×

10. Költségvetési Levelek / 2003. április 22.
TARTALOM

     
255. kérdés  
Ellentmondó véleményeket hallottunk a decemberről januárra áthúzódó telefonszámla áfájának visszaigényléséről. Mi az igazság?
Kapcsolódó címke:
256. kérdés  
Hogyan kell a telefonszámlára vonatkozó 30 százalékos áfalevonási tilalmat alkalmazni? Ha az egyik vonalat teljes összegben továbbszámlázzuk, annak áfáját le lehet-e vonni, és csak a többi részre kell alkalmazni a 30 százalékos tiltást? A bejövő telefonszámláról a polgármesteri hivatal tevékenységéhez nem szükséges beszélgetések díjait – a dolgozók magánbeszélgetéseit – befizettetjük. Hogyan kell a telefonszámla áfáját kezelni? Hogyan kell feltüntetni az áfabevallásban?
257. kérdés  
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság végzi az önkormányzati lakóingatlanok kezelését díj fejében. Milyen áfakulccsal kell számláznia? (Szja-tv. 1. számú melléklet 3. 17. pont)
Kapcsolódó címkék:  
258. kérdés  
A Ktv. és a Kjt. hatálybalépése után általános iskolában vagy polgármesteri hivatalban közalkalmazottként vagy köztisztviselőként munkaviszonyt létesítőnek be lehet-e számítani a korábbi, nem költségvetési szervnél szerzett munkaviszonyát?
259. kérdés  
Hogyan számolható el az önkormányzattal jogviszonyban nem álló külső személy kiküldetése? Ha költségtérítést fizetünk neki, kell-e belőle szja-t vonni? Terheli-e tb-fizetési kötelezettség? Milyen bizonylattal köteles elszámolni?
260. kérdés  
Intézményünk baleset-biztosítási szerződést kíván kötni a dolgozók javára. A dolgozók a szerződésben név szerint nem lennének megnevezve, a biztosítottak az intézmény mindenkori dolgozói lennének. Baleset bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatását a balesetet szenvedő dolgozó kapná meg. Kell-e az intézménynek adóznia a biztosítási díj után?
261. kérdés  
Egészségügyi intézményünk a kollektív szerződésben a védőnő, gondozónő, fizikai dolgozó munkakörökben munkaruha-hozzájárulást állapított meg (felsőruha, cipő). Ha a dolgozó az intézmény nevére szóló számlával igazolja a vásárlást, kifizethető-e az összeg a munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség nélkül?
Kapcsolódó címke:
262. kérdés  
Intézményünk konyháját 2002 nyarán felújították. A felújítás költsége 9 046 000 forint volt. A FŐBER jegyzőkönyv szerint átvette a munkát, a számlát kifizettük, a 2002. évi mérlegben a felújítást aktiváltuk a 11213. Épületek számlára. 2003 januárjában kaptunk a kivitelezőtől egy listát, amelyben a konyha berendezési eszközeit (tárgyait) (rozsdamentes mosogatók, villanytűzhely, hűtőszekrény stb.) 2 416 375 forint értékben felsorolja, mely összeg szerepel a felújítási 9 046 000 forintban. Mit kell tenni 2003-ban ezzel az összeggel (2 416 375 forinttal), melyre a 2 százalék écs-t 2002-ben elszámoltunk? Az előirányzatot felújítás címén kaptuk 2002-ben. A leltárba ezeket az eszközöket csak mennyiségben vettük fel.
263. kérdés  
Városi önkormányzatunk 1997 októberében vásárolt egy Ford Transit tehergépkocsit (még nem volt Vtsz.), amelyet 2002 decemberében átalakítottunk személygépkocsivá. Az Adó című szaklap (XVI. évfolyam 2002/14. november, 20-21. oldal a "Haszongépjármű átalakítása személygépkocsivá" bekezdése) szerint: "Amennyiben az átalakítás következtében a gépjármű vámtarifaszáma 87.03-ra változik az átalakítás miatt – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén –, áfafizetési kötelezettség keletkezik, az adó alapja a gépjárműnek az átalakítás időpontjában fennálló forgalmi értéke." Ez esetben milyen törvényi feltételek fennállásáról van szó, van-e áfafizetési kötelezettségünk?
264. kérdés  
Intézményünk melegítőkonyhával rendelkezik. A dolgozók egy része az étkezési támogatást természetbeni étkezés címén (havi 4000 Ft) veszi igénybe, vagyis havonta ennyivel kevesebbet fizet az étkezésért. Ennek teljes körű (kiadás-bevétel oldal) könyvviteli elszámolása milyen módon történik?
Kapcsolódó címke:
265. kérdés  
Kötelező járandóság-e a dolgozó részére a 2000, illetve a 4000 forint/hó étkezési hozzájárulás? (Szja-tv. 1. számú melléklet 8.17. pont.)
266. kérdés  
Kézi számlázást végzek. Pontatlanul tüntettem fel a számlán a vevő címét. Hogyan tudom ezt javítani? Számlát kell helyesbítenem?
Kapcsolódó címke:
267. kérdés  
A reprezentációban kell-e elszámolni a saját dolgozónak adott évi 500 forintos adómentes ajándékutalványt? A TÁH jutalom jogcímen terheli vissza.
268. kérdés  
Intézményünk szakképző iskola. Az alapképzettségen kívül különböző tanfolyamokat, esti, levelező képzéseket szervezünk. Az iskolában alkalmazott tanároknak ezeken a képzéseken végzett munkájukért milyen díjazás fizethető? Kaphatnak-e megbízási díjat, illetve kiállíthatnak-e számlát az oktatásról?
269. kérdés  
Önkormányzatunk egyik dolgozója ebben az évben nyugdíjba vonul. Szeretne az önkormányzati vezetés részére ajándékot venni. Van-e erre lehetőség úgy, hogy az ajándék után ne kelljen adót fizetni?
270. kérdés  
Intézményünk tanulói közül többen szakmai versenyen vesznek részt, aminek helyszíne egy vidéki város. Diákjainkat éttermi ebéddel szeretnénk támogatni számla alapján. Terhel-e bennünket ez után a kifizetői 44 százalék adó?
Kapcsolódó címke:
271. kérdés  
Jár-e vagy adható-e a közalkalmazott részére az étkezési hozzájárulás szabadság, táppénz, GYES, GYED idejére?
272. kérdés  
Bérbeadásra óvadékot szedünk. Jár-e ez áfakötelezettséggel és számlázással? Költségvetési szerv esetében hogy kell az óvadékot nyilvántartani, illetve könyvelni? Az óvadék a bérleti díjak ellenértékének biztosítékául szolgál. Ha előlegként kell nyilvántartani, hová kell bevételként könyvelni?
Kapcsolódó címkék:    
273. kérdés  
A továbbszámlázott tevékenységek esetében a főtevékenységhez kapcsolódó, más adókulcs alá tartozó szolgáltatás felveszi-e az alaptevékenység adókulcsát? Pl. költségvetési intézmény kiadványt értékesít, amelyet 12 százalékos áfa terhel. A számla tartalmaz postaköltséget is, amely adómentes tevékenység. A postaköltséget terheli-e a 12 százalékos áfa?
274. kérdés  
Az üres CD-ket, illetve flopikat melyik 54-es főkönyvi számlára kell könyvelni? A beszámoló 59-es űrlapján a szállítókat meg kell-e bontani többek között termékvásárlással, illetve szolgáltatással kapcsolatosan? Mi a termék, az, amit az 54-es számlákra könyvelünk, vagy az, aminek vámtarifaszáma van (pl. ásványvíz, ami termék, de reprezentációra könyveljük)?
Kapcsolódó címke:
275. kérdés  
Kell-e számlát kiállítani az intézményfenntartó társulások és közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásaihoz, vagy megállapodás alapján utalhatják az önkormányzatok a hozzájárulás összegét?
Kapcsolódó címke:
276. kérdés  
A 249/2000. Korm. rendelet 51. § b) pontja a következő rendelkezést tartalmazza: "Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait, illetve a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő feladás adatait a gazdasági művelet megtörténte után, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell rögzíteni." Az összesítő bizonylat (feladás) azt jelenti, hogy hónap végén az analitikából egy összegben feladják pl. az adósok (térítésidíj-hátralék) összegét, majd ezt a következő hónap végén szintén egy összegben történő feladás alapján korrigálva kell lekönyvelnem (növekedés, illetve csökkenés), vagy tételesen, adósonként fel kell vinni a főkönyvi könyvelésbe a tőkeváltozással szemben az összes, hó végén fennálló tartozást? Hasonlóan kell eljárni a vevők esetén is, vagy elegendő-e a hónap végén fennálló vevőállományt rögzíteni?
Kapcsolódó címke:
277. kérdés  
A befolyt bevételt vagy a kiszámlázott összeget alapul véve kell-e kiszámolni az alanyi adómentesség értékhatárát? Milyen tételek számítanak az értékhatárba?
Kapcsolódó címke: