×

180. Költségvetési Levelek / 2013. május 21.
TARTALOM

logo
     
3428. kérdés  
A Költségvetési Levelek című kiadvány elő­fizetési számlájával érvényesíthető-e - a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében - a szakmai kiadvány megvásárlásával megszerezhető 2 kreditpont?
Kapcsolódó címkék:  
3429. kérdés  
Az önkormányzat a tulajdonában álló szociális épületet üzemeltetésre átadja egy másik településen lévő szociális alapszolgáltatási központnak. A közüzemi számlákat hogyan számlázom tovább? (Egy másik épülettel közösen van felszerelve egy villany-gáz-víz óra.) Megállapodásban rögzítettük, hogy milyen arányban, de kérdés, hogy áfásan kell-e a számlát kiállítani?
3430. kérdés  
Központi költségvetési szerv lemondhat-e követeléséről a vállalkozással történő megállapodás alapján?
Kapcsolódó címkék:  
3431. kérdés  
Úgy értesültünk, hogy az egészségügyi dolgozókra nem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy amennyiben valaki öregségi nyugdíj mellett tovább dolgozik, akkor szüneteltetni kell a nyugdíját. Pontosan milyen kivételi szabály érvényesül az öregségi nyugdíjban részesülő egészségügyi dolgozókra az öregségi nyugdíj és az illetmény együttfolyósításának tilalma tekintetében?
3432. kérdés  
A könyvvizsgáló a beszámoló ellenőrzésekor észrevételezte, hogy a tárgyi eszközeink üzembe helyezése nem helyesen történt, mivel a tárgyi eszköz beszerzésekor a számla kifizetésének időpontjával megegyező időponttal aktiváltuk azokat. Az lenne a kérdésünk, hogy valóban helytelenül jártunk-e el, és ha igen, akkor milyen szabályok szerint kell a beszerzéseket üzembe helyeznünk?
Kapcsolódó címkék:  
3433. kérdés  
Önkormányzatunk szabályozása alapján az 50 000 Ft-ot meghaladó összegű kiadásokra az elő­zetes kötelezettségvállaláshoz pénzügyi ellenjegyzés szükséges. A városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben gyakran vásárlási előleg kell, hogy az üzemanyagot, karbantartási anyagokat kellő időben tudjuk biztosítani. Ebben az esetben a vásárlási előleg összege általában meghaladja a fent jelzett 50 000 Ft-os mértéket. Az előleg kiadására szükséges-e pénzügyi ellenjegyző, kötelezettségvállaló, vagy csak az előleg elszámolásakor leadott számlákat szükséges aláírásokkal ellátni?
3434. kérdés  
Kötött felhasználású-e az önkormányzati feladatellátás finanszírozása, a helyi önkormányzatok általános támogatása, továbbá milyen elszámolási szabályai vannak, a kiadásokkal tételesen kell-e elszámolni, és a kiadásokat és bevételeket a támogatással megegyezően kell-e megtervezni?
3435. kérdés  
Néhány dolgozónk részére parkolóhelyet biztosítunk ingyenesen az intézmény épületében. Kell-e ez után adót fizetni az intézménynek vagy a dolgozónak? Hogyan kell az adó alapját meghatározni?
Kapcsolódó címkék:  
3436. kérdés  
1972 és 1978 közötti időszakban tankönyvkiadó vállalatnál dolgoztam, ahonnan áthelyezéssel kerültem egy iskolába, ahol azóta is folyamatosan közalkalmazottként dolgozom. Jogosítanak-e ezek az évek jubileumi jutalomra?
3437. kérdés  
Több mint 10 éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen munkaviszonyban. Tavaly ősszel egy műtét miatt 8 napot voltam betegállományban. Ezt követően decemberben újabb egy hetet töltöttem betegállományban, majd kiadták a szabadságomat 2012. december 31-ig. 2013. január 1-je óta újra betegállományban vagyok, nem akarják, hogy visszamenjek dolgozni. A Munka Törvénykönyve szerint a betegszabadságot követően egy évvel elküldhetik a munkavállalót. Az utolsó, azaz a 2013-as betegszabadságot veszik figyelembe?
Kapcsolódó címkék:    
3438. kérdés  
Kell-e a munkarehabilitációs programban részt vevő személy részére kifizetett munkaterápiás jutalom után a kifizetőnek járulékot fizetni? Kell-e erről a magánszemélynek adóbevallást adni?
3439. kérdés  
Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. novemberben érem el, jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök. Egy önkormányzati intézménynél megbízási szerződéssel, nem közalkalmazottként speciális feladatot látok el. Kérdésem, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig (2013. november) ezt a feladatot elláthatom-e (a nyugdíjjárulék alapja nem éri el az éves keretösszeget), valamint kell-e a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál bejelentést tennem?
3440. kérdés  
Szolgálati kerékpárokat szeretne vásárolni az önkormányzat a dolgozók egy részének. Van-e olyan szabály, amely rendelkezik arról, hogy milyen munkakörökben adható ilyen eszköz, és keletkezik-e a munkáltatónak adó- és járulékfizetési kötelezettsége ebben az esetben?
Kapcsolódó címke:
3441. kérdés  
Önkormányzatunk mezei őrszolgálatot működtet, a feladatot két mezőőr látja el saját kerékpárjával. Hogyan tudom elszámolni a kerékpárkopást, kell-e és mi alapján útnyilvántartást vezetniük?
3442. kérdés  
1953. július 2-án született férfi vagyok, 2006 óta főállású polgármester. Jelenleg 43 év munkaviszonnyal rendelkezem, a 2014-es választásokon el kell-e indulnom (addigra 61 éves elmúlok), vagy kérhetem a nyugdíjazásomat? A vég­kielégítés csak akkor jár, ha elindulok a 2014-es választásokon, de nem választanak meg, vagy indulás nélkül is megillet, és nyugdíjba tudok vonulni?
Kapcsolódó címkék:  
3443. kérdés  
1953. februárban született férfi 41 év munkaviszonnyal korhatár alatti ellátást milyen feltételekkel vehet igénybe és mikor? Mi a teendője ezzel kapcsolatban?
Kapcsolódó címkék:  
3444. kérdés  
Önkormányzatunk támogatni szeretné a település iskolájában tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat iskolaszerek (füzetek, írószerek) vásárlásával. Keletkezik-e adó- és járulékfizetési kötelezettsége ebben az esetben az önkormányzatnak? Mi a helyzet akkor, ha a juttatás csak a roma tanulókat érinti?
Kapcsolódó címkék:  
3445. kérdés  
A belső ellenőrzési vezető köteles az intézkedési tervekről a beszámolóban beszámolni, és a Bkr. 50. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti nyilvántartást vezetni. A belső ellenőrzés eredményeként létrejött intézkedési terv nyilvántartásának vezetése valóban a belső ellenőrzési vezető feladata, vagy az ellenőrzött szerv, szervezeti vezetőjéé? Kinek a felelősségi körébe tartozik az intézkedések és az ellenőrzések nyilvántartása?
Kapcsolódó címke:
3446. kérdés  
Milyen szabályok vonatkoznak a vevő­követelés könyvelésére és nyilvántartására?
Kapcsolódó címkék: