Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

231. Költségvetési Levelek / 2016. augusztus 9.

TARTALOM

4258. kérdés Vizsgáztató útiköltsége
Egy vizsgáztató áfakörös, és számlát állít ki az intézménynek a vizsgadíjról és az útiköltségről. Az útiköltségnek van áfatartalma?
4259. kérdés Ruházati hozzájárulás adókötelezettsége
Önkormányzatnál anyakönyvvezető munkakörben a dolgozó kaphat-e ruházati hozzájárulást? Ha igen, azt milyen adó terheli, milyen adókötelezettsége van az anyakönyvvezetőnek, és milyen adókötelezettsége van a munkáltatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4260. kérdés Polgármesteri hivatal által gyermekek névadójára adott ajándék adóvonzata
Polgármesteri hivatalunk, amennyiben névadóra 1-3 ezer forint értékben ajándékot vesz a gyermek részére, minek minősül? Anyagként elszámolható, vagy üzleti ajándéknak számít?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4261. kérdés Önkormányzat által szervezett lakossági rendezvényen ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezés
Városunk minden nyáron megrendezi a városnapot, amelyen ingyenesen részt vehet bárki. Kulturális, hagyományőrző bemutatókat, koncerteket szervezünk, minden résztvevőt megvendégelünk valamilyen egyszerűbb étellel, üdítővel, a gyerekek lufit, kisebb ajándékot, a felnőttek különféle szóróajándékokat kapnak. A szervezésben részt vevők részben díjazás ellenében, részben ingyenesen látják el a felmerülő feladatokat. Milyen adókötelezettségünk keletkezik a rendezvénnyel, az ott biztosított juttatásokkal összefüggésben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4262. kérdés Közalkalmazotti munkakör részmunkaidőssé minősítése
A képviselő-testület döntött arról, hogy a feladatok csökkenése következtében az általa irányított költségvetési szervnél egy munkakört a továbbiakban elegendő részmunkaidőben ellátni, csökkentve ezáltal a költségeket. Az érintett közalkalmazott köteles hozzájárulni ehhez a módosításhoz? Ha nem fogadja el, hogyan szűnik meg a jogviszonya, mire jogosult?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4263. kérdés Tartozásátvállalásra irányuló szerződés
Önkormányzatunk járda és parkoló építését tervezi. A beruházás érint országos közterületet is. A konzorciumi megállapodásban a következő pont is szerepel: A vállalkozói szerződésben az országos közutat érintő munkarészek tekintetében a Magyar Közút, az egyéb munkarészek tekintetében az önkormányzat a megrendelő. A vállalkozói díjról szóló számlán ennek megfelelően az önkormányzatot érintő munkarész tekintetében az önkormányzatot, az országos közutat érintő munkarész tekintetében a Magyar Közutat kell vevőként megjelölni. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az országos közutat érintő munkarészekre vonatkozó, Magyar Közút nevére szóló számlán feltüntetett vállalkozói díj összegét tartozásátvállalással a kivitelező részére megfizeti. Szabályos-e, hogy az önkormányzat kifizet olyan számlát, amelyen nem ő a vevő? Milyen módon tudjuk a tartozásátvállalást helyesen lekönyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4264. kérdés Befejezetlen beruházás
Egy városi önkormányzattal - stadionfejlesztés céljából - támogatási szerződést kötöttünk. A támogatás teljes összege előleg, az első részlet kifizetése megtörtént, a második részletre a kedvezményezett jogosulatlan maradt. Módosítási kérelmet a szakmai teljesítés határidejének meghosszabbítására nem adott be, ezért a támogató javaslatot tett a kedvezményezett részére a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, felhívta továbbá a kedvezményezettet a rendelkezésre bocsátott támogatással való elszámolásra. Az elszámolást a kedvezményezett benyújtotta, és a számlák alapján a stadion tervdokumentációja készen van. A kiviteli terveket az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő kft. valósította meg. A befejezetlen beruházás esetleges selejtezését követően a tervdokumentáció hasznosítható-e még, követelésünk származhat-e abból, ha az önkormányzat a terveket hasznosítaná?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4265. kérdés Anyakönyvi ügyek kiadásainak és bevételeinek elszámolása
Közös önkormányzati hivatal anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője (anyakönyvvezető) házasságkötésnél államigazgatási, közhatalmi feladatokat lát el. Mely költségvetési szerv illetékes a házasságkötésnél felmerülő közhatalmi bevételek, illetve az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan igénybe vehető szolgáltatások bevételeinek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére? A felmerült kiadásokat és bevételeket az önkormányzat vagy a közös önkormányzati hivatal könyveiben kell-e elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4266. kérdés Víziközmű-vagyon
A vízi közművek vagyonértékelése 2015. 06. 30. fordulónappal készült el. A vagyonértékelés egy konkrét vagyontárgyra a következő adatokat tartalmazza:
Megnevezés: vízvezeték
Üzembe helyezés: 1980
Várható élettartam: 50 év
Állagmutató: 30%
Pótlási év: 2030
Pótlási költség: 3 090 990 Ft
Vagyonérték: 927 297 Ft
Mennyi lesz konkrétan a vízvezeték bruttó értéke, az elszámolt értékcsökkenés összege 2016. június 30-ig, valamint a tárgyi eszköz leírási kulcsa?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4267. kérdés Önkormányzati ingatlaneladás áfája
Önkormányzatunk 2016. június 16-án árverésre bocsátotta belterületi L-k-e-1 lakóövezetbe sorolt építési ingatlanait. Négy telek 36 000 E Ft értékben elkelt. A végleges adásvételi szerződés 2016 júliusában kerül megkötésre. Önkormányzatunk áfakörön kívüli, 1-es adószámmal rendelkezik. A kérdésünk az lenne, hogy be kell-e jelentkeznünk az áfakörbe, az eladási árnak van-e áfatartama, ha igen, hány százalékos?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4268. kérdés Összeférhetetlenség
Önkormányzatnál az utalványrendeleten az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző lehet-e ugyanaz a személy vagy sem?
4269. kérdés Nemzetiségi önkormányzat támogatása
Nemzetiségi önkormányzatunk megkapta a község általános iskolájának fenntartói jogát. Ehhez a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága "Nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó 2016. évi támogatást" állapított meg. A könyvelésben ez a B16 "Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" költségvetési tételként jelenik meg, viszont a havi időközi költségvetési jelentés 2-es űrlapján a 32-es összesen sorból ki kell mutatni, hogy milyen szervtől kapott támogatás ez. Kérdésem arra vonatkozna, hogy a 33-42-ig szereplő sorok közül melyiken kell ezt a támogatási összeget szerepeltetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4270. kérdés Folyószámlahitel
Önkormányzatunk 2016-ban úgy döntött, hogy a költségvetés forráshiányát folyószámlahitellel kívánja biztosítani. Hogyan kell lekönyvelnünk a hitelfelvétel, hitel-visszafizetés előirányzatát, teljesítését?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4271. kérdés Saját előállítású joghurt értékesítése
Saját termelésben joghurtot készítünk, melynek értékesítéséhez csomagolóanyagként dobozokat vásároltunk. A késztermék-értékesítés során, az áfát tekintve, hogyan számlázható a 18%-os joghurt a 27%-os csomagolóanyaggal, külön csomagolás és külön joghurt, vagy egységesen 18%-os áfával? A csomagolóanyag kapcsán felmerül-e valamilyen más adófizetési kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4272. kérdés Felmentési idő, jubileumi jutalom számításánál
A közalkalmazott felmentési ideje és jubileumi jutalma tekintetében mely jogviszonyok időtartama vehető figyelembe a következők közül?
- Városgazdálkodási Vállalat 1977. 10. 17.-1985. 07. 31.; (munkaviszony) áthelyezés
- Alkatrészgyár 1985. 08. 01.-1986. 11. 30.; (munkaviszony) áthelyezés
- Városgazdálkodási Vállalat 1986. 12. 01.-1993. 06. 30.; (munkaviszony) áthelyezés
(Ténylegesen költségvetési intézménnyé történő átalakulás, a dolgozók igazolást kaptak róla, hogy a jogviszonyuk folyamatosnak tekintendő.)
- Ingatlankezelő Iroda 1993. 07. 01.-1999. 09. 30.; (közalkalmazott) áthelyezés
- Polgármesteri Hivatal 1999. 10. 01.-2016. 04. 30.; (köztisztviselő) áthelyezés
- Önkormányzat 2016. 05. 01-jétől közalkalmazott.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4273. kérdés Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közötti utazáshoz kapcsolódó költségek megtérítése a köztisztviselő részére
Egy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője vagyok. A hivatalhoz 8 település tartozik. A kinevezésemben a munkavégzés helyeként a székhely önkormányzati hivatala került rögzítésre. Jár-e kiküldetés, amennyiben munkámat végezve a többi településre, illetékességi területen belül saját gépkocsival közlekedem hivatali ügyeket intézni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4274. kérdés Külföldi konferenciával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás
Egy magyarországi székhelyű társaság - amely önkormányzatunk részére is gyakran szervez különféle rendezvényeket - egy prágai üzleti kiállításon, konferencián való részvételhez szükséges előkészületekkel, marketingfeladatokkal, valamint a konferencián a standok, marketinganyagok kialakításával és legyártásával bíz meg egy cseh társaságot. Milyen számlát kell kiállítania a cseh társaságnak a fent említett szolgáltatásnyújtásról:
- cseh áfával növelt számlát, mivel a kiállítás, konferencia helye Csehország, vagy
- a megrendelő székhelye határozza meg a teljesítés helyét, és így a fordított adózás szabályai szerint kell kiállítani a számlát a magyar társaság részére?
Egységes szabályozás van hatályban ezen szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozóan az Európai Unió valamennyi tagállamában?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4275. kérdés Áfa-tv. 87. §-a b) pontjának értelmezése személygépkocsi értékesítése esetén
2015. évben egy, az önkormányzatunk 100 százalékos tulajdonában álló társaság személygépkocsit vásárolt nyílt végű pénzügyi lízinggel. Az előlegszámlának és a havi számláknak az áfáját a társaság levonásba helyezte. A futamidő vége előtt végtörlesztésre került sor, és az eddigi "bérlő", vagyis a társaság tulajdonába került a személygépkocsi, a lízingcég az általános forgalmi adóval növelt ellenértékről a számlát ki is állította. A társaság most értékesíteni szeretné a személygépkocsit. A termék értékéhez mérten csekély összegű maradványértéken megvásárolt személygépkocsi értékesítése adómentes ügyletnek tekinthető-e az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontjában foglalt szabály alapján, figyelemmel arra, hogy a termék beszerzéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó az Áfa-tv. 124-125. §-ai szerint valóban nem levonható, vagy a személygépkocsi nyílt végű lízingjét terhelő áfa levonásának lehetősége kizárja a 87. § b) pontjának alkalmazását?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére