Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

34. Költségvetési Levelek / 2004. szeptember 21.

TARTALOM

836. kérdés Ruházatiköltség-térítés adómentessége
Egy előadáson hallottam, hogy az Szja-tv. áprilisi módosítása során a ruházatiköltség-térítés adómentességével kapcsolatos rendelkezés is változott. A módosítás részletes ismertetésére azonban időhiány miatt már nem volt lehetőség. Azt szeretném megkérdezni, hogy a változás érinti-e a köztisztviselőket.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
837. kérdés Részmunkaidős ruházatiköltség-térítése
Önkormányzatunk napi 4 órában foglalkoztat jegyzőt, a kinevezés időtartama 2004. március 1-jétől várhatóan csupán 2004 októberéig tart. Milyen összegű köztisztviselői munkaruha-juttatás illeti meg a jegyzőt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
838. kérdés Mérlegképes könyvelői regisztráció hiányának következményei
Mi a következménye annak, ha olyan személy írja alá a beszámolót, aki nincs regisztrálva és ez kiderül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
839. kérdés Előző évi pénzmaradvány könyvelési tételei
Az előző évi pénzmaradvány nyitás utáni rendező tételeit hogyan kell lekönyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
840. kérdés Munkabérelőleg adókötelezettsége
Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy munkabérelőleg kifizetése esetén adókötelezettség terheli-e a munkavállalónkat arra tekintettel, hogy a megszerzett összeg után nem fizet kamatot.
Kapcsolódó tárgyszavak:
841. kérdés Temetési segély elszámolása
Az Szja-tv. 1. számú melléklet 1.3. pontjában foglalt temetési segély juttatásával kapcsolatban a következő kérdéseink vannak: az adómentességnek feltétele-e, hogy a munkavállaló igazolja azt, hogy valóban ő fizette a temetési költségeket? Az adómentesen ilyen címen juttatható összegnek van-e felső korlátja? Fizethető-e ilyen címen segély a munkavállaló elhunyt élettársának temetési költségeihez való hozzájárulás címén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
842. kérdés Családi kedvezmény megosztása
Az egyik dolgozónk élettársi kapcsolatban él. Az élettársa gyermekét közösen nevelik. Az édesanyának nincs adóköteles jövedelme, ezért a dolgozónk kérte, hogy a kedvezményt az ő adójából vonjuk le. Tudomásunk szerint az élettársak esetében, ha nem közös gyermekről van szó, a családi kedvezményt csak a családi pótlékra jogosult szülő érvényesítheti, illetve év végén a kedvezményt megoszthatják egymás között. Ebben az esetben viszont szerintünk még a megosztásra sincs lehetőség, hiszen az élettársa semmilyen összegű kedvezményt nem tud igénybe venni.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
843. kérdés Számviteli nyilvántartások tárolási feltételei
Számítógépes feldolgozás esetén előírás-e a főkönyvi és analitikus nyilvántartások év végi kinyomtatása és megőrzése? Nem helyettesíthető-e CD-lemezen való tárolással?
Kapcsolódó tárgyszavak:
844. kérdés Vevő neve a számlán
Részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési intézmény (városi könyvtár) vagyunk. A Városi Kincstár vezetője az intézményünk részére történő beszerzéseket csak a Városi Kincstár nevére és székhelyére kiállított számlán fogadja el. Amennyiben vevőként nem ez szerepel a kiállított számlákon, a kifizetés, illetve átutalás teljesítését megtagadja. Ezzel nemcsak intézményünk önállósága szenved csorbát, hanem a vevő és a szállítási cím megkülönböztetése is gondot okoz. Kérdésem, hogy létezik-e olyan rendelkezés, amely a fenti intézkedést igényli a kincstár részéről?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
845. kérdés Települési őrszolgálat adókötelezettsége
Önkormányzatunk 2003. január 1-jétől az 1997. évi CLIX. törvény 19. §-a alapján a települési őrszolgáltatásról és a mezőőri járulékról rendeletet alkotott. A földhasználók a fizetendő mezőőri járulékról határozatban értesültek, és ez alapján fizették be a mezőőri járulékot. E tevékenységünk adóköteles tevékenységnek számít-e, és kell-e számlát kibocsátanunk a földhasználóknak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
846. kérdés Külföldi megrendelőnek végzett szakértői tevékenység adózása
Intézetünk laboratóriumában külföldi megrendelők (német, osztrák) számára is végzünk termékbevizsgálást, mellyel kapcsolatos számláinkon áfát is felszámítunk. Kérdésünk, hogy ez helyes-e, és van-e ebben változás a 2004. május 1-jét követően életbe lépett szabályok alapján?
847. kérdés Ingatlanátruházás üzletszerűségének vizsgálata
Intézetünk arra az elhatározásra jutott, hogy vásárol egy olyan ingatlant, amelyben szerény körülmények között ugyan, de családias jellegű üdülést tud biztosítani a dolgozói részére. Adódott is egy kedvező lehetőség, mivel az egyik munkatársunk örökölt egy horgásztóhoz közeli nyaralót, amelyet eladna. A gondot csak az okozza, hogy ebben az évben már lebonyolított - családi okok miatt - egy lakáscserét, és tart attól, hogy ha az üdülőt is ebben az évben adja el, akkor az új szabályok szerint ez a második ingatlaneladása már üzletszerű tevékenységnek minősül.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
848. kérdés Ingatlan-bérbeadás adózása
2003-ban adóköteles bérbeadás útján hasznosított ingatlanokat vásároltunk, a beszerzéseket terhelő áfát levontuk. Ez a tevékenység a 2004. január 1-jével életbe lépett új szabályok alapján tárgyi adómentes körbe került. Meg kell-e fizetni a levont adót a 7. § szerint teljes egészében, vagy csak a pótlólagos arányosítás alapján, elosztva? Levonhatunk-e adót, ha az idén karbantartás, felújítás történik az ingatlanon?
849. kérdés Egyes gépek típusvizsgálatának adózása
Központi költségvetési szerv költségvetési finanszírozásból gazdálkodó intézete vagyunk, feladataink közé tartozik egyes gépek típusvizsgálatának elvégzése és azzal kapcsolatos tanúsítványok kiadása. Kell-e ezután áfát felszámítani 2004-től, vagy ez is közhatalmi tevékenység?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
850. kérdés Kifizető által a sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes szolgáltatás adózása
Az Szja-tv. 69. §-a szerint természetbeni juttatásnak számít a kifizető által a sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott jövedelem. Kérdésem az, hogy a törvény alapján természetbeni juttatásnak minősül-e, ha a munkavállaló fitnesz- vagy uszodabérletről hoz számlát, és a munkáltató megtéríti azt, vagy az ilyen juttatás a munkavállaló progresszíven adózó, összevonandó jövedelmét képezi?
851. kérdés Késedelmes munkabér-kifizetéshez kapcsolódó kamat adózása
A Munkaügyi Bíróság jogerős határozata alapján 20 százalékos késedelmi kamattal fizettünk ki munkabért. A késedelmi kamat összege után az adóelőleg levonásakor teljesítenünk kell-e valamely speciális adóelőleg-levonási kötelezettséget?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
852. kérdés Nyugdíjjárulék utáni adókedvezmény
Az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás esetén a közteherjeggyel teljesített társadalombiztosítási kötelezettséggel kapcsolatban 2003. évre vonatkozóan igénybe vehető-e az Szja-tv. 33/A. § szerinti adókedvezmény? A munkaügyi központ által kiállított igazoláson a nyugdíjjárulék összege nem szerepel. Az Amk-tv. 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató az alkalmi foglalkoztatás esetén a melléklet második oszlopában meghatározott értékű közteherjeggyel teljesítheti a Tbj-tv. 19. § (2) bekezdésében foglalt nyugdíjjárulék-levonási kötelezettségét. A hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése szerint az Szja-tv. alkalmazásában a munkavállaló bérjövedelmeként kell figyelembe venni a kifizetett munkadíj sávjához tartozó ellátási alapot, melyet a kiadott igazolás tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a közteherjeggyel teljesíthető a nyugdíjjárulék-levonási kötelezettség, ezért értelmezésünk szerint az Szja-tv. 33/A. §-a alapján a számított adót csökkenti a nem megállapodás szerint fizetett nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjrendszer keretében - nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként - fizetett tagdíj együttes összegének a 25 százaléka, függetlenül attól, hogy a kiadott igazoláson feltüntették-e. Helyesen értelmezzük-e a hivatkozott jogszabályokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
853. kérdés Közalkalmazott besorolása
Idősek otthonában ápoló-gondozói munkakörbe csak érettségivel és a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkező dolgozót milyen fizetési osztályba kell besorolni alkalmazása esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
854. kérdés Külföldi kiküldetés és külszolgálat adózási szabályai
Nem egyértelmű számunkra, hogy az Szja-tv. alkalmazásában a külföldi kiküldetésre és a külszolgálatra ugyanazon szabályokat kell-e alkalmaznunk, vagy ez a két fogalom eltérő. Kérdésünk az, hogy az igazolás nélkül elszámolható költségekre, valamint a külföldön történő tartózkodás tartamának számítására mely szabályokat kell alkalmaznunk.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
855. kérdés Belső ellenőr vezetői pótléka
Egy főiskolai végzettségű belső ellenőrnek jár-e vezetői pótlék, ha a polgármesteri hivatalnál egyedül látja el a belső ellenőri teendőket, és így a 193/2003. Korm. rendelet 2. § n) pontja szerint belső ellenőrzési vezetőnek minősül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
856. kérdés Pedagógus szakkönyvtámogatása
Intézményünknél sok részmunkaidős pedagógus dolgozik 30-100 százalékig terjedő munkaidőben. Szakkönyvtámogatás az engedélyezett álláshely után, vagy azt meghaladóan minden kinevezett pedagógusnak - aki a támogatásra jogosult - teljes összegben (14 000 Ft/fő) kifizethető-e?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére