×

192. Költségvetési Levelek / 2014. február 18.
TARTALOM

logo
     
3625. kérdés  
Intézményünk vállalkozási szerződés alapján fordított adózású számlát állított ki a munkálatokról. Az ezekhez a munkálatokhoz közvetlenül kapcsolódó (minden esetben) kizárólag áfás kiadások adója levonható-e?
3626. kérdés  
Önkormányzatunk 2013. évben a szomszédos településsel közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A jegyzői hatáskörben megállapított szociális ellátásokat (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás) melyik költségvetési szerv szerepeltesse a költségvetésében, vagyis a közös önkormányzati hivatal vagy mindkét településnél az önkormányzat?
Kapcsolódó címkék:  
3627. kérdés  
A 2014. évi cafeteriába beépíthető az adómentes kultúrautalvány, vagy csak béren kívüli juttatást lehet így adni?
Kapcsolódó címke:
3628. kérdés  
A társaság öltönyt vásárol egyes dolgozóinak. 2014-ben milyen adóterhekkel kell számolnunk?
Kapcsolódó címke:
3629. kérdés  
A Költségvetési Levelek 2013. 08. 27-i számában szereplő, 3508. Önkormányzat beszámolójának képviselő-testületi jóváhagyása tárgyban megfogalmazott válasz tévesen az Áht. 24. §-a (2) bekezdésének 2012. december 31-ig hatályos szövegére hivatkozik, így téves információt közöl a költségvetési rendelet benyújtási határidejére vonatkozóan. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 33. §-ának (4) bekezdése 2013. január 1-jei hatállyal módosította az Áht. 24. §-ának (2) bekezdését, és ennek értelmében a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépé­sét (és nem a kihirdetését) követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Kérem, amennyiben a fentiekkel egyetértenek, szíveskedjenek a hivatkozott cikk módosításáról intézkedni.
Kapcsolódó címkék:  
3630. kérdés  
Az önkormányzat főzőversenyt rendez, a szükséges alapanyagokat az önkormányzat veszi meg, és ingyenesen adja a versenyben részt vevőknek. Az elkészült ételeket pénzért árulja a látogatók számára. Milyen nyugtaadási és adófizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak?
3631. kérdés  
A 100%-os állami támogatásban részesülő óvodás és iskolás gyermekek étkezési térítési díjának áfatartalmát be kell-e fizetni?
Kapcsolódó címkék:  
3632. kérdés  
December végén születtek ikergyerme­keim. A szülés előtt táppénzben részesültem, azt megelőzően folyamatosan dolgoztam, munka­viszonyom állt fenn hosszú évek óta. Milyen ellátásokra vagyok jogosult 2014-től? Miért nem vonatkoznak rám a "GYED extra" szabályai? Van egy földem, ami után területalapú támogatást kapok. Kizárja ez a terhességi-gyermekágyi segélyre, GYED-re való jogosultságot?
Kapcsolódó címkék:  
3633. kérdés  
Kolléganőnk 1974. július 1-jétől az ÁFÉSZ alkalmazásában állt 1987. november 30-ig, majd 1987. december 1-jétől a rendőrségen volt közalkalmazott 2000. december 31-ig. Áthelyezéssel került a polgármesteri hivatalhoz (okmányirodára) 2001. január 1-jétől köztisztviselőként. A rendőrségen 25 éves jubileumi jutalom iránti kérelmét elutasították. Köztisztviselőként azonban a polgármesteri hivataltól megkapta a 30 és 35 éves jubileumi jutalmat. 2013. január 1-jétől átkerült a járási hivatal kötelékébe. Kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, hogy a Kttv. értelmében kérné a 25 éves jubileumi jutalom megállapítását, ugyanis 1987. december 1-jétől a rendőrségen, majd az okmányirodában közszolgálatban eltöltött évek alapján - véleménye szerint - 2012 decemberében jogosultságot szerzett a 25 éves jubileumi jutalomra. Fenti jogviszonyokra tekintettel megkaphatja-e - 2012. decemberi hatállyal - a 25 éves jubileumi jutalmat?
3634. kérdés  
Egyik képviselőnk írásban lemondott a képviselői tiszteletdíjáról az önkormányzat alapítványa javára. Ettől függetlenül kell-e a részére számfejteni a tiszteletdíjat, és csak a nettó összeget utalni az alapítvány számlájára, vagy pedig a bruttó összeg illeti-e meg az alapítványt?
Kapcsolódó címkék:  
3635. kérdés  
Közalkalmazott óvodapedagógus a nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíját kívánja igénybe venni. Felmentését 2014. március 1-jétől 2014. október 31-ig töltötte, 8 havi felmentésre jogosult, 4 hónapra mentesítettük a munkavégzés alól, 2014. július 1-jétől 2014. október 31-ig. 2014. 08. 09-én rendelkezik a 40 éves jubileumi jutalomhoz szükséges közalkalmazotti jogviszonnyal. Számára a jubileumi jutalmat a felmentés azon ideje alatt kell kifizetni, amikor megvan a 40 év jogviszonya, 2014. 08. 09-én (amikor már a munkavégzés alól felmentett), vagy a jogviszony utolsó napján, 2014. 10. 31-én? Jogosult-e a 2014. szeptemberi pedagógus-béremelésre?
3636. kérdés  
Központi orvosi ügyeleten dolgozom, közalkalmazotti jogviszonyban. Munkaköröm: ügyeleti gépkocsivezető. Foglalkozási terület: egészségügyi feladat ellátása. Munkaköri leírásom szinte megegyező a mentősofőrökével, s a feladataim is ugyanazok. A munkakör PAV I. alkalmassági vizsgához kötött, mivel megkülönböztető jelzéseket is használunk, és 2014. január 1-jétől a mentők irányítása alá fogunk tartozni Tetra nyomkövetővel a gépkocsiban. Ellátási területünk 12 település és a hozzá tartozó közterületek, autópályák stb. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint, úgy tudom, a sofőröket "B", "C" és "D" fizetési osztályba lehet sorolni. Én jelenleg "C" fizetési osztály 11. fokozatába vagyok sorolva. Mi kell ahhoz, hogy egy, a fent leírt munkakörben dolgozó sofőr "D" fizetési osztályba legyen sorolva? Iskolai végzettségeim: épületasztalos szakmunkás-bizonyítvány, faipari szakközépiskolai érettségi, faipari technikusi oklevél. 1982 óta van hivatásos vezetői engedélyem, elsősegélynyújtó tanfolyamon is részt vettem. Szeretném továbbá megtudni, hogy megillet-e munkaruha, ha igen, milyen jogszabály alapján? Ugyanis a saját ruhánkban segédkezünk sebellátásoknál, baleseteknél, halottvizsgálatnál, s minden olyan esetben, amikor az orvosnak szüksége van ránk. Természetesen a gépkocsit is ugyanabban a ruhában mossuk, takarítjuk.
Kapcsolódó címkék:    
3637. kérdés  
Jogviszonyom 1989. július 5-én kezdődött a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalatnál, azon belül is az útkarbantartás, tisztítási egységnél. A téli ügyeleteket, túlórákat a fizetésünktől külön, a tanácstól kaptuk. Itt a jogviszonyom 1995. 03. 22-ig állt fenn. 1995. 03. 27-én helyezkedtem el a jelenlegi munkáltatómnál egy vidéki polgármesteri hivatalnál, azóta itt dolgozom. Mikor válok jogosulttá a 25 éves jubileumi jutalomra, illetve az első munkahelyemen eltöltött idő beleszámít-e?
Kapcsolódó címkék:  
3638. kérdés  
Mikor szükséges célelszámolási számla megnyitása egy európai uniós pályázat kapcsán?
3639. kérdés  
Önkormányzatunk csatornaberuházást hajt végre. A lakosság ingatlanonként hozzájárul a beruházáshoz egy bizonyos összeggel havonta, 8 éven keresztül. Ezek az összegek az önkormányzat elkülönített számlájára érkeznek (35122. Idegen pénzeszköz besz.). Az önkormányzat átvállalta, hogy a lakosok részére havonta megállapított összeg felét kifizeti havonta egy összegben a 321. számláról. Szeretném, ha kikontíroznák a saját és az idegen számlák közötti mozgást.
1. Az önkormányzati átutalást a 321-es számláról.
2. Bevételt az idegen pénzeszközök számlán.
Kapcsolódó címke:
3640. kérdés  
Mi a pénzügyi biztosíték?
Kapcsolódó címke:
3641. kérdés  
Az önkormányzat európai uniós pályázat kedvezményezettként 30 000 000 Ft előleget kapott. Az elszámolás részben megkezdődött, 15 000 000 Ft-ot utaltak tényleges számlaelszámolás alapján. Az előleget a költségvetési rendeletben külön be kell-e venni, illetve számvitelileg kell a könyvelést levezetni?
Kapcsolódó címkék:  
3642. kérdés  
Január hónapban felvett alkalmazottunk a családi kedvezmény érvényesítését kérte. Elmondása szerint két gyermeke után teljes összegű családi pótlékot kap, emellett a korábbi házasságában született gyermeke után is kap ellátást, de az csak a fele az egyébként járó családi pótléknak. Ilyen esettel még nem találkoztunk. Milyen összegű kedvezményt vehetünk figyelembe nála? A korábbi munkahelyén három gyermek után járó kedvezményt érvényesített.
Kapcsolódó címkék:  
3643. kérdés  
Intézményünk azt tervezi, hogy a munkavállalói javára adómentes baleset- és betegségbiztosítást köt. Szeretnénk tudni, hogy mire kell figyelnünk a biztosítási szerződés aláírásánál, hogy annak a díja adómentes legyen. Az adóköteles biztosítás közterheit már nem tudná az intézmény felvállalni.
Kapcsolódó címkék:  
3644. kérdés  
Hogyan változnak a számlázási szabályok 2014-től?
Kapcsolódó címke:
3645. kérdés  
Milyen időpontig, illetve milyen feltételekkel lehet adómentesen számlázni az akkreditált képzéseket?
Kapcsolódó címkék:  
3646. kérdés  
Védőnői szolgálatunk munkatársai tartósan helyettesítenek, mivel több álláshely betöltetlen. A főállásuk mellett megbízással látják el ezt a feladatot. Hogyan kell vezetniük a jelenléti ívüket?
Kapcsolódó címkék: