Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

188. Költségvetési Levelek / 2013. november 19.

TARTALOM

3561. kérdés Európai uniós pályázatok elszámolása
Hogyan történik a TÁMOP-pályázat elszámolása, azon belül pedig az utófinanszírozott pályázatok előlegének kezelése a számvitelben, hogyan történik az elkülönített számla használata és az uniós támogatás pénzforgalmi elkülönítése, a pályázati pénz utolsó összegének megelőlegezése?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3562. kérdés Társulás átalakítása
Mik a társulás átalakításának - megszűnés, jogutód nélküli megszűnés - főbb szempontjai? Lehetséges-e ez pályázat miatti elidegenítési tilalom és terhelési tilalom esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3563. kérdés Erzsébet-utalvány, munkahelyi melegétkeztetés és SZÉP kártyára utalt összeg egyidejű juttatása
Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmény a közalkalmazottak részére a munkahelyi melegétkeztetésen túlmenően a havi 8000 Ft-os Erzsébet-utalványt is kifizette. Az éves cafeteriakeret meghatározásakor a munkahelyi étkezést nem vették figyelembe. Mi a helyes eljárás? Az éves 150 000 Ft-os keretbe beletartozik a munkahelyi melegétkeztetés, az Erzsébet-utalvány és a SZÉP kártya vendéglátás alszámlája mindösszesen?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3564. kérdés Pedagógus-előmeneteli rendszer - besorolás a végzettség szintje szerint
Az új pedagógus-előmeneteli rendszerben, ha valaki mesterdiplomát szerez, mikor kell átsorolni az illetményalap szempontjából?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3565. kérdés Szociálisan rászorulók részére kiosztott élelmiszerek áfája
Az önkormányzat képviselő-testülete határozatban rendelkezett a szociálisan rászorulók részére alapvető élelmiszerek kiosztásáról. Ebben az esetben az áfa visszaigényelhető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3566. kérdés Átszervezés
Hogyan történik a közös hivatal átszervezésével, a 39. és a 48. állományi számlák átvétele, átadása?
1. Az átadó részéről:
Kapcsolódó tárgyszavak:
3567. kérdés Előirányzat-átcsoportosítás
Hogyan történik az önkormányzatok költségvetésében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, továbbá a bírósági ítéletek alapján megállapított, elmaradt jövedelem miatti kártérítés számviteli elszámolása?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3568. kérdés Kiküldetés hivatali jellegének megkérdőjelezhetősége
Költségvetési intézmény belső ellenőre olyan kiküldetési rendelvényt tárt fel, amelynél megkérdőjelezhető a kiküldetés hivatali jellege. Ezért az intézmény vezetője úgy döntött, hogy megfizeti utána a szükséges adókat. A kiküldetés során a dolgozó napidíjban is részesült, melynek volt adómentes és adóköteles része is. Milyen adókat kell ilyen esetben fizetni, és hova kell könyvelni a kiküldetést, illetve a napidíjat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3569. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító időt a naptár szerint kell számítani
1988. szeptember 1-jén kezdődő jogviszony esetén, a pedagógus munkakörben foglalkoztatott melyik napon, milyen bér alapján jogosult a jubileumi jutalomra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3570. kérdés Köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító ideje
Dolgozónk jubileumi jutalomra való jogosultsági ideje érdekelne minket.
Munkaviszonyai az alábbiak:
1994. 09. 1-jétől 1987. 06. 14-ig MÁV
1987. 06. 15-től 1996. 04. 22-ig ÁFÉSZ (MÁV-tól áthelyezéssel)
1996. 04. 23-tól 1999. 11. 23-ig HK Szupermarket Kft.
1999. 11. 24-től 2000. 03. 31-ig mezőgazdasági szakközépiskola
2000. 04. 1-jétől jelenleg is polgármesteri hivatal
Kérem, szíveskedjenek megírni, mikor jogosult a 25 éves jubileumi jutalom kifizetésére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3571. kérdés Emelt összegű végkielégítés - nők negyvenéves öregségi nyugdíja
A Ktjv. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kormánytisztviselői jogviszonyom - tekintettel a kormány 1004/2012. (I. 11.) számú határozatára - 2012. 03. 18. napján felmentéssel megszűnt. A nők 40 éves öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági idővel 2014. június 22. napján fogok rendelkezni. Az a kérdésem, hogy az akkor hatályos jogszabályok szerint a plusz négyhavi illetmény az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belüli felmondás miatt jár-e, ha igen, mennyi a követelés elévülési ideje?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3572. kérdés Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége
40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
3573. kérdés Munkába járás költségtérítése, ha a dolgozó közigazgatási határon kívülre költözött
Teljes munkaidős dolgozónk lakóhelye az alkalmazása kezdetekor a székhelyünk szerinti településen volt. A dolgozó időközben lakóhelyet változtatott, ami a munkahelyétől 50 km-re található. Eddig a törvényi előírások szerint térítettük a bérlete 86%-át. Ilyen esetben is köteles-e a munkáltató a dolgozó bérletét megtéríteni, illetve van-e távolságra vonatkozó korlát, amíg a bejárást téríteni kell?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3574. kérdés Tűzifajuttatás számviteli elszámolása
Önkormányzatunk a tulajdonában lévő erdőkből rendszeresen termel ki tűzifát, amelyet piaci alapon értékesít. A kitermelt tűzifa egy részét természetbeni segélyként a szociálisan rászoruló lakosok részére kívánjuk juttatni. Az ilyen módon történő tűzifajuttatást a számvitelben miként kell elszámolni, illetve dokumentálni (tűzifakészlet felhasználása, segélyként történő kimutatása)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3575. kérdés Nemzetiségi önkormányzat buszos utazása
Egy nemzetiségi önkormányzat megbízása alapján az önkormányzat képviselő-testületének ugyanazon nemzetiségű szerzetesrendhez a buszos utazás kiadásának számviteli elszámolásáról érdeklődnék. Ezeket a kiadásokat el tudjuk-e számolni reprezentációként?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3576. kérdés Ingyenes átadás
A kérdésünk az önkormányzati követelésállomány 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft.-nek történő ingyenes átadására, valamint a követelés engedményezésének könyvekben való szerepeltetésére vonatkozik a kft. szempontjából. Helyes-e az eljárásunk, illetve hogyan történik számviteli elszámolása? A követelést nem ismerték el.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3577. kérdés Egyetemi térítési díjak elszámolása
Az egyetemek több jogcímen is kérnek a hallgatóktól térítési díjakat, pl. külön eljárási díj, indexmegnyitási díj, tantárgyfelvételi díj, idegen nyelven kiállított diploma. Kell-e ezekről számlát kiállítani, ha igen, milyen áfakulccsal?
3578. kérdés Kisebbségi önkormányzat elnöke hivatali utazási költségtérítése
Milyen jogcímen lehet kifizetni a kisebbségi önkormányzat elnökének hivatali utazásai költségtérítését, és hogyan kell azt dokumentálni? A hivatali utak hivatali jellegének bizonyítására milyen dokumentumokat kérhetünk (pl. szakmai beszámoló stb.)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3579. kérdés Ruhapénz adózása
Amennyiben intézményünk ruhapénzt szeretne adni egyes munkakörökben dolgozó személyeknek, tekintettel arra, hogy azon munkakörökben elvárás az öltöny, kosztüm viselete, ezt milyen adóvonzat mellett teheti meg?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3580. kérdés Év végi ajándékként utalvány juttatása a munkavállalóknak
Év végén, Mikulás-nap, karácsony alkalmából utalványt szeretnénk adni a dolgozóinknak, ajándék- vagy Erzsébet-utalványt. A munkavállalók év közben is részesültek cafeteriajuttatásban, melynek részeként az Erzsébet-utalvány is választható volt. Hogyan, milyen adó és járulék megfizetése mellett tehetjük ezt meg? Van-e korlát az összegre vonatkozóan?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére