×

116. Költségvetési Levelek / 2009. július 28.
TARTALOM

logo
     
2412. kérdés  
A körjegyző a 4 község hivatali ügyei intézéséhez havi 2000 km gépkocsi futásához költségátalányban részesül. A használt személygépkocsi nem a sajátja, csak kölcsönbe kapta, szívességi alapon, szlovák rendszámú. A körjegyző útnyilvántartást nem vezet, és kiküldetési rendelvényt sem állítanak ki a részére. Milyen szja-, illetve cégautóadó-fizetési kötelezettsége van a körjegyzőnek?
2413. kérdés  
Értesíteni kell-e az önkormányzatot az ellene megnyert munkaügyi perben, jogerős bírósági határozatban meghatározott kártérítés (elmaradt jövedelem) azonnali inkasszójáról az inkasszót megelőzően, vagy elég a megtörtént inkasszóról az értesítést megküldeni? Az önkormányzat gazdálkodását nem védi a jog egy váratlan pénzleemeléssel szemben? Ha nem védi, akkor közérdek elé léphet egyéni érdek?
Kapcsolódó címke:
2414. kérdés  
Középiskolában dolgozom 1995 óta mint könyvelő. Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettségem van. 1993-ban elvégeztem egy 6 hónapos, napi 8 órás számítógépes programkezelői tanfolyamot a Munkanélküli Átképző Központon keresztül. Erről oklevelet kaptam. A kérdésem az lenne, hogy kaphatok-e pótlékot, szorzót vagy illetménykiegészítést, mivel munkám során mind a két végzettségemet használom napi 8 órában (számítógéppel könyvelek)?
2415. kérdés  
Egy polgármesteri hivatalban a jegyző vagy egy önállóan gazdálkodó költségvetési intézménynél a gazdasági vezető elláthatja-e a pénztárellenőri, illetve leltárellenőri feladatokat, vagy e tevékenységek ellátása esetén összeférhetetlenség áll fenn a vezetői, irányítói tevékenység vonatkozásában?
Kapcsolódó címke:
2416. kérdés  
Középfokú oktatási intézmény vagyunk. A bérleti díj és az önköltséges tanfolyamok bevételeinek egy részét - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § alapján - személyi juttatásra fordítjuk. Kérdésünk, hogy az így kifizetett személyi juttatást megbízási szerződés keretében megbízási díjként, vagy az illetmény részeként mint keresetkiegészítést vagy illetménykiegészítést kell kifizetni? Ugyanez a kérdés vonatkozik a fenntartónk által támogatott tanórán kívüli nyelvoktatást végzők díjazására is. Megbízási díjként vagy keresetkiegészítésként kell-e számfejteni e díjat?
2417. kérdés  
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője vagyok. Diploma szerinti végzettségem közgazdász gazdálkodási szakon. Mérlegképes könyvelői végzettségem nincs. Azon feladatokat, amelyek csak mérlegképes könyvelői szakképesítéssel végezhetők, külön alkalmazott csinálja. A Költségvetési Levelek 112. számában megjelent 2340. kérdésre adott válasz kapcsán elbizonytalanodtam, hogy ezen végzettséggel és a mérlegképes végzettség hiányában betölthetem-e a gazdaságvezetői posztot, ugyanis semmilyen nyilvántartásban nem szerepelek, és igazolványom sincs. Ez gondolom csak a mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezőknek van.
Kapcsolódó címke:
2418. kérdés  
Közalkalmazottként mérlegképes könyvelői végzettséget (OKJ 54343603) szereztem, most végeztem. Jelenleg "D/6" besorolásban vagyok, átlépek-e az "E" fizetési osztályba ezen végzettség megszerzésével? Munkaköröm iskolatitkár általános iskolában.
2419. kérdés  
1. Általános iskola tanulója, ha a nyári szünet ideje alatt is étkezni akar az iskola konyháján, igénybe veheti-e azokat a kedvezményeket, amelyeket év közben megkap? (Pl.: 50%-os térítési díj, mert tartósan beteg, vagy többgyermekes családban él, vagy ingyenesen étkező, mert gyermekvédelmi támogatásban részesül.) 2. 8. osztályból kimaradó, jún. 20-21-ével középiskolába beiratkozó tanulónk a nyári szünetben milyen térítési díjjal veheti igénybe az általános iskola konyháján az étkezést? Ő továbbra is diák, de nem velünk áll jogviszonyban. Attól a naptól, hogy beiratkozik a tankötelezett a következő iskolafokra, a mi intézményünkben vendégétkező-e? 3. Nyáron iskolánk konyháján étkező saját tanulóinktól kérhetünk-e, vagy kell-e felszámolni rezsit a térítési díjban? Köteles-e az iskola nyáron is rezsiköltség nélkül kiszámlázni a tanulók étkezési térítési díját? A gyermekétkeztetés díja a közoktatási intézményben mely esetben rezsiköteles?
Kapcsolódó címkék:  
2420. kérdés  
Köztisztviselő vagyok, immár 37 éve. 1954-ben születtem. Idén leszek 55 éves. Igénybe vehetem-e prémiumévek programot, ha ehhez a munkáltatóm is hozzájárul?
2421. kérdés  
Az önkormányzat által szervezett sportesemény keretében a sportolók szállás- és étkezési költsége milyen kiadásként számolható el? Keletkezik-e kifizetői adó- és más járulékfizetési kötelezettség?
2422. kérdés  
Költségvetési intézmény iskolák részére versenyt rendez. A részt vevő gyerekek ajándékba irodaszereket kapnak. Reprezentációnak minősül-e az irodaszer vásárlása?
Kapcsolódó címkék:  
2423. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk. Egyik dolgozónk korengedményes nyugdíjba szeretne elmenni. Ebben az évben betölti a 57. évét, és 39 év 5 hónap szolgálati ideje lesz december 31-éig, így csak csökkentett összegű nyugdíjat kaphat. A 60/2009. (III. 27.) Korm. rend. szerint a jogviszony megszűnése áthúzódhat 2010. évre objektív okok miatt. Mit ért a jogalkotó objektív ok alatt felmentésen kívül? Ebben az esetben a jogviszony megszüntethető-e felmondással? Ha a jogviszony december 31-én szűnik meg, és január 1-jén már nyugdíjas, jár-e a kötelező nyugdíjemelés?
2424. kérdés  
Az Ámr. 18/B. § alapján pénzügy szakirányos egyetemi szintű közgazdász diploma és vállalkozói szakos mérlegképes regisztráció mellett szükséges-e az államháztartási szakirányos mérlegképes végzettséget is megszereznie a gazdasági vezetőknek?
Kapcsolódó címkék:  
2425. kérdés  
Középiskolai menzai étkeztetés esetén a kedvezményes étkeztetésnél, ahol normatíva is igényelhető, az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) bekezdése alapján az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltsége. Ez esetben a kedvezményes térítési díjat a nyersanyagköltség százalékában kell meghatározni. Azon tanulók esetén, akik nem részesülnek kedvezményes étkeztetésben, szintén ezt a jogszabályt kell-e alkalmazni (és csak a teljes nyersanyagköltség szedhető be), vagy tőlük be lehet szedni a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összege alapján számított teljes étkezési térítési díjat?
Kapcsolódó címkék:  
2426. kérdés  
A Költségvetési Levelek 111. számában a 2325. kérdésre adott válaszukban a következő mondatot olvastam: "Nem derül ki a kérdésből, hogy pontosan milyen, mely ágazatba tartozó intézményről van szó, de a gazdasági vezető feltételezhetően - ahogyan a kérdésben is szerepel - kinevezett vezető,...". Szeretném megkérdezni, hogy ez úgy értelmezhető, hogy a gazdasági vezetők ágazattól függetlenül kinevezett vezetők 2009. január 1-jétől?
2427. kérdés  
Közalkalmazotti jogviszonyt létesítettem egy egészségügyi intézményben mint takarítónő. Előző munkaviszonyaimban nem voltam közalkalmazott, ezért "A1"-es fizetési kategóriába soroltak. Szabadságomat is a Kjt. szerint állapították meg, hivatkozván a Kjt. 57. §-ra, amely szerint a közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1-es fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg, így csak 20 nap alapszabadságot kaptam. Önök szerint jogosan járt-e el a munkáltató, ha már nem közalkalmazottként 16 évet ledolgoztam?
2428. kérdés  
Intézményünk gazdaságivezető-váltás előtt áll, és szeretnénk a törvény szerint eljárni. Intézményünk helyi önkormányzat által fenntartott önálló gazdasági jogkörű intézmény (oktatási, egészségügyi és szociális intézmények gazdálkodási feladatait végzi). A gazdasági vezető kinevezése kinek a jogosítványa, hogyan egyeztethetők össze a 2008. évi CV. törvény és más ágazati és államháztartási joszabályok előírásai?
2429. kérdés  
1955-ben született nő, aki rendelkezik 25 év közalkalmazotti jogviszonnyal, 2009-ben beléptethető-e a prémiumévek programba?