Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7. Költségvetési Levelek / 2003. február 18.

TARTALOM

187. kérdés Melegkonyhás étkeztetés áfája 2003-tól
Önkormányzatunknál melegkonyha működik, ahol saját dolgozóinkon kívül mások is étkezhetnek. Nem vonhatjuk le 2003-tól a felhasznált étel, ital áfáját? Egyik önálló intézményünk, amelyiknek nincs saját konyhája, tőlünk vásárolja a készételt, amelyet térítésért szolgáltat. Ők sem vonhatják le ezentúl a vásárolt étkeztetés áfáját?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
188. kérdés Oktatási tevékenység tárgyi adómentessége
Úgy hallottam, hogy az idén szűkül a tárgyi áfamentes oktatási tevékenységek köre. Igaz ez? Mi dönti el, hogy tárgyi mentes-e az oktatási tevékenység, és mikortól kell az új szabályokat alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
189. kérdés Megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenységének áfarendszerbeli megítélése
Felsőoktatási intézményben megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenysége áfamentes vagy adóköteles?Úgy hallottuk, hogy 2003-tól már áfaköteles a szerzői jogdíj. Ezért, ha jegyzetet íratunk, a szerzőnek áfásan kell számláznia intézményünk felé?
190. kérdés Bérleti díj számlázása 2003. január 1-jétől
Helyesen értelmezem-e az Áfa-tv. módosítását, ha úgy vélem, hogy 2003-tól a bérleti díjat nem lehet a részfizetés esedékességéhez kötődően számlázni. Mi a teendő?Intézményünk karbantartó műhelye külsősöknek átalánydíj fejében szolgáltat. Hogyan kell számláznunk és áfát fizetnünk 2003-ban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
191. kérdés Ellátottak étkezési támogatásának elszámolása
Hogyan kell elszámolni a gyermekétkeztetésre kapott kiegészítő állami támogatást, ha az önkormányzat az összeget kötött felhasználásra finanszírozásnak adta az 58. Ellátottak juttatásai számla előirányzataként (a támogatás csak a természetbeni étkezésre vonatkozik). Az összeget ténylegesen november végén kaptuk meg. A támogatásra jogosultak a szeptember-október-november hónap térítési díját már kifizették, ezért az ezekre a hónapokra esedékes támogatás összegét visszafizettük a részükre. December hónapnál (és ezentúl folyamatosan) már a kifizetendő összeget csökkentettük a támogatás összegével, és a csökkentett összeget könyveljük árbevételként. Hogyan kell egyik és másik esetben a támogatást kimutatni, hogy az az 58. számlán forgalomként megjelenjen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
192. kérdés Visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe
Több fiatal munkatársam vissza kíván lépni a magánnyugdíjrendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alá. Mivel a korábbi években a magánnyugdíjpénztárba történő tagdíj befizetésén túl, kiegészítették a tagdíjbefizetéseiket, kérdésként merül fel, ha visszakapják ezt a kiegészítést, vissza kell-e fizetniük az adókedvezményt? Ha nem veszik igénybe a visszafizetést, akkor mi lesz az összeg sorsa? Akkor is vissza kell fizetniük a kedvezményt, mivel a társadalombiztosítás nem ismer ilyen túlfizetést, és adókedvezmény sincs?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
193. kérdés Igazolás közcélú adomány utáni adókedvezményhez
A 2003. január 1-jétől hatályos Szja-tv. lehetőséget ad arra, hogy a magánszemély adókedvezményt érvényesítsen a költségvetési szervnek alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre juttatott adomány után. A költségvetési szervnek kell-e igazolást adnia a támogatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
194. kérdés Kedvezményes mobiltelefon-vásárlás könyvviteli elszámolása
A központosított közbeszerzéshez csatlakozva intézményeink dolgozóiknak kedvezményes mobiltelefon-készülékeket vásároltak, ennek következtében a dolgozók kedvezményes mobilszolgáltatásban részesülnek. Az intézmény könyvvitelében kell-e szerepelnie az intézmény által a dolgozóinak vásárolt mobiltelefon-készüléknek, illetve a szolgáltató által kiállított számlának, ha igen, akkor hogyan kell elszámolni, könyvelni? Kinek kell fizetni a közbeszerzés után a 125/1996. Korm. rendelet szerinti 2 százalékot, és milyen nyilvántartást kell vezetni róla?
195. kérdés Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolása
A közalkalmazottak által betölthető munkaköröket a Kjt. fizetési osztályokba sorolja be. A 257/2000. Korm. rendelet a főkönyvelői munkakört az "F" fizetési osztályba sorolja be. Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel, 29 éves szakmai gyakorlattal rendelkező főkönyvelőt hová kell sorolni, mert a mérlegképes könyvelői képesítés felsőfokú szakképesítést ad, amely általában az "E" fizetési osztályba sorolható. A dr. Tálné dr. Molnár Erika által kiadott "Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban KJT" című könyvben azonban a következő okfejtés található: "Az iskolai végzettség, képzettség alól a jogszabály alapján véglegesen mentesített közalkalmazottat a mentesített iskolai végzettség szerinti fizetési osztályba kell sorolni." Ez tehát azt jelenti, hogy például a 150/1992. Korm. rendelet 16. § szerint véglegesen mentesített és felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező gazdasági magasabb vezetőt az "F" fizetési osztályba kell besorolni annak ellenére, hogy az csak középfokú iskolai végzettséggel és felsőfokú tanfolyami képzettséggel rendelkezik. (10 éves szakmai gyakorlat mellett.)
196. kérdés Közalkalmazott besorolása
Egy közalkalmazott főiskolai tanulmányait elkezdte, s a második év végén kéri az átsorolását. Van-e arra jogszabályi rendelkezés, hogy a főiskola befejezése előtt a "D" kategóriából az "F"-be átléptessék?
197. kérdés Adóbevallás elektronikus úton
Intézményünk a legutóbbi számítástechnikai fejlesztést követően alkalmassá vált arra, hogy elektronikus úton nyújtson be adóbevallást. Milyen módon lehet ezt megtenni?
198. kérdés Munkavállalói járulék változása
2003. évre vonatkozóan módosult-e, és mely jogszabály alapján a munkavállalói járulék?
Kapcsolódó tárgyszavak:
199. kérdés Kötelező továbbképzés költségeinek adókötelezettsége
A polgármesteri hivatal dolgozói a megyei közigazgatási hivatal által szervezett továbbképzésen vesznek részt. A részvételt a polgármesteri hivatal a dolgozóknak kötelezővé teszi, a továbbképzéssel kapcsolatos költségeket az utazással összefüggő kiadások kivételével a közigazgatási hivatal viseli. Keletkezik-e adókötelezettség a továbbképzéssel összefüggésben felmerült költségek után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
200. kérdés Közalkalmazottak tizenharmadik havi illetménye
Ha valaki január 1-jétől július 31-ig dolgozik, és augusztus 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van (GYED-et vesz igénybe), milyen időtartam után jár neki a tizenharmadik havi illetmény? Kell-e arányosítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
201. kérdés Végkielégítés megosztása
Egyik közalkalmazottunk munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg. A munkaviszonya megszűnésére tekintettel végkielégítést kap. A végkielégítésként kifizetett összeget a magánszemélynek ebben az esetben is meg kell-e osztania? A kifizetéskor az adóelőleget az általános szabályok szerint kell megállapítani, vagy erre is a 20 százalékos adómértéket kell alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
202. kérdés Nyugdíjas dolgozó baleseti táppénze
Közalkalmazotti jogviszonyban 10 hónapon keresztül - 8 órában - foglalkoztatott nyugdíjas dolgozónak jár-e munkahelyi baleset utáni táppénz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
203. kérdés Iskolakezdési támogatás
Hivatalunk minden évben az iskolaév elején a rászoruló dolgozónak pénzben nyújt támogatást a gyermekek iskoláztatásához. Nem kizárólag általános és középiskolás gyermekeknek, hanem a felsőoktatásban tanuló fiatalokra tekintettel is. Kérdésem, hogy a juttatásról kinek a nevére adjuk ki az igazolásokat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
204. kérdés Természetbeni étkeztetés
Az önkormányzatnál az óvodai és konyhai dolgozók, mint "kötelező étkezők" csak az étkezési norma szerinti díjat fizetik az étkezésért. Ettől függetlenül jár-e nekik a természetbeni étkeztetés (4000 forintból)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
205. kérdés Tanulmányi versenyen nyert könyvjutalom
Középiskolánk március 15-e tiszteletére tanulmányi versenyt hirdetett. A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek. Kell-e az iskolának 44 százalékos személyi jövedelemadót fizetnie a könyvjutalom után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
206. kérdés Diákhitel törlesztése
Egyetemünk hallgatóinak körében problémát okoz, hogy az Art. 2003. január 1-jétől hatályos rendelkezése nem tartalmaz szabályozást a diákhitel törlesztésére. Annak érdekében, hogy megfelelően tájékoztatni tudjuk a hozzánk forduló hallgatókat, kérjük, ismertessék, hogyan kell a jövőben törleszteniük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
207. kérdés Kedvezményes mobiltelefon-aranykártya megvásárlásának számviteli elszámolása
Hogyan történik a mobiltelefon-aranykártya kedvezménnyel történő vásárlásának számviteli elszámolása? A mobiltelefon bruttó értékét kell-e szerepeltetni az állományi számlán?
208. kérdés Adatátviteli célú távközlési díjak elszámolása
Miként kell könyvelni az internet-előfizetést (pl. Axelero, ASDL Otthon szolgáltatás vagy Datatrans Internet): adatátviteli célú távközlési díjként vagy egyéb kommunikációs szolgáltatásként?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére