×

8. Költségvetési Levelek / 2003. március 11.
TARTALOM

     
209. kérdés  
A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
210. kérdés  
Az Szja-tv. 2003-tól adómentes bevételnek minősíti a Ktv. alapján a köztisztviselőket megillető ruházati költségtérítést. Mentesül-e ebben az esetben a köztisztviselő a számlával történő elszámolás alól?
Kapcsolódó címkék:  
211. kérdés  
Az önkormányzat közterületet alakított ki piaci árusok részére (ruhanemű-zöldségfélék árusítására). A beszedett közterületfoglalási díjból kell-e áfát fizetni, és ha igen, akkor 12 vagy 25 százalékos mértékben?
212. kérdés  
A saját adóköteles bevétel meghaladja az alanyi adómentesség határát, de nem éri el az áfa-visszaigénylési határt. Mikor nyílik lehetőség a visszaigényelhető áfa kiutalására? Az adóköteles tevékenységhez kapott – de adóalapot nem képező – költségvetési támogatás figyelembe vehető-e a visszaigénylési értékhatárnál?
213. kérdés  
Le lehet-e vonni a tárgyi mentes célokat szolgáló értéknövelő beruházás során felmerült előzetesen felszámított áfát?
Kapcsolódó címkék:  
214. kérdés  
Kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végző költségvetési szerv vagyunk. Egyik tárgyi eszközünket eladjuk. Kell-e áfát fizetni?
215. kérdés  
A 15/1998. NM rendelet 3. § (6) bekezdése szerint a családgondozót munkaruha illeti meg: esőköpeny, kabát, sapka, kesztyű, utcai cipő, táska, ing, nadrág, öltöny. Ezen ruházatok az Szja-tv. 9.2. pontja szerint besorolhatók-e az adómentes juttatások körébe?A gyermekfelügyelők részére a fent említett rendelet szerint munkaköpeny és munkacipő jár. Ezen dolgozók esetében, amennyiben nem munkaruházati szaküzletben történt a vásárlás, hogyan ellenőrizhető, vajon valóban munkaruhát vett-e a kedvezményezett? Pl. Salamander üzletben vásárolt, a számlában "cipő" árumegnevezéssel jelzett terméket elszámolhatunk-e adómentes munkaruha-juttatásként?
216. kérdés  
A 217/1998. Korm. rendelet 10. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 33/2002. OM rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység végzésére köthető szerződések előírásait. A szerződésnek többek között tartalmaznia kell a munkavégzésre kötelezett személy(ek) nevét. Ez a személy lehet-e a költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó vagy sem, különösen akkor, ha a munkavégzés munkaidőn túl, vagy hétvégeken történik (pl. térítéses továbbképzések)? Mi a helyzet abban az esetben, ha a szerződés kapacitáskihasználás címén végzett feladatra vonatkozik, és a munkavégzésre kötelezett személy a költségvetési szerv alkalmazottja?
Kapcsolódó címke:
217. kérdés  
A 2200 forintos természetbeni étkezési hozzájárulást, mely egy hónapra szól, a munkáltató arányosan csökkentheti-e, ha a dolgozó a hónap nem minden napján veszi igénybe az étkezést? Megteheti-e a dolgozó, hogy csak a 2200 forint erejéig veszi igénybe az étkezést?
218. kérdés  
Költségvetési szervként az épületünkben lévő, almérővel nem rendelkező másik adóalanynak közüzemi díjat továbbszámlázunk. Jól gondoljuk-e, hogy 2003-tól nem számlázhatjuk a részkifizetés esedékességét teljesítési időpontként feltüntetve, folyamatosan teljesített szolgáltatásként?
219. kérdés  
Intézményünknek szándékában áll éjszakai őrzésre részmunkaidőben foglalkoztatni dolgozókat. Munkaidejük 19-05 óráig tartana. Nem folyamatos munkarendben váltanák egymást (éjjeliőr váltja a mérlegkiadót). A jelenleg érvényes Kjt. előírásai szerint jár-e éjszakai pótlék a dolgozónak?
Kapcsolódó címkék:  
220. kérdés  
Egy közalkalmazott öregségi nyugdíjba megy közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett. A munkáltatónak milyen fizetési kötelezettségei vannak a dolgozóval szemben most, illetve milyen fizetési kötelezettsége lesz majd, ha ez a dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyát meg kívánja szüntetni (végkielégítés, felmentési idő stb.)?
221. kérdés  
Intézményünk – központi költségvetési szerv – 2001. évi mérlegébe a vevőállományt (Mérleg: 27. sor.) adminisztrációs tévedés folytán helytelenül állítottuk be, nevezetesen a leltár szerinti 884 ezer forint helyett 1134 ezer forint szerepel a mérlegben. A tévedést a belső ellenőrzés most, a 2002. évi beszámoló elkészülte után tárta fel. Hogyan kell/lehet az ellenőrzés megállapításait könyvelni (megadva a könyvelési tételeket is)? A fentiekről kell-e tájékoztatnunk a felügyeleti szervet? A tévedéssel kapcsolatban van-e egyéb kötelezettségünk?
Kapcsolódó címkék:  
222. kérdés  
Intézetünk farsangi bált rendez, amelyen térítésért (belépődíj) dolgozóink és külsősök vehetnek részt. A rendezvényhez termet bérelünk, az ételt, italt a szomszédos vendéglátóegység szállítja, s annak alkalmazottai szolgálják fel. A rendezvényen zene szól. Úgy hallottam, hogy az új rendelkezések szerint nem lehet visszaigényelni az étterem, a zenekar, a bérleti díj áfáját annak ellenére, hogy mindenkitől belépőjegyet szedünk.
Kapcsolódó címke:
223. kérdés  
A 2003. évi éves költségvetési törvényben fejezeten belül, de központi kezelésű felújítási előirányzatok között szerepel a "Múzeum épületének felújítása" címén jóváhagyott támogatás. Az eddigi gyakorlat szerint a múzeum évközi előirányzat-módosítás címén kapja meg és használja fel a felújítási keretet. 2003. januártól a múzeumi tevékenységet 12 százalékos áfa terheli. Értelmezésünk szerint be kell fizetnünk az adóköteles tevékenység végzése (ingatlan bérbeadása) címén beszedett bevétel áfáját, és visszaigényelhetjük a működési kiadások előzetesen felszámított áfáját, köztük a felújítási kiadások előzetesen felszámított áfáját is. Jól értelmezi-e a múzeum az Áfa-tv.-t?
224. kérdés  
Betöréses lopás történt az intézményben. Ellopták a páncélszekrényben őrzött készpénzt is. Hogyan kell könyvelni az így keletkezett készpénzhiányt?
Kapcsolódó címkék:  
225. kérdés  
A helyi utazási bérlet használata szorosan összefügg a munkavégzési kötelezettség teljesítésével (kézbesítő). A munkáltató nevére szóló számla mellett milyen adózási kötelezettség van? Mi a helyzet abban az esetben, ha a bérlet árának a felét a dolgozó fizeti meg, a másik felét pedig a munkáltató?
226. kérdés  
Kérem, ismertessék a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának módozatait!
Kapcsolódó címke:
227. kérdés  
Olyan információt kaptam, hogy az utazási költségtérítés áfaelszámolása megváltozott az idén. Igaz ez?
Kapcsolódó címkék:  
228. kérdés  
Intézményünk dolgozói magánbeszélgetéseik után befizetik a telefonköltséget. Számlát kell-e kiállítanunk, és milyen áfatartalommal? Oktatási intézmény vagyunk, de van áfaköteles alaptevékenységünk is.