×

19. Költségvetési Levelek / 2003. október 28.
TARTALOM

     
488. kérdés  
Kötelező-e az intézményeknek a számlák kifizetése előtt meggyőződniük a vállalkozói igazolvány érvényességéről, illetve a cégbírósági bejegyzésről?
Kapcsolódó címkék:  
489. kérdés  
Adminisztratív dolgozónk "rendszeresen" végez túlmunkát a délutáni órákban. Jogszerű-e az 50 százalékkal megemelt túlóradíj kifizetése?
Kapcsolódó címke:
490. kérdés  
Központi költségvetési intézmény milyen módon tehet eleget a terven felüli értékcsökkenés elszámolási kötelezettségének, ha rendkívüli esemény nem indokolja?
491. kérdés  
Milyen körre kell értelmezni az Szt-vhr. 5. §-ának 3/c pontja szerinti behajthatatlan követeléssé minősítés feltételeit:- csak a kis összegű követelések tekintetében (amelyeket nem lehet érvényesíteni...),- vagy valamennyi követelés tekintetében, amelyekre igaz az Szt-vhr. 5. §-ának 3/c pontja?A fent hivatkozott bekezdés kis összegű követelések behajthatatlanná minősítésére nézve sorol fel lehetőségeket, és nem az összes követelésre nézve. A Költségvetési Levelek 14. számában megjelent 355. válaszban írtakat én úgy értelmezem, hogy a vonatkozó jogszabályi bekezdésre hivatkozva minden követelésre (nem csak a kis összegűre) vonatkozóan mond lehetőséget, melynek alapján behajthatatlanná lehet minősíteni egy követelést.Jól értelmezem-e az említett bekezdést, mely "...a kis összegű követelések tekintetében..." mond szabályt a behajthatatlanná minősítéssel kapcsolatban?
Kapcsolódó címke:
492. kérdés  
A hitel és a kölcsön között a költségvetési szervek működése tekintetében számviteli szempontból van-e különbség, és ha van, akkor mi az?
Kapcsolódó címke:
493. kérdés  
A szoftverlicencek vásárlása esetén mi a helyes minősítés, ha: - szellemi terméknek minősíti az intézmény, és nyilvántartásában az előírásoknak megfelelően egyedileg vagy csoportosan rögzíti, - vagyoni értékű jognak minősíti azzal, hogy 6 évig szolgálja az intézmény tevékenységét. (Ebben az esetben már a szellemi terméknek minősítettek kb. 1/10-e kerül a nyilvántartásba, mert a többit az 5-ös számlaosztályban használati díjként számoljuk el.)
494. kérdés  
2003-tól a számviteli politika részeként kell rögzíteni a tárgyi eszközök, immateriális jószágok üzembe helyezésének dokumentálásával kapcsolatos eljárás rendjét és szabályait. A dokumentálással kapcsolatos eljárási rend és szabályozás mit tartalmazzon, abban milyen konkrét előírásokat kell rögzíteni?
495. kérdés  
Költségvetési szerv a 2002. évi kormányrendelet, valamint kormányhatározat értelmében felértékelte ingatlanjait. Hogyan kell könyvelni a különbözetet? Kötelező-e a felértékelésen történő nyilvántartás és a mérlegben történő kimutatás, szükséges-e az évenkénti értékelés és a különbözetek elszámolása?
Kapcsolódó címkék:  
496. kérdés  
A melegétkeztetésben dolgozó közalkalmazottak részére 4000 Ft/hó természetbeni étkezési kedvezményt ad önkormányzatunk. Ez a kedvezmény jelentősen meghaladja a forgalmi értékhez viszonyított 50 százalékot, ezért külön áfát kell fizetni az intézményben ezen dolgozók után? A kedvezmény összege ezáltal havonta az áfával növelt érték lesz, vagy az áfa áthárítható a munkavállalóra?
497. kérdés  
Intézményünk konyháján dolgozóink igénybe veszik a természetbeni étkezést. Vitatkozunk a térítési díjon. A dolgozó úgy számol, hogy pl. 22 nap x 200 Ft nyersanyagnorma = 4400 Ft, ebből szerinte az ő térítési kötelezettsége 400 Ft. Szerintünk 22 nap x 384 Ft (ami nemcsak a nyersanyag értékét, hanem a rezsit és az áfát is tartalmazza) = 8448 Ft, vagyis a térítési kötelezettsége 4448 Ft. Melyikünk értelmezi helyesen a 4000 Ft adómentes természetbeni étkezés tartalmát?
498. kérdés  
Önkormányzatunk intézményeink kiszolgálására konyhát működtet, ahol óvodások, diákok, pedagógusok és a többi intézmény alkalmazottai étkeznek. Belső szabályzatunk alapján dolgozóink csak a nyersanyagnorma egy részét fizetik térítési díjként. A kérdés, hogy mi a 44 százalékos természetbeni juttatás után fizetendő adó alapja: csak a nyersanyagnorma meg nem térített része, vagy az előállított étel teljes értéke, amely a nyersanyagnorma + az előállítási költség (rezsi) + áfa?
Kapcsolódó címke:
499. kérdés  
Területfejlesztési pályázatnál az igényelt támogatás 7 ezrelékét ún. pályázati díjként be kell fizetni (e nélkül a pályázatot be sem fogadják). Ez a díj egy nagyobb fejlesztési cél esetén akár több százezer forintos kiadást is jelenthet. Hova könyvelendők ezek a kiadások? Tavaly az 1-es számlaosztályba könyveltük, ahová az illető beruházás többi kiadásait is. Ám ha a pályázat nem nyer, támogatás hiányában a beruházás sem valósul meg. Ez befolyásolja-e a pályázati díj könyvelését?A pályázati támogatás kiutalását követően a Magyar Államkincstár Rt. 0,45 százalék kezelési költséget számít fel és számláz le az önkormányzatnak. Hová könyvelendő ez a kiadás, ha a folyósított támogatás, ami után a kezelési költséget számlázták pl. infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódik?
500. kérdés  
Több dolgozónknak hivatalunk (polgármesteri hivatal) előfizetéses mobiltelefont adott, a telefonszámla a polgármesteri hivatal nevére szól, átutalással fizetjük. Ebben az esetben keletkezik-e valakinek – akár a dolgozónak, akár a munkáltatónak – adókötelezettsége?
501. kérdés  
Amennyiben az önkormányzat tulajdonában vannak feltöltős mobiltelefonok (mert nem akart előfizetési díjakat fizetni), ezek Dominó kártyái után ugye nem kell 44 százalék szja-t és járulékot fizetni? Részletes számlákra sincs szükség, mivel az önkormányzaté a telefon? Az áfát nem igényelhetjük vissza ilyenkor.
Kapcsolódó címke:
502. kérdés  
Polgármesteri hivatalunk ruházati költségtérítést fizet (összegszerűen a köztisztviselőkével azonosan 49 500 Ft-ot) fizikai alkalmazottainak, akik az Mt. hatálya alá tartoznak. Ezek a dolgozók nem Ktv. alól "kiszervezett" dolgozók, nincs köztisztviselői múltjuk, egy kft. alkalmazottai voltak, mielőtt a polgármesteri hivatalhoz kerültek. A hivatalban olyan munkakört töltenek be, amely nem ügykezelői, tehát a Ktv. 2003-as módosítása után sem kerülnek a Ktv. hatálya alá. - Meg kell-e fizetnie a munkahelynek a közterheket (44% szja, 29% tb) az Mt. hatálya alá tartozó dolgozóknak fizetett ruházati költségtérítés után? - A dolgozóknak el kell-e számolniuk számlával az összeg felhasználásáról annak érdekében, hogy számukra az összeg adómentes juttatás legyen?
Kapcsolódó címkék:  
503. kérdés  
Intézményünkben több mint 20 szakmában folytatunk szakképzést. Helyhiány miatt bővítésre van szükség, amelynek keretében új műhelyt építünk. A beruházás elkezdődött. Az üzembe helyezéskor a saját vállalkozásban megvalósított beruházás az Áfa-tv. 7. § (2) bekezdése értelmében termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a megvalósításhoz olyan terméket használ fel, hasznosít, amelynek az előállításához kapcsolódó adó részben vagy egészben levonható. A beruházáshoz szükséges anyagok áfáját nem vontuk le, mivel az elkészült épület kizárólag tárgyi adómentes oktatási tevékenységet fog szolgálni. Helyesen jártunk el, hogy az adót nem vontuk le?
504. kérdés  
Iskolánk a Ko-tv. hatálya alá tartozó szakiskolai képzésen kívül felnőttek részére is végez informatikai képesítést nyújtó oktatást. A tanfolyamok általában kilenc hónapig tartanak, rendszeres időközönként indulnak, a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a tandíjat részletekben fizessék. Az intézményi akkreditációt már kérvényeztük, de még nem kaptuk meg. Mely időszakban befizetett tandíjakról állíthatjuk ki a felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást?
Kapcsolódó címkék:  
505. kérdés  
Iskolakezdési támogatás elszámolásához az iskola adhat-e a szülőnek számlát helyettesítő okmányt? Ha igen, milyen tartalommal?
506. kérdés  
A polgármesteri hivatal tulajdonában lévő gépkocsikat rendszeresen használják munkavégzésük során olyan dolgozók is, akik nem hivatásos gépkocsivezetők. Ha a gépjármű használata során üzemanyagot takarítanak meg az Szja-tv. 25. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, kaphatnak-e adómentesen pénzt ezen a jogcímen a hivatásos gépkocsivezetőkhöz hasonlóan?
Kapcsolódó címke:
507. kérdés  
A tanulók részére az intézmény megvásárolja a tankönyvet, majd a szülők ennek értékét megtérítik, így a kiadás megegyezik a bevétellel. Vannak szülők, akik a munkáltatójuktól támogatást kapnak és számlát kérnének, hogyan lehet ezt megoldani úgy, hogy az intézmény számviteli elszámolásában és az adóelszámolásában megfeleljen?
508. kérdés  
Intézményünk hétvégi pihenőházat üzemeltet nyaranta. A dolgozók (igénybevevők) befizetik az üdülési díjjal az idegenforgalmi adót is, amit intézményünk utal át havonta az illetékes önkormányzathoz. A számlát az idegenforgalmi adóval vagy nélküle kell-e kiállítani?
Kapcsolódó címkék:  
509. kérdés  
Kérdésem, hogy a vizsgánként, illetve a vizsgatárgyanként megillető szabadidő is fizetetlen-e? A törvényben sem egyértelmű.
Kapcsolódó címkék:  
510. kérdés  
Intézményünk határozott időre kinevezett nyugdíjast foglalkoztat teljes munkaidőre, akinek közalkalmazotti jogviszonya 1963-tól folyamatos. 2003 őszén 40 éves közalkalmazotti munkaviszonya lesz. A 35 éves jubileumi jutalmát aktív dolgozóként megkapta. Jár-e neki a 40 éves jubileumi jutalom?
511. kérdés  
A polgármesteri hivatal gépjárműveit vezető hivatásos gépkocsivezetők számára üzemanyag-megtakarítás címén rendszeresen juttatunk jövedelmet, amit az Szja-tv. 25. § (2) bekezdése alapján állapítunk meg, és ezért nem tekintjük bevételnek a dolgozó adóköteles jövedelmének megállapításánál. A kenőanyag cseréjénél mutatkozó megtakarítás ellenértéke kifizethető-e analóg módon a dolgozók részére?
Kapcsolódó címke:
512. kérdés  
Vállalkozásunk áfaköteles. Tevékenységi köréhez tartozó művészeti program megvalósítását pénzügyi lebonyolítóként (az NKÖM-től érkezik támogatás) vállalta el. Cégünk az áfa visszaigényléséhez szükséges értékhatárt nem éri el, így az áfát nem kaphatja vissza az államtól. Kérdésem, hogy megtehetem-e, hogy az NKÖM-től érkező támogatás ellenében elszámolt számlák áfáját nem igénylem vissza, és a teljes összeget a támogatás ellenében költségként számolom el?
513. kérdés  
Iskolánk nyugdíjas tanára 1992-ben bejegyeztetett egy alapítványt, a célja az iskola tehetséges tanulóinak sokoldalú támogatása. A kuratóriumi döntés alapján a jó tanuló gyerekeknek készpénzben jutalmat fizet ki, gyerekeket táboroztat, év végén jutalomkönyvet ad, pályázatokat ír ki, a nyertes osztályoknak pénzjutalmat ad stb. (a támogatások az 500 Ft-ot meghaladják). Milyen bejelentési és befizetési kötelezettség terheli az alapítványt?
514. kérdés  
Az önkormányzat intézménye játszótéri berendezéseket vásárolt több esetben gyermekjátszóterekre, költségvetési előirányzat alapján. Az intézmény végzi a városgazdálkodási feladatokat. A játszótéri berendezések értéke darabonként is jóval meghaladja a kis értékű tárgyi eszköz értékhatárát, így az 1-es számlaosztályba kerülnek bevételkor. Az elhasználódási idejük viszont nagyon rövid. Számvitelileg az elszámolást hogyan kell elvégezni, figyelembe véve a berendezések sajátosságait?
Kapcsolódó címkék:  
515. kérdés  
Oktatási célokat szolgáló hangszerek után kell-e értékcsökkenést számolni? Ha igen, hány százalékos a leírási kulcs, és az Szt. mely pontja vonatkozik rá?