×

160. Költségvetési Levelek / 2012. február 28.
TARTALOM

logo
     
3098. kérdés  
2009. október 16-án megjelent a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet (már változott). A rendeletben előírtak szerint 2010. évben a regisztrációhoz szükséges kérelmet a dolgozó benyújtotta, a regisztráció megtörtént. 2010. július 12. és 2010. szeptember 9. között a Vám- és Pénzügyőri Iskola szervezésében megtartott 265 órás ÁBPE-továbbképzés I.-ben részt vett, 2010. szeptember 9-én sikeres vizsgát tett. A közalkalmazotti fizetési besorolás tekintetében melyik a helyes, "F" vagy "G" fizetési osztály? Jelenleg a közalkalmazott belső ellenőrként dolgozik, az "F" fizetési osztályba van besorolva, iskolai végzettsége Pénzügyi és Számviteli Főiskola és mérlegképes könyvelői végzettség. A közalkalmazotti törvény szerint "G" fizetési osztályba sorolandó: "a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör". Kérem állásfoglalásukat, hogy melyik fizetési osztályba kell a fenti végzettséggel rendelkező belső ellenőri munkakört besorolni! Az ÁBPE-továbbképzés I. megfelel-e a jogszabályban előírt szakvizsgának?
3099. kérdés  
A Költségvetési Levelek 152. számában a 2973. sorszámon megjelent kérdéssel kapcsolatban szeretném állásfoglalásukat kérni. Önkormányzatunk adószámot kapott az MVH pályázati regisztráció miatt. Változatlanul az önkormányzat nevén van a bankszámlánk (elszámolási számlánk), csak most már nem a polgármesteri hivatal, hanem az önkormányzat adószámával. Az áfa- és egyéb bevallásokat eddig az önkormányzat nevében, a polgármesteri hivatal adószáma alatt nyújtottuk be. Ezután már külön áfabevallást kell benyújtanunk az önkormányzat, és külön a polgármesteri hivatal adószámán? Mivel a bankszámlánk az önkormányzat nevén, adószámán van, és minden pénzforgalmat azon keresztül bonyolítunk le, akkor a polgármesteri hivatal bevallása gyakorlatilag nullás adattartalmú lesz? Számlázás során ki lesz az eladó ingatlanértékesítés, ingatlan-bérbeadás, közterület-foglalási díj, továbbszámlázott szolgáltatás vagy üzemeltetés bérbeadása során: az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal?
3100. kérdés  
Intézményeinkben több közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott hölgy nyugdíjba vonulna a 40 éves munkaviszony megléte jogcímén 2012-ben. Költségvetés készítése folyik, ehhez szeretném tudni, hogy mennyi a felmentési idejük (a Kjt. 33. §-a alkalmazható 2012-ben is?), az őket megillető szabadság kiadása mikor esedékes? Szabadság jár a felmentési időre is? Jubileumi jutalom kifizetésének időpontja a munkában töltött utolsó nap? Ez esetükben a felmentési idő utolsó napja?
Kapcsolódó címkék:  
3101. kérdés  
Egy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménynél dolgozom. Hozzánk tartozik több önállóan működő költségvetési intézmény, melyeknél a gazdálkodási feladatokat végezzük. Több helyen bérleti díjat és közüzemi díjakat, egyes helyeken csak közüzemi díjakat számlázunk a bérlő felé. Néhány intézmény esetében a közművek eredeti kiépítése miatt külön kellett választani a bérleti díj és a közüzemi költségek továbbszámlázási rendjét, ezért ezeknél a bérleményeknél a bérleti díjat az önkormányzat, míg a közüzemi költségeket a közüzemi számlákat befogadó, adott intézmény nevében mi állítjuk ki. Kérdésem, hogy ebben az esetben felveheti-e a közüzemi díj a bérleti díj áfaszázalékát, azaz áfamentesen állítható-e ki a számla, vagy 27% áfatartalmat kell feltüntetnünk? További kérdésem, hogy okoz-e megítélésbeli különbséget, ha ingyenesen adta használatra az épületet az önkormányzat?
Kapcsolódó címkék:    
3102. kérdés  
Intézetünk képviselőjeként segítségüket kérem annak megítélésében, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz pénz ellenében történő vásárlása árubeszerzésnek minősül-e az általános forgalmi adó rendszerében?
Kapcsolódó címkék:  
3103. kérdés  
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége alapszabályának értelmében a belépő tagoknak vagyoni hozzájárulást kell fizetni (ez nem tagdíj). Melyik főkönyvi számlára kell ezt könyvelni?
Kapcsolódó címke:
3104. kérdés  
Önkormányzatunknál alkalmazásban álló dolgozónk (közalkalmazott) részére az alábbi kimutatáson feltüntetett jogviszonyok alapján mennyi idő után jár a jubileumi jutalom kifizetése?
A dolgozó munkaviszonya az alábbiak szerint alakult (munkahely megnevezése; jogviszony formája; munkaviszony kezdete; munkaviszony vége; eltöltött időtartam; megszűnés oka):
1. Pamutfonó-ipari Vállalat, Miskolc; munkaszerződés; 1969. 03. 11.-1971. 09. 23;. 2 év, 6 hónap, 12 nap; munkaviszony megszűnt
2. Élelmiszer- és Vegyiáru-nagyker., Miskolc; munkaszerződés; 1971. 11. 09.-1981. 11. 09.; 10 év, 0 hónap, 0 nap; felmondás a dolgozó részéről
3. Községi Közös Tanács, Ináncs; munkaszerződés, hivatalsegéd; 1985. 02. 01.-1985. 02. 08.; 0 év, 0 hónap, 7 nap; határozott idő lejárta
4. Községi Közös Tanács, Ináncs; munkaszerződés, hivatalsegéd; 1985. 02. 19.-1985. 07. 02.; 0 év, 4 hónap, 13 nap; határozott idő lejárta
5. Községi Közös Tanács, Ináncs; munkaszerződés, hivatalsegéd; 1985. 07. 17.-1985. 07. 26.; 0 év, 0 hónap, 9 nap; határozott idő lejárta
6. Községi Közös Tanács Ináncs; munkaszerződés, hivatalsegéd; 1985. 08. 16.-1985. 12. 31.; 0 év, 4 hónap, 15 nap; közös megegyezéssel
7. Községi Közös Tanács, Ináncs; közalkalmazott, hivatalsegéd; 1986. 01. 01.-1990. 11. 30.; 4 év, 10 hónap, 29 nap; átszervezés, áthelyezés
8. Polgármesteri Hivatal, Ináncs; közalkalmazott, hivatalsegéd; 1990. 12. 01.-1995. 08. 31.; 5 év, 8 hónap, 30 nap; közös megegyezéssel
9. IKVSZ, Ináncs; közalkalmazott, takarítónő; 1995. 09. 01.-1998. 12. 31.; 3 év, 3 hónap, 30 nap; átszervezés, áthelyezés
10. Családsegítő Szolgálat, Ináncs; közalkalmazott, szociális gondozó; 1999. 01. 01.-2008. 12. 31.; 9 év, 11 hónap, 30 nap; átszervezés, áthelyezés
11. Ináncs-Forró-Fancsal M. Szoc. A. Kp., Ináncs; közalkalmazott, szociális segítő; 2009. 01. 01.-2011. 11. 30.; 2 év, 10 hónap, 29 nap; folyamatos
Összesen: 40 év, 3 hónap, 6 nap
3105. kérdés  
2012. január 1-jével intézményünk (korábbi megyei önkormányzati, nem egészségügyi intézmény) központi költségvetési szervvé alakult át. Az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát, illetve vezetői megbízását ez hogyan érinti, újra meg kell pályáztatni a vezetői beosztást? A régi vezető vezetői megbízása mikortól szűnik meg?
3106. kérdés  
A 2012. január 1-jén átvételre került egészségügyi intézmény főigazgatójának és gazdasági igazgatójának mikor, milyen feltételekkel szűnik meg a vezetői megbízása?
Kapcsolódó címkék:  
3107. kérdés  
Önkormányzatunk köztisztviselője 2008. december 7-én fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte, hogy nevelni tudja a 2008. június 23-án született Anna nevű gyermekét (GYES-időtartam). Ezen időszakot megszakította a 2010. március 18-án született Zoltán nevű gyermeke miatt, akinek nevelésére szintén fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte 2010. szeptember 1-jétől 2012. március 18-ig, melynek letelte után munkába kíván állni. Hogyan számoljuk ki, hogy összesen hány nap szabadság illeti meg a dolgozót, amennyiben munkába kíván állni 2012. március 18-án?
Kapcsolódó címkék:    
3108. kérdés  
Önkormányzatunk intézményénél közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónk 2009. június 6-án született Simon nevű gyermeke után fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte, valamint ez idő alatt 2011. március 15-én megszületett Dóra nevű második gyermeke is (GYES-időtartam). Hogyan számoljuk ki, hogy hány nap szabadság illeti meg a dolgozót összesen, mivel a szabadság letelte után munkába kíván állni?
Kapcsolódó címkék:  
3109. kérdés  
Intézményünk egyik dolgozója népi ülnök. Az 1997. évi LXVII. törvény 128. §-ának (1) bekezdése szerint "A munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára az átlagkeresete illeti meg." Intézményünk a népi ülnöki teendők ellátásának időtartamára átlagkeresetet számfejt a munkavállalónak. A bíróság által a munkáltatónak átutalt összeget ki kell-e fizetnünk számára (dolgozónk így kétszeres juttatásban részesül), vagy a bíróság által az intézmény részére átutalt összeg a munkavállaló részére számfejtett, intézmény költségeként elszámolt átlagkereset megtérítésére szolgál?
Kapcsolódó címkék:  
3110. kérdés  
Iskolaigazgató megszerezte az inkluzív nevelés, oktatás tanára mesterfokozatot. Átsorolható-e "H" fizetési osztályba?
Kapcsolódó címke:
3111. kérdés  
Költségvetési intézményünk szociális ellátást végző, áfa hatálya alá tartozó (a fizetendő adó összegét arányosítással állapítja meg) közintézmény. Intézményünk alaptevékenységei között szerepel a családi napközi. Intézményi térítési díjat fizettetünk az ellátásban részesülők után a családi napköziben, melynek összege 26 000 Ft/hó. (Ez a díj a normatív támogatáson felüli költségtérítés, ezen ellátás keretében étkezést is biztosítunk a gyermekeknek.) A gyermekjóléti alapellátásként működő családi napköziben a szabad kapacitás terhére szeretnénk játszóházat, valamint kialakított sószoba használatát biztosítani "külsős" szolgáltatást igénybe vevők számára is. A családi napközi térítési díjára, a játszóház, illetve a sószoba használatáért fizetendő térítés összegének áfatartalmára vonatkozik a kérdésünk. Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének f) pontja alá tartozik-e a családi napközi térítési díja? A játszóház és a sószoba "külsős" használata pedig 25%-os áfakulccsal számolandó? (A játszóházban lévő gyermekek nem számítanak bele a normatív mutatói létszámba a családi napközinél. A családi napközire vonatkozó működési engedély tartalmazza kiegészítő szolgáltatásként a játszóházat.)
Kapcsolódó címkék:  
3112. kérdés  
A 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 18. §-ának (2) bekezdése alapján a mérlegképes könyvelői végzettség főiskolai diplomával szakvizsgának minősül "G" besorolással. Kérdésünk, hogy milyen hatállyal és kikre vonatkozik a szabályozás? Minden közalkalmazottra, aki főkönyvelői munkakörben dolgozik? Egészségügyi és szociális GESZ-nél dolgozó közalkalmazottakról van szó.
3113. kérdés  
Önkormányzatnak a kivett közterület elnevezésű ingatlan értékesítése után kell-e áfát felszámítani?
Kapcsolódó címkék:  
3114. kérdés  
Hogyan történik az épülettartozékok selejtezésének könyvelése?