Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

85. Költségvetési Levelek / 2007. szeptember 25.

TARTALOM

1804. kérdés Áfa levonása
Önkormányzatként helyi televíziót üzemeltető kht.-t alapítottunk 2005-ben. Önkormányzati támogatásból finanszíroztuk a működését. A kht. reklámszolgáltatást is nyújtott, amelyből jövedelme származott. Kizárólagosan a reklámtevékenységgel kapcsolatos beszerzések, költségek áfája levonható-e, ha az ebből származó bevétel magasabb, mint a felszámított áfa?
1805. kérdés Ingyenes termékátadás
Önkormányzatunk különböző berendezési tárgyakat vásárolt, amelyeket egy magániskola tulajdonába kíván adni ingyenesen. Az önkormányzat az Áfa-tv. 4/A. §-a alapján adóalanynak minősül. Kérdés, hogy a beruházás során felmerült áfát levonásba helyezhetjük-e?
1806. kérdés Adómentes lakáscélú támogatás
Költségvetési intézmény nyújthat-e adómentesen lakáscélú támogatást az alkalmazottainak? Amennyiben van erre lehetőség, akkor milyen feltételeknek kell megfelelniük a munkáltatónak és a támogatásban részesülő alkalmazottaknak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1807. kérdés Részjogerő
Az adóhatóság 2004-2005. évet átfogó ellenőrzéssel vizsgálta. Az elsőfokú határozat jelentős megállapítást nem tett, de az egyik pontját nem tudjuk elfogadni. Mindenképpen fellebbezni akarunk, mert álláspontunk szerint nem felel meg a jogszabályoknak az adóhatóság előírása. A többi megállapítással egyetértünk. Lehetséges-e, hogy csak egy pontot fellebbezünk, és a határozat azon pontjai, amelyekkel egyetértünk - köztük több olyan is van, amely a javunkra tartalmaz megállapítást - jogerőre (részjogerő) emelkedjenek? Ebben az esetben a javunkra megállapított adókülönbözetet már most visszakaphatnánk.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1808. kérdés Munkavállalónak adott előleg kamatkedvezménye
Hogyan kell kiszámolni a 30 napot meghaladó elszámolásra kiadott előleg kamatkedvezménye miatt a munkavállalót és a munkaadót terhelő adót? A magánszemély az előleget munkaviszonyra tekintettel kapta, 32 napig volt nála 20 000 Ft.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1809. kérdés Szellemi termékek korlátozott felhasználási joga
Ha szerződés alapján 3 évig évi kifizetéssel adott darabszámú szellemi termékre (szoftverre) vásárolok használati jogot, majd 3 év múlva ezeket szerződés szerint nem használhatom többé, valamint a szerződésben nem szerepel a bérlet, viszont szerepel a licenc szó, akkor az 1-es vagy 5-ös számlaosztályba könyvelendő? Ha 1-be, akkor mi különbözteti meg ezt a szoftverbérlettől?
1810. kérdés Kerekítési eltérés mértéke az ingatlananalitika és az ingatlankataszteri nyilvántartás között
Milyen nagyságrendű kerekítési eltérés fogadható el az ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli analitika egyeztetésekor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1811. kérdés Cég telefonjának magáncélú használata I.
A hivatal dolgozói a munkájukhoz biztosított telefont úgy használják, hogy a telefonáláshoz két kódot kaptak, a magán-, illetve a hivatalos hívások elkülönítéséhez. A hivatalos kóddal történő hívások ellenőrzése során az alábbi kérdések merültek fel: A dolgozóknak a tételes lista alapján kellett megjelölniük a hivatalos partnerek nevét. Hogyan kell minősíteni az alábbi hívásokat: - A dolgozó a céges kóddal hívja fel családját, hogy túlóra miatt később megy haza. - Saját adóbevallása, bankszámlája, nyugdíjazása miatt telefonál céges kóddal. - Tudakozó, kék szám hívása.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1812. kérdés Cég telefonjának magáncélú használata II.
Az intézmény épületében a szabad helyiségeket bérbe adjuk. A bérlők teljes mértékben megfizetik az általuk használt telefonok költségeit - alapdíj és hívásdíj. A dolgozók részére a magánhívások az alapdíj beszámítása nélkül kerülnek kiszámlázásra, mivel az alapdíjat a bérlők megfizetik. Helyes-e ez a gyakorlat?
1813. kérdés Munkáltatói lakáscélú kölcsön
Milyen adókötelezettség keletkezik akkor, ha a nyugdíjba vonuló munkavállalónak nem kell visszafizetnie a korábban felvett munkáltatói lakáscélú kölcsönéből még fennálló tartozását?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1814. kérdés Munkáltatói lakáscélú támogatás
A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a munkáltató által - meghatározott feltételek szerint - hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez [Szja-tv. 72. § (4) bekezdés] nyújtható (kamatmentes) lakáscélú hitelhez hasonlóan nyújthat-e a munkáltató lakáscélú vissza nem térítendő támogatást (Szja-tv. 2. sz. melléklet) is ugyanilyen, ugyanazon hitelintézettől felvett kölcsön törlesztése jogcímen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1815. kérdés Jubileumi jutalom
A közalkalmazottaknak járó jubileumi jutalom kifizetéséhez kérjük állásfoglalását az alábbiak ismeretében: - munkah.: Városgazd. V., mv.: 1977. 10. 07.-1978. 06. 05. (8 hó, 9 n.) megsz.: felm. a dolg. részéről; - munkah.: Állami Könyvterjesztő V. mv.: 1978. 06. 16.-1988. 09. 15. (10 év, 3 hó) megsz.: áthelyezve; - munkah.: Z. M. Könyvtár mv.: 1988. 09. 16.-jelenleg is. Mikor lesz jogosult dolgozónk 30 éves jubileumi jutalomra?
1816. kérdés KIR rendszerbe tartozók felelőssége a bevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítésekor
Igazgatóságunk, mint költségvetési szerv illetményszámfejtését a 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet alapján a Magyar Államkincstár kijelölt igazgatósága végzi. Távoli felhasználóként az elektronikus kormányzati gerinc adatátviteli vonalain keresztül csatlakozunk az üzemeltetést végző központi illetményszámfejtő szerv szerverére. A havi illetményszámfejtéshez szükséges adatok felvitelén túlmenően nincs befolyásunk a központosított illetményszámfejtő rendszer (KIR) működésére, beleértve a számfejtést, a bevallást és a kapcsolódó egyéb adatszolgáltatásokat. A KIR működtetése során szerzett gyakorlati tapasztalat igazolja, hogy a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról készített bevallás időben nem, vagy késve, hibásan készül el, s emiatt nem tudunk eleget tenni törvényben előírt bevallási kötelezettségünknek. A kérdés feltevésének időpontjáig még a 0708-as havi bevallást készítő program tesztelése folyik. Egyértelmű, hogy a hiányos, késedelmes bevallás érdekkörünkön kívül eső ok(ok)ra vezethető vissza. Megállapodásunk a KIR üzemeltetőjével arra vonatkozóan nincs, hogy a számfejtést és a bevallást meghatalmazottként (megbízottként) készíti. Kérdés tehát, hogy lehet-e (és minek alapján) szankcionálni a KIR körébe tartozó adózókat a 0708-as bevallás hibás, késedelmes benyújtásáért? Miben jut kifejezésre a KIR-rendszert üzemeltető szervezet felelőssége? Tekinthető-e a KIR-t üzemeltető szervezet a bérszámfejtés és a kapcsolódó bevallások elkészítése tekintetében azon szervezetnek, amely az Art., illetve a 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet alapján az adózó megbízottjaként látja el feladatát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1817. kérdés Gazdasági vezető besorolása
58 éves vagyok. 1992-től gazdasági vezetőként dolgozom egy általános iskolában. Középiskolai érettségi mellett, felsőfokú mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezem. Besorolásom "E" fizetési osztály. Jogosult vagyok-e magasabb fizetési osztályra ("F"), vagy ez munkáltatói döntés függvénye?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1818. kérdés Melegétkezés adókötelezettsége
Az önkormányzat köztisztviselői részére nyújtott étkeztetés (2007. évben 10 000 Ft) esetén napi egyszeri melegétkeztetés (azaz munkanaponként egy-egy adag) jár-e? Ha naponta több adagot vesz igénybe a köztisztviselő, akkor az a fölötti részt vendégétkezésként kell figyelembe venni?
1819. kérdés Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék beszerzése
Önkormányzatunk légkondicionáló berendezést rendelt meg egy osztrák cégtől. A berendezést az osztrák eladó fogja felszerelni, és úgy tájékoztatott bennünket, hogy az áfát nem neki, hanem nekünk kell megfizetnünk a vásárlásunk után. Kérdés, hogyan kell ebben az ügyben eljárnunk?
1820. kérdés Támogatás - áfával vagy anélkül
Költségvetési intézmény vagyunk. Előfordul, hogy támogatást folyósítunk meghatározott intézeteknek. Kérdésünk, hogy mikor áfás a támogatás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1821. kérdés Terembérbeadás
A művelődési ház és az iskolaépület egyes termeinek bérbeadásánál a következő SZJ-számot használjuk: 70201. Kérdésem, hogy a terembérbeadás tevékenységtől függetlenül milyen áfakulccsal adózik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1822. kérdés Köztisztviselő besorolása
Köztisztviselő besorolásához figyelembe vehető-e az 1992 után munkaviszonyban töltött idő abban az esetben, ha vállalkozónál volt munkaviszonyban, illetve ha polgármesteri hivatalnál volt a Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozó dolgozó?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1823. kérdés Garantált illetményt növelő pótlék
Legmagasabb iskolai végzettségem mérlegképes könyvelő, rendelkezem még alapfokú számítógépes végzettséggel is. Beosztásom gazdasági ügyintéző, a munkaidőm 50 százalékát számítógép előtt töltöm. Jár-e nekem a garantált illetményt növelő százalék?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1824. kérdés Utazási utalvány
Egy többcélú kistérségi társulás munkaszervezetében munkaviszony keretében foglalkoztatottak részére jár-e a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott "utazási utalvány"?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére