Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

84. Költségvetési Levelek / 2007. szeptember 4.

TARTALOM

1782. kérdés Vizitdíj könyvelése kiadásként, illetve bevételként az önkormányzatoknál
Kérem, ismertessék az önkormányzatok szemszögéből a vizitdíj kiadásként és bevételként történő könyvelését, a magánszemélynek visszatérített vizitdíj elszámolását (szakfeladat, kiadás főkönyvi számla, a költségvetéstől visszaigénylés utáni bevétel főkönyvi számla)!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1783. kérdés Környezetvédelmi alaphoz kapcsolódó számviteli elszámolás
A helyi önkormányzat rendeletet alkotott az önkormányzat környezetvédelmi alapjának létrehozásáról. Az alap létrehozásának lehetőségét, továbbá a bevételeinek és kiadásainak jogcímeit az 1995. évi LIII. törvény szabályozza. Nagy segítség volna, ha az alap pénzügyi-gazdálkodási, illetve számviteli elszámolási előírásairól kapnánk egy összegezést, illetve abban kapnánk segítséget, hogy ezeket az előírásokat hol, milyen joganyagban, szakmai kiadványban találhatjuk meg.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1784. kérdés Németországból vásárolt személygépkocsi áfájának elszámolása
Az önkormányzatunk használt személygépkocsit vásárolt Németországból, melyet a beszerzést követően behoztunk Magyarországra, és ennek érdekében kiváltottuk a közösségi adószámot. Ezt közöltük a német eladóval. A külföldi eladó a számláján feltüntette a saját uniós közösségi adószámát, de a miénket nem. A számlában felszámított 19 százalék áfát. Az önkormányzat a teljes számlaértéket kifizette (bankszámláról). Helyesen járunk el akkor, ha az áfabevallásban beállítjuk fizetendőként a gépkocsi nettó értékére számított 20 százalékot, és visszaigényelhetőként a német cégnek kifizetett 19 százalékot?
1785. kérdés Nyugdíjasnak juttatott üdülési csekk
2007. március 18-ától nyugdíjas vagyok. Az intézet, ahol közel 25 évig dolgoztam, megtisztelt azzal, hogy ajándékozott részemre 30 ezer forint értékben üdülési csekket. Kérdésem, hogy nyugdíjasként kell-e adóznom ez után a juttatás után?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1786. kérdés Számla, egyszerűsített számla, nyugta nyomtatványokra vonatkozó szabályok változásai
A korábban beszerzett nyomtatványaink (számlatömbök, nyugtatömbök) 2007. július 1-je után egyáltalán nem használhatók? Mit kell tennünk a még be nem telt tömbökkel? Minden egyes nyomtatványra (pl. vizitdíjnyomtatvány, belépőjegy) vonatkozik ez a tilalom?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1787. kérdés Devizában kifizetett beruházások árfolyam-különbözetének elszámolása
A beruházási szállító euróban állítja ki a számláit önkormányzatunknak, és euróban is utaljuk a részteljesítések ellenértékét. Belső szabályzatainkban a számlán feltüntetett teljesítés napja szerinti MNB hivatalos devizaárfolyamával számított forintértéken vesszük nyilvántartásba a devizás kötelezettséget. (Ezzel megfelelünk mind a számviteli, mind az Áfa-tv.-nek is.) Devizaszámlával nem rendelkezünk, a választott pénzintézetünk az euró átutalásakor az adott napi eladási árfolyamával terheli meg a költségvetési elszámolási számlánkat, ezáltal folyamatosan árfolyam-különbözeteink keletkeznek a kötelezettség bekerülési értékéhez képest. Az ily módon (aktiválás előtt) keletkezett árfolyamnyereség vagy -veszteség a beruházás bekerülési értékét csökkenti, illetve növeli, vagy 9-esbe és 5-ösbe kell könyvelni az árfolyamnyereséget, illetve -veszteséget?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1788. kérdés Üzemeltetésre átvett eszköz elszámolása
Intézményünk önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. Feladatellátásra a kistérségi intézménytől üzemeltetésre, használatra kapott egy gépjárművet (bérleti díj fizetése nélkül). Kérem, szíveskedjenek állásfoglalást küldeni arról, hogy az átvett gépjárművet hogyan kell nyilvántartani! Ha a 13-as számlaosztályban tartjuk nyilván, akkor a mi intézményünk és az átadó intézmény mérlegében (16. szla-osztály) is szerepelni fog. Helyes-e ez a nyilvántartási eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1789. kérdés Kapcsolt vállalkozás bejelentése
Társaságunk hosszú ideje többségi befolyással rendelkezett egy másik társaságban. Most kiszálltunk ebből a társaságból, és ezzel egy időben egy újonnan alapított társaságba léptünk be. A társasági szerződéseket az ügyvédek megfelelően módosították, a cégbíróság felé benyújtották. Van-e bejelentési kötelezettségünk az adóhatóság felé, tekintettel arra, hogy egyik kapcsolt vállalkozásunkkal megszűnt a kapcsolat, de helyette egy másikkal most keletkezett?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1790. kérdés Térítési díj előírása követelésként
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerint személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjának megállapításával kapcsolatban kérdezzük, hogy amennyiben jelzálog terhére történik a térítési díj megállapítása, azt havonta elő kell-e írni, és követelésként (hátralékként) ki kell-e mutatni a mérlegben amellett, hogy a 0-s számlaosztályban az ingatlant terhelő jelzálog összegét szerepeltetni kell? Ha igen, mely jogszabályok írják elő a mérlegben való szerepeltetés kötelezettségét?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1791. kérdés Kis értékűnek minősíthető tárgyi eszközök
A nagy értékűként nyilvántartásba vett berendezéseket (étkezőgarnitúra székekkel, asztallal együtt, komplett szekrénysor vagy irodabútor stb.) hogyan lehet "megbontani" és kis értékű eszközként, részenként nyilvántartásba venni? Számviteli elszámolása (értékcsökkenés, kontírozás) hogy történhet, ha néhány éve már nagy értékű eszközként nyilvántartásba vették?
1792. kérdés Iskolakezdési támogatás
Intézményünk támogatást szeretne adni egy nehéz körülmények között élő és három iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottjának a tanévkezdéshez. Úgy tudjuk, hogy a legkisebb gyermek számára már júniusban meg kellett vásárolni a könyveket. A középiskolába járó gyermekek viszont csak szeptemberben veszik meg a tankönyveiket. Kérdésünk, hogy a megvásárolt tankönyvekre utólag adhatunk-e adómentesen támogatást, vagy esetleg a tankönyveken kívül más egyéb, az iskolába szükséges eszközök, pl. füzet, írószer vásárlására is felhasználható-e az adómentes támogatás? Kérdéses számunkra az is, hogy a középiskolába járó gyermekeknek is nyújtható-e adómentesen az iskoláztatási támogatás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1793. kérdés Iskolakezdési támogatás bizonylata
Kifizethető-e adómentesen az iskolakezdési támogatás annak az alkalmazottunknak, aki az általános iskolába járó gyermeke számára júniusban (közel tízezer forintért) megvásárolta a tankönyveket, de nem kért róla számlát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1794. kérdés Üdülési csekk
Hogyan kell értelmezni az üdülési csekk adómentességére vonatkozó szabályt, ha a munkatársunk családi üdülését kívánjuk támogatni? Munkatársunk az élettársával és két saját gyermekével együtt szeretne nyaralni.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1795. kérdés Cégtelefon magáncélú használata
Hivatalunknál a dolgozók nyilatkoztak írásban, hogy magáncélra nem használják a telefont. A magáncélú használatot a hivatal vezetője nem is engedélyezi. Ebben az esetben mentesülünk-e a magáncélú használat utáni adóbefizetési kötelezettség alól?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1796. kérdés Televízió üzembentartási díjának fizetési kötelezettsége
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményünk táborokat működtet, ahol televíziókészülék is üzemel. Kell-e üzembentartási díjat fizetnünk április 1-jétől?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1797. kérdés Gazdasági vezető besorolása
Intézményünk gazdasági vezetője kinevezésekor a jogszabály által előírt mérlegképes könyvelői oklevéllel rendelkezett. Elvégezte a főiskolát 2007 márciusában. Kérdésünk, hogy a közalkalmazotti átsorolásnál "F" vagy "G" kategóriába kell sorolni? A főiskola elvégzésére a jogszabályváltozás miatt kötelezte a munkáltató.
1798. kérdés Előleg
Önkormányzatunk ingatlant értékesít, melyről adásvételi előszerződést kötött. Az előszerződésben a következő szerepel: "a vevő a jelen szerződés aláíráskor foglaló címén .... Ft + áfát kifizet az eladónak". Tudomásunk szerint a foglaló a teljesítés előtt az ellenértékbe beszámítható pénzösszeg, és az áfabeli megítélése az előleggel megegyező. Szerintünk a számlát a foglaló bankszámlánkra történő beérkezése után kell kiállítanunk, és a teljesítés időpontja a foglaló bankszámlánkra érkezésének napja. A számla szövegében ebben az esetben foglalót vagy előleget kell-e feltüntetni? A végszámla az adásvételi szerződés aláírása után kerül kiállításra, amelyből a foglaló levonásra kerül. Helyes-e ez az eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1799. kérdés Keresőtevékenységet folytató nyugdíjas
59 éves férfi köztisztviselő vagyok, 2008. február 16-án töltöm be a 60. életévemet, 41 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkezem. Ebben az évben korengedménnyel előrehozott öregségi nyugdíjat szeretnék megállapíttatni, amelyhez 1,5 hónap hiányzik. Amennyiben a munkáltató vállalja, hogy a hiányzó 1,5 hónapra a társadalombiztosításnak megfizeti a 1,5 hónapra esedékes nyugdíjat, és ennek alapján a nyugdíjfolyósító 2007. december 31-ével megállapítja az előrehozott öregségi nyugdíjat, dolgozhatok-e tovább a jelenlegi munkahelyemen a nyugdíj folyósítása mellett?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1800. kérdés Perköltség
Önkormányzatunk jogerősen megnyert egy pert, így a perköltség megtérítésére a bíróság a másik felet kötelezte. A pervesztes fél számla kiállítását kérte az önkormányzattól, de mi úgy tudjuk, hogy a perköltségről számlát kiállítani nem lehet. Kérdésünk, hogy kell-e számlázni, és ha igen, akkor a számlát milyen tartalommal kell kiállítani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1801. kérdés Szociális étkeztetés térítési díjának elszámolása
Önkormányzatunk a szociális étkezők részére más önkormányzat konyhájától vásárolja az ebédet. Az étkezőktől beszedett intézményi térítési díjat, amely ugyan nem annyi (kevesebb), mint az ebédért ténylegesen az önkormányzat által megfizetett összeg, közvetített szolgáltatásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételként kell könyvelni?
1802. kérdés Fénymásoló gép beszerzésének elszámolása a régi gép értékének beszámításával
Intézményünk egy régi fénymásoló helyett újat vásárolt. A régi gépet leselejteztük. A kft. - akitől az újat vettük - elvitte a régit, és az új árába beszámított 60 000 forintot úgy, hogy ezt az összeget "lemínuszolta". Kérdésünk, hogy intézményünknek kellett volna-e számlát kiállítani a régi fénymásoló eladásáról? Adhat-e fenti kft. selejtezési javaslatot? Milyen értéken kerüljön az új fénymásoló bevételezésre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1803. kérdés Közteherjegy-beszerzés számviteli elszámolása
Önkormányzatunk alkalmi munkavállalót kíván foglalkoztatni. A nyilvántartási és egyéb teendőket ismerjük. Kérem, ismertessék, hogy a megvásárolt közteherjegyet hol kell kimutatni mindaddig, amíg az nem kerül felhasználásra, illetve a felhasznált közteherjegy értékét hogyan és melyik főkönyvi számlán kell elszámolni!
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére