×

25. Költségvetési Levelek / 2004. március 16.
TARTALOM

logo
     
636. kérdés  
Kérdésként merült fel az egyik önkormányzatunknál, hogy a költségvetés készítésénél az intézményi garnitúrában nem szerepel a 40-es, önkormányzati lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai űrlap, a "B" garnitúrában lehet eredeti előirányzatot tervezni. A beszámoló esetében már mindkettőben szerepelhet adat. A kitöltési útmutató szerint, ha a lakóingatlanhoz kapcsolódó feladatok ellátását az önkormányzat költségvetési szervére, vagy teljes hatáskörrel gazdálkodó szervezetre bízta, akkor gondoskodnia kell arról, hogy saját beszámolójában az adatok megjelenjenek. Milyen módon tud gondoskodni az önkormányzat arról, hogy a saját beszámolójában szerepeljen, vagy elég, ha ez kitűnik a pénzügyi körzetes összesítésben?
Kapcsolódó címke:
637. kérdés  
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott egészségügyi intézmény vagyunk. Az OEP által működésre kiutalt összeget az áfa elszámolásánál az arányosításhoz a képletben a számlálóban vagy a nevezőben kell-e figyelembe venni?
638. kérdés  
Ha önkormányzat közalapítványt hoz létre, az e célra elkülönített alapítási összeget miért kell véglegesen átadott pénzeszközként kiadásba helyezni, amikor a közalapítvány megszűnésekor meglévő vagyon visszajár az alapítóknak? A véglegesen átadott pénzeszközökről ugyanis nem kell nyilvántartást vezetni. Így következhetett be, hogy az önkormányzat azt sem tudja, hány nonprofit szervezetet alapított. Nem az lenne tehát a legcélszerűbb megoldás, ha az ilyen célra fordított összeg pénzügyi befektetésként szerepelne az önkormányzat könyveiben és mérlegében?
Kapcsolódó címkék:  
639. kérdés  
Mit takarnak az alábbi fogalmak: bér, jövedelem, kereset, átlagbér, tartós bér, illetmény, állásbér a számviteli, költségvetési, adózási törvényben, illetve hol fordulnak elő még ezek a fogalmak?
Kapcsolódó címke:
640. kérdés  
Önkormányzat nem koncesszióban üzemelteti a közművet, hanem az üzemeltetőtől bérleti díjat szed. A közműberuházáshoz kapcsolódó áfát levonhatja-e 2004-től is? (Állami vagy önkormányzati támogatásban nem részesültünk.) Az egyéb ingatlan-bérbeadásra adókötelezettséget választottunk.
641. kérdés  
2004-ben már egyáltalán nem lehet a közműberuházáshoz kapcsolódóan áfát levonni?
Kapcsolódó címkék:  
642. kérdés  
Milyen támogatásokra vonatkozik az az új áfaszabály, hogy a támogatásból finanszírozott beszerzéssel kapcsolatos áfát nem lehet levonni?
643. kérdés  
A kutatás-fejlesztési célra utalt OTKA támogatásból beszerzett eszközökre vonatkozik-e a levonási tilalom?
Kapcsolódó címkék:  
644. kérdés  
Közhatalmi tevékenységnek minősülnek-e a következő tevékenységek: bírságok, telephely-engedélyezés, marhalevél-kiadás, építésügyi hatósági eng. eljárás, okmányiroda eljárási bevételek, adatközlés - népesség-nyilvántartás, közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás, választási adatszolgáltatás, veszélyeseb-tartás engedélyezési díja, közműtérkép - adatszolgáltatás.
Kapcsolódó címke:
645. kérdés  
Önkormányzati fenntartású kórház vagyunk. 2003-ban az adóköteles bevételünk 4 millió forint alatt maradt. Az Áfa-tv. 2004. január 1-jétől hatályos 4/A. §-a alapján az idén már adóalanyok vagyunk-e? [Az Áfa-tv. 4/A. § (1) bekezdésében az önkormányzati fenntartású intézmények nevesítve vannak mint nem adóalanyok.]
646. kérdés  
Közhatalmi tevékenységet végző vagyok, 2003-ban egyéb adóköteles tevékenységemben túlléptem a 4 millió forintos bevételi értékhatárt, azonban 2004-ben várhatóan alatta maradok. Mi a teendőm?
Kapcsolódó címkék:  
647. kérdés  
2003-ban az adóköteles bevételem a 4 millió forintos összeghatár alatt volt (és 2004-re sem várható nagyobb összegű bevétel), ezért kijelentkeztem az áfaalanyiság alól. (Közhatalmat gyakorló szerv vagyok.) Mi történik, ha 2004-ben mégis meghaladja bevételem a jelzett összeghatárt? Év közben vissza kell jelentkeznem?
648. kérdés  
Hogyan kell bizonylatolni a közhatalmi tevékenységet? Milyen bizonylatot kell kiállítani, ha más tevékenységünkben áfaalanyok maradtunk, és milyet akkor, ha minden tevékenységünk az új szabályok szerint az áfa hatályán kívüli, azaz kikerültünk az áfaalanyiság alól?
649. kérdés  
Közműberuházás nettó finanszírozásáról tavaly döntöttek. Adóköteles tevékenységből származó adóköteles bevételünk tavaly 4 millió forint alatt maradt. Hogyan kell áfáznunk az idén?
Kapcsolódó címke:
650. kérdés  
Hogyan kell minősíteni 2004-től a környezetvédelmi felülvizsgálatot és a műszaki vizsgáztatást a Közlekedési Felügyeletnél, és hogyan az azt végző vállalkozónál?
651. kérdés  
Egy önkormányzati rt. az önkormányzattal üzemeltetési szerződést kötött, a létesítmények használatáért díjat fizet, de az önkormányzattól fejlesztési támogatást kap vissza. Hogyan alakul az áfakötelezettség?
652. kérdés  
A Költségvetési Levelek 18. számában megjelent 484. számú kérdéshez kapcsolódóan szeretnék választ kapni arra, hogy a mobiltelefon-feltöltő kártya összegéből levont adóelőleget milyen kóddal, megnevezéssel kell bejelenteni a MÁK részére, hogy el tudjon számolni az adóhatóság felé?
Kapcsolódó címkék:  
653. kérdés  
A hivatal tanulmányi szerződést kötött az egyik vezető köztisztviselőjével. A vezető munkatárs az ELTE Jogi Karán másoddiplomás képzésben vesz részt, melynek költségeit a tanulmányi szerződés alapján a hivatal megtéríti. Kérdésünk, hogy ebben az esetben a 2004. évi szabályok alapján keletkezik-e adókötelezettsége a hivatalnak vagy esetleg a köztisztviselőnek?
Kapcsolódó címkék:  
654. kérdés  
A köztisztviselő 2004 márciusában szerez jogosultságot a rekreációs szabadságra (61 éves lesz, a feltételekkel rendelkezik). 2003. novemberben intézkedtünk közszolgálati jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről (létszámleépítésre tekintettel), és ezáltal 2004. áprilisban megszűnik a jogviszonya. A jogosultság megnyílásának időpontjában már felmentését tölti. Kell a rekreációs szabadsággal (megváltás) foglalkoznunk?
655. kérdés  
Egy 5 fős brigád valamelyik tagja megbetegszik, és a továbbiakban 4-en végzik az 5 fő munkáját. Az így keletkező bérmaradvány kifizethető-e a brigád 4 tagjának? Milyen jogszabály alapján?
Kapcsolódó címke:
656. kérdés  
A Pök-tv. 18. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "polgármestert, választása szerint - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg." A törvény által biztosított költségátalány mentes-e a személyi jövedelemadó alól, vagy számlával igazoltan lehet csak elszámolni adómentesen úgy, mint a hivatkozott törvény 18. § (1) bekezdésében?
657. kérdés  
Gazdasági vezető vagyok, középiskolai és felsőfokú szakképesítéssel. Kérdésem, hogy a fentiek alapján "F" besorolási osztályba besorolható vagyok-e? Tudomásom szerint "A felső közalkalmazotti osztályba egyrészt a főiskolai végzettséget igénylő, másrészt a középiskolai végzettséget és felsőfokú szakképesítést együtt igénylő munkakörök tartoznak."
658. kérdés  
Az önkormányzatoknál dolgozó, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részesülhetnek-e adómentes ruházati költségtérítésben?
Kapcsolódó címkék:  
659. kérdés  
Mik a köztisztviselővel köthető tanulmányi szerződés kritériumai, feltételei, követelményei?
Kapcsolódó címkék: