×

75. Költségvetési Levelek / 2007. február 27.
TARTALOM

logo
     
1608. kérdés  
Önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézmény vagyunk. Uniós pályázat alapján (melyet a Mobilitas kezel), az Európai Önkéntes Szolgálat keretében fogadtunk egy lengyel önkéntes diáklányt. Uniós előírás alapján 150 euró/hó (39 300 Ft/hó) étkezési költséget, 120 euró/hó (31 440 Ft/hó) zsebpénzt, valamint 6900 Ft utazási bérletet (budapesti helyi közlekedés) kell fizetnünk elszámolási kötelezettség nélkül. Kérjük, szíveskedjenek közölni, hogy fenti kifizetések adómentes költségtérítésnek minősülnek-e!
Kapcsolódó címkék:  
1609. kérdés  
Adó és járulék szempontjából hogyan ítélhetők meg az önkormányzat által szervezett falunapi, nyugdíjasnapi, Mikulás-napi rendezvények étel-ital költségei, valamint a fenti rendezvényeken számla ellenében kifizetett műsorszolgáltató díjai?
Kapcsolódó címkék:  
1610. kérdés  
Községi önkormányzat polgármesteri hivatala vagyunk. Településünkön kisebbségi önkormányzat is működik. Működésükkel kapcsolatos kiadásaik jelentős része élelmiszer-beszerzés, mely reprezentációnak minősül. Helyesen jár-e el a hivatal abban az esetben, ha a kisebbségi önkormányzat adómentes reprezentációs keretét külön, a részükre járó állami támogatás, illetve saját bevételeik alapján állapítja meg, vagy mivel kiadásaik beépülnek az önkormányzat összes kiadásába, a reprezentációs költséget, illetve az adómentes értékhatárt együtt, az egész önkormányzatra összesítve kell megállapítani?
Kapcsolódó címkék:  
1611. kérdés  
Önkormányzatunk fénymásolót vásárolt pénzügyi lízing keretében. Havonta 5 éven át törlesztünk, a számlán lízingdíj, kamat és árfolyamveszteség, ill. árfolyamnyereség kerül feltüntetésre. Hogyan kell helyesen könyvelni? Év végén értékcsökkenést is el kell számolni a gép után?
Kapcsolódó címkék:  
1612. kérdés  
Külföldi kiküldetésre euróban ad a költségvetési szerv előleget a kiadásokra készpénzben. Kötelező-e a valutapénztár főkönyvi számla alkalmazása?
Kapcsolódó címke:
1613. kérdés  
Lakóingatlant adunk bérbe. A bérbeadást tárgyi adómentesen számlázzuk a bérlőnek. A társasháznak fizetendő közös költséget is a bérlőnek kell fizetnie. A közös költségről szóló számlát ki bocsátja ki a bérlő részére?
Kapcsolódó címkék:    
1614. kérdés  
Hogyan kell eljárni meghiúsult ügylethez kapott előleg esetén? Az előleget egy olyan ügyletre kaptuk, amely végül meghiúsult, így az előleget vissza kellett fizetni. Az előlegszámlát helyesbíteni vagy sztornírozni kell?
Kapcsolódó címke:
1615. kérdés  
Intézményünk ingatlant vásárolt, de a vételárat még nem fizette meg. Kérdésünk, hogy mikortól lehet az áfát levonni és visszaigényelni?
Kapcsolódó címkék:    
1616. kérdés  
Munkavállalónk nyugdíjazása alkalmából 15 000 forint értékben ajándékot vettünk számára. Milyen fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót, illetve a munkavállalót?
1617. kérdés  
Intézményünk egy idősek otthona, mely melegkonyhával rendelkezik. Dolgozóink egy része igénybe veszi a kedvezményes étkezést, ők az élelmezési nyersanyagnorma 100 százalékát fizetik meg. A dolgozók másik része nem veszi igénybe az étkezést, részükre adható-e étkezési hozzájárulás? Ebben az esetben igénybe vehetik-e esetenként az étkezést a rezsiköltséggel növelt térítési díj megfizetése esetén?
1618. kérdés  
Központi bérszámfejtésbe tartozó önkormányzati fenntartású iskola hogyan rendezheti a telefonadó-befizetési kötelezettségét, ha a munkavállalókkal nem térítteti meg a telefonköltséget? A számla 20 százaléka után személyi jövedelemadót, társadalombiztosítási járulékot fizet. Havi bevallás és befizetés szükséges? Milyen számlaszámra kell utalni az adót és a járulékot? Milyen éves bevallást kell majd benyújtani és milyen határidőre?
Kapcsolódó címke:
1619. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk. Közalkalmazottainkat zömmel mint helyi, budapesti lakosokat kezdtük alkalmazni. Sokéves folyamatos jogviszony után egyre gyakoribbá válik, hogy vidékre költöznek alkalmazottaink. A közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járáshoz közforgalmú vasutat vagy távolsági autóbuszt vesznek igénybe. Utazási költségtérítési igényüket természetesen benyújtják a munkáltató felé, amely esetenként 10-20 ezer Ft/fő is lehet havonta. Ez évközi változás, tehát költségvetésünkben előre nem tervezett. A munkáltató köteles a költségtérítést biztosítani? Az alkalmazás költségtakarékos megfontolásból, lehetőség szerint helyi lakosok felvételével történik.
Kapcsolódó címke:
1620. kérdés  
Amennyiben az intézményben (óvoda) melegétkeztetés van, kérhet-e a dolgozó melegétkezési utalványt az étkezési hozzájárulás helyett úgy, hogy a munkahelyén befizet az étkezésért, és azt fogyasztja?
1621. kérdés  
Költségvetési intézményünkben 2007. évre vonatkozóan tervezzük kifizetni a dolgozók helyi utazásra jogosító bérlettérítését 100 százalékban. A nyugdíjas dolgozók helyi utazásra szolgáló és a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a munkavállalónak kötelezően térítendő napi utazást szolgáló bérlettérítése milyen adó- és járulékkötelezettséget jelent a munkáltató részére, és milyet a nyugdíjas munkavállaló részére?
1622. kérdés  
Középfokú iskolánk a helyi főiskolával kötött együttműködési megállapodás keretében a főiskola szervezésében felsőfokú szakképzésben vesz részt, kiegészítő tevékenységként. Az intézményünk biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges kvalifikált szakembereket, a szellemi, anyagi, technikai erőforrásokat. Az oktatást külső és belső szakemberekkel oldjuk meg. Saját pedagógusainkkal köthetünk-e megbízási szerződést ebben az esetben, ha a pedagógus munkaidőkeretén felül történik ezeknek az óráknak a megtartása?
Kapcsolódó címke:
1623. kérdés  
Az adómentesen adható természetbeni juttatások kifizetésénél lehet-e különbséget tenni úgy, hogy nem kap minden dolgozó, vagy pedig mindenkinek - aki megfelel a feltételeknek - egységesen ki kell fizetni (háromszor adható tárgyjutalom, üdülési csekk, étkezési utalvány, iskoláztatási támogatás)?
1624. kérdés  
2004. november 30-án közös megegyezéssel megszűnt a köztisztviselő jogviszonya. Az I. fokú orvos szakértői bizottság 67 százalékos munkaképesség-csökkenést állapított meg nála, igénybe vette a rokkantnyugdíjat. 33 év 265 nap közszolgálati jogviszonyt szerzett. 2004. december 5-től a volt munkáltató 4 órás munkarendben tovább foglalkoztatta. 2004. november 30-án a 35 éves jubileumi jutalomra jogosult volt-e? Vagy a 35 éves közszolgálati jogviszony betöltésekor? További kérdésem, hogy a tovább foglalkoztatott rokkantnyugdíjas köztisztviselő jogosult-e jubileumi jutalomra?
1625. kérdés  
Lakást adunk bérbe. A közüzemi számlákat, valamint a társasháztól kapott számlát a közös költségről a bérlőre hárítjuk át. A gáz, áram, víz fogyasztását külön órával mérjük. Helyesen járunk-e el, ha ezen költségeket tárgyi adómentesen számlázzuk ki a bérlőre?
1626. kérdés  
A büfét üzemeltető cég intézményünknek étkezési utalványt ad el, amelyet mi a dolgozóknak átadunk. Kérdés, hogy a büfét üzemeltető kereskedőnek mikor kell áfát fizetnie? Amikor az étkezési jegyeket pénz ellenében nekünk eladja, vagy amikor a dolgozók vásárolnak vele? Kérjük az állásfoglalásukat, mert a büfés az étkezési jegyek értékesítéséről nem akar nekünk számlát adni!
1627. kérdés  
Nőnapra tekintettel, az önkormányzat gazdasági társasága bizonyos termékeket - gazdasági tevékenységünk elősegítése érdekében - ellenérték nélkül ad át. Hogyan kell elszámolni az ilyen ajándékot?
1628. kérdés  
Az egyházakról szóló törvény a kegytárgyak értékesítését nem tekinti gazdasági tevékenységnek. Az egyház kegytárgyakat értékesít. Véleményünk szerint ez nem minősül gazdasági tevékenységnek, így nem kell adóalanynak bejelentkeznie. Helyes-e a vélekedésünk?
Kapcsolódó címke:
1629. kérdés  
Koncesszióba adott eszközök esetén év végén kötelező-e a vállalkozás által kimutatott nettó értéken szerepeltetni a mérlegben ezeket az eszközöket, vagy lehetséges az önkormányzat által kimutatott nettó értéken? 2007. január 1-jével ezek az eszközök átkerülnek az üzemeltetésre, kezelésbe átadott eszközök közé? Év végén korrigálni kell-e a vállalkozás által kimutatott nettó értékre az eszközöket a könyvekben?
Kapcsolódó címke:
1630. kérdés  
Kérem, ismertessék a szőlőültetvény könyveléséhez kapcsolódó főkönyvi és analitikus könyvelési tételeket, az oltvány beszerzésétől a termőre fordulásig!
Kapcsolódó címkék:  
1631. kérdés  
Szíveskedjenek teljes körű tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy a bevételek utalványozásának melyek a szabályai költségvetési szervnél! Lehet-e, kell-e adott banki napon kiegyenlített kimenő számla összegéről utalványlapot kiállítani? Bevételeknél a teljesítést igazolni kell-e oly módon, hogy "A teljesítést igazolom" szöveget bélyegzünk minden egyes bevétel mellé, és aláírjuk? Lehet-e adott banki napon jóváírt összes bevételről egy darab összesítő utalványlapot kiállítani?
Kapcsolódó címke:
1632. kérdés  
A fejlesztési hitel törlesztését a pénzintézet 2006. december 31-ei értéknappal a 2007. január 2-ai bankkivonaton emelte le. A 2006. évi pénzforgalmi adatok között a hitel törlesztését könyvelhetjük-e, hogyan járunk el helyesen, ha 2006. vagy 2007. évi pénzforgalomban szerepeltetjük ezt a hitelt? A hitelszerződés szerint a törlesztés 2006. december 31-én volt esedékes.
Kapcsolódó címke:
1633. kérdés  
Az Áht-vhr. 103-104. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek számláiról. Ennek értelmében szolgáltatás nyújtásából származó - külföldi támogatásnak, segélynek nem minősülő - bevételek fogadására nyithat-e devizaszámlát a helyi önkormányzat költségvetési szerve?
Kapcsolódó címke:
1634. kérdés  
A szakképzési hozzájárulás elkülönítésére nyithat-e az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési elszámolási számlához kapcsolódóan alszámlát?
Kapcsolódó címke:
1635. kérdés  
Községi önkormányzat vagyunk. Tulajdonunkban van egy 16 személyes kisbusz, amelyet szeretnénk bérbe adni más intézményeknek, magánszemélyeknek, cégeknek, személyszállítás céljából. Milyen feltételekkel tehetjük ezt meg?
Kapcsolódó címke:
1636. kérdés  
Munkáltatónk a dolgozóinak a bérük 5 százalékáig önkéntes nyugdíjpénztárba támogatói adományt nyújt. 2007. évben milyen adóbefizetési kötelezettsége van a munkáltatónak? Milyen adókedvezményekben részesül a dolgozó?