Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

195. Költségvetési Levelek / 2014. április 29.

TARTALOM

3684. kérdés Kiépített vízvezeték átadása az önkormányzatnak
Két kérdést szeretnék feltenni egy lezárult felszámolási eljárással kapcsolatban.
1. Egy helyi gazdálkodó szervezet ellen megindított felszámolási eljárás befejeződött, a törvényszék az adós gazdálkodó szervezet ellen folyó felszámolási eljárásban meghozta a végzést. Az önkormányzat bejelentette a hitelezői igényét a helyiadó-tartozás miatt, azonban a hitelezői igények nem nyertek kielégítést, mivel a bírósági végzés alapján az adós gazdálkodó szervezetnek a felszámoló által feltárt további felosztható vagyona nincs. Ezen végzés alapján törölhető-e a fennálló adótartozás?
2. Ugyanezen végzés azt is kimondja, hogy az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező, a gazdálkodó szervezet által kiépített vízvezetékrendszert, amely a vállalkozó székhelyétől több kilométerre lévő telephelyhez vezet, az önkormányzat részére átadja, tekintettel arra, hogy más hitelező részére nem átadható vagyontárgy. A felszámoló közölte a törvényszékkel, hogy a vagyon 5 000 000 Ft-ot ér, arra hivatkozva, hogy az önkormányzatnak a vagyont majd értékkel kell szerepeltetni. Az önkormányzat részéről elfogadható-e a felszámoló által meghatározott érték? A vagyonátadás esetében ki lesz az átadó? Milyen dokumentumot kell készíteni az átadás-átvételre? Van-e számlakiállítási kötelezettség, ha van, akkor kinek? Van-e az átadás-átvételnek áfavonzata? A vagyonátvételt hogyan kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3685. kérdés Transzferár-nyilvántartás
Önkormányzat és 100%-os tulajdonú leány­cégeire vonatkozik-e a transzferár-szabályozás, illetve a nyilvántartási kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3686. kérdés Önkormányzati intézménynél végzett felújítás
Önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény vagyunk, önálló adószámmal. Felügyeleti szervünk 2013-ban felújításra, képviselő-testületi döntés alapján előirányzatot adott olyan épületekben végzendő beruházásra, felújításra, amelyek az önkormányzat nyilvántartásában és tulajdonában szerepelnek. A munkákat elvégeztettük. A számlát a saját nevünkre kértük, mivel az előirányzat nálunk szerepel. Év végén pl. ablakcserét szerettem volna visszaadni az önkormányzatnak mint elvégzett felújítás, mivel a felújítást rá kell aktiválni az épületre. Ezt visszautasították azzal az indokkal, hogy ez áfaköteles ügylet. Erről szeretném kérni tájékoztatásukat. A jövőben mi ennek az elfogadható megoldása, és csakugyan áfaköteles lesz ez az ügylet? Az intézmény áfalevonási joggal rendelkezik, de az áfa nem lett visszaigényelve többféle meggondolásból adódóan.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3687. kérdés Licenc
Intézményünk számítógépeihez több számítógépen alkalmazandó programra licencszerződést kötött. A licenc dologi, illetve felhalmozási kiadásként kerül elszámolásra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3688. kérdés Felújítás
Intézményünk az épület tetőszerkezetének födémcseréjét és a lapostető-szigetelés cseréjét végzi el. Mikor és hogyan tudunk különbséget tenni a munkálatok között, mikor tudjuk elszámolni a kiadásokat felújítási kiadásként, és mikor karbantartási kiadásként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3689. kérdés Rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység folytatásának feltételei
Korábban rehabilitációs ellátás mellett több éve foglalkoztatott - 1955-ös születésű - magánszemély 2014 januárjában elvégzett rehabilitációs felülvizsgálata során 45%-os rokkantsági ellátást, C2-es besorolást kapott. Továbbra is foglalkoztatható-e költségvetési szervnél a magánszemély a rokkantsági ellátása mellett? Amennyiben igen, milyen feltételekkel, melyek a kizáró okok? Ha nem foglalkoztatható, ki mond fel kinek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3690. kérdés Rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség
A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szempontjából meg kell határozni a megváltozott munkaképességű személyek számát. Feltétel a munkaképesség-csökkenésen túl, hogy munkaszerződés szerinti napi munkaideje el kell, hogy érje a 4 órát. Beszámítható-e az a személy, aki szociális foglalkoztatás keretében munkarehabilitációs díjban részesül, melynek kifizetése "megállapodás" alapján történik? Vagy ezen foglalkoztatási forma kívül esik a "munkaszerződés"-sel foglalkoztatottak kategóriáján, ezért rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szempontjából ezen személyeket a számításból ki kell hagyni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3691. kérdés Köztisztviselő megbízása más munkakör, illetve munkaköri feladatok ellátásával
Köztisztviselőnek középiskolai végzettséggel milyen pótlékot, kiegészítést tudunk adni, ha megbízzuk őt jegyzői asszisztensi feladatokkal határozott időre?
3692. kérdés Jubileumi jutalomra való jogosultság, ha az áthelyezések láncolata megszakadt
Közalkalmazott dolgozónk előző munkahelyei:
1978. 08. 02.-1978. 11. 30. BAZ megyei Zöldség-Gyümölcs Ker. Szövetkezet, megszűnés módja: munkaviszony megszűnt.
1978. 12. 01.-1979. 02. 28. Beton- és Vasbetonipari Művek, megszűnés módja: munkaviszony megszűnt.
1980. 02. 25.-1992. 03. 12. Városgazd. Váll., megszűnés módja: áthelyezés.
1992. 03. 13.-1992. 06. 30. Városgondnokság, megszűnés módja: áthelyezés.
1992. 07. 01.-1993. 07. 07. X Kft., megszűnés módja: egyéb ok.
1993. 07. 15.-2012. 12. 31. Általános Iskola, megszűnés módja: áthelyezés.
2013. 01. 1-jétől jelenleg is KIGESZ.
A fenti adatok alapján mikor jogosult a dolgozó a 25, illetve a 30 éves jubileumi jutalomra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3693. kérdés Kölcsön nyújtása
A 2014. évi jogszabályi előírásokat figyelembe véve önkormányzat vagy polgármesteri hivatal adhat-e kölcsönt egy egyesületnek vagy egyéb civilszervezetnek? A kölcsön célja: pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló beruházás előfinanszírozása, illetve önrész biztosítása. A kölcsönre kötelező-e kamatot felszámítania az önkormányzatnak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3694. kérdés Dolgozói lakáskölcsön
2014-ben is adunk dolgozóink részére lakáscélú munkáltatói kölcsönt. Ebben az évben hogyan kell számviteli szempontból elszámolnunk a kölcsön nyújtását és annak a dolgozó részéről történő törlesztését?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3695. kérdés Biztosítás elbírálása megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás esetén, társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság
Megbízásos szerződéssel dolgozom, a munkáltató nem fizet utánam semmit? Amennyiben én magam után fizetem a 6810 Ft járulékot, számíthatok-e nyugdíjra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3696. kérdés Gazdasági vezetőre vonatkozó előírások alkalmazása GESZ igazgatójára
A 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alá tartozó GESZ igazgatójára a gazdasági vezetőre vonatkozó szakképzettséget kell figyelembe venni. Közgazdász egyetemi végzettséggel rendelkezik, továbbá regisztrált mérlegképes könyvelő vállalati és önkormányzati szakon. További szakképzettségként el kell-e ismerni a mérlegképes könyvelői végzettséget?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3697. kérdés Munkaközi szünet közalkalmazottak esetében
A munkaközi szünet (ebédszünet) jelenleg az új Mt. szerint beleszámít a munkaidőbe, vagy azt le kell dolgozni a munkavállalónak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3698. kérdés Kis értékű tárgyi eszközök üzembe helyezésének dokumentálási szabályai
A kis értékű tárgyi eszközök üzembe helyezését szükséges külön dokumentálni 2014. január 1-jétől, hasonlóan a nagy értékű tárgyi eszközökhöz? Amennyiben igen, megfelelő a nagy értékű tárgyi eszközökhöz használt dokumentum?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3699. kérdés Könyvtáros besorolása, illetménynövekedésre való jogosultság
Könyvtárban dolgozó könyvtáros végzettségei: könyvtárosi főiskolai diploma és magyar-történelem szakos tanári egyetemi diploma. Hogyan kell besorolni, jár-e neki illetménynövekedés?
3700. kérdés Teljesítési biztosíték
Kérdésünk a teljesítési biztosíték 2013. évi számviteli elszámolására vonatkozik. Mi először függő bevételként kezeltük, de a későbbiekben onnan visszavételre került, és a költségvetési bevételre tettük át. Véleményüket kérnénk a teljesítési biztosíték számviteli elszámolásával kapcsolatban, hogyan kell ezt helyesen értelmeznünk? Ez a teljesítési garancia két évre szól a megállapodás szerint.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3701. kérdés Szállítási költség és az eszköz bekerülési értéke
A külön számlán szereplő szállítási költség része-e az eszköz bekerülési értékének abban az esetben, ha a szállító azonos az eszközt leszámlázó szállítóval?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére