Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18. Költségvetési Levelek / 2003. október 7.

TARTALOM

462. kérdés Csereügylet áfája
Bérleti szerződés kiegyenlítésétől eltekintünk. Ezzel egy időben megállapodunk ugyanolyan nagyságrendben vásárolt eszközök beszerzésére a bérbeadó részére. Szabályosan jártunk-e el? (Gondolok itt az áfára.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
463. kérdés Az adómentesen adható iskolakezdési támogatás mértéke
Intézményünk anyagi lehetőségei ebben az évben lehetővé teszik, hogy iskolás gyermeket nevelő dolgozóink számára a tanévkezdés terheinek enyhítése céljából személyenként 20 ezer forint pénzbeli támogatást nyújtsunk. Terheli-e adófizetési kötelezettség az intézményt az ilyen juttatás után?
464. kérdés Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása
Intézményünk tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 100 E forint, ebből az önkormányzat 60 E forintot elvont, így a korrigált pénzmaradvány összege 40 E forint, amelyet nyomtató vásárlására használnak fel. Hogyan történik ezek könyvelése és az előirányzat-változás nyilvántartáson való átvezetése?
Kapcsolódó tárgyszavak:
465. kérdés 0-ra leírt számítógéphez utólag tartozékbeszerzés aktiválása
0-ra leírt eszközünket (számítógép) folyamatosan használjuk, de a további használathoz szükségessé vált hangszóró, valamint hangkártya beszerzése, amelyet ráaktiváltunk a tárgyi eszközre. A 0-ra leírt eszközünket ezért visszavezettük az eredeti állományi számlára. Az eszköz bruttó értéke most már a vásárolt hangszóró és hangkártya értékével növelt érték lett. Mely érték után kell elszámolni az értékcsökkenést? A teljes bruttó érték után, vagy csak a ráaktivált érték után?
466. kérdés Eszközök egyedi értékelési módszerei
Az egyedi értékelés elvét hogyan kell a gyakorlatban végrehajtani, és milyen bizonylat fogadható el a nagy értékű tárgyi eszközök tekintetében? Intézetünknek kb. 3700 db ilyen eszköz van a tulajdonában, és ennek megközelítőleg az 50 százaléka 0-ra íródott. Sok esetben már a cég sem létezik, akitől annak idején a gépet, berendezést beszereztük, illetve ilyen vagy ehhez hasonló eszközt nem gyártanak.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
467. kérdés Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adózási szabályok
Településünkön az egyik mezőgazdasági gt. termőföld-bérbeadás jogcímen két összegben fizetett a vele szerződőknek. 2002. évben ki is fizette az első részletet, be is fizette az adóelőleget utána az adószámlánkra. Megegyezett októberben a bérbeadókkal, hogy a második részletet az aszályra való tekintettel elengedik neki. Ez a második részlet október 31-ig lett volna esedékes a szerződés alapján. A következő évben mégis fizetett valamennyi vele szerződőnek. Arra hivatkozva, hogy 2003. január 1-jétől ez a bevétel - jogszabályváltozás miatt - adómentes, nem vont adóelőleget. Helyesen járt-e el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
468. kérdés Idegen eszközön végzett felújítás, beruházás
A települési önkormányzat alapítványt hozott létre, melynek bankszámlájára időközönként fejlesztési célú pénzeszközátadás címén különböző összegeket utal át. Az alapítvány ezen pénzekből a település fejlesztését szolgáló beruházásokat hajt végre (pl. közútfelújítás stb.), önállóan szerződve a kivitelezőkkel. A kivitelezők számlájának áfatartalmát visszaigényli. Az önkormányzatnak nyilván kell-e tartania a tulajdonában lévő eszközökön ilyen módon végrehajtott felújítások, beruházások értékét? Ha igen, hogyan, mi alapján kell az analitikus nyilvántartásokba ezeket felvezetni úgy, hogy a főkönyvi könyveléssel és az ingatlankataszter nyilvántartásával is egyezzen?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
469. kérdés Számítástechnikai hálózat nyilvántartása
A számítástechnikaihálózat -fejlesztést (beépített vezetékek, kábelek) intézetünk az épületek értékénél mint tartozékot vette nyilvántartásba. Több épülettel rendelkezünk, ezért épületenként megbontva történt a nyilvántartásba vétel. Amennyiben a számítástechnikaihálózat- fejlesztést a gépek között kell nyilvántartanunk, ezt visszamenőleges hatállyal kell-e rendezni? A számítástechnikai hálózat bővítése folyamatosan történik, egyes esetekben a bővítések költsége nem éri el a tárgyi eszközökre előírt 50 E forintos értékhatárt, ilyen esetekben a nyilvántartásba vétel hogyan történjen?
470. kérdés Nyelvvizsga alóli mentesítés
Melyik jogszabályban található, hogy 40 éves kor betöltése esetén nem kell nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez, és pontosan hogyan kell ezt értelmezni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
471. kérdés Családi kedvezmény élettársi kapcsolat esetén
Egyik alkalmazottunk élettársi kapcsolatban él. Családi kedvezményre, és szociális rászorultság alapján különféle kedvezményekre jogosult (az élettársaknak együtt 4 gyermekük van). Milyen igazolások vagy nyilatkozatok szükségesek az élettársi kapcsolat hivatalos igazolására? Mikor tekinthető jogilag is elfogadottnak ez az együttélési forma, hogy megkaphassák az őket megillető kedvezményeket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
472. kérdés Milyen termékekre vonatkozhat az iskolakezdési támogatás adómentessége?
Az intézmény gazdasági vezetése úgy döntött, hogy az iskolás gyermeket nevelő dolgozóinknak utólag megtéríti a tanévkezdéshez vásárolt termékek árát az intézmény nevére kiállított készpénzfizetési számla alapján, gyermekenként és szülőnként legfeljebb 10 ezer forint értékben. Milyen termékekre szóló számlát fogadhatunk el úgy, hogy a juttatás adómentes legyen?
Kapcsolódó tárgyszavak:
473. kérdés Továbbtanuláshoz kapcsolódó költségek elszámolása
Dolgozónk távolabbi városba jár főiskolára. Az utazással és szállással kapcsolatban felmerült költségeket belföldi kiküldetési költségként kell-e könyvelni? Tanulmányi szerződéssel rendelkezik.
474. kérdés Adatszolgáltatás az iskolakezdési támogatásról
Dolgozóinknak iskolakezdési támogatás címén utalvány formájában nyújtottunk a tanévkezdéshez támogatást, fejenként 10 ezer forint értékben. Milyen nyomtatványon és milyen határidőre kell teljesítenünk adatszolgáltatási kötelezettségünket az adóhatóság felé?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
475. kérdés Természetben nyújtott étkezés, étkezési utalvány adózási szabályai
Kötelező vagy adható a dolgozó részére a 2000 forint értékű étkezési utalvány, a 4000 forint értékű természetbeni étkeztetés? Kötelező-e a munkabér számlára történő utalása címén a 2000 forint megadása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
476. kérdés Jubileumi jutalom kifizetése
Előrehozott nyugdíj esetén a jubileumi jutalmat a munkában töltött utolsó napon, vagy a munkaviszony megszűnésének napján lehet kifizetni? A dolgozó 38 év közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik. 60. életévét betöltötte. Mikor minősül valaki nyugdíjasnak, a nyugdíjfolyósítás napjától?
477. kérdés Önkormányzatnál alkalmazott alapilletmény
Melyik illetményalappal kell számolni a köztisztviselői alapilletmény és a ruházati költségtérítés megállapításakor? Az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő összeggel (nálunk: 34 500 forint), vagy a mindenkori költségvetési törvényben szereplő, jelenlegi 33 000 forinttal?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
478. kérdés Köztisztviselők ruházati költségtérítése
2003. I. félévében az ügykezelők még az Mt. hatálya alá tartoztak. 2003. július 1-jétől ismét a Ktv. hatálya alá kerültek, és számukra is kötelezően fizetendő ruházati költségtérítés.- Az ügykezelőknek fizetett ruhapénzt terheli-e 44 százalék szja-, illetve 29 százalék tb-járulékfizetési kötelezettség?- Ebből a szempontból van-e jelentősége annak, hogy a dolgozó a ruhapénzt az I. félévben kapta, amikor még az Mt. hatálya alá tartozott, vagy július 1. után, miután újra a Ktv. hatálya alá került?- A dolgozónak el kell-e számolnia számlával az összeg felhasználásáról?
Kapcsolódó tárgyszavak:
479. kérdés Szakvizsga-előkészítő tanfolyam teljesítési időpontja
2003. július 1-jétől érvényes áfaszabály szerint 25 százalékos áfával terhelt szakvizsga-előkészítő tanfolyamunkat szeptember végén, október elején indítjuk, mely heti órabeosztással fél évig tart. A várható lemorzsolódások miatt a részvételi díjat a képzés megkezdéséig szeretnénk befizettetni. (Nem előleget, hanem előrefizetést kérünk.) Milyen tartalmú számlát kell kiállítanunk (SZJ 80.42)? Mi lesz a teljesítés időpontja?
480. kérdés Képzettségi pótlék
Községi körjegyzőségen pénzügyi főelőadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő mérlegképes könyvelői szakképzettséggel is rendelkezik, a képesített könyvelői szakképzettséget adó közgazdasági szakközépiskolai érettségi mellett. Hogyan alkalmazható esetében a Ktv. 48/A. § (4) bekezdés c) pontja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
481. kérdés Kiküldetési rendelvény tartalmi elemei
A kiküldetési rendelvényre rá kell-e írni a kiküldetés útvonalánál az odaérkezés és a visszaindulás időpontját is, vagy elég az utazásnál az indulás és az érkezés időpontját megjelölni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
482. kérdés Személygépkocsi értékesítése
Intézményünk központi költségvetési szerv, 2003-ban felügyeleti hozzájárulással ki tudta cserélni több mint 10 éves személyautóját. A régi gépjármű 0-ra amortizálódott, több mint százezer km-t futott, forgalmi értéke 200-300 E forint körül van. Az intézmény vezetősége a gépjármű értékesítését határozta el.1. Megteheti-e a központi költségvetési szerv, hogy a gépkocsit értékbecslés alapján saját dolgozójának adja el?2. Amennyiben a gépkocsit egyik munkatársunk akarja megvenni, az értékesítést saját hatáskörben megszervezhetjük-e, vagy azt csak autókereskedelmi cégen keresztül bonyolíthatjuk le?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
483. kérdés Áfa kiutalásának egyes szabályai
Rendszeres üzleti kapcsolatban állunk egy kft.-vel. Van-e akadálya annak, hogy az adóhatóságtól részünkre járó áfa összegével úgy rendezzük a tartozásunkat, hogy a kiutalást a kft. számlájára teljesítené az adóhatóság?
Kapcsolódó tárgyszavak:
484. kérdés Mobiltelefonhoz vásárolt feltöltőkártyák elszámolása
Az egyik helyi kisebbségi önkormányzatunk képviselői rendszeresen vásárolják a mobiltelefonhoz a feltöltőkártyát. A beszélgetések között feltételezzük, hogy magánbeszélgetésre is sor kerül. Hogyan járunk el szabályszerűen a kifizetésnél, az elszámolásnál? Adójogi megítélése milyen a kifizetőnek?
485. kérdés 0-ra leírt tárgyi eszközök készletek közé történő átvezetésének esetei
"0"-ra leírt tárgyi eszközöket lehet-e a készletek közé sorolni? Ha igen, milyen esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
486. kérdés Adómentes iskolakezdési támogatásra jogosultak köre
Adhatunk-e adómentesen támogatást annak a dolgozónknak, akinek gyermeke az idén kezdi meg főiskolai tanulmányait?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
487. kérdés Adó visszaigénylése tárgyi eszköz beszerzése esetén
Intézményünk részletfizetési konstrukcióban vásárolt nagy értékű tárgyi eszközt. Az első részszámlával átutaltuk az áfa teljes összegét is. Az eszköz teljes értékét állományba vettük. A tárgyévre fennmaradt 3 részletet hol lehet elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére