Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

164. Költségvetési Levelek / 2012. május 22.

TARTALOM

3166. kérdés Korhatár előtti ellátásra jogosulttá váló közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése
1953-ban született női közalkalmazott (pedagógus) korhatár előtti ellátásra válik jogosulttá 2012-ben (igénybe is kívánja venni), a nyugdíj­intézet szolgálatiidő-beszámítása szerint 2010. de­cember 31-én 38 év 32 nap szolgálati idővel rendelkezett. 2012. május 14-én lesz 59 éves, és ekkor 39 év 167 nap szolgálati ideje lesz. A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére milyen szabályok vonatkoznak? A felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak (illetve korhatár előtti ellátásra jogosultnak) kell minősülnie? Jár-e neki a 40 éves jubileumi jutalom a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján, illetve a szabadságot a felmentési idő ledolgozandó részében ki lehet adni?
3167. kérdés Tagdíj
Az új Áht. 41. §-a (1) és (2) bekezdésének értelmezéséhez kérem állásfoglalásukat. A fenti paragrafusokban jelzett tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a költségvetési szerv vagy valamely alkalmazottja szakmai tevékenysége, ismerete bővítése érdekében tagdíjat fizet? Legtöbb esetben a tagdíj fejében ingyenes oktatást, kiadványokat kapunk. Amennyiben a tagsági viszony az intézmény dolgozója nevére szól, a munkáltató megtérítheti-e részére a díjat? Ilyen tagdíjfizetések pl.: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, HUNGARNET Egyesület, Magyar Kertészeti Tudományos Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete stb., illetve vannak külföldi egyesületi tagságok is.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3168. kérdés Munkaidőszabályok a közoktatásban I.
Aki a nyári szünetben nem tudja a teljes szabadságát kivenni, annak kiadhatók a téli, tavaszi szünetnapok is szabadságként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3169. kérdés "G" fizetési osztályba történő besorolás
Egy nagyközségi önkormányzati intézmény gazdaságvezetője vagyok. Pénzügyi diplomával, mérlegképes könyvelői és adó-tanácsadói oklevéllel rendelkezem. "F" fizetési osztályba vagyok sorolva. A kérdésem az lenne, hogy a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 18. §-ának (2) bekezdése alapján átkerülhetek-e a "G" fizetési osztályba?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3170. kérdés Kedvezményes jubileumi jutalomra jogosultság
40 éves szolgálati idő alapján nyugdíjra jogosult közalkalmazott jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén jogosult-e - 37 év közalkalmazotti jogviszony alapján - a 40 éves jubileumi jutalomra?
3171. kérdés Jubileumi jutalom
Az alábbi 1972. 07. 12.-1981. 04. 22-ig tartó munkaviszony - az áthelyezés miatt - beszámítható-e a jubileumi jutalom tekintetében?
1972. 07. 12.-1981. 04. 22. Finommechanikai Vállalat, megszűnés: áthelyezés;
1981. 04. 23.-1982. 11. 24. SOTE, megszűnés: áthelyezés;
1982. 11. 25.-1984. 12. 03. Gépipari Szövetkezet, megszűnés: felmondás;
1984. 12. 04.-1988. 01. 18. Fainforg Vállalat, megszűnés: felmondás;
1988. 01. 19.-1992. 07. 14. SOTE, megszűnés: felmondás;
1993. 08. 02-től jelenleg is SOTE.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3172. kérdés Közművelődési feladatot ellátátó vállalkozás
Az önkormányzat egy magánszemély vállalkozóval megállapodást kötött a közművelődési feladatok ellátására 2007-ben, amelyhez minden évben költségvetéséből támogatást nyújtott, amivel a vállalkozónak el kellett számolni. 2011. január 1-jétől a magánszemély vállalkozó kft.-t alapított. A 2011. évi támogatásról úgy számolt el, hogy eredményt, nyereséget mutatott ki. Egyéni vállalkozóként és gazdasági társaságként is a közművelődésifeladat-ellátás mellett más tevékenységből is volt bevétele. Az önkormányzatnak csak az önkormányzattól kapott összeggel kell elszámolnia. A költségvetésből kapott támogatás után kimutathat nyereséget?
3173. kérdés Bérelszámolás
Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3174. kérdés Reprezentáció
A reprezentációval kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy a reprezentációs kiadások sokszor egy "bolti" blokk jellegű számlán szerepelnek. Üdítőt, kávét stb. vásárolnak intézményünk részére. Kérdésem: ilyen és más - éttermi számla esetében is - milyen dokumentum szükséges annak igazolására, hogy ezek a kiadások valóban reprezentációs kiadások, vagyis több szakmai, munkahelyi megbeszélés, szakmai tárgyalás alkalmával kerülnek felhasználásra, illetve milyen előírás vonatkozik ennek igazolására, a körülmények a dokumentálására? Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja előírja, hogy mi a reprezentáció, de annak igazolására kérni szoktunk vagy egy nyilatkozatot az eseményről, vagy a számlára való feltüntetését az eseménynek. Jól járunk el? Kérdésem azért merült fel, mert sok esetben kérik ennek a dokumentálásnak a törvényi hivatkozását is! Vagy - tekintettel arra, hogy csak olyan számla kerülhet elszámolásra a könyvelésben, ami feltételezi a reprezentációs felhasználást - nem kell kérni semmilyen nyilatkozatot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3175. kérdés Munkaidőszabályok a közoktatásban II.
Milyen módon lehet a pedagógusokat az őszi, tavaszi, téli szünetekben igénybe venni (közvetlen tevékenység a diákokkal vagy egyéb módon is)? Mivel az őszi, téli, tavaszi szünet napjai munkanapok, akkor - a Munka Törvénykönyve szerint - valamiféle munkaidő-nyilvántartást is kell vezetni róluk?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3176. kérdés Munkaidőszabályok a közoktatásban III.
A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok. Ha nem rendel el a munkáltató munkavégzést (képzést, ügyeletet, dokumentum ki- vagy átdolgozást stb.), akkor megkaphatja-e szabadidőként a pedagógus a tanítási napokon elrendelt túlmunkáért/munkaidőkereten felüli munkavégzésért ellentételezésként? Pedagógusok esetében a túlmunkáért szabadidőt adhat-e a munkáltató? Ha a pedagógus a teljes munkaidőn felül a tanítási órákon kívüli egyéb munkaköri feladatokat lát el, az így keletkezett túlmunkáért adható-e szabadidő?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3177. kérdés Magasabb vezető közalkalmazott szabadsága az oktatási ágazatban
Mennyi szabadság jár a magasabb vezető közalkalmazottnak (óvodavezető)?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3178. kérdés Munkaidőszabályok a közoktatásban IV.
A pedagógus a teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő- és oktatómunkával összefüggő egyéb feladatokat (pl. részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában). Következik ebből, hogy elrendelhető, hogy a nevelő heti max. 6 órában, a bejáróknál, vagy orvosi vizsgálat alatt, vagy az iskolai ebédlőben - külön óradíj megfizetése nélkül - lásson el ügyeletet? Következik-e ebből, hogy ha pl. a földrajz szakos tanárt helyettesíti egy matematika szakos, akkor - mivel nem szakszerű a helyettesítés, ezért - az csak ügyeletként vehető figyelembe, tehát ingyen elrendelhető?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3179. kérdés Közalkalmazott jubileumi jutalma
Közalkalmazott jubileumi jutalmának számításánál jogosultsági időként figyelembe vehető-e a megbízási jogviszony időtartama? 10 hónapról van szó, a megbízott középiskolában gyakorlati tantárgy tanítására óraadó tanárként heti 8,5 órában volt megbízási szerződéssel foglalkoztatva. (Nevezettnek fenti időben főfoglalkozású jogviszonya nem volt.) Az elbírálásnak azért van jelentősége, mert a 10 hónap beszámításával lenne jogosult (30 éves) jubileumi jutalomra az a prémium­évek programban részt vevő munkavállalónk, akinek jogviszonya nyugdíjazás miatt most szűnik meg.
3180. kérdés Közalkalmazott nők nyugdíja és kedvezményes jubileumi jutalma
37 éve közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott a nyáron a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjat veszi igénybe. Közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnik meg, jogosult-e a 40 éves jubileumi jutalomra?
3181. kérdés Közüzemi számlák továbbhárítása
Önkormányzati költségvetési intézményeink részére megkértük az adószámokat, ahogy az államháztartási törvény előírta. A Gondozási Központnak áfamentességet jelöltünk be kizárólag közérdekű, egyéb speciális jellegére tekintettel. Időközben felmerült, hogy az orvosoknak a közüzemi díjat a Gondozási Központnak kell majd továbbszámlázniuk. Az egészségház társasházként üzemel, amelyben a rendelők az orvosok tulajdonai, a labor, fiziko-, védőnői helyiségek önkormányzati tulajdon. (Bérleti díj nincs.) A mérőórák közösek. A közüzemi számlák - szerződésmódosítás után - ezután a Gondozási Központ nevére fognak jönni, s nem tudjuk, hogy számlázhatjuk tovább, ha alanyi mentes adószámunk van. Vagy ha ezzel a mentes adószámmal nem tudjuk leszámlázni, változásbejelentést kell tenni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3182. kérdés Közalkalmazott korhatár előtti ellátás igénybevétele 2012-ben
1953. 02. 27-én született tanító vagyok. 2011 novemberében írásban jeleztem igazgatómnak, hogy idén nyugdíjba szeretnék menni. Milyen juttatásokra vagyok jogosult (végkielégítés stb.)?
3183. kérdés Lakásbérbeadás késedelmes bizonylatolása
Költségvetési intézmény vagyunk, 2012. januártól szolgálati lakást adunk bérbe. A bérlő befizette a bérleti díjat. Az áfában szerepeltettük mint adómentes bérbeadást (havi bevallók vagyunk), de elfelejtettünk hozzá számlát kiállítani. Milyen bizonylatot lehet utólag hozzácsatolni?
3184. kérdés Új közlekedési eszköz belföldre hozatala
Egy munkatársunk, aki magyar állampolgár, diplomataként dolgozik Ausztriában, budapesti állandó lakcímmel, továbbá 3,5 éve bécsi lakcímmel is rendelkezik, gépjárművet akar vásárolni - a diplomáciai kedvezményét kihasználva - áfamentesen. Tudomásunk szerint használt gépjármű belföldre hozatala után nem kell áfát fizetni, új gépjárműre viszont kell, de érdeklődésem során különböző értelmezéssel találkoztam, hogy mit is jelent pontosan az Áfa-tv.-ben szereplő meghatározás, és bizonytalanok vagyunk az ügylet pontos megítélésében. Kérem írják le, mely jogszabály alapján és van-e az adott esetben adófizetési kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére