Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

102. Költségvetési Levelek / 2008. szeptember 30.

TARTALOM

2151. kérdés Intézmény által értékesítésre előállított magisztrális gyógyszerek önköltség-számítási kötelezettsége
Intézményünkben gyógyszertár is működik, melyben rendszeres a magisztrális termékek előállítása (pl. szemcsepp, kenőcsök, kanalas orvosságok stb.). A belső ellenőrzés kifogásolta, hogy az Szt-vhr. szerint nem készült el az önköltségszámításra vonatkozó belső szabályzat, az előállított termékek bevételezése közvetlen önköltségen nem történt meg, így a beszámolóban ezek a termékek alapanyagként szerepelnek, nem késztermékként, megsértve ezzel az Szt. 51. §-át. Ezzel kapcsolatban levelet írtunk a "Gyurika" program gazdájának, aki a következő tájékoztatást adta: "Leltárkor a polcon lévő, még fel nem használt összetett készítmények a készletben alapanyagként vannak nyilvántartva. A talált mennyiségek rögzítése után a receptúrák alapján az összetett készítmények alapanyagra visszabontását a program elvégzi, és ezt az alapanyag mennyiséget külön is dokumentálja. Következésképpen a leltárhiány és -többlet alapanyagra vonatkozóan állapítható meg. Végeredményben a vásárolt készletek és a saját előállítású készlet mennyisége elkülönítetten is kimutatható, akkor is, ha nem összetettként, hanem alapanyagszinten kerül kiszámításra. Ezt a technikát más kórházi gyógyszertári rendszerek is használják. A Gyurika program kezdettől fogva a mai napig, az ország mintegy 60 kórházában teljes megelégedettség mellett ilyen módon működik." Kérdésem: 1. Elegendő-e az előállított magisztrális termékek alapanyagkénti nyilvántartása? 2. A rendszeresen előállított magisztrális termékek miatt kell-e önköltség-számítási szabályzatot készíteni? 3. Az előállított magisztrális termékeket nyilván kell-e tartani közvetlen önköltségen, és a mérlegben közvetlen önköltségen szerepeltetni? (Be kell-e vételezni mint készterméket?)
2152. kérdés Ingyenesen osztott étel, ital költsége után felmerülő adókötelezettség
Községünk önkormányzata rendezvényt szervez, amelynek keretében a rendezvényen a résztvevők között ételt és italt osztogat ingyenesen. Az ingyenesen adott étel és ital után kell-e adót fizetni?
2153. kérdés Helytelenül megállapított kifizetői adóelőleg
Megbízási szerződés alapján fizettünk ki tiszteletdíjat, de sajnos az ügyintézőnk rosszul állapította meg az adóelőleget. A magánszemélyt többször kerestük, hogy korrigálni tudjunk, de sajnos a kapcsolatfelvétel nem sikerült. Mit kell tennünk, hogy szabályosan járjunk el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2154. kérdés Iskolai étkeztetés bizonylatolása
A jelenlegi áfaszabályok szerint az iskolai, óvodai étkezési térítési díjakról kell-e mindenkinek számlát kiállítani, vagy elég a nyugta, amennyiben nem kér névre szóló számlát a szülő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2155. kérdés Közbeszerzéssel történő építési beruházás
Önkormányzatunk közbeszerzési eljárás keretében építési beruházást fog végezni. Fennáll-e a bejelentési kötelezettségünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2156. kérdés Koncessziós ügylet áfája
Az Áfa-tv. 259. § 4. pontjában szereplő bérbeadás-bérbevétel fogalomban szereplő egyéb jogviszony tartalmazza-e az üzemeltetési szerződésen alapuló jogviszonyon túlmenően a koncessziós szerződésen alapuló jogviszonyt?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2157. kérdés Vtsz.- és SZJ-szám feltüntetése a számlán
Az Áfa-tv. 169. §-a meghatározza a számla audittartalmát. Mit jelent a 169. § f) pontjában a "számlakibocsátásra kötelezett választása alapján" megfogalmazás? A vtsz. és SZJ közötti választást jelenti, vagy azt, hogy feltüntetem-e a számlán az SZJ-számot vagy sem?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2158. kérdés Tanulmányi eredményért adott könyvjutalom könyvelése
Általános iskolában a tanulóknak év végén, a tanulmányi eredmény alapján adott jutalomkönyv elszámolásának mi a módja? Pontosan hogyan könyveljük? Kell-e erről az APEH-nak adatot szolgáltatni? Ha igen, milyen módon és adattartalommal? (A gyerekek többségének nincs adóazonosító jele.) Válaszukat előre is köszönjük.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2159. kérdés Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása
Hivatalunk 100 ezer Ft beszerzési érték alatti hűtőszekrényt vásárolt, melyet egy összegben dologi kiadásként számolt el. A hivatal nem rendelkezik újeszköz-raktárral, a hűtőszekrényt azonnal használatra átadták a rendeltetési helyére. Használatbavételkor az eszközt úgy minősítettük, hogy az tartósan, egy évet meghaladóan fogja szolgálni a hivatal tevékenységét. Helyesen jártunk-e el akkor, ha állományba vételi bizonylat (B.11-46/V) alapján vettük az eszközt a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásba, és üzembe helyezési bizonylatot nem állítottunk ki, mivel az állományba vételi bizonylat a használatbavételi átadás?
2160. kérdés Cégautó adómentessége
Mely esetekben adómentes a cégautó magáncélú használata?
2161. kérdés Közalkalmazotti besorolás I.
Általános iskolánkban szeptembertől új gondnokot alkalmazunk. Az új kollégának főiskolai végzettsége van, de véleményünk szerint nem tudjuk besorolni "F" fizetési osztályba. Ebben kérjük tanácsukat!
2162. kérdés Nyugdíjba vonulásra tekintettel adott egyszeri ajándék
Amennyiben a munkavállalónk nyugdíjba vonulásakor szeretnénk részére ajándékot adni, mint munkáltató, ezt milyen feltételekkel tehetjük meg? Szükséges-e szabályzatban rögzíteni a juttatás feltételeit?
2163. kérdés Bérbeadás-bérbevétel
Az Áfa-tv. 259. § 4. pontjában szereplő bérbeadás-bérbevétel fogalomban szereplő egyéb jogviszony tartalmazza-e az üzemeltetési szerződésben meghatározott eszközhasználati díjon alapuló jogviszonyt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2164. kérdés Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható költség
Ha a kötelező továbbképzések körébe tartozó mérlegképes könyvelői továbbképzésről a 20 órát visszaigazolják, akkor a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e a kötelező továbbképzés költsége?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2165. kérdés Felmentett nyugdíjas közalkalmazott juttatásai
Milyen juttatás jár a nyugdíjas közalkalmazottnak felmentése esetén? 2006 júniusában vettem igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, közalkalmazotti munkaviszonyomat nem szüntetve meg. Kérdésem, ha a munkáltató nem kíván tovább foglalkoztatni, mi jár még nekem: kötelező-e a munkaviszony megszűnésekor felmentési idő, vagy csak értesítenek, hogy holnaptól nem tartanak igényt a munkámra?
2166. kérdés Foglalkoztatás egyidejűleg önkormányzatnál és intézményénél
Az idősek otthona nem intézményi formában (tehát nem költségvetési szervként), hanem szakfeladatként működik nálunk. Az ezzel kapcsolatos "vezetői" feladatokat az a személy látja el, aki január 1-jétől a nyugállományba vonult élelmezésvezető feladatait is "megkapta". Az élelmezésvezető a napközi otthonos óvoda mint részben önálló költségvetési szerv állományába tartozik, így a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. A vázolt esetben hogyan járhat el jogszerűen az önkormányzat? Egyáltalán ki a munkáltató: 4 órában a polgármester - ha az idősek otthonát nézzük -, 4 órában a vezető óvónő? Munkáltatói leírás? Kinevezés, áthelyezés? Élelmezésvezetői végzettség nélkül is elláthatja ezt a feladatot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2167. kérdés Garantált bérminimum
Intézményünkben olyan 32 éves dolgozót szeretnénk alkalmazni, aki diplomával rendelkezik ugyan, de nem diplomát igénylő munkakörben kívánjuk alkalmazni. Hogyan járhatunk el a garantált bérminimum tekintetében?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2168. kérdés Reprezentáció
Hivatalunk informális bizottságokat állít fel évente kétszer. A bizottsági tagokat felkérik a részvételre, ezért semmilyen díjazásban nem részesülnek. A hivatal azonban utazási költségeiket megtéríti. Reprezentációnak minősülnek-e ezen kifizetések annak tükrében, hogy a hivatal és a bizottsági tagok között semmilyen jogviszony nem áll fent?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2169. kérdés Tizenharmadik havi illetmény - próbaidős köztisztviselő
Hivatalunk köztisztviselőt vett fel 6 hónapos próbaidőre, amit határozatlan időre fogunk meghosszabbítani. Ledolgozott már négy hónapot, és csak a negyedik hónapban kapott 1 havi 13. havi juttatást. Kérdésem, mikor kapja meg az első három hónapra eső 13. havi illetményét?
2170. kérdés Közalkalmazotti besorolás II.
A 2114. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatosan kérdezném, hogy mi a pontos és jelenleg is hatályos jogszabály, aminek alapján átsoroljuk a "G" fizetési osztályba a közoktatás-vezetői vizsgával rendelkező pedagógust? Ugyanis a fenti válaszukban hivatkozott 41/199. (X. 13.) OM rendelet és a 8/1997. (II. 18.) MKM rendelet csak 2006. 10. 03-ig volt hatályban. A kérdésre adott válasz pedig azért is elgondolkodtató, mivel a 48. számú Költségvetési Levelekben 2005. július 19-én (amikor még hatályban voltak a fenti rendeletek), az 1130-as válaszban a közoktatás-vezetői vizsgával rendelkező óvodaigazgatót, miután már nem igazgatói munkakört töltött be, Önök szerint vissza kellett sorolni "F" fizetési osztályba. Mi lehetett ennek a jogszabályi alapja?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére