Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

208. Költségvetési Levelek / 2015. február 24.

TARTALOM

3897. kérdés Polgármester illetménye, képviselők tiszteletdíja
Településünkön közös önkormányzati hivatal működik főállású polgármesterekkel. Az ő illetményük, valamint a képviselő-testület, bizottsági tagok tiszteletdíja a polgármesteri hivatal vagy az önkormányzat költségvetését terheli? Továbbá ezen kiadások elszámolása mely főkönyvi számlákon történjen?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3898. kérdés Önkormányzati uniós projekt elszámolása
Kérem, szíveskedjenek szakmai segítséget nyújtani az alábbi gazdasági események helyes számviteli elszámolásához:
1. Önkormányzat uniós projekt keretében 10 millió Ft támogatási előleget kapott 2013-ban. 2014-ben az előlegből 8 millió Ft elszámolásra, 2 millió Ft visszafizetésre került. Hogyan könyvelünk 2014-ben a költségvetési és a pénzügyi számvitelben?
2. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére veszteség fedezetére pótbefizetést teljesít. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
3. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére pénzeszközt ad át tőketartalék növelése céljából. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3899. kérdés Polgármester jogállása
A polgármester beleszámít a Polgármesteri Hivatal létszámába? A Költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerinti önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján, e szerint megállapított létszám tartalmazza-e a polgármestert? A polgármester bérét (főállású) és költségtérítését a hivatal vagy az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3900. kérdés Önkormányzati alaptevékenység - vállalkozási tevékenység
Önkormányzat (áfakörbe tartozó) szabad kapacitás terhére alaptevékenységként (nem nyereség elérése céljából) végezhet-e pl. fűnyírási, fénymásolási tevékenységet? Ha igen, milyen szabályozás mellett (tevékenységi kör, SZMSZ stb.)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3901. kérdés Fordított áfa
Költségvetési szervként vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, áfa visszaigénylése, illetve fizetése arányosítással történik a gyermekétkeztetésre, valamint ingatlan- és gépjármű-bérbe­adásra vonatkozóan. A felújítási, karbantartási, üzemeltetési feladatainkat saját intézményeink részére, nem üzleti jelleggel végezzük, az áfát ráfordításként könyveljük. A beszállító vállalkozásokhoz milyen nyilatkozatot kell tenni a fordított adózásra vonatkozóan, azaz követelhető-e tőlünk az adó megfizetése fordított adózás alá eső termékek vásárlása, illetve szolgáltatások igénybevétele esetén, ha azokat közfeladatok ellátására és nem vállalkozási célra kívánjuk felhasználni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3902. kérdés Kompenzációs felár elszámolása
Fogyatékosok otthonában működő saját konyha biztosítja az ellátottak étkeztetését. Emellett elhordással étkezési lehetőséget biztosít külső igénybevevők számára is. A konyhával kapcsolatos kiadások áfáját arányosítással igénylik vissza. A konyhára mezőgazdasági őstermelőtől vásárolt termékek (zöldségfélék, tojás) után felszámított kompenzációs felár teljes egészében levonásba helyezhető-e, vagy arányosítással vehető figyelembe az áfa fizetésekor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3903. kérdés Önkormányzati likvid hitel aláírása
Önkormányzati likvid hitel aláírására pénzügyi ellenjegyzőként ki jogosult? Mi az előírt szakképzettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3904. kérdés Környezetvédelmi bírság felhasználása
Mire lehet felhasználni a környezetvédelmi bírságot az önkormányzatnál?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3905. kérdés Óvodai munkaruha
Óvodában elszámolható-e munkaruhaként a bárhol vásárolt fehér póló és nadrág?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3906. kérdés 2013. szeptember 1-je előtt, határozott időre kinevezett pedagógus besorolása Pedagógus I. fokozatba
2013. március 1-jén pályakezdő pedagógust neveztünk ki határozott időre. Gyakornoki időt nem kötöttünk ki részére az akkori előírások alapján. Hogyan kell most eljárnunk, mikor kell Pedagógus I. fokozatba sorolni a pedagógust?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3907. kérdés Keresőképtelenség munkanap- áthelyezés esetén
A megyei és városi könyvtárban dolgozom kinevezett közalkalmazottként nyolcórás munkakörben hosszú évtizedek óta. 2014. 12. 08-tól 2015. 01. 05-ig folyamatosan táppénzes állományban voltam. A 2015. 01. 02-ai munkanapot 2015. 01. 10-ére helyezték át. Könyvtárunk munkarendje szerint a munkaidőt hétfőtől péntekig napi nyolc órában - esetemben váltott műszakban - dolgozzuk le. Szombaton a könyvtárunk ügyeleti napot tart. Az adott szombaton nem volt ügyelet, hanem teljes munkanap szerepelt a munkarendben. A munkáltatóm szerint attól függetlenül le kell dolgoznom a 2015. január 10-ét is, hogy a munkanap-áthelyezések miatt január 2-án pihenőnap volt, és arra a napra táppénzt kaptam. Szerintem ez jogtalan, mert ugyanazt a napot nem lehet táppénzként és teljes munkanapként is figyelembe venni.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3908. kérdés Jubileumi jutalom számítása során a munkáltató korábbi téves eljárása
Óvoda közalkalmazott dolgozója 2010-ben kapott 25 éves jutalmat, és az idén várja a 30 évest. Szerintem nem volt jogos az előző kifizetése.
Munkahelyei:
OTP, 1984. 09. 12.-1984. 10. 06., munkaviszonya megszűnt
Székesfehérvár Óvoda, 1984. 10. 08.-1985. 05. 20., munkaviszonya megszűnt
Videoton Elektr. Váll., 1985. 05. 21.-1991. 03. 29., munkaviszonya megszűnt
Hernád Óvoda, 1991. 09. 02. óta az óvoda közalkalmazott dolgozója jelenleg is.
Jár a dolgozónak a 30 éves jubileumi jutalom? Szerinte megszerzett jogot nem vehetünk el.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3909. kérdés Polgármesterek díjazásának személyi jövedelemadó és társadalombiztosítás szempontjából történő megítélése
Polgármester költségtérítésével kapcsolatban olvastuk, hogy ez nem önálló tevékenységből származó jövedelem, az azonban még kérdéses számunkra, hogy úgy kell tekinteni, mint munkaviszony jellegű jogviszonyt, vagy mint választott tisztségviselő díjazását? Amennyiben ez utóbbinak tekintendő, hogyan alakul a polgármester részére juttatott cafeteria adózása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3910. kérdés Jóteljesítési biztosíték elszámolása
Építési beruházás közbeszerzésen nyertes kivitelezője jóteljesítési biztosítékként az előírt összeget befizette az önkormányzati társulás bankszámlájára. Hogyan kell helyesen lekönyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3911. kérdés Hivatali személygépkocsi futásának nyilvántartása
Önkormányzat vezető tisztségviselőjének kötelező-e útnyilvántartást vezetnie az általa használt önkormányzati tulajdonban lévő személygépkocsi futásáról akkor, ha a járműre egyébként a cégautóadó megfizetésre kerül?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3912. kérdés Külföldi kiküldetés napidíja
A kiküldetésben lévő dolgozóknak előleget adunk a napidíjra és egyéb költségekre. Amikor a dolgozó hazajön és elszámol, akkor a kiküldetési rendelvény mellékleteként leadott számlákat a napi­díjjal együtt a megelőző hónap 15-ei árfolyammal számoljuk ki. Helyesen járunk el?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3913. kérdés Kompenzálás - ingyenes átadás
Önkormányzatunk tulajdonában álló eszközön egy nagy értékű berendezést kellett kicserélni, amit az üzemeltető cég fizetett ki. Az eszköz értékét részben a bérleti díj tartozásával szemben akarjuk kiegyenlíteni. A fennmaradó részt ingyenesen átadná. Milyen áfavonzata van az ingyenes ügyletnek? Hogyan kell számlázni? A számlán meg kell-e bontani az ingyenesen átadott ellenértékrészt és a kompenzációval kiegyenlített részt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3914. kérdés Előleg szabályai 2015-től
Úgy értesültünk, hogy nem csak a pénzben kapott előleg után kell áfát fizetni. Milyen esetre vonatkozik ez?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3915. kérdés Parkolóhely megváltása
Áfaköteles-e a parkolóhely-megváltás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3916. kérdés Értékvesztés elszámolása
Hogyan kell szabályozni az értékvesztés elszámolását egy GAMESZ-nek? Mikor alkalmazhatja a csoportos, illetve egyszerűsített értékelési eljárást? Hogyan kell meghatározni az egyes minősítési kategóriákat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére