Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

idegen eszköz
idegen pénzeszköz
idegenforgalmi adó
időbeli elhatárolás
igényérvényesítés Köztisztviselő téves besorolása - igényérvényesítés
2013. január 1-jétől az önkormányzattól átkerültem a járási gyámhivatal állományába. Az önkormányzatnál jogi végzettségem ellenére I. besorolási osztály, gyakornok elnevezésű besorolási fokozat, 1. számú fizetési fokozatba soroltak, az I. besorolási osztály fogalmazó elnevezésű besorolási fokozat, 2. számú fizetési fokozat helyett. Az önkormányzatnál megilletett az illetménykiegészítés, az alapilletmény 20%-a. A kormányhivatal a helytelen besorolás miatt újra besorolt, de már csak 10%-os illetménykiegészítéssel. A fentiek miatt hátrány ért az előző munkáltatómnál, mert kevesebb illetményt állapított meg, mint járt volna, de hátrány ért az új munkáltatómnál is, mert illetményem összességében csökkent az előző munkáltatónál lévőhöz képest, annak ellenére, hogy a Kttv. szerint illetményem nem csökkenhetne, hiszen ugyanazt a munkakört látom el.
Megjelent a Költségvetési Levelek 177. számában (2013. március 19.), 3390. kérdésszám alatt
illeték
illetékbélyeg-értékesítés Illetékbélyeg-értékesítés könyvviteli elszámolása
Okmányirodában a tevékenységi körhöz tartozó, illetékköteles hatósági eljárásokhoz az ügyfelek részére illetékbélyeget szeretnénk értékesíteni. Értékcikk-árusításhoz szükséges engedéllyel rendelkezünk. A postáról nem bizományosi szerződéssel, hanem továbbértékesítési céllal tudjuk a bélyeget megvásárolni. Az értékesítés után jutalékot számlázhatunk. Az okmányirodának éves elszámolási kötelezettséggel szeretnénk pénzt kiadni az illetékbélyeg forgalmazására. Hogyan kell könyvelni a műveleteket? Meg kell-e jelennie minden forgalomnak kiadásként és bevételként (a 7-es és a 9-es számlaosztályban), vagy elég a 39-esben az előleget adni és az év végén elszámolni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 16. számában (2003. augusztus 26.), 427. kérdésszám alatt
illetmény
illetményelőleg
illetménykiegészítés
illetménypótlék
immateriális javak
importáfa
informatikai eszköz Informatikai eszközök
Kérjük segítségüket az Áhsz. szerinti informatikai eszközök értelmezésében, konkrétan abban, hogy mi értendő infokommunikációs, információtechnológiai eszközök alatt. Intézményünknél az alábbi eszközök fordulnak elő, amelyek tekintetében elbizonytalanodtunk, hogy informatikai eszköznek vagy egyéb tárgyi eszköznek minősülnek-e: drón, interaktív fejlesztőeszközök.
Megjelent a Költségvetési Levelek 279. számában (2019. augusztus 6.), 5016. kérdésszám alatt
informatikai szolgáltatások
ingatlan-bérbeadás
ingatlanberuházás
ingatlanértékesítés
ingatlanértékesítés részletre Részletre eladott ingatlan áfája
A költségvetési szerv részletre adja el egyik ingatlanát úgy, hogy foglalót kér. Mikor keletkezik áfakötelezettség? Hogyan kell számlázni, hány bizonylatot kell kiállítani, és mi a számlán a teljesítés időpontja?
Megjelent a Költségvetési Levelek 1. számában (2002. október 29.), 7. kérdésszám alatt
ingatlanok
ingóértékesítés
ingyenes bérbeadás
ingyenes étkeztetés
ingyenes használatba adás
ingyenes szolgáltatás
ingyenes üdültetés Ingyenes étkeztetés és üdültetés áfája
Költségvetési szerv jogszabály alapján ingyenesen is étkeztet. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa teljes összegben, vagy csak az arányosítás szabályai szerint vonható le? Kell-e áfát fizetni? Ugyanez a költségvetési szerv saját döntése alapján saját üdülőjében dolgozóit ingyenesen, nyugdíjasait a külső igénybevevők térítési díjának 50%-áért üdülteti. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, és mi az alapja? Van-e lehetőség, és milyen arányban adólevonásra?
Megjelent a Költségvetési Levelek 1. számában (2002. október 29.), 9. kérdésszám alatt
ingyenesen nyújtott tevékenység
inkasszó Azonnali inkasszó az önkormányzat számlájára
Értesíteni kell-e az önkormányzatot az ellene megnyert munkaügyi perben, jogerős bírósági határozatban meghatározott kártérítés (elmaradt jövedelem) azonnali inkasszójáról az inkasszót megelőzően, vagy elég a megtörtént inkasszóról az értesítést megküldeni? Az önkormányzat gazdálkodását nem védi a jog egy váratlan pénzleemeléssel szemben? Ha nem védi, akkor közérdek elé léphet egyéni érdek?
Megjelent a Költségvetési Levelek 116. számában (2009. július 28.), 2413. kérdésszám alatt
innovációs járulék
internethasználat
intézményfinanszírozás
intézménytérítési díj Kedvezményes étkeztetés térítési díjának áfája
Intézményünk saját melegkonyhával saját diákjait étkezteti. A tanulók az intézménynél a térítési díj 30-50-100%-át fizetik be. A kedvezményes térítési díj miatt kieső árbevételt pénzmozgás nélküli fiktív árbevételként kezeljük, és 100%-ra kiegészítve befizetjük utána a 12%-os áfát. Helyesen járunk-e el?
Megjelent a Költségvetési Levelek 1. számában (2002. október 29.), 10. kérdésszám alatt
iparűzési adó Helyi iparűzési adó alapja
Az orvosi tevékenységet végző vállalkozásnál (továbbiakban: bt.) az iparűzési adó alapját képezi-e a vállalkozás egészségügyi szolgáltatásért az Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján kapott ellenérték? A bt. szerint az OEP-támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja szerint a költségek ellentételezésére a jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásként kell kimutatni, és nem pedig a 72. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételként.
Megjelent a Költségvetési Levelek 157. számában (2011. december 13.), 3061. kérdésszám alatt
irányítószervi támogatás Irányítószervi támogatás elszámolása
Kórházunk 2019. 12. 19-én B816 központi irányítószervi támogatásként kapott 79 millió forintot családbarát szülészet projektre. A bevétel időbeli elhatárolásba vonható-e, mivel a felhalmozási kiadások 2020-ban fognak vele szemben megjelenni? Helyesen járunk-e el akkor, ha ez a támogatás bevétele 2019. évi mérleg szerinti eredményben nem jelenik meg, és a későbbi években is csak értékcsökkenés-arányosan vennénk figyelembe az eredménykimutatásban? Van-e annak akadálya, hogy egy központi irányító szervi bevételt időbeli elhatárolásba helyezzünk? Rovatszinten megjelenik a B816-on a 2019-es beszámolóban, de a 2019. évi eredményt csökkentenénk vele, és a halasztott eredményszemléletű bevételek 443 főkönyvi számon jelenne meg a mérleg passzív időbeli elhatárolások sorában.
Megjelent a Költségvetési Levelek 289. számában (2020. március 24.), 5150. kérdésszám alatt
iskolabusz Iskolabusz-szolgáltatás
Önkormányzatunknak a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) részére iskolabusz-szolgáltatásról számlát kell kiállítani. Milyen szolgáltatás jogcím alatt és mennyi százalék áfatételt kell tartalmaznia a kiállítandó számlának?
Megjelent a Költségvetési Levelek 186. számában (2013. október 8.), 3533. kérdésszám alatt
iskolai étkeztetés
iskolakezdési támogatás
iskolatejprogram Iskolatejprogram szállítói finanszírozása
Önkormányzatunk 2013-ban részt vesz az iskolatejprogramban. Az általános iskola tanulóira vonatkozóan 100%-os iskolatej-támogatásban részesülünk. A szállító vállalta a támogatás előfinanszírozását, így a támogatási szerződést is a szállító kötötte az MVH-val, illetve a támogatás lehívását is a cég végzi. A támogatási időszakokhoz igazodóan az önkormányzat nevére kiállított számlát kapunk a szállítótól, amely pénzügyi teljesítést nem igényel, azonban azt le kellene könyvelni. Ebben az esetben, amikor a támogatást nem az önkormányzat kapja közvetlenül, hanem a szállító, mi alapján könyvelhető le az önkormányzatnál a számla, annak pénzügyi rendezése, mint kiadás és bevétel? Sem a 2013. évi óvoda- és iskolatejprogram szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet, sem az MVH honlapján fellelhető útmutatók erről szóló szabályozást nem tartalmaznak. A szállítótól nincs információ az adott számlához kapcsolódó támogatás megérkezéséről sem. Milyen dokumentum alapján könyvelhető a számla, és milyen könyvelési tételek kapcsolódnak ehhez a gazdasági eseményhez?
Megjelent a Költségvetési Levelek 182. számában (2013. július 9.), 3468. kérdésszám alatt
iskoláztatási támogatás Család- és iskoláztatási támogatás elszámolása eseti gondnok kijelölése esetén
A Gyvt. alapján a jegyző családi pótlék természetbeni folyósításáról döntött. A családi pótlékot nem a jogosultnak utalják, hanem az önkormányzat Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára (a MÁK-tól kapunk bankszámlakivonatot). A beérkezett összeget az eseti gondnok készpénzben felveszi, majd abból például élelmiszert, gyógyszert vásárol a gyermek részére. Az idegen pénzeszközök közt megtaláltuk a szerintünk alkalmazandó főkönyvi számlát, 35117. Családtámogatások lebonyolítási számla. Hogyan könyveljük a számlára érkezett családi pótlékot, annak felvételét a számláról, és ha szükséges könyvelni, akkor az azzal való elszámolást? Az eseti gondnok egy táblázat kitöltésével és a számlák csatolásával számol el a jegyző felé. Tekintettel arra, hogy az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén kötelezően alkalmazandó gyámhatósági eljárásról van szó, ezért kérdésem közérdeku lehet.
Megjelent a Költségvetési Levelek 155. számában (2011. november 2.), 3020. kérdésszám alatt
italautomata Italautomaták üzemeltetése
Költségvetési intézmény határozott idejű üzemeltetési szerződést köt italautomaták működtetésére. Bérleti díjat a telephelyek után nem számláz, de a szerződés alapján a berendezések után a partner áramdíjat fizet gépenként és havonta, melynek összege 3000 Ft. A számlát helyesen áfamentesen, vagy a 3000 Ft bruttó összeggel kell kiállítani?
Megjelent a Költségvetési Levelek 247. számában (2017. augusztus 15.), 4523. kérdésszám alatt