×

91. Költségvetési Levelek / 2008. február 5.
TARTALOM

     
1930. kérdés  
Kérem, nyújtsanak segítséget számunkra az új Áfa-tv. 86. § (2) bek. c) pontja értelmezésében! Önkormányzatunk és társaságai széles körű bérbeadási tevékenységet folytatnak, a bérbe adott épületekben különböző műszaki berendezések, pl. kazánok és egyéb berendezések vannak. Hogyan kell számlázni a bérbeadást, ha az épületet ezekkel együtt adjuk bérbe?
1931. kérdés  
Folyamatosan írunk ki közbeszerzési pályázatokat. Eddig az ajánlattevőktől a pályázat benyújtásakor kértünk be nemleges adóigazolásokat. Jól értelmezzük, hogy 2008. január 1-jétől nemcsak a pályázat benyújtásakor, hanem a nyertesnek történő kifizetéskor is kell adóigazolást kérnünk?
Kapcsolódó címke:
1932. kérdés  
Már másodszor fordult elő, hogy könyvelőnk a bevallás benyújtását megelőzően kórházba került, így késve tudtuk elküldeni az esedékes bevallást. Kérhetjük-e ilyenkor az adóhatóságtól a bevallási határidő meghosszabbítását, nem szeretnénk ugyanis mulasztási bírságot kapni a késés miatt?
Kapcsolódó címkék:  
1933. kérdés  
Intézetünk magánszemélytől bérel egy ingatlant. Úgy hallottuk, hogy a személyi jövedelemadóban van olyan változás, ami a bérbeadást érinti.
Kapcsolódó címkék:  
1934. kérdés  
Önkormányzatunk nem tud melegétkezést biztosítani a dolgozóinak. Ezért a dolgozók kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalványt kapnak. Ebben az évben lehetőségünk van rá, ezért az adómentes értékhatárnál nagyobb értékű utalványt adnánk a dolgozóknak. Azonban a juttatást nem azonos értékben kapná meg minden dolgozó. Kérdésünk, hogy az adómentes értékhatárt meghaladó juttatás elszámolható-e úgy, hogy a juttatás után az önkormányzat fizesse meg az adót?
1935. kérdés  
A társasági adóról szóló törvény (Tao-tv.) szerinti egyik adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy december 31-én ne legyen adótartozás. Elmulasztottuk a feltöltési kötelezettség bevallását, illetve befizetését. Fennáll-e ilyenkor tartozás, vagy a bevallás hiánya miatt nincs?
Kapcsolódó címkék:  
1936. kérdés  
Milyen önkormányzati rendezvények tartozhatnak a személyijövedelemadó-törvény 1. számú mellékletének 8.35. pontjába?
Kapcsolódó címkék:  
1937. kérdés  
Hogyan kell kiszámítani 2008. évben az "egységes" adójóváírást?
Kapcsolódó címke:
1938. kérdés  
Kollektív szerződés hatálya alatt működő mezőgazdasági ágazathoz tartozó munkáltató milyen szabályok között vezethet be idényjellegű munkavégzést?
Kapcsolódó címkék:  
1939. kérdés  
Köthető-e kizárólag hétvégi munkavégzésre nyugdíjassal részmunkaidős munkaszerződés? Ez esetben hogyan kell megállapítani a szabadság mértékét?
Kapcsolódó címke:
1940. kérdés  
Egy gyermekélelmezéssel foglalkozó intézményt az önkormányzat vállalkozásba ad át, ezért a dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. Milyen módon szüntethető meg ez a jogviszony: áthelyezéssel vagy a közalkalmazotti jogviszony megszűntetésével?
1941. kérdés  
Hogyan kell eljárni közalkalmazottak munkaviszonya esetében a 2006. évről áthúzódó és 2007. szeptember 30-ig kiadandó szabadságok, továbbá a tárgyévi szabadságok kiadását illetően?
Kapcsolódó címkék:  
1942. kérdés  
Mit értünk közforgalmi úton a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése esetében?
Kapcsolódó címke:
1943. kérdés  
Adható-e adómentesen csekély értékű ajándék a munkavállaló részére élelmiszer-vásárlási utalványként akkor, ha a természetbeni étkezési juttatás teljes, adómentes összegét kimeríti?
1944. kérdés  
Társasházunk 3 épületből áll, 44 tulajdonossal. A tulajdonosok 75 százaléka nyugdíjas. Egy nyugdíjas elvállalta a kertgondozást költségjóváírásra. A 2007. áprilisra kihozott rendelkezés szerint ez tovább nem valósítható meg. Így rosszul jár, aki azt csinálta, valamint a többi (33) nyugdíjas is. Annyira nagy szüksége van az államnak arra a kevéske adóra, hogy a nyugdíjasok a járulékaikon felül ne tudjanak további jövedelemhez jutni?
1945. kérdés  
Az adóhatóság ellenőrzése során adóhiányt és bírságot állapított meg. Fellebbeztünk, amelyre a másodfokú adóhatóság határozatot hozott. A határozat – amely helybenhagyta az elsőfokú határozatot – kézhezvételével egy időben az adóhatóság leemelte számlánkról a megállapítást. Így már nincs tartozásunk, nem tudunk részletfizetést sem kérni. Álláspontunk szerint jogtalan volt ez az eljárás. Jól gondoljuk?
Kapcsolódó címke:
1946. kérdés  
Pedagógusként közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó nő 2008-ban előrehozott öregségi nyugdíjba megy, 38 éves közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik. Kifizethető-e részére a 40 éves jubileumi jutalom?
1947. kérdés  
Mely időtartamokat kell beszámítani a közalkalmazottak végkielégítésre való jogosultságának megállapításánál?
1948. kérdés  
2007. évben eladtam egy ingatlant, és ebből jövedelmem is keletkezett. Lakást szeretnék vásárolni a gyermekemnek, de eddig még nem sikerült megfelelőt találnom. Úgy tudom, hogy a lakásszerzési kedvezményt utoljára a 2007. évről benyújtott bevallásban lehet csak érvényesíteni. Ez azt jelentené, hogy teljesen elvesztem ezt a kedvezményt, ha a bevallás benyújtásáig nem sikerül új lakást vásárolni?
1949. kérdés  
A 2008. évi új szabályozás szerint az önkéntes kölcsönös pénztárba mennyi munkáltatói hozzájárulás fizethető be adómentesen?
Kapcsolódó címke:
1950. kérdés  
Munkavállalónk év közben érkezett hozzánk. Most jelezte, hogy munkáltatói adómegállapítást kérne. Nem adta le azonban a korábbi munkáltatójától származó igazolásait, így nem is tudunk munkáltatói elszámolást készíteni. Jól gondoljuk-e, hogy munkavállalónknak 53-as bevallást kell beadnia?