×

122. Költségvetési Levelek / 2009. december 1.
TARTALOM

logo
     
2519. kérdés  
Önállóan gazdálkodó intézményünk egy pályázaton több ezer eurót nyert, melyre euróalapú devizaszámlát kellett nyitnunk. A gazdasági események könyvelése forintban történik, hogyan és milyen főkönyvi számlákra? Árfolyamveszteség vagy árfolyamnyereség esetén hogyan kell könyvelni?
2520. kérdés  
Kötelező-e vezetni a beérkező számlák és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó, illetve a kimenő számlák és az általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének nyilvántartásait, ha TATIGAZD programmal könyvelünk?
Kapcsolódó címkék:  
2521. kérdés  
Az önkormányzat tulajdonában lévő számítástechnikai berendezéseket szeretnénk ingyenesen átadni iskoláknak. A számítástechnikai berendezések leselejtezésre kerültek, nem jelentenek jelentős értéket. Eddig úgy tudtuk, nem kell áfát fizetnünk az adományozás után. A jelenleg hatályos szabályok szerint kell-e az önkormányzatnak áfát fizetnie az ingyenes adományozás után?
Kapcsolódó címkék:    
2522. kérdés  
Intézményünk büfét üzemeltet vállalkozási tevékenységként, melyet az alapító okirat is tartalmaz. A vállalkozás nyereségét a következő évben az alapfeladatra szeretnénk felhasználni. Milyen könyvelési tételekkel tudjuk lekönyvelni az év végi nyereséget?
Kapcsolódó címke:
2523. kérdés  
A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18/B. §-a értelmezéséhez kérem segítségüket. Városi önkormányzat költségvetési szervénél alkalmazható-e gazdasági vezetőként olyan személy, aki pénzügyi és számviteli főiskolán végzett (1994. belkereskedelmi szak), és regisztrált mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakterületen, mert a jelzett főiskolai szakkal oda regisztrálták)? A fenti (számviteli főiskolai) végzettség megfelel-e a (1) bekezdésben rögzített, pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú végzettségnek, vagy meg kell szereznie az államháztartási szakos mérlegképes könyvelő végzettséget is? A fenti végzettség községi önkormányzat költségvetési szervénél megfelelő a gazdasági vezetői feladatok ellátásához?
2524. kérdés  
Köztisztviselő 35 évi közszolgálati jogviszony után jogosult a Ktv. 49/E. § (2) bekezdés c) pontja alapján 4 havi illetményre. Mi képezi az illetményt? Beleszámít-e a munkakörébe nem tartozó munka után járó helyettesítési díj?
Kapcsolódó címkék:  
2525. kérdés  
Köztisztviselő jubileumi jutalmának megállapításánál mely időtartamok vehetők figyelembe az alább felsoroltak közül? 1972. 08. 03.-1979. 05. 08. Lakásépítő Vállalat 1979. 05. 09.-1989. 01. 31. mgtsz, majd ksz, majd szöv. 1989. 02. 01.-1989. 11. 19. mgtsz, majd ksz, majd szöv. 1989. 11. 20.-1990. 01. 10. mgtsz, majd ksz, majd szöv. 1990. 01. 11.-1997. 07. 31. mgtsz, majd ksz, majd szöv. - szülés miatti távollét 1997. 08. 01.-1997. 11. 09. GYES 1997. 11. 10.-1999. 01. 31. passzív GYES 1999. 02. 02.-2000. 01. 27. munkanélküli 2000. 01. 28.-2000. 04. 13. munkanélküli - átképzési támogatás 2000. 05. 02-től jelenleg is köztisztviselő A szülés és GYES miatti időt, ami alatt a szövetkezetnél állt alkalmazásban, teljesen be kell számítani a jubileumi jutalomra jogosító időnél, vagy csak 1992. 06. 30-ig? A passzív GYES beszámít a jubileumi jutalomba?
2526. kérdés  
Kérdésünk a jegyzői feladatkörrel kapcsolatos. A jegyző mely feladatköröket nem láthatja el személyesen? Gondolunk itt elsősorban a gazdálkodással kapcsolatos feladatkörökre: a pénztárt, valamint az adóügyi feladatokat elláthatja-e személyesen a jegyző, vagy erre kötelező külön ügyintézőt megbízni?
Kapcsolódó címkék:  
2527. kérdés  
Pályázaton nyertünk felújításra, beruházásra pénzt, melyet a pályázatban szereplő arányban használhat fel a két önkormányzat. A gesztor önkormányzathoz érkezett a támogatás. A társulási megállapodás szerint minden ingatlan és vagyontárgy a társulás önkormányzatainak saját tulajdonában marad. Melyik önkormányzatnál kell aktiválni a felújítást? Ha ugyanis a gesztor önkormányzat aktiválja az épület felújítását és a beruházást, akkor a vagyonmérlegében is szerepel, mintha a vagyonát növelné, ugyanakkor helyileg a tagintézmény önkormányzatának a tulajdona. Ha a tagintézmény aktivál, akkor milyen bizonylatot kell a gesztornak kiállítani hozzá?
2528. kérdés  
Közalkalmazott jubileumi jutalmának számításánál mely időszakok vehetők figyelembe az alábbiak közül: 1980. 11. 01.-1998. 07. 08. Kjt. hatálya alá tartozó szervnél eltöltött jogviszony, megszűnés: közös megegyezéssel 1998. 07. 09.-2002. 01. 11. főállású anya 2002. 01. 11.-2002. 10. 07. munkanélküli 2002. 11. 01.-2003. 08. 31. alkalmazott egy vállalkozónál (munkaviszony) 2003. 09. 01-től jelenleg is közalkalmazott (részmunkaidős, napi 4 órában) A főállású anyaság időtartama, a munkanélküli-ellátás időtartama, valamint a vállalkozónál eltöltött idő a közalkalmazott besorolásánál, illetve a végkielégítéshez beszámítható-e?
2529. kérdés  
Városunkban gazdasági intézményt hozott létre a képviselő-testület az óvodák és iskolák gazdálkodásának ellátására. Az intézményvezetőt a képviselő-testület nevezte ki. Szeretném megkérdezni, hogy az intézményvezető 2009-től kinevezett vezető vagy megbízott vezető? Amennyiben megbízott vezető, mennyi a minimális vezetői pótléka?
Kapcsolódó címkék:  
2530. kérdés  
Költségvetési intézmény gazdasági vezetője vagyok. Iskolai végzettségem: pénzügyi főiskola és mérlegképes könyvelő vállalkozói szakon. Amióta kötelező a mérlegképes továbbképzés, azt mindig államháztartási szakon végeztem el. 2011-től így is megfelelek a képesítési követelményeknek, vagy meg kell szereznem az oklevelet államháztartási szakon is?
Kapcsolódó címkék:  
2531. kérdés  
Szociális intézményünk (fogyatékos gyermekotthon) 2000. 01. 01-től folyamatosan, általános iskolai végzettséggel, takarító munkakörben foglalkoztatott egy dolgozót az A7 fizetési kategóriába sorolva (ez a besorolás megfelelt a jogviszonynak és a végzettségének). A közalkalmazott 2008-ban OKJ-s gondozó végzettséget szerzett, gondozó munkakörbe került át, fizetési osztályát C-re változtatták. Takarítóként az 1992. július 1. utáni munkaviszonyait (1990. 03. 08-tól 1995. 04. 12-ig egy kft.-nél, majd 1995. 04. 13-tól 1999. 12. 31-ig egy rt.-nél dolgozott) is beszámították a fizetési fokozatának megállapításakor, mivel a takarító munkakörre nem volt előírt végzettség, amivel rendelkeznie kellett volna. Kérdésünk az, hogy a jelenlegi gondozó munkakör esetén a fizetési fokozat megállapításakor figyelembe kell-e venni azokat az 1992. július 1. utáni munkaviszonyokat, amelyek idején nem rendelkezett a gondozói munkaköréhez előírt végzettséggel (nevezetesen a fent említett kft.-nél és rt.-nél eltöltött időt)? Az 1992. július 1. előtt megkezdett munkaviszonyt annak végéig teljes egészében be kell-e számítani, vagy csak 1992. július 1-jéig? Vissza lehet-e/kell-e csökkenteni a fizetési fokozatot? Ha vissza lehet/kell csökkenteni, akkor a bére változatlanul hagyása mellett? A fizetési fokozat szerinti pótszabadság napjai csökkennek-e?
2532. kérdés  
Egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott személytől, ha bírósági letiltása érkezik, hány százalékát lehet levonni a megbízási díjának? Ennek a személynek nincs máshol munkaviszonya, járulékait ebből az összegből vonjuk.
2533. kérdés  
Önállóan gazdálkodó iskola kinevezett gazdasági vezetője vagyok. Kérdésem: 2011. január 1-jétől csak az újonnan kinevezett vezetőkre vonatkozik-e a képesítési követelmények új rendszere, vagy a régebben dolgozó vezetőre is? Én közgazdasági érettségivel és OKJ-s mérlegképes könyvelői végzettséggel (vállalkozói szakon) rendelkezem. 2011 decemberében lesz 5 éve, hogy gazdasági vezető lettem. Ha rám is vonatkozik az új képesítési követelmény, akkor milyen iskolát kell elkezdenem? Ha nem kezdem el, akkor felmondhatnak-e emiatt?
2534. kérdés  
Erasmus programmal kapcsolatos támogatást melyik 464 számlára kell könyvelni?
Kapcsolódó címkék:  
2535. kérdés  
Költségvetési szerv adóalanyként terméket értékesít. 2009. július 1-je előtt a vevő előleget fizetett, amelyről 20%-os adómértékkel számlát állítottunk ki. A termékértékesítés Áfa-tv. szerinti teljesítése 2009. július 1-je után történt. Mivel a teljesítés időpontjában a 25%-os adókulcsot kell alkalmazni, véleményünk szerint az előlegszámlát sztornírozni kell, és a teljes összegre kell kiállítani 25%-os adómértékkel a számlát.
Kapcsolódó címkék:    
2536. kérdés  
Az önkormányzat a tulajdonában lévő szeméttelepet kívánja felszámolni. Kérdés, hogy az Áfa-tv. 142. §-a szerinti fordított adózás szabályai alá tartozik-e a szeméttelep rekultivációja. Ennek során a táj természetes állapotának visszaállítása történik, vagy a szemét elszállításával, vagy annak talajréteggel történő befedésével, majd növények telepítésével. A munkálatok környezetvédelmi-, működési-, illetve rekultivációsengedély-, valamint vízjogi létesítésiengedély-kötelesek.
Kapcsolódó címkék: