így július 2-án van meg a 40 éves munkaviszonya. Ha július 31-én kéri a felmentését a munkavégzés alól, akkor a felmentési idő 2 hónap, tehát szeptember 26-án még állományban van, de szeptember hónapban effektíve a munkavégzés alól már fel van mentve. Részére a 40 éves jubileumi jutalom ki­­fizetése szeptember 26-án esedékes. Kérdésem, hogy felmentési idő alatt a jutalom kifizetése lehetséges-e, vagy mikor kell a felmentését kérnie?
Kapcsolódó címkék:    
3260. kérdés  
1974. július 15-én kezdtem dolgozni az akkori tanács VB szakig. szervénél, köztisztviselői munkaviszonyom azóta is folyamatos. 2014-ben a "nők 40 éves nyugdíjazásával" szeretnék élni. Jogosult lehetek-e a 40 éves jubileumi jutalomra? Az 1992. június 1. előtti tanácsi jogviszonyt be lehet számítani, vagy el kell felejteni, még akkor is, ha 40 évig köztisztviselő voltam/vagyok?
3261. kérdés  
Ha egy közművelődési intézmény a rendezvényén díjazásként ajándékcsomagot szeretne kiosztani a verseny díjaként, akkor ezt milyen formában teheti meg? Ha ajándékcsomagot ad át a rendezvényen részt vevő csoportok, egyesületek részére, mekkora összeghatárig teheti meg, és milyen adózási vonzata van ennek?
Kapcsolódó címke:
3262. kérdés  
Önkormányzatunk a régió turizmusának fellendítésére létrehozott program keretében kapcsolatba került egy főtevékenységként vízi személyszállítást végző zrt.-vel (továbbiakban: XY Zrt.). Az XY Zrt. többek között egynapos hajókirándulásokat is szervez, melyek során saját szolgáltatásokat (hajózás, idegenvezetés), valamint más adóalanyoktól igénybe vett szolgáltatásokat (ebéd, borkóstoló, kisvonat) egyaránt nyújt ügyfelei részére. Az önkormányzat és az XY Zrt. együttműködése, illetve az XY Zrt. tevékenységének támogatása kapcsán kérdésként merült fel, hogy az említett egynapos hajó­kirándulás utazásszervezési szolgáltatásnak minő­sül-e az általános forgalmi adózás szempontjából, vagy azokra az utazásszervezési szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok nem alkalmazhatók, és így az általános szabályok szerint kell megítélni azokat?
Kapcsolódó címkék:  
3263. kérdés  
A korábbi években az Áht. 13/A §-ának (2) bekezdése előírta, hogy az államháztartás alrendszereiből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetés­szerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 2012. évtől milyen jogszabályi előírás vonatkozik a civil szervezetek (pl. sportegyesület, egyház) részére céljelleggel biztosított támogatásokra?
Kapcsolódó címkék:  
3264. kérdés  
Önkormányzatunk ez év július 1-jétől közbeszerzéssel vállalkozásba adta ki a korábbi gyermekétkezést nyújtó konyháját. Az élelmezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 2012. évre megtervezte. Az étkezést az iskolai, óvodai tanulók, továbbá a Gyvt. alapján kedvezményre jogosult gyermekek vették igénybe, továbbá külső étkezők, az igénybe vevő kör továbbra is ez marad. Hogyan történjen a bevételek beszedése az oktatási intézmények esetében? A vállalkozó szedi be a saját számlájára, vagy továbbra is az intézményeknek kell beszedni a bevételt, és ebből kell kiegyenlíteni a vállalkozó számláit, az általa kiszámított nyersanyagköltség + áfa összegben, és mint vásárolt élelmezést kell könyvelni? Az étkezést igénybe vevő gyermekek egy része 100%-ban megtéríti az étkezést, a Gyvt. szerint jogosultak 50, illetve 100% kedvezményben részesülnek, esetükben állami támogatást is igénybe veszünk a megfelelő feltételekkel és nyilvántartások alapján. Hogyan helyes az elszámolás a vállalkozótól igényelt gyermekétkeztetés lebonyolításában?
Kapcsolódó címke:
3265. kérdés  
A szállítónak jogos késedelmikamat-követelése van a költségvetési szerv felé. A kifizetést csak a szállító késedelmi kamatról kiállított számlája alapján lehet teljesíteni, vagy abban az esetben is, ha késedelmi kamatot közlő levelet/értesítőt küld?
Kapcsolódó címke:
3266. kérdés  
Közalkalmazott jubileumijutalom-számításánál figyelembe vehető-e a GYES, a GYED és a TGYÁS időtartama? 1991-ben érettségiztem, voltam munkanélküli is, GYES-en is, és vállalkozó alkalmazottja is. Ezek az évek beszámítanak a jubilumi jutalom kiszámításánál?
3267. kérdés  
Jogosult-e 40 éves jubileumi jutalomra az a közalkalmazott, aki a következő munkaviszonyokkal rendelkezik:
- 1972. 06. 16.-1973. 12. 31. tsz-alkalmazott, a munkaviszony-megszűnés formájára nincs adat,
- 1974. 02. 08.-1985. 01. 15. tsz-alkalmazott, felmondás a dolgozó részéről,
- 1985. 01. 16.-2012. 07. 23. közalkalmazott (általános iskolai konyha).
A besorolásnál hogyan alakul a tsz-nél eltöltött idők figyelembevétele?
3268. kérdés  
A Kttv. 150. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint a Ktv.-hez viszonyítva megváltozott a jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető jogviszonyok köre. Az új szabályozásból nem tűnik ki, hogy a GYES, valamint a sorkatonai szolgálat ideje figyelembe vehető-e a jubileumi jutalomnál. A jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idők újraszámolásánál ezen időszakokat figyelembe vegyük, vagy hagyjuk figyelmen kívül?
Kapcsolódó címkék:  
3269. kérdés  
2012. július 1-jétől hogyan alakul a műszakpótlék a szociális ágazatban? Beosztás reggel 7-től este 7-ig, este 7-től reggel 7-ig mindig azonos kezdettel, megszakítás nélküli beosztással.
Kapcsolódó címkék:  
3270. kérdés  
Intézményünk egyik dolgozója a munkába járásához csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a tömegközlekedési eszközt (csak autóbusz). Jogosítványa személygépkocsi vezetéséhez nincs, csak motorkerékpárhoz. Értelmezésünk szerint a jogszabály a munkába járás költségeihez saját gépjármű használatát engedélyezi 9 Ft/km költségtérítéssel. A téli időszakot kivéve saját motorkerékpárján jár dolgozni, ami után nem fizetünk semmiféle térítést neki. A kérdésem az, hogy nincs-e valami alternatív megoldás, hogy számára a munkába járás költségeihez valamilyen formában térítést nyújtsunk?
Kapcsolódó címkék:  
3271. kérdés  
Hogyan történik a polgármesteri hivatal gazdasági szervezeténél az önállóan működő költségvetési szerv ingyenes és kedvezményes normatív étkeztetésének számviteli elszámolása? Milyen esetben kell az 583. Önkormányzatok által folyósított főkönyvi számot alkalmazni?