×

195. Költségvetési Levelek / 2014. április 29.
TARTALOM

logo
     
3684. kérdés  
Két kérdést szeretnék feltenni egy lezárult felszámolási eljárással kapcsolatban.
1. Egy helyi gazdálkodó szervezet ellen megindított felszámolási eljárás befejeződött, a törvényszék az adós gazdálkodó szervezet ellen folyó felszámolási eljárásban meghozta a végzést. Az önkormányzat bejelentette a hitelezői igényét a helyiadó-tartozás miatt, azonban a hitelezői igények nem nyertek kielégítést, mivel a bírósági végzés alapján az adós gazdálkodó szervezetnek a felszámoló által feltárt további felosztható vagyona nincs. Ezen végzés alapján törölhető-e a fennálló adótartozás?
2. Ugyanezen végzés azt is kimondja, hogy az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező, a gazdálkodó szervezet által kiépített vízvezetékrendszert, amely a vállalkozó székhelyétől több kilométerre lévő telephelyhez vezet, az önkormányzat részére átadja, tekintettel arra, hogy más hitelező részére nem átadható vagyontárgy. A felszámoló közölte a törvényszékkel, hogy a vagyon 5 000 000 Ft-ot ér, arra hivatkozva, hogy az önkormányzatnak a vagyont majd értékkel kell szerepeltetni. Az önkormányzat részéről elfogadható-e a felszámoló által meghatározott érték? A vagyonátadás esetében ki lesz az átadó? Milyen dokumentumot kell készíteni az átadás-átvételre? Van-e számlakiállítási kötelezettség, ha van, akkor kinek? Van-e az átadás-átvételnek áfavonzata? A vagyonátvételt hogyan kell könyvelni?
Kapcsolódó címkék:  
3685. kérdés  
Önkormányzat és 100%-os tulajdonú leány­cégeire vonatkozik-e a transzferár-szabályozás, illetve a nyilvántartási kötelezettség?
Kapcsolódó címkék:  
3686. kérdés  
Önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény vagyunk, önálló adószámmal. Felügyeleti szervünk 2013-ban felújításra, képviselő-testületi döntés alapján előirányzatot adott olyan épületekben végzendő beruházásra, felújításra, amelyek az önkormányzat nyilvántartásában és tulajdonában szerepelnek. A munkákat elvégeztettük. A számlát a saját nevünkre kértük, mivel az előirányzat nálunk szerepel. Év végén pl. ablakcserét szerettem volna visszaadni az önkormányzatnak mint elvégzett felújítás, mivel a felújítást rá kell aktiválni az épületre. Ezt visszautasították azzal az indokkal, hogy ez áfaköteles ügylet. Erről szeretném kérni tájékoztatásukat. A jövőben mi ennek az elfogadható megoldása, és csakugyan áfaköteles lesz ez az ügylet? Az intézmény áfalevonási joggal rendelkezik, de az áfa nem lett visszaigényelve többféle meggondolásból adódóan.
Kapcsolódó címkék:  
3687. kérdés  
Intézményünk számítógépeihez több számítógépen alkalmazandó programra licencszerződést kötött. A licenc dologi, illetve felhalmozási kiadásként kerül elszámolásra?
Kapcsolódó címkék:  
3688. kérdés  
Intézményünk az épület tetőszerkezetének födémcseréjét és a lapostető-szigetelés cseréjét végzi el. Mikor és hogyan tudunk különbséget tenni a munkálatok között, mikor tudjuk elszámolni a kiadásokat felújítási kiadásként, és mikor karbantartási kiadásként?
Kapcsolódó címkék:  
3689. kérdés  
Korábban rehabilitációs ellátás mellett több éve foglalkoztatott - 1955-ös születésű - magánszemély 2014 januárjában elvégzett rehabilitációs felülvizsgálata során 45%-os rokkantsági ellátást, C2-es besorolást kapott. Továbbra is foglalkoztatható-e költségvetési szervnél a magánszemély a rokkantsági ellátása mellett? Amennyiben igen, milyen feltételekkel, melyek a kizáró okok? Ha nem foglalkoztatható, ki mond fel kinek?
Kapcsolódó címkék:  
3690. kérdés  
A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szempontjából meg kell határozni a megváltozott munkaképességű személyek számát. Feltétel a munkaképesség-csökkenésen túl, hogy munkaszerződés szerinti napi munkaideje el kell, hogy érje a 4 órát. Beszámítható-e az a személy, aki szociális foglalkoztatás keretében munkarehabilitációs díjban részesül, melynek kifizetése "megállapodás" alapján történik? Vagy ezen foglalkoztatási forma kívül esik a "munkaszerződés"-sel foglalkoztatottak kategóriáján, ezért rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szempontjából ezen személyeket a számításból ki kell hagyni?
Kapcsolódó címke:
3691. kérdés  
Köztisztviselőnek középiskolai végzettséggel milyen pótlékot, kiegészítést tudunk adni, ha megbízzuk őt jegyzői asszisztensi feladatokkal határozott időre?
3692. kérdés  
Közalkalmazott dolgozónk előző munkahelyei:
1978. 08. 02.-1978. 11. 30. BAZ megyei Zöldség-Gyümölcs Ker. Szövetkezet, megszűnés módja: munkaviszony megszűnt.
1978. 12. 01.-1979. 02. 28. Beton- és Vasbetonipari Művek, megszűnés módja: munkaviszony megszűnt.
1980. 02. 25.-1992. 03. 12. Városgazd. Váll., megszűnés módja: áthelyezés.
1992. 03. 13.-1992. 06. 30. Városgondnokság, megszűnés módja: áthelyezés.
1992. 07. 01.-1993. 07. 07. X Kft., megszűnés módja: egyéb ok.
1993. 07. 15.-2012. 12. 31. Általános Iskola, megszűnés módja: áthelyezés.
2013. 01. 1-jétől jelenleg is KIGESZ.
A fenti adatok alapján mikor jogosult a dolgozó a 25, illetve a 30 éves jubileumi jutalomra?
Kapcsolódó címkék:  
3693. kérdés  
A 2014. évi jogszabályi előírásokat figyelembe véve önkormányzat vagy polgármesteri hivatal adhat-e kölcsönt egy egyesületnek vagy egyéb civilszervezetnek? A kölcsön célja: pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló beruházás előfinanszírozása, illetve önrész biztosítása. A kölcsönre kötelező-e kamatot felszámítania az önkormányzatnak?
Kapcsolódó címke:
3694. kérdés  
2014-ben is adunk dolgozóink részére lakáscélú munkáltatói kölcsönt. Ebben az évben hogyan kell számviteli szempontból elszámolnunk a kölcsön nyújtását és annak a dolgozó részéről történő törlesztését?
Kapcsolódó címke:
3695. kérdés  
Megbízásos szerződéssel dolgozom, a munkáltató nem fizet utánam semmit? Amennyiben én magam után fizetem a 6810 Ft járulékot, számíthatok-e nyugdíjra?
Kapcsolódó címkék:  
3696. kérdés  
A 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alá tartozó GESZ igazgatójára a gazdasági vezetőre vonatkozó szakképzettséget kell figyelembe venni. Közgazdász egyetemi végzettséggel rendelkezik, továbbá regisztrált mérlegképes könyvelő vállalati és önkormányzati szakon. További szakképzettségként el kell-e ismerni a mérlegképes könyvelői végzettséget?
Kapcsolódó címkék:  
3697. kérdés  
A munkaközi szünet (ebédszünet) jelenleg az új Mt. szerint beleszámít a munkaidőbe, vagy azt le kell dolgozni a munkavállalónak?
Kapcsolódó címkék:  
3698. kérdés  
A kis értékű tárgyi eszközök üzembe helyezését szükséges külön dokumentálni 2014. január 1-jétől, hasonlóan a nagy értékű tárgyi eszközökhöz? Amennyiben igen, megfelelő a nagy értékű tárgyi eszközökhöz használt dokumentum?
Kapcsolódó címkék:  
3699. kérdés  
Könyvtárban dolgozó könyvtáros végzettségei: könyvtárosi főiskolai diploma és magyar-történelem szakos tanári egyetemi diploma. Hogyan kell besorolni, jár-e neki illetménynövekedés?
3700. kérdés  
Kérdésünk a teljesítési biztosíték 2013. évi számviteli elszámolására vonatkozik. Mi először függő bevételként kezeltük, de a későbbiekben onnan visszavételre került, és a költségvetési bevételre tettük át. Véleményüket kérnénk a teljesítési biztosíték számviteli elszámolásával kapcsolatban, hogyan kell ezt helyesen értelmeznünk? Ez a teljesítési garancia két évre szól a megállapodás szerint.
Kapcsolódó címke:
3701. kérdés  
A külön számlán szereplő szállítási költség része-e az eszköz bekerülési értékének abban az esetben, ha a szállító azonos az eszközt leszámlázó szállítóval?