Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

116. Költségvetési Levelek / 2009. július 28.

TARTALOM

2412. kérdés Gépkocsihasználat után fizetett költségtérítés adókötelezettsége útnyilvántartás, kiküldetési rendelvény hiányában
A körjegyző a 4 község hivatali ügyei intézéséhez havi 2000 km gépkocsi futásához költségátalányban részesül. A használt személygépkocsi nem a sajátja, csak kölcsönbe kapta, szívességi alapon, szlovák rendszámú. A körjegyző útnyilvántartást nem vezet, és kiküldetési rendelvényt sem állítanak ki a részére. Milyen szja-, illetve cégautóadó-fizetési kötelezettsége van a körjegyzőnek?
2413. kérdés Azonnali inkasszó az önkormányzat számlájára
Értesíteni kell-e az önkormányzatot az ellene megnyert munkaügyi perben, jogerős bírósági határozatban meghatározott kártérítés (elmaradt jövedelem) azonnali inkasszójáról az inkasszót megelőzően, vagy elég a megtörtént inkasszóról az értesítést megküldeni? Az önkormányzat gazdálkodását nem védi a jog egy váratlan pénzleemeléssel szemben? Ha nem védi, akkor közérdek elé léphet egyéni érdek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2414. kérdés Regisztrált mérlegképes könyvelő illetménynövekedése
Középiskolában dolgozom 1995 óta mint könyvelő. Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettségem van. 1993-ban elvégeztem egy 6 hónapos, napi 8 órás számítógépes programkezelői tanfolyamot a Munkanélküli Átképző Központon keresztül. Erről oklevelet kaptam. A kérdésem az lenne, hogy kaphatok-e pótlékot, szorzót vagy illetménykiegészítést, mivel munkám során mind a két végzettségemet használom napi 8 órában (számítógéppel könyvelek)?
2415. kérdés Pénztárellenőri és leltárellenőri feladatok ellátása
Egy polgármesteri hivatalban a jegyző vagy egy önállóan gazdálkodó költségvetési intézménynél a gazdasági vezető elláthatja-e a pénztárellenőri, illetve leltárellenőri feladatokat, vagy e tevékenységek ellátása esetén összeférhetetlenség áll fenn a vezetői, irányítói tevékenység vonatkozásában?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2416. kérdés Megbízási díj vagy keresetkiegészítés
Középfokú oktatási intézmény vagyunk. A bérleti díj és az önköltséges tanfolyamok bevételeinek egy részét - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § alapján - személyi juttatásra fordítjuk. Kérdésünk, hogy az így kifizetett személyi juttatást megbízási szerződés keretében megbízási díjként, vagy az illetmény részeként mint keresetkiegészítést vagy illetménykiegészítést kell kifizetni? Ugyanez a kérdés vonatkozik a fenntartónk által támogatott tanórán kívüli nyelvoktatást végzők díjazására is. Megbízási díjként vagy keresetkiegészítésként kell-e számfejteni e díjat?
2417. kérdés Gazdasági vezető képesítési követelményeinek jövőbeli szigorodása
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője vagyok. Diploma szerinti végzettségem közgazdász gazdálkodási szakon. Mérlegképes könyvelői végzettségem nincs. Azon feladatokat, amelyek csak mérlegképes könyvelői szakképesítéssel végezhetők, külön alkalmazott csinálja. A Költségvetési Levelek 112. számában megjelent 2340. kérdésre adott válasz kapcsán elbizonytalanodtam, hogy ezen végzettséggel és a mérlegképes végzettség hiányában betölthetem-e a gazdaságvezetői posztot, ugyanis semmilyen nyilvántartásban nem szerepelek, és igazolványom sincs. Ez gondolom csak a mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezőknek van.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2418. kérdés Iskolatitkár besorolása
Közalkalmazottként mérlegképes könyvelői végzettséget (OKJ 54343603) szereztem, most végeztem. Jelenleg "D/6" besorolásban vagyok, átlépek-e az "E" fizetési osztályba ezen végzettség megszerzésével? Munkaköröm iskolatitkár általános iskolában.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2419. kérdés Iskolai étkeztetés térítési díja
1. Általános iskola tanulója, ha a nyári szünet ideje alatt is étkezni akar az iskola konyháján, igénybe veheti-e azokat a kedvezményeket, amelyeket év közben megkap? (Pl.: 50%-os térítési díj, mert tartósan beteg, vagy többgyermekes családban él, vagy ingyenesen étkező, mert gyermekvédelmi támogatásban részesül.) 2. 8. osztályból kimaradó, jún. 20-21-ével középiskolába beiratkozó tanulónk a nyári szünetben milyen térítési díjjal veheti igénybe az általános iskola konyháján az étkezést? Ő továbbra is diák, de nem velünk áll jogviszonyban. Attól a naptól, hogy beiratkozik a tankötelezett a következő iskolafokra, a mi intézményünkben vendégétkező-e? 3. Nyáron iskolánk konyháján étkező saját tanulóinktól kérhetünk-e, vagy kell-e felszámolni rezsit a térítési díjban? Köteles-e az iskola nyáron is rezsiköltség nélkül kiszámlázni a tanulók étkezési térítési díját? A gyermekétkeztetés díja a közoktatási intézményben mely esetben rezsiköteles?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2420. kérdés Prémiumévek programban történő részvétel feltételei
Köztisztviselő vagyok, immár 37 éve. 1954-ben születtem. Idén leszek 55 éves. Igénybe vehetem-e prémiumévek programot, ha ehhez a munkáltatóm is hozzájárul?
2421. kérdés Természetbeni juttatás I.
Az önkormányzat által szervezett sportesemény keretében a sportolók szállás- és étkezési költsége milyen kiadásként számolható el? Keletkezik-e kifizetői adó- és más járulékfizetési kötelezettség?
2422. kérdés Természetbeni juttatás II.
Költségvetési intézmény iskolák részére versenyt rendez. A részt vevő gyerekek ajándékba irodaszereket kapnak. Reprezentációnak minősül-e az irodaszer vásárlása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2423. kérdés Korengedményes nyugdíj megállapítása
Költségvetési intézmény vagyunk. Egyik dolgozónk korengedményes nyugdíjba szeretne elmenni. Ebben az évben betölti a 57. évét, és 39 év 5 hónap szolgálati ideje lesz december 31-éig, így csak csökkentett összegű nyugdíjat kaphat. A 60/2009. (III. 27.) Korm. rend. szerint a jogviszony megszűnése áthúzódhat 2010. évre objektív okok miatt. Mit ért a jogalkotó objektív ok alatt felmentésen kívül? Ebben az esetben a jogviszony megszüntethető-e felmondással? Ha a jogviszony december 31-én szűnik meg, és január 1-jén már nyugdíjas, jár-e a kötelező nyugdíjemelés?
2424. kérdés Gazdasági vezető képesítési követelménye
Az Ámr. 18/B. § alapján pénzügy szakirányos egyetemi szintű közgazdász diploma és vállalkozói szakos mérlegképes regisztráció mellett szükséges-e az államháztartási szakirányos mérlegképes végzettséget is megszereznie a gazdasági vezetőknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2425. kérdés Gyermekétkeztetés térítési díja
Középiskolai menzai étkeztetés esetén a kedvezményes étkeztetésnél, ahol normatíva is igényelhető, az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) bekezdése alapján az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltsége. Ez esetben a kedvezményes térítési díjat a nyersanyagköltség százalékában kell meghatározni. Azon tanulók esetén, akik nem részesülnek kedvezményes étkeztetésben, szintén ezt a jogszabályt kell-e alkalmazni (és csak a teljes nyersanyagköltség szedhető be), vagy tőlük be lehet szedni a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összege alapján számított teljes étkezési térítési díjat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2426. kérdés Gazdasági vezető - ágazattól függően - lehet kinevezett vagy megbízott vezető
A Költségvetési Levelek 111. számában a 2325. kérdésre adott válaszukban a következő mondatot olvastam: "Nem derül ki a kérdésből, hogy pontosan milyen, mely ágazatba tartozó intézményről van szó, de a gazdasági vezető feltételezhetően - ahogyan a kérdésben is szerepel - kinevezett vezető,...". Szeretném megkérdezni, hogy ez úgy értelmezhető, hogy a gazdasági vezetők ágazattól függetlenül kinevezett vezetők 2009. január 1-jétől?
2427. kérdés Közalkalmazott fizetési fokozatának és szabadságának megállapítása
Közalkalmazotti jogviszonyt létesítettem egy egészségügyi intézményben mint takarítónő. Előző munkaviszonyaimban nem voltam közalkalmazott, ezért "A1"-es fizetési kategóriába soroltak. Szabadságomat is a Kjt. szerint állapították meg, hivatkozván a Kjt. 57. §-ra, amely szerint a közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1-es fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg, így csak 20 nap alapszabadságot kaptam. Önök szerint jogosan járt-e el a munkáltató, ha már nem közalkalmazottként 16 évet ledolgoztam?
2428. kérdés Gazdasági vezető kinevezése, megbízása
Intézményünk gazdaságivezető-váltás előtt áll, és szeretnénk a törvény szerint eljárni. Intézményünk helyi önkormányzat által fenntartott önálló gazdasági jogkörű intézmény (oktatási, egészségügyi és szociális intézmények gazdálkodási feladatait végzi). A gazdasági vezető kinevezése kinek a jogosítványa, hogyan egyeztethetők össze a 2008. évi CV. törvény és más ágazati és államháztartási joszabályok előírásai?
2429. kérdés Prémiumévek programba történő belépés feltétele
1955-ben született nő, aki rendelkezik 25 év közalkalmazotti jogviszonnyal, 2009-ben beléptethető-e a prémiumévek programba?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére