Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

67. Költségvetési Levelek / 2006. szeptember 5.

TARTALOM

1472. kérdés A panellakások energiatakarékos felújításának elszámolása I.
Hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál a panellakások energiatakarékos felújítását, ha a felújítás az épület teljes tetőszerkezetének hő- és vízszigetelésére irányul, és a társasházban magán- és önkormányzati tulajdonú lakások is vannak? Helyes-e az a megközelítés, hogy az osztatlan közös tulajdon (pl. tető) felújítása az egyes lakások értékét nem emeli? (Ellentétben például a nyílászárók cseréjével, aminél a kiadás közvetlenül konkrét lakáshoz kapcsolható.) Könyvelhető-e az osztatlan közös tulajdon felújítása - függetlenül a tulajdoni megosztástól - teljes összegben átadott pénzeszközként?
1473. kérdés A panellakások energiatakarékos felújításának elszámolása II.
Hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál a panellakások pályázati pénzzel megvalósított energiatakarékos felújítását a számlatükör 2006. évi változása után? A Költségvetési Levelek 55. számában megjelent 1245. sz. kérdésre adott válasz a költségek teljes összegét (pályázat + önkormányzati hozzájárulás + önerő) osztja fel a tulajdoni arányoknak megfelelően. Az 56. szám 1262. sz. kérdésében már csak az önkormányzati hozzájárulás összege kerül megbontásra magán- és önkormányzati tulajdon szerint. Milyen számlára kell könyvelni a pályázatra eső 1/3 részt és a lakosságtól befolyt önerőt? Kell-e alkalmazni a 487. Továbbadási célú bevételek számlát az átvett pénzekre, illetve a 397. Továbbadási célú kiadások számlát az ezekből kifizetett felújítások összegére? Helyes-e az értelmezésünk, hogy ezeken a főkönyvi számlákon csak államháztartáson belülre továbbított pénzeszközök szerepelhetnek?
1474. kérdés A könyvvizsgálati kötelezettségnél a kiadások megállapítása
Az Ötv. 92/A § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a teljesített kiadások összegének megállapításakor a finanszírozási célú kiadásokat (pl. rövid lejáratú értékpapír-vásárlás) a bevételekkel módosított vagy bruttó összegben kell figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1475. kérdés 2006. augusztus 31-ig adott előleg, 2006 szeptemberében kibocsátott végszámla
2006. szeptember 1-jétől a kedvezményes adómérték megszűnik, a korábban 15%-os adókulcs alá tartozó termékek, szolgáltatások áfája 20%-ra emelkedik. Hogyan kell kibocsátani a végszámlát? Mi a teendő, ha az eladó 2006 augusztusában kér előleget, és az előleg a teljes ellenértéket takarja? Hogyan kell (milyen adómértékkel) kibocsátani az előlegszámlát, valamint a végszámlát? Helyes-e az a megoldás, miszerint a végszámlán a teljes ellenértékre 20%-os kulcsot számolunk rá?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1476. kérdés Közösségen belüli adómentes termékértékesítés
Lehet-e a következő ügylet adómentes uniós értékesítés? Az értékesítő magyar adóalany, aki uniós adószámmal rendelkezik. A megrendelő svájci cég, akinek csak francia uniós adószáma van, ezen adószáma alatt rendeli meg a terméket, de az áru szállítási címe Németország.
1477. kérdés 2006 augusztusában kibocsátott számla helyesbítése 2006 szeptemberében
Az eladó 2006. augusztusában 100+15 = 115 forintról bocsátott ki számlát. 2006 szeptemberében 15 (bruttó) árengedményt adott. Mi a követendő eljárás? Hogyan kell helyesbíteni és sztornírozni a 2006 augusztusában kibocsátott számlát?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1478. kérdés Felmentési idő számítása
Egyik dolgozónk 1992 előtti jogviszonya átszervezés és nem áthelyezés címén szűnt meg. A felmentési idő számításakor figyelembe lehet-e venni azt a jogviszonyt?
1479. kérdés Felmentési időre járó szabadság
Mennyi szabadság jár a felmentési idő 8 hónapjára, ha az 2005. szeptember 1-jén kezdődött és 2006. április 30-ig tartott? Egyébként a közalkalmazott tanár a teljes felmentési idő alatt dolgozott, majd még tovább megbízással, május-június hónapban. A szabadságot naptári időre vagy szeptembertől szeptemberig számítják?
1480. kérdés Szakképzett nővér besorolása
Költségvetési intézmény vagyunk. 1993-ban segédnővéri állásba vettünk fel egy dolgozót. Három év múlva megszerezte a nővéri álláshoz a szakképesítést, ezért "A" fizetési osztályból "B" fizetési osztályba soroltuk át. 2000. 06. 28-án leérettségizett, ezt követően intézetünktől támogatást kért a gyógypedagógiai asszisztensi felsőfokú OKJ 54149901 számú képesítés megszerzéséhez, amihez intézményünk hozzá is járult, amit sikeresen befejezett. A nővéri munkakörhöz szakképesítés szükséges, de érettségi nem, kötelesek vagyunk-e átsorolni a dolgozót, ha az érettségit a munkába állás után szerezte meg?
1481. kérdés Szabadság mértékének meghatározása
Pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársunk 2004. október 25-én szülte első gyermekét. A 2004. évi szabadságot szülés előtt kivette. 2007. szeptember 1-jén munkába kíván állni. Hány nap szabadság illeti meg?
1482. kérdés Polgármester juttatásai
Öregségi nyugdíjat szeretnék igénybe venni, mert 1990 óta főállású polgármesteri tisztséget töltök be jelenleg is (előtte zömmel tsz-tagsági viszonyom, munkaviszonyom volt, folyamatos biztosítási idővel), 38 év munkaviszonnyal (szolgálati idővel) rendelkezem. Akkor is jogosult vagyok-e öregségi nyugdíjra, ha az októberi választásokon nem indulok polgármesterjelöltként? Mivel a választás napján (ha nem indulok, vagy nem választanak meg) lejár a közszolgálati viszonyom, jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
1483. kérdés Sportpálya gondnokának díjazása
Az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán belül van egy szolgálati lakás, amely szolgálati lakást a benne lakó fiatalember ingyenesen használja, ezért "cserébe" gondozza a pálya környezetét, mezeket mos, térítés nélkül. Lehet-e egy önkormányzati vagyontárgyat ingyenesen bérbe adni? Képződik-e jövedelme a gondnoknak, amely esetleg személyijövedelemadó-alapot képezne?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1484. kérdés Különbözet szerinti adózás
A különbözeti adózás alkalmazásának feltétele, hogy adó fizetésére nem kötelezett személytől történjen a vásárlás. Ezen szabály alapján alkalmazható-e a különbözeti adózás az alanyi mentes adóalanytól történő vásárlásra is?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére