Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15. Költségvetési Levelek / 2003. augusztus 5.

TARTALOM

383. kérdés Készletbeszerzés számvitele, analitikája kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez
Hogyan történjen a kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez a készletbeszerzések bevételezése, ha van raktárunk (áfával növelten, külön nyilvántartó kartonon)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
384. kérdés Berendezések korszerűsítésének elszámolása
Az önkormányzat a közvilágítási berendezések korszerűsítésével a DÉDÁSZ-t bízta meg. Az elkészült munkát a DÉDÁSZ egy összegben számlázta, melyre 5 évre részletfizetést engedélyezett, ezért a részletfizetéskor kamatot is kell fizetni. Ez évben fizeti az önkormányzat az első részletet és a kamatot. Az elkészült és üzembe helyezett berendezések tulajdonjogát térítés nélkül, véglegesen, könyv szerinti értéken az üzemeltetés idejére az önkormányzat a DÉDÁSZ részére átadta. Az átadás áfavonzatára vonatkozó választ a Költségvetési Levelek 4. számának 107. kérdésében megkaptam. Hogyan történik helyesen a számviteli elszámolása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
385. kérdés Számla tartalmi elemei
Pedagógus egyéni vállalkozóként számlát nyújt be az intézményhez. Elegendő-e, ha a számlán SZJ-megjelöléssel oktatási szolgáltatást alkalmaz, és nem részletezi az óradíjat, óraszámot? Szerződés készült az intézmény és a pedagógus között.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
386. kérdés Támogatás feltüntetése a bevallásban
Intézményünk költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegét a 0365/650/651. számú havi bevallás 01/07. tárgyi adómentes értékesítés sorában rögzítjük (kiemelten a 19. sorban is). A kapott támogatás adóköteles és tárgyi mentes tevékenységet egyaránt finanszíroz, így az áfa arányosításánál a számlálóban az adóköteles tevékenységet finanszírozó hányadával, míg a nevezőben a támogatás teljes összegével számolunk. Mely sorban kell szerepeltetnünk az áfabevallásunkban az adóköteles részt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
387. kérdés Költségvetési támogatás könyvelése
Költségvetési intézményként az önkormányzattól a működési kiadás fedezetére finanszírozási összeget kapunk. A könyvelésnél meg kell-e jelölni, hogy az áfa szempontjából mentes bevételről van szó?
Kapcsolódó tárgyszavak:
388. kérdés Támogatás helye a mérlegben
A kollégium egyik pedagógusa pályázaton nyert a minisztériumtól támogatást. A támogatási összeget az intézmény kapta, melyből a pedagógusnak számítógépet vásároltak. Az intézmény a mérlegben hol szerepeltesse az átadott tárgyi eszközt? Vagy térítés nélkül adja át üzemeltetésre a pedagógusnak? Az értékcsökkenés elszámolása hogyan történjen?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
389. kérdés Múzeumi tevékenység áfakötelezettsége
2003-tól a múzeumi tevékenység is áfaköteles lett. Ezzel kapcsolatosan több kérdés vetődik fel. - Egyes napokon, illetve bizonyos kör számára ingyenesen látogatható a múzeum. Befolyásolja-e ez a levonási jogot? Mi a helyes eljárás, ha előre nem ismert, hogy hány fő lesz az adott kiállítás ingyenes látogatója? - Kell-e áfát fizetni a múzeum által elnyert pénzösszegre? - A kiállításokhoz kiállításvezetőt adunk azoknak, akik megvásárolják a belépőjegyet. Kell-e ez után áfát fizetni? - Ingyenesen adunk bizonyos kiadványokat. Áfás ez az átadás? - Tevékenységünk, a tulajdonunkban lévő anyag térítés nélkül kutatható. Keletkeztet-e ez az ingyenes tevékenység áfakötelezettséget, illetve módosítja-e a levonható adót? - 2002. évben ellenértéknek minősülő támogatást kaptunk, amiből 2002. év teljesítési időponttal beszerzéseket teljesítettünk, és a szolgáltatást is 2002-ben végeztük, azonban a számlák kifizetésére csak 2003-ban került sor. Milyen adómértéket kell alkalmazni?
390. kérdés Tudományos rendezvény lebonyolításának áfája
2002-ben kapott intézményünk támogatást az OTKA-tól tudományos rendezvény lebonyolítására. A rendezvényre azonban csak 2003-ban került sor, és a hozzá kapcsolódó beszerzési számlák is az idén datálódtak. Levonható-e az azokban foglalt áfatartalom, tekintettel arra, hogy a tudományos rendezvény szervezése kikerült 2003-tól a tárgyi mentes körből?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
391. kérdés Kötelezettségvállalás nyilvántartása
Egy tanfolyamon hangzott el, hogy a kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban kell könyvelni az analitikus feladás alapján. Kérem, hogy gyakorlati példán keresztül szíveskedjenek az 50 ezer forint feletti és az 50 ezer forint alatti kötelezettségvállalás nyilvántartását bemutatni. A 8. lapszámban olvastam, hogy a nyilvántartásra nincs központi szabály, de mégis jó lenne, ha mintát közölnének, valamint gyakorlati példa alapján levezetnék a kötelezettségvállalással kapcsolatos tennivalókat, könyvelési tételeket, mert ez sokunknak gondot okoz.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
392. kérdés Utazási költségek elszámolása
Zenetanárok heti 1-2 nap oktatnak. Az utazási költségeiket kimutatáson számolják el, amihez csatolják a buszjegyet, ennek alapján 100 százalékos térítést kapnak. Akik bérletet adnak le, azok is 100 százalékos térítésben részesülnek. Áfa nem kerül visszaigénylésre. Lehet-e így elszámolni útiköltséget?
Kapcsolódó tárgyszavak:
393. kérdés Utazási és étkezési költség elszámolása
A városi művelődési ház keretén belül működő nyugdíjasklub tagjai más városban vetélkedőn vesznek részt. Utazási és étkezési költségük is reprezentáció, vagy csak az étkezésük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
394. kérdés Korlátozottan forgalomképes ingatlan értékesítése
Önkormányzatunk képviselő-testülete korlátozottan forgalomképes ingatlan értékesítéséről döntött. Hogyan kell könyvelni az értékesítést, ha az piaci értéken történik? Hogyan kell a korlátozottan forgalomképes ingatlant a nyilvántartásból kivezetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
395. kérdés Köztisztviselőt megillető ruházati költségtérítés elszámolása
A 2003. január 1-jétől hatályos Szja-tv. szerint a Ktv. előírása alapján adott ruházati költségtérítés adómentes. A ruházati költségtérítés felhasználásának eddigi gyakorlata az volt, hogy készpénzben megkaptuk a ruhapénzt, majd számlával kellett igazolni annak felhasználását. Egy tájékoztatón ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy a tv.-módosítás miatt nem kell a köztisztviselőnek a ruházati költségtérítés felhasználását számlával igazolni. Kell-e vagy nem a köztisztviselőknek ez évben számlával igazolni a készpénzben megkapott költségtérítés felhasználását? Amennyiben nem kell számlával igazolni a felhasználást, akkor a munkáltató saját szabályzatára hivatkozva előírhatja-e a számlával történő igazolást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
396. kérdés Képernyő előtti munkavégzéshez a dolgozóknak biztosított szemüveg elszámolása
Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja alapján adómentes természetbeni juttatásnak minősül-e a 3/2002. EszCsM rendelettel módosított 50/1999. EüM rendelet alapján természetben juttatott éles látást biztosító szemüveg? Megállapodás alapján egy kft. végezte el a vizsgálatot, és készítette el a szükséges szemüvegeket a dolgozóknak. A munka ellenértékét az intézményünk nevére és címére szóló számla alapján egyenlítettük ki.
397. kérdés Önkormányzat által megtérített utazási költség elszámolása
Városok testvérkapcsolatának ápolása végett utaznak külföldre a városból erre kijelölt emberek. Az utazás költségét szállítási költségként vagy reprezentációként kell kezelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
398. kérdés Írásbeli nyilatkozat és az adójóváírás
Az egyik dolgozónk az év elején írásban nyilatkozott arról, hogy ne vegyük figyelembe nála az adójóváírást, mivel nősülni készül, és eladja a lakását. Sajnos a lakásra eddig nincs vevő. Ha az év végéig nem tudja eladni, akkor megfelel a feltételeknek, és járna neki az adójóváírás. Van-e lehetőség arra, hogy az év vége előtt helyesbítsük a levonást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
399. kérdés Iskolakezdési támogatás határideje
Az iskolakezdési támogatás határideje érdekelne. Milyen időszak vehető figyelembe ahhoz, hogy a juttatás adómentes legyen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
400. kérdés Kamatkedvezményből származó jövedelem adómentessége
Adómentesnek minősül-e az Szja-tv. 72. § (4) bekezdés a) pontja, valamint ugyanezen törvény 1. számú melléklet 2.7. d) pontja alapján a dolgozónknak pénzintézet útján adott (központi fűtés cseréje céljából juttatott, visszatérítendő, 10 éves futamidejű és 300 ezer forint összegű) kamatmentes kölcsön kamatkülönbözete?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
401. kérdés Munkavállalónak juttatott mobiltelefon-feltöltőkártya adókötelezettsége
Munkatársunk munkaköre és feladatai megkövetelik az állandó elérhetőséget és esetenként az ügyintézést. Lehetséges-e az intézmény által juttatott mobiltelefon-feltöltőkártya adómentessége, ha a dolgozó nyilatkozik arról, hogy csak a munkájához használja azt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
402. kérdés 2002. évi pénzmaradvány nyilvántartása
A 2002. évi pénzmaradvány jóváhagyására az önkormányzati rendeletben az alábbiak szerint került sor: Képződött Pénzmaradvány- Normatív Jóváhagyott pénz- elvonás visszafizetési pénz- maradvány kötelezettség maradvány Polgármesteri 10 183 23 192 -2 884 hivatal Intézmények 102 789 10 125 92 664 Hogyan kell nyilvántartásba venni, igénybe venni 2003-ban a pénzmaradványt az intézményeknél, illetve a polgármesteri hivatalnál? A polgármesteri hivatal és az intézmények mely tételeknek csinálhatnak előirányzatot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
403. kérdés Román állampolgárságú doktoranduszhallgatók adókötelezettsége
Egyetemünk az elmúlt években több román állampolgárságú doktoranduszhallgatóval kötött megbízási szerződést az egyes tanszékeken végzendő munkákra. Helyesen jártunk-e el akkor, amikor a részükre kifizetett megbízási díjból nem vontunk adóelőleget? A hallgatók egy része időközben letelepedési engedélyt és magyar állampolgárságot kapott, de továbbra is megbízási szerződés alapján foglalkoztatjuk őket. A kifizetésekből most már adóelőleget vonunk a kifizetőre megállapított szabályok szerint. Helyes-e az eljárásunk?
404. kérdés Megbízás alapján végzett tolmácstevékenység adókötelezettsége
Városunk polgármesteri hivatala testvérvárosi küldöttséget fogadott. A nyelvi nehézségek áthidalása érdekében egyetemi hallgatókat alkalmaztunk tolmácsként, megbízási szerződéssel. Kell-e adóelőleget vonnunk a megbízási díjból? Minősíthetjük-e a tevékenységet szellemi tevékenységnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
405. kérdés Szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatás
Szakképző intézmény vagyunk. Szíveskedjenek tájékoztatni, hogy tanulóinknak van-e adózással kapcsolatos teendőjük a tanulószerződés alapján fizetett pénzbeli juttatás után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
406. kérdés Telefonköltség elszámolása
Költségvetési szerv egyaránt használ vonalas telefonkészüléket, előfizetéses és kártyás mobiltelefonokat. A telefonköltséget milyen feltételek mellett számolhatja el a költségvetési szerv adómentesen? Hívószám-részletezés hiányában minden esetben (vonalas, mobil) meg kell-e fizetni az adót (szja stb.) a teljes telefonköltség után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
407. kérdés Súlyos fogyatékosság adókedvezménye
Dolgozónk évek óta súlyosan beteg, de eddig még nem érvényesített erre tekintettel adókedvezményt. Milyen feltételekkel érvényesítheti, és megteheti-e ezt visszamenőleg?
Kapcsolódó tárgyszavak:
408. kérdés Művelődési ház helyiségeinek bérbeadása
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vagyunk. Az intézmény az alaptevékenységen túl vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény szakágazati besorolása: 9234 Közösségi-művelődési tevékenység, ehhez kapcsolódóan az alaptevékenység:- művelődési központok, házak tevékenysége,- színházi, zeneművészeti, táncművészeti és egyéb művészeti tevékenység,- egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység,- múzeumi tevékenység,- máshova nem sorolt kulturális tevékenység.Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység:- saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása,- máshova nem sorolt sporttevékenység,- máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.Szakfeladatunk: 921815 művelődési központok, házak tevékenysége. Az áfakörbe bejelentkeztünk. 2003. július 1-jétől a néptánc- és fazekasszakkör bevétele tárgyi adómentes vagy adóköteles? Az intézményünk helyiségeinek bérbeadása az alapító okiratban szereplő tevékenységekre tárgyi adómentes vagy adóköteles?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
409. kérdés Iskola étkeztetési tevékenységének áfakötelezettsége
Általános iskolánkban az oktatási tevékenységen túl a tanulók és az alkalmazottak étkezése is megoldott (külsőtől rendeljük az ebédet). Úgy tudjuk, az oktatási tevékenység adómentes, az étkeztetés viszont adóköteles. Az étkeztetésből származó éves bevétel 1 000 000 forint körül van, az alanyi adómentesség felső határát évek óta nem érjük el. Adószámunk utolsó számjegyei: -1-43. Úgy tudjuk, hogy az étkeztetésre áfát nem számíthatunk fel, így a befizetések nem tartalmaznak áfát. Helyesen járunk el? Kell-e számlát kiállítani a befizetők részére?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére