×

18. Költségvetési Levelek / 2003. október 7.
TARTALOM

     
462. kérdés  
Bérleti szerződés kiegyenlítésétől eltekintünk. Ezzel egy időben megállapodunk ugyanolyan nagyságrendben vásárolt eszközök beszerzésére a bérbeadó részére. Szabályosan jártunk-e el? (Gondolok itt az áfára.)
Kapcsolódó címkék:  
463. kérdés  
Intézményünk anyagi lehetőségei ebben az évben lehetővé teszik, hogy iskolás gyermeket nevelő dolgozóink számára a tanévkezdés terheinek enyhítése céljából személyenként 20 ezer forint pénzbeli támogatást nyújtsunk. Terheli-e adófizetési kötelezettség az intézményt az ilyen juttatás után?
464. kérdés  
Intézményünk tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 100 E forint, ebből az önkormányzat 60 E forintot elvont, így a korrigált pénzmaradvány összege 40 E forint, amelyet nyomtató vásárlására használnak fel. Hogyan történik ezek könyvelése és az előirányzat-változás nyilvántartáson való átvezetése?
Kapcsolódó címke:
465. kérdés  
0-ra leírt eszközünket (számítógép) folyamatosan használjuk, de a további használathoz szükségessé vált hangszóró, valamint hangkártya beszerzése, amelyet ráaktiváltunk a tárgyi eszközre. A 0-ra leírt eszközünket ezért visszavezettük az eredeti állományi számlára. Az eszköz bruttó értéke most már a vásárolt hangszóró és hangkártya értékével növelt érték lett. Mely érték után kell elszámolni az értékcsökkenést? A teljes bruttó érték után, vagy csak a ráaktivált érték után?
466. kérdés  
Az egyedi értékelés elvét hogyan kell a gyakorlatban végrehajtani, és milyen bizonylat fogadható el a nagy értékű tárgyi eszközök tekintetében? Intézetünknek kb. 3700 db ilyen eszköz van a tulajdonában, és ennek megközelítőleg az 50 százaléka 0-ra íródott. Sok esetben már a cég sem létezik, akitől annak idején a gépet, berendezést beszereztük, illetve ilyen vagy ehhez hasonló eszközt nem gyártanak.
Kapcsolódó címkék:  
467. kérdés  
Településünkön az egyik mezőgazdasági gt. termőföld-bérbeadás jogcímen két összegben fizetett a vele szerződőknek. 2002. évben ki is fizette az első részletet, be is fizette az adóelőleget utána az adószámlánkra. Megegyezett októberben a bérbeadókkal, hogy a második részletet az aszályra való tekintettel elengedik neki. Ez a második részlet október 31-ig lett volna esedékes a szerződés alapján. A következő évben mégis fizetett valamennyi vele szerződőnek. Arra hivatkozva, hogy 2003. január 1-jétől ez a bevétel – jogszabályváltozás miatt – adómentes, nem vont adóelőleget. Helyesen járt-e el?
Kapcsolódó címkék:  
468. kérdés  
A települési önkormányzat alapítványt hozott létre, melynek bankszámlájára időközönként fejlesztési célú pénzeszközátadás címén különböző összegeket utal át. Az alapítvány ezen pénzekből a település fejlesztését szolgáló beruházásokat hajt végre (pl. közútfelújítás stb.), önállóan szerződve a kivitelezőkkel. A kivitelezők számlájának áfatartalmát visszaigényli. Az önkormányzatnak nyilván kell-e tartania a tulajdonában lévő eszközökön ilyen módon végrehajtott felújítások, beruházások értékét? Ha igen, hogyan, mi alapján kell az analitikus nyilvántartásokba ezeket felvezetni úgy, hogy a főkönyvi könyveléssel és az ingatlankataszter nyilvántartásával is egyezzen?
Kapcsolódó címkék:    
469. kérdés  
A számítástechnikaihálózat -fejlesztést (beépített vezetékek, kábelek) intézetünk az épületek értékénél mint tartozékot vette nyilvántartásba. Több épülettel rendelkezünk, ezért épületenként megbontva történt a nyilvántartásba vétel. Amennyiben a számítástechnikaihálózat- fejlesztést a gépek között kell nyilvántartanunk, ezt visszamenőleges hatállyal kell-e rendezni? A számítástechnikai hálózat bővítése folyamatosan történik, egyes esetekben a bővítések költsége nem éri el a tárgyi eszközökre előírt 50 E forintos értékhatárt, ilyen esetekben a nyilvántartásba vétel hogyan történjen?
470. kérdés  
Melyik jogszabályban található, hogy 40 éves kor betöltése esetén nem kell nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez, és pontosan hogyan kell ezt értelmezni?
Kapcsolódó címke:
471. kérdés  
Egyik alkalmazottunk élettársi kapcsolatban él. Családi kedvezményre, és szociális rászorultság alapján különféle kedvezményekre jogosult (az élettársaknak együtt 4 gyermekük van). Milyen igazolások vagy nyilatkozatok szükségesek az élettársi kapcsolat hivatalos igazolására? Mikor tekinthető jogilag is elfogadottnak ez az együttélési forma, hogy megkaphassák az őket megillető kedvezményeket?
Kapcsolódó címke:
472. kérdés  
Az intézmény gazdasági vezetése úgy döntött, hogy az iskolás gyermeket nevelő dolgozóinknak utólag megtéríti a tanévkezdéshez vásárolt termékek árát az intézmény nevére kiállított készpénzfizetési számla alapján, gyermekenként és szülőnként legfeljebb 10 ezer forint értékben. Milyen termékekre szóló számlát fogadhatunk el úgy, hogy a juttatás adómentes legyen?
Kapcsolódó címke:
473. kérdés  
Dolgozónk távolabbi városba jár főiskolára. Az utazással és szállással kapcsolatban felmerült költségeket belföldi kiküldetési költségként kell-e könyvelni? Tanulmányi szerződéssel rendelkezik.
474. kérdés  
Dolgozóinknak iskolakezdési támogatás címén utalvány formájában nyújtottunk a tanévkezdéshez támogatást, fejenként 10 ezer forint értékben. Milyen nyomtatványon és milyen határidőre kell teljesítenünk adatszolgáltatási kötelezettségünket az adóhatóság felé?
475. kérdés  
Kötelező vagy adható a dolgozó részére a 2000 forint értékű étkezési utalvány, a 4000 forint értékű természetbeni étkeztetés? Kötelező-e a munkabér számlára történő utalása címén a 2000 forint megadása?
Kapcsolódó címkék:  
476. kérdés  
Előrehozott nyugdíj esetén a jubileumi jutalmat a munkában töltött utolsó napon, vagy a munkaviszony megszűnésének napján lehet kifizetni? A dolgozó 38 év közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik. 60. életévét betöltötte. Mikor minősül valaki nyugdíjasnak, a nyugdíjfolyósítás napjától?
477. kérdés  
Melyik illetményalappal kell számolni a köztisztviselői alapilletmény és a ruházati költségtérítés megállapításakor? Az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő összeggel (nálunk: 34 500 forint), vagy a mindenkori költségvetési törvényben szereplő, jelenlegi 33 000 forinttal?
Kapcsolódó címkék:  
478. kérdés  
2003. I. félévében az ügykezelők még az Mt. hatálya alá tartoztak. 2003. július 1-jétől ismét a Ktv. hatálya alá kerültek, és számukra is kötelezően fizetendő ruházati költségtérítés.- Az ügykezelőknek fizetett ruhapénzt terheli-e 44 százalék szja-, illetve 29 százalék tb-járulékfizetési kötelezettség?- Ebből a szempontból van-e jelentősége annak, hogy a dolgozó a ruhapénzt az I. félévben kapta, amikor még az Mt. hatálya alá tartozott, vagy július 1. után, miután újra a Ktv. hatálya alá került?- A dolgozónak el kell-e számolnia számlával az összeg felhasználásáról?
Kapcsolódó címke:
479. kérdés  
2003. július 1-jétől érvényes áfaszabály szerint 25 százalékos áfával terhelt szakvizsga-előkészítő tanfolyamunkat szeptember végén, október elején indítjuk, mely heti órabeosztással fél évig tart. A várható lemorzsolódások miatt a részvételi díjat a képzés megkezdéséig szeretnénk befizettetni. (Nem előleget, hanem előrefizetést kérünk.) Milyen tartalmú számlát kell kiállítanunk (SZJ 80.42)? Mi lesz a teljesítés időpontja?
480. kérdés  
Községi körjegyzőségen pénzügyi főelőadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő mérlegképes könyvelői szakképzettséggel is rendelkezik, a képesített könyvelői szakképzettséget adó közgazdasági szakközépiskolai érettségi mellett. Hogyan alkalmazható esetében a Ktv. 48/A. § (4) bekezdés c) pontja?
Kapcsolódó címke:
481. kérdés  
A kiküldetési rendelvényre rá kell-e írni a kiküldetés útvonalánál az odaérkezés és a visszaindulás időpontját is, vagy elég az utazásnál az indulás és az érkezés időpontját megjelölni?
Kapcsolódó címke:
482. kérdés  
Intézményünk központi költségvetési szerv, 2003-ban felügyeleti hozzájárulással ki tudta cserélni több mint 10 éves személyautóját. A régi gépjármű 0-ra amortizálódott, több mint százezer km-t futott, forgalmi értéke 200-300 E forint körül van. Az intézmény vezetősége a gépjármű értékesítését határozta el.1. Megteheti-e a központi költségvetési szerv, hogy a gépkocsit értékbecslés alapján saját dolgozójának adja el?2. Amennyiben a gépkocsit egyik munkatársunk akarja megvenni, az értékesítést saját hatáskörben megszervezhetjük-e, vagy azt csak autókereskedelmi cégen keresztül bonyolíthatjuk le?
Kapcsolódó címkék:  
483. kérdés  
Rendszeres üzleti kapcsolatban állunk egy kft.-vel. Van-e akadálya annak, hogy az adóhatóságtól részünkre járó áfa összegével úgy rendezzük a tartozásunkat, hogy a kiutalást a kft. számlájára teljesítené az adóhatóság?
Kapcsolódó címke:
484. kérdés  
Az egyik helyi kisebbségi önkormányzatunk képviselői rendszeresen vásárolják a mobiltelefonhoz a feltöltőkártyát. A beszélgetések között feltételezzük, hogy magánbeszélgetésre is sor kerül. Hogyan járunk el szabályszerűen a kifizetésnél, az elszámolásnál? Adójogi megítélése milyen a kifizetőnek?
485. kérdés  
"0"-ra leírt tárgyi eszközöket lehet-e a készletek közé sorolni? Ha igen, milyen esetben?
Kapcsolódó címkék:  
486. kérdés  
Adhatunk-e adómentesen támogatást annak a dolgozónknak, akinek gyermeke az idén kezdi meg főiskolai tanulmányait?
487. kérdés  
Intézményünk részletfizetési konstrukcióban vásárolt nagy értékű tárgyi eszközt. Az első részszámlával átutaltuk az áfa teljes összegét is. Az eszköz teljes értékét állományba vettük. A tárgyévre fennmaradt 3 részletet hol lehet elszámolni?
Kapcsolódó címkék: