Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

252. Költségvetési Levelek / 2017. november 28.

TARTALOM

4599. kérdés Selejtezés, tárolási veszteség elszámolása
Milyen áron történjen a selejtezés, tárolási veszteség stb., illetve kivezethető-e tervezett önköltségen? Véleményünk szerint egyformán kellene kezelni az egyes növekedéseket és csökkenéseket is. Ha mégis tervezett önköltségi áron történik a kivezetés, akkor az év végi tényleges önköltség megállapításakor kell-e korrigálni a tervezett és tényleges önköltségi ár közötti különbség miatt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4600. kérdés Közalkalmazotti besorolás alapjai, takarítónők besorolása
Egy középiskolában takarítok, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezem. Akinek szakmunkásvégzettsége van, de nem szakirányú, ők garantált bérminimumot kapnak. Én és még egy kolléganő minimálbért. Sértő, hogy egyazon munkáért különböző bért fizetnek.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4601. kérdés Rendkívüli munkavégzés elrendelésének jogszerűsége
Hatórás részmunkaidőre vagyok kinevezve, de 2016 novembere óta 8 órában dolgozom. Ezt úgy oldják meg, hogy mindig 2 óra túl--órának minősül. Hiába dolgoztatnak velem 8 órát, cafeteriát 6 órás munkára fizetnek.
4602. kérdés Közhasznú, közcélú munkavégzés, közfoglalkoztatás idejének beszámítása
Jól értelmezzük-e, hogy az önkormányzatnál, illetve költségvetési szerveknél a 2012. évet megelőzően közhasznú, illetve közcélú jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyát a közalkalmazotti fizetési osztályának megállapítása során, illetve jubileumi jutalomra jogosító időként figyelembe kell venni? Ezzel szemben a 2012-től létesített közfoglalkoztatási jogviszonyokat sem a fizetési fokozat megállapításánál, sem a jubileumi jutalomra jogosító időként nem lehet figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4603. kérdés Köztisztviselők jubileumi jutalomra jogosító ideje
Köztisztviselő alkalmazottunk jubileumi jutalomra jogosító ideje számításánál mely időszakok vehetők figyelembe az alábbiak közül?
- 1982. 08. 23.-1989. 09. 24. Autójavító kisvállalat (munkaviszony-megszűnés a dolgozó felmondásával);
- 1989. 09. 25.-1996. 09. 15. Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (megszűnés áthelyezéssel);
- 1996. 09. 16-tól jelenleg is folyamatosan köztisztviselői jogviszony.
4604. kérdés Egyesület vezető tisztségviselőjének felelőssége
Egyesületben a vezető tisztségviselők az egyesület általi tartozásokért saját vagyonukkal felelnek-e, vagy csak az elnök?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4605. kérdés Születési támogatás - rászorultsági alapon
Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott rendeletében egyéb önként vállalt feladatként határozta meg a születési támogatást. A támogatás utalásának feltételeként határozta meg, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. Összege gyermekenként 100?000 Ft. A?Költségvetési Levelek 246. számában megjelent, 4514-es kérdésre adott válasz kapcsán felmerül, hogy az ezekkel a feltételekkel nyújtott születési támogatás szociális alapon nyújtott ellátásnak minősül-e, és adómentesen kifizethető?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4606. kérdés Küldemények nemzetközi szállításához kapcsolódó szolgáltatások áfarendszerbeli megítélése
Egy társaság nemzetközi szállítmányozással, valamint küldemények (csomagok, levelek stb.) nemzetközi kézbesítésével foglalkozik. A?társaság az általa szállított termékek vámkezeléséhez kapcsolódóan különböző szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei részére. Néhány szolgáltatás - pl. állat- és növényegészségügyi bizonyítványok beszerzése, közvetett vámjogi képviselet, valamint vámraktározás, árutovábbítás, átmeneti megőrzés alatti vagy exportált termékekhez kapcsolódó szolgáltatások - esetében kérdésként merült fel, hogy mi az ügyfél részére nyújtott szolgáltatás helyes áfakezelése?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4607. kérdés Önkormányzati rendezvényen nyújtott juttatások
Az Szja-tv. 1. sz. melléklete alapján a kerületi önkormányzat által rendezett karácsonyi hangversenyen, könyvünnepen, kiállításmegnyitón az ingyenesen kínált ásványvíz, pogácsa, szendvics adómentes juttatásnak minősül-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4608. kérdés Fordított adózás könyvelése
Az ASP gazdálkodási szakrendszerében hogyan kellene könyvelni a fordított adózást? A?követelés, a számla felvitele és a bizonylatolás le van írva pontosan, mely követhető is, és annak kontírozása is, de a fordítottáfa-befizetés banki teljesítésének könyvelésére nem találtam semmilyen útmutatót.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4609. kérdés Intézményi gyermekétkeztetés
Önkormányzatunk a 2017. évi Költségvetési tv. 2. mellékletének III.5. pontja értelmében a 2017. évi feltételnek eleget téve, miszerint "a támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést", az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat 2017. január 1-jétől a község önkormányzatának költségvetési szerve, a közös önkormányzati hivatal vette át. A hivatal a tevékenységet saját konyha fenntartásával, illetve a speciális étrendet igénylő gyermekek vonatkozásában szolgáltatási szerződés útján látja el. A közös hivatal, hogy eleget tegyen a speciális étrendet igénylő gyermeket étkeztetéssel kapcsolatos törvényi előírásnak is (a saját konyhában nem megoldható a speciális igények kielégítése [tárgyi, személyi, anyagi feltételek hiánya miatt]), vásárolt szolgáltatási szerződést kötött a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetével. A szervezet a hivatalunk 20 km-es körzetében elérhető egyetlen speciális étrendet igénylő gyermekétkeztetéssel is foglalkozó szolgáltató. Az étel kiszállítási költsége önkormányzatunkat terheli.
A 2017. évi megalapozó felmérésben az adatokat a leírtak figyelembevételével szerepeltettük, melyet a MÁK a vásárolt élelem vonatkozásában kifogásol. Jelen vélemény szerint a közös önkormányzati hivatal a speciális igényű gyermekek étkeztetésére kötött szolgáltatási szerződése nem gazdasági társasággal, illetve egyéni vállalkozással történt. Álláspontunk szerint a törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv útján látjuk el ezen feladatot, mivel a szerződő fél nem az önkormányzat, hanem a közös önkormányzati hivatal.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4610. kérdés Építési telek értékesítése
Önkormányzatunk áfakörbe tartozik (2-es adószámmal), 1 db telket vett, és most ebből az egyből 5 db telket fog értékesíteni. Az értékesítést áfásan kell kiszámláznunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4611. kérdés TOP 3.2.1-15 támogatás
TOP 3.2.1-15 támogatással megvalósuló, önkormányzati hivatal épülete energetikai korszerűsítése projekt kapcsán napelem elhelyezésére, külső falfelület és padlásfödém hőszigetelésére, fűtés-korszerűsítésre, akadálymentesítésre és külső nyílászárócserére kerül sor. Ezek a munkálatok együttesen a felújítás/korszerűsítés kategóriába esnek, vagy munkafajtánként kell minősíteni azokat mint felújítás vagy beruházás? A projekt költségvetésében a következő költségkategóriák szerepelnek:
1. Projekt-előkészítés költségei: projektterv, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai, épületenergetikai tanúsítvány, közbeszerzési szakértő díja;
2. Projektmenedzsment-költség;
3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek;
4. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: kötelezően előírt nyilvánosság, egyéb mérnöki szakértői díjak, műszaki ellenőr díja, tananyag fejlesztése, felmérések, kimutatások, tanulmányok készítése;
5. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: munkabér és járulékai.
A fentiekben említett költségek közül melyek a felújítási vagy beruházási költségek, vagyis az épületre aktiválandó költségek, és melyek a működési kiadások?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4612. kérdés Rovatrend-alábontás
Önkormányzat által társasháznak nyújtott támogatást a K512-es rovaton belül a beszámolóban melyik alábontáson kell szerepeltetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4613. kérdés Támogatási előleg
Tankerületi központunkhoz tartozó több köznevelési intézmény is nyert EFOP-pályázat keretében támogatást. A támogatás felhasználása és a projekt megvalósítása idén elkezdődik, és várhatóan a jövő év végén fejeződik be. A teljes támogatási összeget szükséges-e rögzíteni idén előirányzatként a könyveinkben, vagy csak azt a részt, amit idén előlegként lehívunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére