Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

147. Költségvetési Levelek / 2011. május 17.

TARTALOM

2897. kérdés Közétkeztetési élelmezési kiadások áfája
GESZ jellegű oktatási szolgáltató intézmény vagyunk. A közétkeztetést igénybe veszik normatív támogatásban részesülő gyerekek is, 50%-os kedvezménnyel, vagy ingyenesen étkezőként, ami önkormányzat által finanszírozott, állami normatív támogatás. A közétkeztetés-elszámolásnál nyilvántartásunkban a bevétellel szembe tudjuk állítani a rá vonatkozó kiadásokat. Az áfabevallásunkban szerepeltetjük a kiszámlázott szolgáltatás befizetendő áfaösszegét, valamint az előzetesen felszámított áfa összegét arányosítással számítottan. Természetesen a befizetendő adó és az előzetesen felszámított adó nem egyezik meg teljes egészében. A bevallás időszakában hol befizetendő, hol visszaigényelhető adó (áfa) keletkezik. Kérjük szíves állásfoglalásukat megküldeni, hogy a közétkeztetési élelmezési kiadásokkal kapcsolatos előzetesen felszámított áfa visszaigénylése teljes egészében jogos lenne-e? Azaz a támogatási összeg és az ingyenes adagra való tekintet nélkül kell-e kiszámolni a visszaigényelhető áfaösszeget, vagy az általunk alkalmazott, arányos elszámolási gyakorlat a megfelelő?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2898. kérdés Elektronikus számlázás
Önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság mint szolgáltatásnyújtó adóalany számlakibocsátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az általa kibocsátott számlát elektronikus levélben (e-mail) továbbítja a szolgáltatást igénybe vevő adóalany részére, melyhez az alábbi tájékoztatást csatolja: "A hatályos jogszabályok alapján a számla pdf mellékletként e-mailben történő elküldése nem minősül elektronikus számlának, hanem az eredeti számla kinyomtatási lehetőségét biztosítja. Az elküldött, kinyomtatható számla teljes terjedelmében azonos a forrás számlázó program által generált számlával, így az, mivel aláírás és bélyegző nélkül is érvényes, ezért kinyomtatva lekönyvelhető." Az önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság által gyakorolt számlázási rend megfelel-e a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2899. kérdés Gyermekétkeztetés
Önkormányzati intézményként gyermekétkeztetést szolgáltatunk óvodai, iskolai gyermekek számára, alanyi jogon 50%-os díjon, esetenként ingyenes módon. A szülő által meg nem fizetett díjat az önkormányzat biztosítja a normatív alapon kapott állami támogatásból. Kérdés: Az étkezési díj szülők által meg nem fizetett részét mi módon tudjuk érvényesíteni az önkormányzat felé? (számla vagy finanszírozás?) Amennyiben finanszírozásként utalja az önkormányzat, akkor az átutalt összeg az áfás térítési díj, vagy a nettó - nyersanyagköltség - legyen? Ha a fenntartó önkormányzat az összeget finanszírozásként biztosítja, akkor az áfa visszaigénylésére nincs lehetőségünk? A konyha elkülönítetten működik, a tevékenység áfakörös, az étkeztetésért nyersanyagnorma +áfa térítési díjat fizet a gyermek szülője.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2900. kérdés Nyugtaadási kötelezettség
Önkormányzati tulajdonban lévő halastó jobb kihasználtsága érdekében a tulajdonos egyesületi formában sporthorgásztavat kíván működtetni. Az egyesület eleget tesz-e számlakibocsátási, illetve nyugtaadási kötelezettségének, amennyiben a horgászegyesület szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztók részére horgász napi-, hetijegyet bocsát ki?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2901. kérdés Büntetlen előélet igazolása, erkölcsi bizonyítvány
Intézményünk egy közalkalmazottjának megszüntette munkaviszonyát (lopás és okirat-hamisítás miatt) fegyelmi eljárás során "elbocsátás fegyelmi büntetéssel". Bűnösségét jogerős bírói végzéssel bizonyítottuk. Rendelkezhet-e erkölcsi bizonyítvánnyal a továbbiakban egy esetleges közalkalmazotti munkaviszony létesítésekor, illetve ha őt a munkaügyi bíróság visszahelyezi eredeti munkakörébe?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2902. kérdés Elveszett számlatömb, számla
Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: gazdálkodó szervezet) bizonylatmegőrzési kötelezettségéhez kapcsolódóan két gyakorlati kérdés merült fel. A gazdálkodó szervezet részéről elveszett számlatömb esetén, valamint általa az adóalany részére kibocsátott számla elvesztése okán mi az általánosan elfogadott eljárási rend?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2903. kérdés Kiküldetési rendelvény alkalmazása
Közalkalmazott háziorvosaink és a körzeti közösségi nővérek napi munkaidejükből 4 órát a rendelőben, 4 órát pedig területen töltenek (lakcímre hívások). Szabályosan járunk-e el, ha részükre a saját gépjármű üzemanyag-térítését kiküldetési rendelvény alapján számoljuk el?
2904. kérdés Könyvviteli szolgáltatás
Államháztartási és vállalkozási szakos mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezem, viszont csak államháztartási szakos regisztrációm van. Lehetséges-e államháztartási regisztrációval vállakozás(ok) könyvelése?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2905. kérdés Lakosságszám-csökkenés hatása a jegyző illetményére
A település lakosságszáma 3000 fő alá csökkent, ilyen esetben mi a teendő a jegyző besorolásával? Csökkenthető-e az illetménye?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2906. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító idő megállapítása
Hivatalunk köztisztviselője 1981. 09. 01-től 1991. 12. 11-ig állt a Videoton Elektronikai Vállalatnál munkaviszonyban, 1991. 12. 13-tól 1992. 10. 15-ig munkanélküli-ellátásban részesült. Sorkatonai szolgálatot 1982. 08. 26-tól 1984. 02. 13-ig teljesített. A köztisztviselő közszolgálati jogviszonya Hivatalunknál 1992. október 16. napjától folyamatos. Kérem, hogy részletesen tájékoztassanak arról, hogy mely időszakok számítanak jubilemi jutalom szempontjából közszolgálati jogviszonyban töltött időnek? A köztisztviselő mikor lesz jogosult a 30 éves jubileumi jutalomra?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2907. kérdés Prémiumévek programra való jogosultság feltételei
1952. 09. 19. napján született nő - a társadalombiztosítás által megadott, 2008. 12. 15-i adat alapján - 29 év és 342 nap szolgálati idővel rendelkezik. Jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik. Folyamatos közszolgálati jogviszonya 2010. 08. 01. napjával lesz 25 év. A jogviszony átszervezés miatt 2010. 08. 31-ével megszűnik. Igénybe veheti-e a dolgozó a prémiumévek program nyújtotta lehetőséget?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2908. kérdés Beruházási terület értékesítése
Önkormányzat a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett "beruházási területet" kíván értékesíteni. Kérdés: a beruházási terület adójogi megítélés szempontjából beépítetlen ingatlannak, vagy építési teleknek minősül az Áfa-tv. vonatkozó rendelkezései alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2909. kérdés Iskolai könyvjutalom, kupa, emlékplakett adózása
2011-ben a közoktatási intézmény által a tanulóknak tanulmányi eredmény alapján adott könyvjutalmat, versenyek díjazására adott kupát, emlékplakettet hogyan kell adminisztrálni, hova kell könyvelni, és kell-e utána valamilyen közterhet fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2910. kérdés Szabadság a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára
Köztisztviselők és közalkalmazottak esetében a felmentési idő azon részére, amelyre a munkáltató felmentette őket a munkavégzés alól, jár-e a hatályos jogszabályok alapján szabadság?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
2911. kérdés Költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának elkészítése
Kinek a feladata egy helyi önkormányzat által fenntartott kórház-rendelőintézet (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) SZMSZ-ének az elkészítése? Ennek hiánya miatt kit és milyen felelősség terhel?
2912. kérdés Közalkalmazotti jubileumi jutalomnál figyelembe vehető időtartamok
A közalkalmazotti jogviszony hatálya alá tartozó költségvetési szerv vagyunk, és a jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében szeretnénk arra vonatkozó tájékoztatást kapni, hogy mely időket kell figyelmen kívül hagyni a kiszámításnál. Véleményünk szerint a Kjt. 22. §-a figyelembevételével nem lehet számításba venni a 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartamát, valamint az ezen alapuló rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát.
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére