×

67. Költségvetési Levelek / 2006. szeptember 5.
TARTALOM

logo
     
1472. kérdés  
Hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál a panellakások energiatakarékos felújítását, ha a felújítás az épület teljes tetőszerkezetének hő- és vízszigetelésére irányul, és a társasházban magán- és önkormányzati tulajdonú lakások is vannak? Helyes-e az a megközelítés, hogy az osztatlan közös tulajdon (pl. tető) felújítása az egyes lakások értékét nem emeli? (Ellentétben például a nyílászárók cseréjével, aminél a kiadás közvetlenül konkrét lakáshoz kapcsolható.) Könyvelhető-e az osztatlan közös tulajdon felújítása - függetlenül a tulajdoni megosztástól - teljes összegben átadott pénzeszközként?
1473. kérdés  
Hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál a panellakások pályázati pénzzel megvalósított energiatakarékos felújítását a számlatükör 2006. évi változása után? A Költségvetési Levelek 55. számában megjelent 1245. sz. kérdésre adott válasz a költségek teljes összegét (pályázat + önkormányzati hozzájárulás + önerő) osztja fel a tulajdoni arányoknak megfelelően. Az 56. szám 1262. sz. kérdésében már csak az önkormányzati hozzájárulás összege kerül megbontásra magán- és önkormányzati tulajdon szerint. Milyen számlára kell könyvelni a pályázatra eső 1/3 részt és a lakosságtól befolyt önerőt? Kell-e alkalmazni a 487. Továbbadási célú bevételek számlát az átvett pénzekre, illetve a 397. Továbbadási célú kiadások számlát az ezekből kifizetett felújítások összegére? Helyes-e az értelmezésünk, hogy ezeken a főkönyvi számlákon csak államháztartáson belülre továbbított pénzeszközök szerepelhetnek?
1474. kérdés  
Az Ötv. 92/A § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a teljesített kiadások összegének megállapításakor a finanszírozási célú kiadásokat (pl. rövid lejáratú értékpapír-vásárlás) a bevételekkel módosított vagy bruttó összegben kell figyelembe venni?
Kapcsolódó címke:
1475. kérdés  
2006. szeptember 1-jétől a kedvezményes adómérték megszűnik, a korábban 15%-os adókulcs alá tartozó termékek, szolgáltatások áfája 20%-ra emelkedik. Hogyan kell kibocsátani a végszámlát? Mi a teendő, ha az eladó 2006 augusztusában kér előleget, és az előleg a teljes ellenértéket takarja? Hogyan kell (milyen adómértékkel) kibocsátani az előlegszámlát, valamint a végszámlát? Helyes-e az a megoldás, miszerint a végszámlán a teljes ellenértékre 20%-os kulcsot számolunk rá?
1476. kérdés  
Lehet-e a következő ügylet adómentes uniós értékesítés? Az értékesítő magyar adóalany, aki uniós adószámmal rendelkezik. A megrendelő svájci cég, akinek csak francia uniós adószáma van, ezen adószáma alatt rendeli meg a terméket, de az áru szállítási címe Németország.
1477. kérdés  
Az eladó 2006. augusztusában 100+15 = 115 forintról bocsátott ki számlát. 2006 szeptemberében 15 (bruttó) árengedményt adott. Mi a követendő eljárás? Hogyan kell helyesbíteni és sztornírozni a 2006 augusztusában kibocsátott számlát?
1478. kérdés  
Egyik dolgozónk 1992 előtti jogviszonya átszervezés és nem áthelyezés címén szűnt meg. A felmentési idő számításakor figyelembe lehet-e venni azt a jogviszonyt?
1479. kérdés  
Mennyi szabadság jár a felmentési idő 8 hónapjára, ha az 2005. szeptember 1-jén kezdődött és 2006. április 30-ig tartott? Egyébként a közalkalmazott tanár a teljes felmentési idő alatt dolgozott, majd még tovább megbízással, május-június hónapban. A szabadságot naptári időre vagy szeptembertől szeptemberig számítják?
1480. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk. 1993-ban segédnővéri állásba vettünk fel egy dolgozót. Három év múlva megszerezte a nővéri álláshoz a szakképesítést, ezért "A" fizetési osztályból "B" fizetési osztályba soroltuk át. 2000. 06. 28-án leérettségizett, ezt követően intézetünktől támogatást kért a gyógypedagógiai asszisztensi felsőfokú OKJ 54149901 számú képesítés megszerzéséhez, amihez intézményünk hozzá is járult, amit sikeresen befejezett. A nővéri munkakörhöz szakképesítés szükséges, de érettségi nem, kötelesek vagyunk-e átsorolni a dolgozót, ha az érettségit a munkába állás után szerezte meg?
1481. kérdés  
Pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársunk 2004. október 25-én szülte első gyermekét. A 2004. évi szabadságot szülés előtt kivette. 2007. szeptember 1-jén munkába kíván állni. Hány nap szabadság illeti meg?
1482. kérdés  
Öregségi nyugdíjat szeretnék igénybe venni, mert 1990 óta főállású polgármesteri tisztséget töltök be jelenleg is (előtte zömmel tsz-tagsági viszonyom, munkaviszonyom volt, folyamatos biztosítási idővel), 38 év munkaviszonnyal (szolgálati idővel) rendelkezem. Akkor is jogosult vagyok-e öregségi nyugdíjra, ha az októberi választásokon nem indulok polgármesterjelöltként? Mivel a választás napján (ha nem indulok, vagy nem választanak meg) lejár a közszolgálati viszonyom, jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
1483. kérdés  
Az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán belül van egy szolgálati lakás, amely szolgálati lakást a benne lakó fiatalember ingyenesen használja, ezért "cserébe" gondozza a pálya környezetét, mezeket mos, térítés nélkül. Lehet-e egy önkormányzati vagyontárgyat ingyenesen bérbe adni? Képződik-e jövedelme a gondnoknak, amely esetleg személyijövedelemadó-alapot képezne?
Kapcsolódó címkék:  
1484. kérdés  
A különbözeti adózás alkalmazásának feltétele, hogy adó fizetésére nem kötelezett személytől történjen a vásárlás. Ezen szabály alapján alkalmazható-e a különbözeti adózás az alanyi mentes adóalanytól történő vásárlásra is?