×

59. Költségvetési Levelek / 2006. március 14.
TARTALOM

     
1314. kérdés  
Munkáltatóként az intézetünk vezetőire életbiztosítást kötöttünk. Ezekben a szerződésekben szerződő fél az intézet, biztosított a munkavállaló, elérési kedvezményezett az intézet. A szerződéseket lejárati időre kötöttük. Mi a teendő, ha lejárati idő előtt az intézet átengedi ezeket a szerződéseket a munkavállalónak? (Szerződő fél is a munkavállaló lesz?) Milyen adó- és járulékterhe lesz a munkáltatónak, munkavállalónak? - Milyen adóterhe lesz a dolgozónak, ha lejárati idő előtt, és milyen, ha lejárati idő után veszi fel az így átadott biztosítást? - Ha kockázati (halál) eseményre kötött élethosszig tartó biztosítást kötöttünk, hogyan kell eljárni kifizetőként, amikor ezeket a szerződéseket átengedjük dolgozóinknak? - A biztosítás kockázati jellegét (melyre az Szja-tv. többször hivatkozik) kell-e kifizetőként bizonyítanom, illetve milyen feltételeknek kell eleget tennie ezeknek a biztosításoknak, hogy adómentesen átadhatók legyenek? (Mit jelent az Szja-tv. VII. számú melléklet 2. pontjának utolsó mondata?)
1315. kérdés  
Közművelődési megállapodás jogosultja a közművelődési megállapodásban felhatalmazható-e arra, hogy az önkormányzat nevében meghatározott szakfeladaton kötelezettséget vállaljon?
Kapcsolódó címke:
1316. kérdés  
Kinevezett jegyzőnk gyermeket vár, távolléte alatt a szomszéd településen főállású munkaviszonyban foglalkoztatott jegyző látja el a feladatot. A helyettesítést végző jegyző részére milyen alkalmazási iratot készítsünk? Megilletik-e az alábbi juttatások: 0. havi illetmény, étkezési utalvány, ruházatiköltség-térítés, munkába járás?
1317. kérdés  
Saját jogú öregségi nyugdíjas munkavállalót teljes munkaidőben foglalkoztatunk. Munkáltatói felmondás esetén azt nem kell indokolni. Felmondási idő megilleti-e a nyugdíjast, mivel erről nem szól a törvény? Jogszabály-értelmezésben az olvasható, hogy a felmondási idő azért jár, hogy a munkavállalónak legyen lehetősége létfenntartásához munkahelyet keresni, viszont a nyugdíjas munkavállaló a létfenntartásához már saját nyugdíjával rendelkezik.
1318. kérdés  
Az 1/2000. Korm. rend. alapján létszámarányosan 2 fő osztályvezető ápolót kellene foglalkoztatnunk, melyből az egyik vezető, a másik helyettes. Pótlékaikkal kapcsolatban adódik a kérdés, hogy helyes-e, ha munkahelyi pótlék címén 22 680 Ft-ot, vezetői pótlék címén 28 350 Ft-ot, összesen 51 030 Ft-ot állapítunk meg mindkét osztályvezető ápolónak külön-külön?
1319. kérdés  
Önkormányzatunk a tulajdonában lévő telken épületet építtetett. Az épületet bekerülési értéken aktiváltuk. A telek nyilvántartási értékével mit kell tenni?
1320. kérdés  
Egy önkormányzat lakossági hulladék elszállításával kapcsolatban olyan megállapodást kötött a vállalkozással, hogy alacsonyabb díjat számít fel szolgáltatásaiért a lakosságnak, ha az önkormányzat vállalja a lakossági díjak beszedését. A vállalkozás az önkormányzatnak leszámlázza a lakossági díjak teljes összegét egy összegben, és mellette kiküldi a vállalkozás nevével mint szállító, és az egyes lakosok nevére mint vevő, az egyedi számlákat, melyek alapján az önkormányzat beszedi a lakosságtól a díjakat. Azonban vannak, akik nem fizetnek, akiktől nem lehet beszedni a pénzt. Az önkormányzatnak, mivel ez nem költségvetési bevétel és kiadás, hogyan kell könyvelnie a vállalkozásnak kifizetett teljes összeget, illetve a lakosoktól beszedett bevételt, és mi a teendő a hátralékosokkal?
1321. kérdés  
A polgármester 1990. 10. 01-jétől látja el ezen megbízatását, 1949-ben született, munkaviszonya 1967. 11. 16-a óta van, így jogosult nyugellátásra. Ha a munkaviszonya nyugdíjazás címén szűnne meg, akkor a Ktv. alapján jogosult lenne a 40 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben a polgármesteri tisztsége a 2006. évi önkormányzati választás napján jár le, megilleti-e majd a 40 éves jubileumi jutalom, mely egyébként 2007. november 15-én lenne esedékes? A törvény értelmében a polgármesternek három hónap áll rendelkezésére arra, hogy eldöntse a jogosultság igénybevételét. Van-e lehetőség a jubileumi jutalom kifizetésére?
Kapcsolódó címkék:    
1322. kérdés  
1952-ben születtem, mikor mehetek el előrehozott öregségi nyugdíjba? A 40 év szolgálati idő vonatkozik-e rám?
1323. kérdés  
Kutatóintézetnél az elnyert pályázatok terhére történnek az alkalmazások. 2004. december 1-jétől 2005. szeptember 30-áig határozott idejű jogviszonyban, majd 2005. október-november hónapban megbízási szerződéssel, majd 2005. december 1-jétől 2006. szeptember 15-éig határozott idejű kinevezéssel. 2005. januárban az egyhavi különjuttatás kifizetésre került, s kérdés, hogy 2006. január hónapban részükre jár-e a 13. havi illetmény?
1324. kérdés  
Egyházi intézményben foglalkoztatott dolgozó esetében a Munka Törvénykönyve, vagy a Kjt. besorolása szerint kell meghatározni az éves rendes szabadság mértékét? A dolgozónk 50 éves, az Mt. szerint 30 nap szabadság, vagy a Kjt. besorolása szerinti 28 nap szabadság illeti-e meg?
Kapcsolódó címkék:  
1325. kérdés  
Intézményünk az Mt. hatálya alá tartozik. Megtehetjük-e, hogy pl. ápolót, mentálhigiénés asszisztenst, takarítót határozott időre foglalkoztatunk? Egy-egy szerződést 6 hónapra kötnénk, melyet szükség esetén többször meghosszabbítunk, de az 5 évet nem meghaladóan. Helyes az eljárásunk? Nyugdíjas munkavállaló esetében is alkalmazható ez az eljárás?
Kapcsolódó címke:
1326. kérdés  
Közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó öregségi nyugdíjba ment, de e munkaviszony alatt nem szerzett jubileumi jutalomra jogosultságot. Ugyanezen dolgozó néhány hónap kihagyással nyugdíjasként elhelyezkedik közalkalmazotti intézményben. Itt nyugdíjasként dolgozik annyi időt, hogy egybeszámítva közalkalmazotti idejét az előző munkahellyel, eléri a jubileumi jutalomra jogosító időt. Össze lehet-e számítani a jogviszonyokat, és ezáltal ki kell-e fizetni számára a jubileumi jutalmat?
1327. kérdés  
Nyugdíjas dolgozó foglalkoztatása esetén a közalkalmazotti besoroláshoz a nyugdíjas határozatában szereplő minden időt be kell-e számítani?
1328. kérdés  
Intézetünk a vidékről bejáró dolgozóinak az eddig fizetett közlekedési térítés helyett (busz 80 százaléka, vasút 86 százaléka, bérlet és számla leadásával) szeretné az összeg 100 százalékát kifizetni. A jövőben fizethetjük-e adómentesen a bérletek összegének 100 százalékát? A személygépkocsival vidékről bejáró dolgozó részére fizethető-e a közlekedés költségtérítésének 100 százalékával megegyező összeg, bérlet hiányában milyen bizonylat alapján?
1329. kérdés  
Amikor anyagilag megszorulnak a köztisztviselőink, illetményelőleget kérnek. A Ktv. 49/H §-a erre visszafizetési kötelezettséggel lehetőséget ad. Kérdés, hogy a kifizetés pillanatában keletkezik-e szja-köteles bevétele a dolgozónak? Érdekességként említem, hogy APEH-állásfoglalásból már van kétféle válaszunk. Az egyik szerint bevételnek kell tekinteni, mert ilyenkor tulajdonképpen a bért előlegezi meg a munkáltató, a "törlesztés" hónapjaiban pedig a tényleges bérnél a törlesztéssel kevesebb bérhez jut, és ezekben a hónapokban ez a csökkentett összeg lesz az szja alapja. (Véleményem szerint erre a megoldásra a bérszámfejtő programok nem készültek fel, mert a törzsadatként kinevezési okirattal alátámasztott bért kellene felülírni.) A másik vélemény szerint az Szja-tv. 7. § (1) bekezdése miatt amit visszafizetési kötelezettséggel adunk, nem adóköteles bevétel. Mi a helyes eljárás?
Kapcsolódó címkék:  
1330. kérdés  
Helyettesítő jegyzőként két polgármesteri hivatalban vagyok kinevezve. Két munkáltatóm lévén, kaphatok-e adómentesen mindkét helyről étkezési hozzájárulást, ajándékutalványt?