Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

pályázat
pályázati díj Pályázati díj elszámolása
Az önkormányzatok fejlesztési feladataik ellátásához, saját forrásaik központi kiegészítésére pályázatot nyújtanak be. A pályázat a jogszabályban meghatározott mértékű pályázati díj befizetésével érvényes. A befizetett díj könyveléséhez milyen bizonylat szükséges? Ki köteles azt kiállítani? A megvalósuló beruházásnak része-e a pályázati díj?
Megjelent a Költségvetési Levelek 61. számában (2006. április 25.), 1375. kérdésszám alatt
parkolási szolgáltatás
parkolóbérlet Parkolóbérlet adóvonzata
Parkolóbérleteket vásároltunk az egyetem tulajdonában lévő gépkocsikra. Vásároltunk még egy bianko, tehát rendszám nélküli bérletet is arra az esetre, amikor vendég előadó, más vendég érkezik hozzánk. A rendszámhoz köthető parkolóbérletet nem terheli adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség, de a rendszám nélküli parkolóbérletre is ez vonatkozik, vagy van adó- és járulékvonzata (1,19% adóalap + 16% szja, 27% eho)? Kell-e nyilvántartást vezetni a használatáról?
Megjelent a Költségvetési Levelek 161. számában (2012. március 20.), 3131. kérdésszám alatt
parkolójegy
passzív társadalombiztosítási ellátás "Passzív" társadalombiztosítási ellátások beszámíthatósága közszolgálati jogviszonyban töltött időbe
Egyik dolgozónk 1984. május 1-jétől dolgozik polgármesteri hivatalunknál. A besorolás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell-e venni az alábbi időtartamokat?
1981. 07. 01.-1981. 09. 03. passzív TGYÁS,
1981. 09. 04.-1982. 04. 04. passzív GYES,
1982. 05. 25.-1984. 01. 15. passzív GYES.
Megjelent a Költségvetési Levelek 213. számában (2015. június 16.), 3980. kérdésszám alatt
pedagógus
pénzeszközátadás
pénzeszközök
pénzforgalmi bankszámla
pénzforgalmi jelentés
pénzforgalom Szakfeladat
Az étkeztetéssel kapcsolatos szakfeladatok milyen elvek szerint határozhatók meg?
Megjelent a Költségvetési Levelek 130. számában (2010. május 18.), 2649. kérdésszám alatt
pénzhelyettesítő fizetési eszköz
pénzjutalom adózása
pénzkezelés
pénzkezelési szabályzat
pénzmaradvány
pénztár
pénztárgép
pénzügyi beszámoló Költségvetési szervek beszámolójának auditálása
Mely költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját kötelező auditálni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 2. számában (2002. november 12.), 53. kérdésszám alatt
pénzügyi biztosíték Pénzügyi biztosíték
Mi a pénzügyi biztosíték?
Megjelent a Költségvetési Levelek 192. számában (2014. február 18.), 3640. kérdésszám alatt
pénzügyi ellenjegyzés
pénzügyi képviselő
pénzügyi lízing
per Felügyeleti intézkedés és a közigazgatási per viszonya
Az adóhatóság ellenőrzést végzett a társaságunknál. Álláspontjuk szerint az egyik adónemben helytelenül jártunk el, ezért utólagos adófizetésre köteleztek bennünket. A határozatot megfellebbeztük, majd a másodfok helybenhagyó határozata ellen közigazgatási pert indítottunk. Adótanácsadónk véleménye szerint célszerűbb lett volna felügyeleti intézkedést kérni. A perből nem akarunk visszavonulni, van-e lehetőség mindkét fórum igénybevételére párhuzamosan, vagy a két lehetőség kizárja egymást?
Megjelent a Költségvetési Levelek 311. számában (2021. augusztus 10.), 5535. kérdésszám alatt
perköltség
PHARE-segély könyvelése PHARE-segély könyvelése meghatározott cél esetén
A költségvetési szerv PHARE-segélyben részesül, az összeget a Kincstár által vezetett devizaszámlán tartják nyilván. Hogyan kell a felhasználást és a forrást könyvelni abban az esetben, ha a bevétel csak külföldi konferencián való részvételre használható fel?
Megjelent a Költségvetési Levelek 3. számában (2002. november 26.), 85. kérdésszám alatt
PHARE-támogatás
piaci érték
pihenőidő Munka Törvénykönyve munkaidő--szervezéssel kapcsolatos módosításai 2019-től
Az elfogadott Mt.-módosítások fényében hogyan változnak a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, a pihenőidőre és munkaidőre vonatkozó szabályok?
Megjelent a Költségvetési Levelek 270. számában (2019. január 15.), 4874. kérdésszám alatt
pihenőnap
polgármester
polgármesteri hivatal
pótbefizetés Önkormányzat tőkehelyzetének rendezése miatti pótbefizetés számviteli elszámolása
Az önkormányzat 100%-os gazdasági társasága tőkehelyzetének rendezése érdekében pótbe­fizetésről rendelkezett. Hogyan könyvelendő:
a) a pótbefizetési kötelezettségről szóló döntés és
b) a pótbefizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése?
Megjelent a Költségvetési Levelek 172. számában (2012. november 20.), 3313. kérdésszám alatt
pótlék
pótszabadság
prémiumévek program
pro forma számla Pro forma számla alkalmazása
Szeretném tudni, hogy közösségi beszerzés esetén - de akár értékesítés alkalmával is - a pro forma "számla", díjbekérő elfogadható-e, illetve utalható-e összeg ennek befogadása után? Tiltja-e törvény, vagy csak az Unióra vonatkozik? Esetleg megegyezés (szerződésben foglalva) kérdése? Az Unióban pro forma számlának nevezett okmány megegyezik a nálunk használatos előlegszámlával? Belföldi viszonylatban a pro forma elfogadottnak tekinthető. Az Unióra vonatkozóan az áfatörvényben nem találtam erre külön utalást.
Megjelent a Költségvetési Levelek 161. számában (2012. március 20.), 3117. kérdésszám alatt
próbaidő Közalkalmazotti próbaidő, gyakornoki idő
A munkáltató elmulasztotta a közalkalmazott határozatlan idejű kinevezésénél a törvény szerinti kötelező próbaidő, illetve gyakornoki idő kikötését (3 évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlat nem volt). Még nem telt el három év a kinevezés óta. Kötelező-e a kinevezést módosítani? Amennyiben igen, akkor az eddig eltelt időt figyelembe kell-e venni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 132. számában (2010. június 28.), 2688. kérdésszám alatt