×

131. Költségvetési Levelek / 2010. június 8.
TARTALOM

logo
     
2658. kérdés  
A reprezentációs jellegű kifizetések, elsősorban élelmiszer-beszerzések esetében szükséges-e, s ha igen, milyen dokumentumokkal (pl. jelenléti ív, fénykép, meghívó) alátámasztani a hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény, továbbá állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás megvalósulását, illetve a résztvevők létszámát? Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő dokumentumok, vagy a létszám nem volt meghatározható, s így az arányos költségelszámolás nem bizonyítható, a természetbeni juttatásként történő adóztatás (szja, tb-járulék) megfelelő eljárás-e, vagy ez esetben a költségek elszámolására nincs lehetőség?
Kapcsolódó címke:
2659. kérdés  
Önkormányzatunk gazdasági tevékenységének végzése során számítógépes számlázási rendszert használ. Előfordul, hogy bizonyos esetekben előlegbekérő levelet küldünk üzleti partnerünknek. A számítógépes számlázási programmal hogyan tudjuk kiállítani az előlegbekérő levelet?
Kapcsolódó címkék:    
2660. kérdés  
Egy önkormányzat tulajdonában lévő társaság nevében tennénk föl a kérdést. A társaság egy német társaság megrendelésére elkészített több terméket. A szerződés teljesülése után a német megrendelő azt akarta, hogy a már kész termékeken különböző átalakításokat hajtsunk végre. Az ismertetett ügylet tekintetében az uniós szabályok hogyan alkalmazandók, áfával vagy áfa nélkül számlázzon a társaság?
2661. kérdés  
A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet újraszabályozta a munkába járás költségtérítését. A szabályozás nem kezel a gyakorlatban tipikus helyzeteket. 1. A rendelet 4. § a)-c) pontjaiba nem tartozó esetekre van-e lehetőség helyi szabályozásra? Például mit lehet tenni akkor, ha a dolgozó nem mozgássérült, de egészségi állapotánál fogva nem bírja a tömegközlekedési eszközt igénybe venni? 2. Hogyan lehet kezelni azokat, akiknek gyakran vagy eseti jelleggel a munkavégzésükhöz saját gépkocsit kell használniuk (pl. körjegyzőséghez tartozó településeken ügyfélfogadás tartása érdekében)?
2662. kérdés  
A bölcsődei ellátás területén foglalkoztatott közalkalmazottak munkakörök szerinti osztályba sorolását a többször módosított 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet I., II., III. sz. melléklete tartalmazza. A III. sz. mellékletében a nem ágazatspecifikus munkaköröknél találjuk az élelmezésvezetői munkakört, iskolai végzettség szerint F vagy D osztályba sorolást enged. Központi konyhánkon (havi 400 adag) az élelmezésvezető képesített vendéglátó szakközépiskolai érettségivel, élelmezésvezetői bizonyítvánnyal (1995) és OKJ 54 6601 01 élelmezési menedzseri szakképesítéssel (2004) is rendelkezik. A Kjt. 61. § (1) bekezdése és a végrehajtási utasítás alapján melyik fizetési osztályba tartozik? A kisegítő munkakörök csoportba tartozik pl. a takarító, konyhalány munkakör. A III. sz. melléklet A és B fizetési osztályba sorolást enged. A fenti munkakörök ellátásához szakképesítés nem szükséges. A fentiek alapján hova soroljuk a takarítót, akinek van: érettségije és női szabó szakmunkás-bizonyítványa, kultúrcikk-eladói szakmunkás-bizonyítványa, OKJ dajka bizonyítványa, kozmetikai és vegyicikk-eladó szakmunkás-bizonyítványa, illetve azt a konyhalányt, akinek cukrász szakmunkás-bizonyítványa van?
2663. kérdés  
Társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésénél az elszámolható költségszázalék mekkora lehet, akár 100% is? Milyen költségek számolhatók el? Mik az útiköltség-elszámoláshoz az útnyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok? Havonként változhat az elszámolni kívánt költség százaléka?
2664. kérdés  
Pszichológus szakismeretet szerzett, oktatói pedagógiai képesítéssel, továbbá óvodapedagógus képesítéssel rendelkező iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat "H" fizetési osztályba sorolva alkalmaztunk. A foglalkoztatott kérésére munkakörét módosítottuk óvónő, óvodapedagógus munkakörre. Figyelembe vehető az óvónői munkakör fizetésiosztály-besorolásánál a pszichológus végzettség? "H"-ba vagy "F"-be kell besorolni helyesen a fenti végzettségek alapján a pedagógust? Milyen esetben illeti meg a pedagógust a további szakképesítés után járó pótlék?
2665. kérdés  
Szociális intézmény vagyunk. 2010. 01. 01-jétől a vezető beosztású dolgozót hány nap szabadság illeti meg, ha az F/13 osztályba, illetve fokozatba van besorolva? A kinevezett magasabb vezetőt megilleti-e a 35 nap alapszabadság mellett a fizetési fokozat szerinti szabadság?
2666. kérdés  
A 2010. április 6-ai Költségvetési Levelekben 2621. számon megtaláltam a korábban feltett kérdésemre a választ. Igen ám, de a hangsúly nálam az 1992. 09. 01-es dátum, ami 1992. július 1-je utánra esik. Igaz, hogy maga a munkaviszony július 1. előtt keletkezett, de a megszűnés, illetve az áthelyezés 1992. szeptember 1-jén volt. 1978. 05. 31-től 1992. 08. 31. napjáig az MGM gyárában dolgoztam, innen kerültem 1992. 09. 01-én áthelyezéssel egy iskolába, majd egy szociális otthonba, ahol jelenleg is dolgozom. Jubileumi jutalomra mikor leszek (vagy lehettem volna már) jogosult?
2667. kérdés  
Közalkalmazott (közoktatási intézmény gazdasági osztályán könyvelő munkakörben foglalkoztatott) kolléganőnk részére folyamatos szakmai hibáiért, pontatlanságáért írásbeli figyelmeztetést adtunk 2009 októberében. Másnap elment betegállományba. Decemberben megszakította, pár nap után kivette éves hátralévő szabadságát, majd 2010 januárjában újra betegállományba ment, mely azóta is tart. Mivel a gazdasági vezetőn (rajtam) kívül ő az egyetlen, aki megfelelő pénzügyi végzettséggel rendelkezik, így nehézkes mind a helyettesítés, mind az érvényesítési feladat megoldása. Szakmai alkalmatlansága már bizonyított, emberileg is összeférhetetlen, így szeretnénk a legrövidebb úton megválni tőle. Mit tehetünk?
2668. kérdés  
Adóköteles természetbeni juttatásnak kell-e tekinteni azt, ha a tanulmányi kirándulás során a pedagógus is étkezik?
2669. kérdés  
Több helyről azt hallottam, hogy az iskolarendszerű képzés kapcsán az adókötelezettség szempontjából nem mindegy, hogy az érintett mikor kezdte el a képzést. Az Szja-tv.-ben azonban nem találok erre vonatkozó rendelkezést. A korábban megkezdett képzésekre is a 2010-es személyijövedelemadó-előírásokat kell alkalmazni, vagy azokra más szabályok érvényesülnek?
Kapcsolódó címke:
2670. kérdés  
Milyen megoldás létezhet gazdasági szervezet tekintetében egy körjegyzőséghez tartozó, nem székhely önkormányzat esetében, amely önkormányzatnak csak egy óvodája van, ami önállóan működő költségvetési szervként működik, és az irányító szerv irányítása alá nem tartozik egyetlen olyan költségvetési szerv sem, amely gazdálkodó szervezettel rendelkezik?
Kapcsolódó címke:
2671. kérdés  
A pedagógusok szakkönyvtámogatásának 2010. évi változása érdekelne. Azt tudom, hogy 4000 Ft/fő, de a kifizetés módja nem egyértelmű. Ha számlát hoz a pedagógus, akkor kifizethető a 4000 Ft?
Kapcsolódó címke:
2672. kérdés  
A kisebbségi önkormányzatok szociális ellátásokat nem teljesíthetnek, mivel a hatósági feladatok a Nek. tv. 30/B. § (1) bekezdésében foglalt előírások értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének és a jegyzőnek a kisebbségi önkormányzatokra át nem ruházható hatáskörébe tartoznak. Kisebbségi önkormányzat támogathatja-e a települési önkormányzat szociális földprogramját akár elszámolási kötelezettséggel a települési önkormányzat részére átadott céljellegű támogatásként, akár pl. burgonya megvásárlásával, átadásával, vagy burgonyaföld bérleti díjának kiegyenlítésével? Van-e arra lehetőség, hogy közvetett módon alapítvány részére történő pénzeszközátadással, céljelleggel biztosítson a kisebbségi önkormányzat támogatást a kisebbség körébe tartozó rászorultaknak?