×

69. Költségvetési Levelek / 2006. október 17.
TARTALOM

     
1502. kérdés  
Kinek kell továbbszámlázni a 30 százalékot? Feltétlenül a dolgozónak kell továbbszámlázni? Mi történik, ha az adóalany megalapozott nyilvántartással bizonyítani tudja, hogy a telefonszolgáltatást teljes egészében gazdasági tevékenységhez használta fel, azaz magáncélú beszélgetés nem fordult elő? Mi történik, ha az adóalany csak 20 százalékot tudott továbbszámlázni?
1503. kérdés  
A menzán a következő heti menüt előre kell megfizetni, a tárgyhét előtti hét péntekén. Ilyenkor minden esetben számlát kell kibocsátani, vagy elegendő a nyugta kibocsátása? Mi a helyzet, ha étkezési utalványt is elfogadunk?
1504. kérdés  
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet (Szt-vhr.) 9. mellékletében, a Számlakerettükörben, a 2. számlaosztályban mint kötelezően alkalmazandó főkönyvi számla szerepel a 232. Közvetített szolgáltatások számla. Kiknek, miért, mikor és hogyan kell használnia ezt a számlát?
1505. kérdés  
A prémiumévek program vonatkozik-e olyan dolgozóra, aki 1953. július hónapban született, 37 év közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik, és 2006. december 31-ével megszüntetik a munkaviszonyát?
1506. kérdés  
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 240. §-ában szabályozott pótlékmentes részletfizetés a helyi adókra is vonatkozik?
Kapcsolódó címkék:  
1507. kérdés  
Költségvetési szerv vagyunk, közalkalmazottakat foglalkoztatunk. A közalkalmazotti bértábla alapján számított bér számos munkavállalónknál nem éri el a minimum-járulékalapot. Esetükben is bejelentést kell tennünk, vagy mivel a bérüket törvény állapítja meg, minket nem terhel ez a kötelezettség?
1508. kérdés  
2006 szeptemberétől a telefonköltség áfájának 70 százaléka levonható. Mikortól lehet alkalmazni az új szabályt?
1509. kérdés  
Mire vonatkozik az Áfa-tv. 33. § (4) bekezdésben foglalt részleges levonási tilalom? Pontosan hogyan kell kiszámolni a 30 százalékot?
1510. kérdés  
Milyen bevallások esetén alkalmazható az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben biztosított pótlékmentes önellenőrzés? Ha korábban már önellenőriztük a bevallást, az ismételt önellenőrzés is pótlékmentes? Alkalmazható-e ez a szabály a július 27-én benyújtott önellenőrzésre?
Kapcsolódó címkék:  
1511. kérdés  
A 2006. évi költségvetési előirányzatok tervezéséhez kiadott PM-tájékoztatóban foglaltak szerint a "keresetkiegészítés" fedezet mértéke 2006. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi eredeti, az év közben szerkezeti változások összegével korrigált előirányzat 2 százaléka. 2006. évben belépő új feladatra keresetkiegészítés címén kifizetett összeggel a 2 százalék túlléphető-e?
Kapcsolódó címke:
1512. kérdés  
A kisajátításról szóló törvényerejű rendelet 2005. április 6-ai hatállyal beépített módosítása értelmében a kisajátítást megelőző kártalanítás során kifizetett vételár adó- és illetékmentes. Kérdés, hogy vajon ez áfamentességet is jelent-e?
Kapcsolódó címkék:  
1513. kérdés  
Intézményünk egy iskola, amely konyhával is rendelkezik. Azért, hogy a konyhához kapcsolódó közüzemi számlákat az arányosításba ne kelljen bevonni, a konyha gáz- és villanyóráját különválasztottuk az iskoláétól. A gázóránál főmérő helyett csak almérőt rendszeresítettünk, ezért a gázszámlán a konyha gázfogyasztása nem jelenik meg külön. Megbontható-e a kapott számla, ha az almérőt a gázművek dolgozója havi rendszerességgel leolvassa és az aláírásával hitelesíti?
1514. kérdés  
Általános iskolában kézbesítői munkaköri státusban foglalkoztatott közalkalmazott esetében előre lehet-e sorolni "F" fizetési kategóriába azt a dolgozót, akinek az MSZMP Budapesti Bizottság Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító tagozatán szerzett főiskolai végzettsége van? A dolgozó egyébként az iskola gazdasági irodáján ügyviteli munkát is végez, és a közgazdasági szakközépiskolai végzettsége alapján "D" fizetési kategóriába van sorolva.
1515. kérdés  
Intézményünk készpénzes forgalmat bonyolít le. Az esetek többségében a vevő nem kér számlát, így számla helyett nyugta kibocsátására kerül sor. Előfordul viszont, hogy a nyugtát a kibocsátást követően javítani kell. Lehet-e a nyugtát kézzel javítani?
Kapcsolódó címke:
1516. kérdés  
Intézményünkben az egyik dolgozó egészségügyi ok következménye miatt a szakács munkakör betöltésére alkalmatlanná vált. Egészségügyi állapotának megfelelő munkakört intézményen belül felajánlani nem tudunk, munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését vagy akár rokkantsági nyugdíjazását eddig nem kérte. Helyesen járunk-e el, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését a Kjt. 25. § (2) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel szüntetné meg, hivatkozással a Kjt. 30. § (1) bekezdés d) pontjára? Ebben az esetben a dolgozót megilletné felmentési idő, valamint végkielégítés?
1517. kérdés  
Intézményünk előleget kér. Minden előleg átvétele esetén kell-e előlegszámlát kibocsátani?