Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

25. Költségvetési Levelek / 2004. március 16.

TARTALOM

636. kérdés Önkormányzati beszámoló tartalma
Kérdésként merült fel az egyik önkormányzatunknál, hogy a költségvetés készítésénél az intézményi garnitúrában nem szerepel a 40-es, önkormányzati lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai űrlap, a "B" garnitúrában lehet eredeti előirányzatot tervezni. A beszámoló esetében már mindkettőben szerepelhet adat. A kitöltési útmutató szerint, ha a lakóingatlanhoz kapcsolódó feladatok ellátását az önkormányzat költségvetési szervére, vagy teljes hatáskörrel gazdálkodó szervezetre bízta, akkor gondoskodnia kell arról, hogy saját beszámolójában az adatok megjelenjenek. Milyen módon tud gondoskodni az önkormányzat arról, hogy a saját beszámolójában szerepeljen, vagy elég, ha ez kitűnik a pénzügyi körzetes összesítésben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
637. kérdés Intézményfinanszírozási támogatás áfavonzata
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott egészségügyi intézmény vagyunk. Az OEP által működésre kiutalt összeget az áfa elszámolásánál az arányosításhoz a képletben a számlálóban vagy a nevezőben kell-e figyelembe venni?
638. kérdés Végleges pénzeszköz átadása közalapítvány létrehozására
Ha önkormányzat közalapítványt hoz létre, az e célra elkülönített alapítási összeget miért kell véglegesen átadott pénzeszközként kiadásba helyezni, amikor a közalapítvány megszűnésekor meglévő vagyon visszajár az alapítóknak? A véglegesen átadott pénzeszközökről ugyanis nem kell nyilvántartást vezetni. Így következhetett be, hogy az önkormányzat azt sem tudja, hány nonprofit szervezetet alapított. Nem az lenne tehát a legcélszerűbb megoldás, ha az ilyen célra fordított összeg pénzügyi befektetésként szerepelne az önkormányzat könyveiben és mérlegében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
639. kérdés Munkaerő költségelemei
Mit takarnak az alábbi fogalmak: bér, jövedelem, kereset, átlagbér, tartós bér, illetmény, állásbér a számviteli, költségvetési, adózási törvényben, illetve hol fordulnak elő még ezek a fogalmak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
640. kérdés Közműberuházás áfája
Önkormányzat nem koncesszióban üzemelteti a közművet, hanem az üzemeltetőtől bérleti díjat szed. A közműberuházáshoz kapcsolódó áfát levonhatja-e 2004-től is? (Állami vagy önkormányzati támogatásban nem részesültünk.) Az egyéb ingatlan-bérbeadásra adókötelezettséget választottunk.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
641. kérdés Közműberuházáshoz kapcsolódó áfa levonása
2004-ben már egyáltalán nem lehet a közműberuházáshoz kapcsolódóan áfát levonni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
642. kérdés Államháztartási támogatások áfája
Milyen támogatásokra vonatkozik az az új áfaszabály, hogy a támogatásból finanszírozott beszerzéssel kapcsolatos áfát nem lehet levonni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
643. kérdés Kutatás-fejlesztési célú támogatások áfája
A kutatás-fejlesztési célra utalt OTKA támogatásból beszerzett eszközökre vonatkozik-e a levonási tilalom?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
644. kérdés Közhatalmi tevékenységek
Közhatalmi tevékenységnek minősülnek-e a következő tevékenységek: bírságok, telephely-engedélyezés, marhalevél-kiadás, építésügyi hatósági eng. eljárás, okmányiroda eljárási bevételek, adatközlés - népesség-nyilvántartás, közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás, választási adatszolgáltatás, veszélyeseb-tartás engedélyezési díja, közműtérkép - adatszolgáltatás.
Kapcsolódó tárgyszavak:
645. kérdés Közhatalmi tevékenységet végző szerv áfaalanyisága I.
Önkormányzati fenntartású kórház vagyunk. 2003-ban az adóköteles bevételünk 4 millió forint alatt maradt. Az Áfa-tv. 2004. január 1-jétől hatályos 4/A. §-a alapján az idén már adóalanyok vagyunk-e? [Az Áfa-tv. 4/A. § (1) bekezdésében az önkormányzati fenntartású intézmények nevesítve vannak mint nem adóalanyok.]
646. kérdés Közhatalmi tevékenységet végző szerv áfaalanyisága II.
Közhatalmi tevékenységet végző vagyok, 2003-ban egyéb adóköteles tevékenységemben túlléptem a 4 millió forintos bevételi értékhatárt, azonban 2004-ben várhatóan alatta maradok. Mi a teendőm?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
647. kérdés Közhatalmi tevékenységet végző szerv áfaalanyisága III.
2003-ban az adóköteles bevételem a 4 millió forintos összeghatár alatt volt (és 2004-re sem várható nagyobb összegű bevétel), ezért kijelentkeztem az áfaalanyiság alól. (Közhatalmat gyakorló szerv vagyok.) Mi történik, ha 2004-ben mégis meghaladja bevételem a jelzett összeghatárt? Év közben vissza kell jelentkeznem?
648. kérdés Közhatalmi tevékenységet folytató szerv bizonylatolási kötelezettsége
Hogyan kell bizonylatolni a közhatalmi tevékenységet? Milyen bizonylatot kell kiállítani, ha más tevékenységünkben áfaalanyok maradtunk, és milyet akkor, ha minden tevékenységünk az új szabályok szerint az áfa hatályán kívüli, azaz kikerültünk az áfaalanyiság alól?
649. kérdés Áfaalanyiság meghatározása
Közműberuházás nettó finanszírozásáról tavaly döntöttek. Adóköteles tevékenységből származó adóköteles bevételünk tavaly 4 millió forint alatt maradt. Hogyan kell áfáznunk az idén?
Kapcsolódó tárgyszavak:
650. kérdés Környezetvédelmi felülvizsgálat és a műszaki vizsgáztatási tevékenység minősítése
Hogyan kell minősíteni 2004-től a környezetvédelmi felülvizsgálatot és a műszaki vizsgáztatást a Közlekedési Felügyeletnél, és hogyan az azt végző vállalkozónál?
651. kérdés Önkormányzati támogatások áfája
Egy önkormányzati rt. az önkormányzattal üzemeltetési szerződést kötött, a létesítmények használatáért díjat fizet, de az önkormányzattól fejlesztési támogatást kap vissza. Hogyan alakul az áfakötelezettség?
652. kérdés Mobiltelefonhoz vásárolt feltöltőkártyák elszámolása
A Költségvetési Levelek 18. számában megjelent 484. számú kérdéshez kapcsolódóan szeretnék választ kapni arra, hogy a mobiltelefon-feltöltő kártya összegéből levont adóelőleget milyen kóddal, megnevezéssel kell bejelenteni a MÁK részére, hogy el tudjon számolni az adóhatóság felé?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
653. kérdés Megtérített képzési költségek adózási szabályai
A hivatal tanulmányi szerződést kötött az egyik vezető köztisztviselőjével. A vezető munkatárs az ELTE Jogi Karán másoddiplomás képzésben vesz részt, melynek költségeit a tanulmányi szerződés alapján a hivatal megtéríti. Kérdésünk, hogy ebben az esetben a 2004. évi szabályok alapján keletkezik-e adókötelezettsége a hivatalnak vagy esetleg a köztisztviselőnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
654. kérdés Rekreációs szabadság
A köztisztviselő 2004 márciusában szerez jogosultságot a rekreációs szabadságra (61 éves lesz, a feltételekkel rendelkezik). 2003. novemberben intézkedtünk közszolgálati jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről (létszámleépítésre tekintettel), és ezáltal 2004. áprilisban megszűnik a jogviszonya. A jogosultság megnyílásának időpontjában már felmentését tölti. Kell a rekreációs szabadsággal (megváltás) foglalkoznunk?
655. kérdés Helyettesítési díj
Egy 5 fős brigád valamelyik tagja megbetegszik, és a továbbiakban 4-en végzik az 5 fő munkáját. Az így keletkező bérmaradvány kifizethető-e a brigád 4 tagjának? Milyen jogszabály alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak:
656. kérdés Polgármester költségátalányának adózása
A Pök-tv. 18. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "polgármestert, választása szerint - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg." A törvény által biztosított költségátalány mentes-e a személyi jövedelemadó alól, vagy számlával igazoltan lehet csak elszámolni adómentesen úgy, mint a hivatkozott törvény 18. § (1) bekezdésében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
657. kérdés Gazdasági vezető besorolása
Gazdasági vezető vagyok, középiskolai és felsőfokú szakképesítéssel. Kérdésem, hogy a fentiek alapján "F" besorolási osztályba besorolható vagyok-e? Tudomásom szerint "A felső közalkalmazotti osztályba egyrészt a főiskolai végzettséget igénylő, másrészt a középiskolai végzettséget és felsőfokú szakképesítést együtt igénylő munkakörök tartoznak."
658. kérdés Ruházati költségtérítés szja-kötelezettsége
Az önkormányzatoknál dolgozó, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részesülhetnek-e adómentes ruházati költségtérítésben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
659. kérdés Tanulmányi szerződés
Mik a köztisztviselővel köthető tanulmányi szerződés kritériumai, feltételei, követelményei?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére