×

101. Költségvetési Levelek / 2008. szeptember 9.
TARTALOM

logo
     
2130. kérdés  
Jár-e emelt összegű végkielégítés közalkalmazott dolgozónknak felmentése esetén, ha nem rendelkezik még három év közalkalmazotti jogviszonnyal?
2131. kérdés  
Gazdálkodásunk során időközönként előfordul, hogy az igénybe vett szolgáltatásokról kiállított számla nem érkezik meg a teljesítéssel azonos adómegállapítási időszakban. Kérdés, hogy levonási jogunkkal mikor élhetünk. Ha a számla nem áll rendelkezésünkre, de tudjuk, hogy postán érkezik, levonhatjuk-e az áfát? Ha esetleg nem, akkor önellenőriznünk kell, amikor megérkezik, vagy abban az adómegállapítási időszakban vehetjük figyelembe, amikor megérkezik?
2132. kérdés  
Mi a teendő akkor, ha az Áfa-tv. 58. §-a szerinti időszakos elszámolásos ügyletek esetében a fizetési határidőt megelőzően megfizeti a beszerző az ellenérték egy részét? Keletkezik-e adófizetési kötelezettségünk?
2133. kérdés  
Szociális intézményünk támogatásból kíván egy korszerű konyhával ellátott épületet létrehozni a kezelésében lévő ingatlanon. Az épületben a tervek szerint a szociálisan rászorultakat étkeztetnék ingyenes formában, azaz gyakorlatilag gazdasági tevékenységen kívüli célra használnánk. A beruházást a minisztérium által kiírt pályázaton elnyert támogatásból kívánjuk részben finanszírozni, melynek során nyilatkoznunk kell, hogy az áfát költségként számoljuk el. Ettől függ, hogy a beszerzések áfatartalmát finanszírozza-e a támogató. Szakvéleményüket kérném, hogy mi a helyes eljárás ilyen helyzetben!
2134. kérdés  
Egy könyvet készülünk kiadni. A nyomdai munkákra beérkezett árajánlatokat áttanulmányozva megállapítottuk, hogy azokban az ajánlattevők eltérő áfakulccsal számolnak. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a tervezés, nyomdai előkészítés, tipográfiai és grafikai terv, nyomdai előkészítés, nyomdai kivitelezés, a reklámhordozó anyagok és a csomagolóanyagok utáni környezetvédelmi termékdíj milyen áfakulcs alá tartozik!
Kapcsolódó címke:
2135. kérdés  
Magyarországon milyen adót és járulékokat kell fizetnie, és milyen bejelentési kötelezettsége van annak a magyar magánszemélynek, aki Svájcban munkaviszony keretében végez munkát?
2136. kérdés  
Szociális intézmény gazdasági vezetője vagyok 1980 óta. 1986 júliusában felsőfokú költségvetési szakvizsgát tettem (mérlegképes könyvelő). Az "E" osztályba soroltak. Munkahelyi döntésű illetményként kaptam meg az "F" fizetési osztály közötti különbözetet. Ezt 2008. január 1-jétől az önkormányzat elvette. Jól gondolom-e, hogy mivel 1986-ban szereztem ezt a felsőfokú szakvizsgát, az "F" osztályba történhet a besorolásom? Az oklevél nem tartalmaz OKJ-számot.
2137. kérdés  
Önkormányzati fenntartású kollégiumban rendszergazdai munkakörben dolgozó személy heti törvényes munkaideje 40 óra. A munkaköri leírása szerint munkaidő-beosztása hétfőtől csütörtökig 12 órától este 22 óráig tart, ezért a pénteki nap szabadnap, mert a hét 4 napján ledolgozza a heti kötelező munkaidejét. Miként kell eljárni a szabadság kiadásánál? Folyamatos 2 heti szabadság esetén a pénteki nap minek minősül?
Kapcsolódó címkék:    
2138. kérdés  
Önkormányzati fenntartású általános iskola gazdasági vezetője főiskolai végzettséggel és felsőfokú mérlegképes könyvelői (vállalkozói szak) végzettséggel rendelkezik. Besorolása "F" fizetési osztály. Időközben - intézményi támogatással - megszerezte az államháztartási szakos mérlegképes könyvelői végzettséget is. Az intézmény azért támogatta az államháztartási szak elvégzését, mert tulajdonképpen az adott munkakörben erre van szükség. Ez az OKJ szerint 54-es emelt szintű szakképesítés. A 138/1992. Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a közalkalmazottak esetében az emelt szintű szakképesítést a besorolásnál, illetve további képesítés elismerésénél felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni. A Kjt. pontosan meghatározza a képzettségi szinteket. ("E" fizetési osztálytól felfelé felső képzettségi szint.) Ezek szerint ez esetben az államháztartási mérlegképes könyvelői szak egy azonos képzettségi szinten megszerzett végzettség, amelyre 5%-os további szakképesítésért járó illetmény adható?
2139. kérdés  
A munkajogi, a statisztikai létszám számításakor, illetve a rehabilitációs hozzájárulás számításakor a részmunkaidőben dolgozó közalkalmazottat egy főként, vagy részarányosan kell figyelembe venni?
Kapcsolódó címke:
2140. kérdés  
Szociális intézményben, 54501201 OKJ sz. "ápoló" megnevezéssel alkalmazunk dolgozót. A 7/1993. (XII. 30.) MÜM rendelet jelmagyarázata szerint ez emelt szintű szakképesítést jelent. A Kjt. fizetési osztályba sorolásának feltétele a felsőfokú szakképesítés megléte. Az előzőekben részletezett OKJ-s szakképesítéssel rendelkező dolgozó "E" fizetési osztályba besorolható-e?
2141. kérdés  
A Költségvetési Levelek 100. számában megjelent 2122. számú kérdés válaszából az derül ki számunkra, hogy a szociális ellátás területén megfelelő besorolásokat vették figyelembe. A bölcsődei ellátás "szociális ellátás és más besorolások" érvényesülnek a gondozónőkre vonatkozóan?
2142. kérdés  
Egy gazdasági társaság által végzett építkezések során a tulajdonunkban lévő vízműrendszerhez tartozó víznyerő kutak ivóvízbázisa szennyezetté vált. Annak érdekében, hogy azt a jövőben is hasznosítani tudjuk, víztisztító berendezéseket kellett beszereznünk. Az építkezést végzővel abban állapodott meg az önkormányzat, hogy támogatásként folyósítja a beszerzés ellenértékét. A megállapodás azt a kikötést tartalmazza, hogy az önkormányzat köteles a beszerzést végrehajtani, amelyet követően - változatlan áron - számlázni köteles a gazdasági társaságnak. Az önkormányzat nem minősül adóalanynak, az Áfa-tv. 188. § (1) bekezdésében foglaltak szerint alanyi adómentes. A beruházás 20 millió forint értékben történik. Kérdésünk: vajon adóköteles szolgáltatást végez-e az önkormányzat akkor, ha egy ilyen szolgáltatást leszámláz?
2143. kérdés  
Milyen feltételekkel és kinek adható adómentes iskolakezdési támogatás?
2144. kérdés  
Milyen esetekben kell a közalkalmazottak részére távolléti díjat fizetni?
Kapcsolódó címkék:  
2145. kérdés  
Hogyan állapítjuk meg a közalkalmazottak távolléti díját?
Kapcsolódó címkék:  
2146. kérdés  
Mit tehet a munkáltató, ha a közalkalmazott munkavállaló nem jelenik meg munkaidejében a munkahelyen, és távolmaradásának okáról nem értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató érdeklődésére sem igazolja a keresőképtelenségét?
Kapcsolódó címkék:  
2147. kérdés  
Köteles-e a munkáltató ún. "főállású anyaság" esetén a közalkalmazott részére fizetés nélküli szabadságot biztosítani?
Kapcsolódó címkék:  
2148. kérdés  
Tudomásunk szerint az Áfa-tv. 2008. január 1-jével hatályon kívül helyezte azt a korábbi szabályozást, mely lehetővé tette, hogy méltányossági alapon visszakérjük egyes speciális esetekben az áfát. Van-e lehetőség arra, hogy a 2008. január 1-jét megelőző beszerzéseink esetében éljünk ezzel a lehetőséggel?
2149. kérdés  
A következő évi költségvetés tervezéséhez kérjük segítségüket. Az önkormányzat az éves költségvetés elfogadásakor előirányzatot engedélyezett iskolánknak arra, hogy munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapítson meg. Ez meg is történt. A következő évre viszont, a gazdasági helyzetre hivatkozva, vissza szeretné vonni a munkáltatói döntésen alapuló illetményt. Valóban megvonható ezen illetményrész?
2150. kérdés  
Iskolánk dolgozója elhalálozott. Fiának szeretnénk megtéríteni a temetés költségeit. Hogyan tehetjük ezt meg?